Olet täällä

10.1.2017 - 13:21

Kajaanissa veden hinta maan keskiarvoa alhaisempi

Vesilaitosyhdistys (VVY) julkaisee vuosittain vertailun vesihuoltolaitosten maksutiedoista. Kajaanin Vesi –liikelaitos on ollut vertailussa mukana perustamisestaan lähtien. Kesäkuussa 2016 Vesilaitosyhdistys on julkaissut vertailun maksutiedoista 1.2.2016 voimassa olleen taksan mukaisena.

Vertailu osoittaa, että Kajaanin Veden käyttömaksut ovat nousseet keskiarvoa maltillisemmin ja ovat 1.2.2016 selvästi alle keskiarvon: talousvesi -28,5 %, jätevesi -10,9 %, yhteensä -18,2 %. Kymmenen vuoden takaiseen tasoon verrattuna Kajaanin Veden hinta on noussut 26 %, kun taas VVY:n keskiarvon mukaiset hinnat ovat nousseet 60 %.

Väärä Scaldin tunniste ID.

Kajaanin Veden verolliset käyttömaksut 1.2.2016: talousvesi 1,18 €/m³ ja jätevesi 2,36 €/m³, yhteensä 3,54 €.

Väärä Scaldin tunniste ID.

Kajaanin Veden talousveden osuus käyttömaksuista on 33,3 % ja jäteveden 66,7 %. Kun talousveden hintaa vertaa kymmenen vuoden takaiseen tasoon on se Kajaanin Vedellä noussut 6,3 % ja jäteveden hinta 38,9 %, kun taas VVY:n keskiarvon mukainen talousvedenhinta on noussut 51,4 % ja jäteveden hinta 68,8 %.

Vesilaitosyhdistys kerää vesihuoltolaitoksilta vuosittain 1.2. voimassa olleen taksan mukaiset maksutiedot ja kokoaa niistä vertailun käyttömaksuille sekä laskennallisille tyyppikiinteistöille vuosittaiset maksut sekä vertailuhinnat. Vuosittaisiin maksuihin sisällytetään käyttömaksujen lisäksi perusmaksut ja mahdolliset mittari-vuokrat tms., jotka jaetaan tyyppikiinteistön vedenkulutuksella. Vertailuhinta saadaan lisäämällä vuosittaisiin kustannuksiin ennen vedenkulutuksella jakoa liittymismaksujen vuosikuluina 3 % liittymismaksuista. Tyyppikiinteistöinä käytetään 150 k-m²:n suuruista omakotitaloa, jossa kulutetaan vettä 180 m³/v ja  2.500 k-m²:n suuruista kerrostaloa, jossa kulutetaan vettä 5.000 m³/v.

Seuraavissa kaavioissa on esitetty vertailut vuosittaisista maksuista ja vertailuhinnoista tyyppikiinteistöittäin. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Väärä Scaldin tunniste ID.

Kajaanin Veden vuosittaiset maksut omakotitalossa jäävät 16,3 % alle VVY:n keskiarvon.

Väärä Scaldin tunniste ID.

Kun erotellaan Kajaanin Veden vuosittaisesta maksusta talousvesi ja jätevesi, talousvesi jää 29,4 % ja jätevesi 6,1 % alle keskiarvon.

Väärä Scaldin tunniste ID.

Kerrostalossa Kajaanin Veden vuosittaiset maksut jäävät 14,7 % alle VVY:n keskiarvon.

Väärä Scaldin tunniste ID.

Kerrostalossa Kajaanin Veden talousveden vuosittainen maksu jää 26,0 % ja jäteveden vuosit-tainen maksu 6,6 % alle VVY:n keskiarvon.

Väärä Scaldin tunniste ID.

Kajaanin Veden vertailuhinta omakotitalossa jää 14,1 % alle VVY:n keskiarvon. Kymmenen vuoden aikana Kajaanin Veden vertailuhinta ja VVY:n keskiarvo ovat nousseet 63,7 %.

Väärä Scaldin tunniste ID.

Omakotitalossa Kajaanin Veden vertailuhinta talousveden osalta jää 27,0 % ja jäteveden vertailuhinta 4,5 % alle VVY:n keskiarvon.

Väärä Scaldin tunniste ID.

Kerrostalossa Kajaanin Veden vertailuhinta jää 11,4 % alle VVY:n keskiarvon. Kymmenen vuoden aikana Kajaanin Veden vertailuhinta on noussut 45,9 %, kun taas VVY:n keskiarvo on noussut 59 %.

Väärä Scaldin tunniste ID.

Kerrostalossa Kajaanin Veden vertailuhinta talousveden osalta jää 23,5 % ja jäteveden vertailu-hinta 3,2 % alle VVY:n keskiarvon.

VVY:n julkaiseman vertailun mukaan vuonna 2016 keskimääräinen vesihuollon verollinen kustan-nus oma kotitalossa on 5,68 euroa käytettyä vesikuutiometriä kohden ja kerrostalossa vastaavasti 4,66 euroa käytettyä vesikuutiometriä kohden. Vastaava kustannus Kajaanissa on omakotitalossa 4,88 euroa käytettyä vesikuutiometriä kohden ja kerrostalossa 4,13 euroa käytettyä vesikuutiometriä kohden.

Suomalainen käyttää keskimäärin 50 m³ vettä vuodessa. Vertailuhinnan mukaan määriteltynä suomalainen maksaa VVY:n keskiarvon mukaan vesihuollosta omakotitalossa noin 284 €/v ja kerrostalossa noin 233 €/v, kun kajaanilainen maksaa omakotitalossa noin 244 €/v ja kerrostalossa 206 €/v.

Asiakkailta perityillä vesihuoltomaksuilla rahoitetaan Kajaanin Veden toiminta. Kajaanilaisen omakotiasujan maksama 4,20 €/m³ (sis.alv 24 %) jakaantuu seuraavissa kaavioissa esitetyllä tavalla.

Väärä Scaldin tunniste ID.

Eniten rahaa vie jätevesihuolto, jonka osuus vesihuoltomaksuista on 50 %, talousvesihuollon 26,3 %, kaupunkiomistajalle tuloutetaan 18,1 %, tulosta Kajaanin Vedelle muodostuu 5,6 %.

Väärä Scaldin tunniste ID.

Toiminnallisesti eriteltynä veden hankinnan osuus on 9,5 %, vedenjakelun 13,3 %, jäteveden viemäröinnin 19,5 %, jäteveden käsittelyn 27,1 %, hallinnon 6,9 %, kaupungille tuloutettava osuus on 18,1 % ja tulosta muodostuu 5,6 %.

Väärä Scaldin tunniste ID.

Kajaanin Vesi käyttää kaupunkiomistajalle tuloutettavan sekä Kajaanin Veden myöhemmin investointeihinsa käytettäväksi jäävän tuloksen lisäksi vesihuoltomaksuista materiaalien ja palveluiden hankintaan noin 32,2 %, henkilöstökuluihin noin 18,6 %, pääomakuluihin eli poistoina useille vuosille käyttötaloudessa jaetuttuihin investointikuluihin noin 25 % ja muihin kuluihin noin 1 %.

Tiedote on luettavissa myös alla olevasta linkistä.

 

Lisätietoja: johtaja Juha Nurminen, juha.nurminen@kajaani.fi, puh. 044 7100 258

Uusimmat