Olet täällä

23.1.2017 - 11:00

Kajaanin Veden liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot ja laitoksen yleiset toimitusehdot on päivitetty

Muutokset tulevat voimaan 1.5.2017 lukuunottamatta seuraavaa muutosta, joka tulee käytäntöön välittömästi: Käyttösopimuksia ei tehdä muun kuin kiinteistön omistajan (haltijan) kanssa kuin erityistapauksissa.

Vesilaitosyhdistys (VVY) on päivittänyt yhteistyössä Suomen Kuntaliiton sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa yleisten toimitusehtojen mallin vastaamaan vesihuoltolainsäädännön muutoksia. Myös liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehtojen malli on päivitetty. Edellä mainittuihin malleihin on lisäksi tehty muun lainsäädännön muutoksista ja käytännön tarpeista johtuvia tarkistuksia. 

Päivitykset koskevat vuonna 2001 voimaan tulleita suosituksia, joihin myös Kajaanin Vesi -liikelaitoksen sopimus- ja toimitusehdot perustuvat. Näin ollen Kajaanin Vesi -liikelaitos on päivittänyt liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot ja laitoksen yleiset toimitusehdot uusia malleja vastaaviksi huomioiden paikallisissa käytännöissä tapahtuneet muutokset.

Muutokset tulevat voimaan 1.5.2017. Muutos, joka tulee käytäntöön välittömästi koskee käyttösopimuksia, joita ei tehdä muun kuin kiinteistön omistajan (haltijan) kanssa kuin erityispapauksissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Kajaanin Vesi -liikelaitos tekee sopimuksen kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä kiinteistön omistajan/haltijan kanssa, joka myös jatkossa vastaa käyttö- ja perusmaksujen maksamisesta. Kajaanin Vesi ei  tee enää käyttösopimuksia vuokralaisen kanssa. Nykyiset, vuokralaisten kanssa tehdyt käyttösopimukset, pysyvät voimassa vuokrasopimuksen päättymiseen saakka.

Tutustu sopimusehtoihin ja yleisiin toimitusehtoihin seuraavien linkkien kautta:

Väärä Scaldin tunniste ID.

 

Uusimmat