Olet täällä

23.6.2020 - 15:32

Kajaanin varhaiskasvatuksen arviointikyselyn 2020 tulokset

Kajaanin varhaiskasvatuksessa toteutettiin arviointikysely 23.4.-10.5.2020. Kyselyyn vastasi 197 huoltajaa. Arviointikyselyn tarkoituksena saada tietoa Kajaanin varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisesta ja sitä kautta vahvuuksista ja kehittämistarpeista.

Tulokset olivat kokonaisuudessaan erittäin hyvät. Kajaanin varhaiskasvatussuunnitelma toimii hyvin ja uudet toimintamallit ovat lähteneet juurtumaan toimintaan.

Huoltajakyselystä nousseita vahvuuksiamme ovat:

  1. Varhaiskasvatuksen ilmapiiri on lämmin ja hyväksyvä
  2. Lapseni viihtyy varhaiskasvatuspaikassa
  3. Sain lapseni varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelussa henkilöstöltä riittävästi tietoa lapseni toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista varhaiskasvatuksen arjessa
  4. Henkilökunta on helposti lähestyttävää

Kehittämiskohteitamme ovat

  1. Tiedottaminen siitä, miten varhaiskasvatuksessa puututaan kiusaamistilanteisiin
  2. Päiväkodin vuosisuunnitelmat huoltajille näkyville ja tiedottaminen niistä
  3. Huoltajien osallisuuden lisääminen ja uusien toimintatapojen kehittäminen

 

Uusimmat