Olet täällä

26.5.2020 - 18:01

Kajaanin yrityspalvelusetelin käyttötarkoitusta laajennetaan väliaikaisesti koronakriisin takia myös myyntiin ja markkinointiin

Kajaani sininen 2019
Yrityspalvelusetelin käyttötarkoitusta laajennetaan väliaikaisesti koronakriisin takia myynnin ja markkinoinnin asiantuntijapalvelujen hankintaan.  Muutos mahdollistaa tuen pienten yritysten liiketoiminnan uudelleen käynnistymiselle ja uudelle kasvulle koronakriisin toipumisvaiheessa.

Yrityspalvelusetelin väliaikainen laajennus ajalla 27.5.–31.8.2020. Yrityspalveluseteli on yksi Kajaanin kaupungin elinkeinopolitiikan välineistä, jonka tarkoitus on tukea kajaanilaisten pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja auttaa omistajanvaihdostilanteissa. Samalla seteli edesauttaa yksityisten yrityspalvelumarkkinoiden kehittymistä Kajaanin seudulla.

Yrityspalvelusetelin käyttötarkoitusta laajennetaan väliaikaisesti koronakriisin takia myynnin ja markkinoinnin asiantuntijapalvelujen hankintaan.  Muutos mahdollistaa tuen pienten yritysten liiketoiminnan uudelleen käynnistymiselle ja uudelle kasvulle koronakriisin toipumisvaiheessa:

  • Setelituki on tarkoitettu yksinyrittäjille ja 1–5 ulkopuolista työntekijää/työsuhteessa olevaa työntekijää työllistävät yritykset sekä yrityksille, joissa vähintään kaksi yrittäjää (kuten henkilöyhtiöt AY, KY).
  • Yrityspalveluseteli, joko nykyisen ohjeen käyttötarkoituksiin tai väliaikaisen muutoksen uusiin käyttötarkoituksiin, voidaan myöntää yritykselle, vaikka se olisi saanut Business Finlandin tai ELY-keskuksen koronavirustilanteen kehittämisrahoitusta tai kuntien välittämää yksinyrittäjien korona-avustusta.
  • Väliaikaisesti uutena käyttötarkoituksena hyväksyttävien myynnin ja markkinoinnin kehittämisen toimenpiteiden tulee suuntautua ensisijaisesti Kainuun ulkopuolelle.
  • Yrityspalveluseteliä voi hakea yrityspalveluseteliohjeen väliaikaisen muutoksen käyttö-tarkoituksiin 31.8.2020 saakka

Setelimäärärahaa on tälle vuodelle käytettävissä vielä noin 30.000 euroa. Seteliä voi käyttää 1.875 tai 3.750 euron suuruisen palvelun hankintaan. Kaupungin tuen osuus on joko 1.500 tai 3.000 euroa, ja yrityksen omavastuu kattaa 20 % palvelun hinnasta.

Yrityspalvelusetelin nykyiset käyttötarkoitukset

Kajaanin yrityspalvelusetelillä rahoitetaan yrityksen kehittämistoimenpiteitä. Kehittämistoimen-piteillä tarkoitetaan yritykseen pitkäkestoisesti vaikuttavia, strategisesti merkittäviä ja yrityksen toiminnan uudistamista tukevia toimia. Yrityspalvelusetelillä voidaan hankkia seuraavia yritys-toiminnan kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluja:

  • Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset
  • Kansainvälistymiseen liittyvät messuosallistumiset (ulkomaat ja kotimaan); osallistumismaksu, osastopaikkamaksu ja matkat
  • Kasvuun liittyvät rahoitus- ja investointisuunnitelmat/hakemukset (kasvulla tarkoitetaan yrityksen markkinoiden laajenemista Kainuun ulkopuolelle tai kansainvälistymistä, ei olemassa oleviin asiakkaisiin liittyvää toimintaa)
  • Kasvuun liittyvä laki- ja sopimusneuvonta
  • Uusien tuotteiden tuotteistaminen, palvelumuotoilu ja brändin rakentaminen
  • Omistajanvaihdokseen liittyvät arvon määritykset, laki- ja sopimusneuvonta

Seteleitä haetaan osoitteesta: http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/elinkeinot-ja-yrittaminen

Lisätietoja yritysneuvoja Seppo Räisänen, 044 7100 115.

Uusimmat