Olet täällä

27.4.2016 - 16:22

Kajaanin vesiliikuntakeskuksen ilmanvaihtokonehuoneen kanavaläpivientejä ja vesikattoa korjataan

Vesiliikuntakeskus Kaukavesi
Vesiliikuntakeskus Kaukaveden ilmanvaihtokonehuoneen kolme kanavaläpivientiä korjataan ja vesikattoa uusitaan läpivientien läheisyydestä tarvittavilta osin.

Kolmen poistoilmakanavan läpiviennissä vesikatolle on ilmennyt rakenteellinen ongelma, joka on aiheuttanut veden tihkumista ilmanvaihtokonehuoneeseen sekä konehuoneen vesikaton lämmöneristeiden kastumista läpivientien läheisyydessä. Korjaustyö tehdään toukokuun 2016 aikana. Korjaustyö ei vaikuta vesiliikuntakeskuksen toimintaan ja aukioloon.

Vesiliikuntakeskuksen allastilojen ilmanvaihdon konehuone sijaitsee rakennuksen katolla lähellä pääsisäänkäyntiä. Konehuoneesta on kolme poistoilman kanavaläpivientiä konehuoneen katolle. Kanavaläpivienneissä on ilmennyt rakenteellinen ongelma. Ongelman seurauksena läpivientien osalta on ilmennyt vuoto- ja kondenssivesien tihkumista konehuoneeseen sekä katon lämmöneristeiden kastumista läpivientien läheisyydessä. Korjauksessa muutetaan läpivientien rakennetta siten, että jatkossa vältetään kanavarakenteen-läpiviennin sisäpuolisten kondenssivesien synty tai ulkopuolisten vuotovesien pääsy konehuoneeseen ja vesikattorakenteisiin. Samalla uusitaan nyt konehuoneen kastuneet lämmöneristeet sekä vesikate tarvittavilta osin. Uusittavaa vesikattoa on arviolta 15-20 m².

Korjaus- ja muutostyö tehdään yhteistyössä Kajaanin kaupungin tilakeskuksen ja vesiliikuntakeskuksen rakennusurakoitsija RPK Rakennus Kemppainen Oy:n toimesta. Kyseisten nyt toimimattomaksi osoittautuneiden läpivientien rakenne ja rakentaminen on ratkaistu rakentamisvaiheessa yhteistyössä ja kyseessä ei ole takuukorjaus. Työn kustannukset jaetaan osapuolten kesken sovitulla tavalla.

Lisätietoja Markku Haverinen toimitilapäällikkö Kajaanin kaupunki, 044 7100 302 ja Samuli Myllykoski toimitusjohtaja RPK Rakennus Kemppainen Oy 044 5974 798.

Uusimmat