Olet täällä

31.1.2019 - 15:45

Kajaanissa päästöt ovat vähentyneet ja ilmanlaatu parantunut ‐ jatkuvat ilmanlaadun mittaukset eivät ole enää tarpeen

Joki ja rauniot. Kuva: Tiina Kaakinen
Kajaanin ilmanlaatua on mitattu jatkuvatoimisilla mittauksilla lähes 30 vuotta. Mittauksia on tehty yhdessä teollisuuden ja energiantuottajien kanssa. Mittauspalvelut on ostettu viimeiset 10 vuotta Ilmatieteen laitokselta. Ilman epäpuhtauspitoisuuksien jatkuvatoimiset mittaukset päättyivät vuoden 2019 alussa.

Teollisuus ja energiantuottajat seuraavat edelleen omia päästöjään omilla mittauksillaan. Pienemmät toimijat seuraavat päästöjään määräaikaismittauksin, mutta esimerkiksi Kainuun Voima Oy mittaa omia päästöjään jatkuvatoimisin mittauksin.

Kajaanin ilmanlaadun mittausvelvoite on perustunut ilman epäpuhtauspitoisuuksiin. Lainsäädännössä edellytetään, että kun ilmanlaadun epäpuhtaudet ovat olleet tietyn arviointikynnysarvon yläpuolella, jatkuvat ilmanlaadun mittaukset ovat tarpeellisia. Kajaanissa kynnysarvo on aiemmin ylittynyt ainoastaan pienhiukkasten osalta. Vuoden 2013 jälkeen arviointikynnysarvo ei ole ylittynyt.

Kajaanin teollisuuden, energiantuotannon ja liikenteen yhteenlasketut päästöt ovat pudonneet noin viidennekseen siitä, mitä ne olivat vuonna 1991 kun ilmanlaadun mittaukset aloitettiin. Päästöjen väheneminen on näkynyt myös ilman epäpuhtauspitoisuuksien pienenemisenä.

Rikkidioksidipitoisuuksien mittaukset voitiin lopettaa jo kymmenen vuotta sitten tarpeettomina, kun mitatut pitoisuudet olivat jatkuvasti hyvin alhaisia. Nykyisin ainoastaan pienhiukkaspitoisuudet voivat kevätpölykaudella olla lyhytaikaisesti koholla, jos hiekanpoisto sääolosuhteiden vuoksi ei ole mahdollista. Tilanne on samankaltainen Suomen kaikissa taajamissa ja kaupungeissa.

Jatkossa ilmanlaatua voidaan seurata esimerkiksi leviämismalliselvityksillä, määräaikaisilla mittauksilla tai bioindikaattoritutkimuksilla, joilla selvitetään ilman epäpuhtauksien pitkäaikaisvaikutuksia luontoon. Ja mikäli Kajaanin päästöt lisääntyvät oleellisesti, mittaukset voidaan aloittaa uudestaan.

Lisätietoja Paula Malinen rakennusvalvonta‐ ja ympäristönsuojelu Kajaanin kaupunki p. +358 44 7100 597, paula.malinen(at)kajaani.fi

 

Uusimmat