Olet täällä

5.9.2019 - 18:22

Kajaanin talouden ja toiminnan sopeuttamissuunnitelman laadinta etenee

Kajaanin kaupunkitunnus sininen
Konsulttitoimisto Perlacon Oy on tehnyt kevään ja kesän aikana Kajaanin kaupungin taloudesta ja toiminnasta tilannearvion. Kaupungin toimintoja ja taloutta on verrattu muihin vastaavan kokoisiin kaupunkeihin maassamme.

Arvion mukaan Kajaanin kaupungin palvelutaso on kaikilla mittareilla mitattuna hyvä ja palveluja tuotetaan laajalla organisaatiolla. Parantamisen varaa on erityisesti sähköisten ja nykyaikaisten työtapojen ja -välineiden käyttöönottamisessa.

Haasteena on se, että tulojen kasvu ei riitä nyt eikä tulevaisuudessa kattamaan kaikkia nykyisen palvelurakenteen mukaisia kustannuksia. Tämän vuoksi kaupunginhallitus on asettanut 10 miljoonan euron sopeuttamistavoitteen kolmen vuoden aikajaksolle 2020–2022.  Tavoitteesta puolet koskee Kajaanin kaupunkikonsernin palveluja ja puolet Kainuun soten palveluja.  Tavoite on kohtuullinen ja tarkoittaa talouden sopeuttamista noin kolmella prosentilla.

Sopeutustarpeen arvioinnissa on otettu huomioon hallitusohjelman mukainen kuntien valtionosuuksien lisäys miljardilla eurolla vuonna 2020. Lisäksi on huomioitu verotulojen kehitys ja Loiste-kauppaan liittyvät kasvavat osinkotuotot.

Sopeuttamissuunnitelman laadinta on käynnistynyt toimialojen johdon haastatteluilla, joista on koottu alustavaa keinovalikoimaa, jota työstetään eri työryhmissä syksyn aikana. Tässä vaiheessa esiin ovat nousseet erityisesti tarve toiminnallisiin muutoksiin, digitalisaation hyödyntäminen, tulopohjan vahvistaminen ja investointien laskeminen kestävälle tasolle. Sopeutuspaketin yhteydessä säästökeinoina ei käytetä lomautuksia. Kaikki muut keinot ovat käytettävissä.

Sopeuttamissuunnitelman periaatteita ja aikataulua käsiteltiin 5.9.2019 ohjausryhmässä. Sopeuttamissuunnitelmaa työstetään yhdessä kuntalaisten ja henkilöstön kanssa. Suunnitelma valmistellaan huolellisesti ja alustavan arvion mukaan valtuusto päättää suunnitelmasta talousarvion 2020 käsittelyn yhteydessä joulukuussa 2019.

Parhaiten onnistumme tekemällä tarvittavat muutokset yhdessä!

Lisätietoja antaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatva, puh. 044 421 4070.

Uusimmat