Olet täällä

1.10.2019 - 18:47

Kajaanin Sammonkaari -hankkeen viitesuunnitelmat ovat valmistuneet

Sammonkaaren raitti
Sammonkaari -hankkeen valmistuneissa viitesuunnitelmissa esitetään rakennusmassoittelu ja mahdollisten palvelujen rakenne, miten ne tulisivat sijoittumaan korttelialueelle.

Viitesuunnitelmilla esitetään yksi vaihtoehto korttelialueen toteutukseen. Tavoitteena on kehittää yhdessä eri toimijoiden kanssa Sammonkaaren -hankealueesta monisukupolvinen, yhteisöllinen, puurakenteinen, ekologinen ja moderni kaupunkikeskustan asuinalue. Viitesuunnitelmat voivat kuitenkin vielä muuttua, jos esim. hankkeen kumppanit esittävät erilaisia näkemyksiä alueen toteutukseen.

Viitesuunnitelmat hankkeeseen laati Oululainen Luo arkkitehdit Oy.

Valmiit suunnitelmat ovat toimijoiden kommentoitavina, kuinka esim. eri toiminnot ja palvelut sijoittuvat korttelialueelle. Toimijoiden kuuleminen luo avoimuutta, joka on huomioitava tämän päivän kaupunkikehityksessä.

”Alueen kehitystä ajatellen viitesuunnitelmien laadinta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on ollut todella hyvää. Toimialat ylittävä yhteistyö mahdollistaa laajan näkemyksen hankkeen kokonaisuudesta ja yhteisissä ideapajoissa eri alojen edustajat ovat voineet kommentoida toistensa näkemyksiä. Olisi varsin hienoa, jos myös korttelialueen toteutukseen liittyvät aiesopimukset saataisiin solmittua jo tämän vuoden puolella”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Toni Pöllänen.

Hankkeen aikana on pidetty teemallisia ideapajoja, joista kolmas järjestetään marraskuussa. Teemoina ovat monisukupolvisuus, yhteisöllisyys, opiskelijat/nuoret ja elävä kaupunki.

Kaupunkilaiset voivat osallistua alueen kehittämiseen vastaamalla kyselyyn

Kaupunkilaisille suunnatussa kyselyssä kartoitetaan mm. minkälaisia asioita ja lisäpalveluita alueelle tarvitaan, että asuminen ja oleskelu on viihtyisää.

Kyselyyn voi vastata osoitteessa
https://link.webropolsurveys.com/S/2021EA6FFE3FFBD4

Yritysten ja opiskelijoiden kanssa etsitään uusia näkökulmia

Yritysten kanssa on tehty yhteistyötä erillisten hankkeiden perustamiseksi, jotka pohjautuisivat puurakentamisen edistämiseen ja uusiutuviin energialähteisiin.

Tarkoituksena on käynnistää yhteinen Demola -projekti, jonka yhteistyökumppanina toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy. Projektissa eri alojen opiskelijoiden tavoitteena on kehittää palvelumuotoilu, jota voitaisiin hyödyntää myös Sammonkaaren hankealueen palveluissa. Demola -projektissa työstetään jo ennestään tuttuja asioita, joista pitäisi löytää uudenlaisia näkökulmia jotka tuovat uudisarvoa palveluille.

Hankkeen projektiryhmä vierailee marraskuussa tutustumassa Joensuun opiskelija-asuntosäätiö Ellin puukohteisiin. Mukaan on kutsuttu myös kajaanilaisen opiskelija-asuntosäätiö Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin, Kainuun pelastuslaitoksen sekä Kajaanin rakennusvalvonnan edustajat.

Sammonkaari -hankkeen perustiedot:

  • Hankealueen laajuus: n. 17 000 kerrosneliömetriä
  • Asuntoja arviolta 300 asukkaall
  • Asuinympäristö muuttuu - lähtökohtana ihminen ja ”matalan kynnyksen”    liikkuminen/kohtaaminen sekä viihtyisä asuminen keskustakorttelissa
  • Segregaation ennaltaehkäisy
  • Tulevaisuuden trendit ja näkökulmat tarkasteltu korttelialueen kehittämisessä
  • Luodaan monisukupolvinen korttelialue, jossa eri sukupolvet kohtaavat
  • Kaupunkirakenteen tiivistäminen
  • Elinvoimaisuuden hakeminen kaupunkikuvaan
  • Tasokas, laadukkaita asumisen ratkaisuja tarjoava kortteli
  • Luodaan toteutussuunnitelma alueen toteutukseen liittyen, yhdessä eri toimijoiden ja yritysten kanssa, jonka kautta toiminnan käynnistäminen mahdollistetaan.

Mukana hankkeen ideoinnissa ja kehityksessä on ollut mm. JVR-Rakenne Oy, ICEC Oy, Kesko Oyj, Rakennusliike Halonen Oy, Suomen hoivatilat Oyj ja Elementti Sampo Oy.

Lisätietoja

Toni Pöllänen
projektipäällikkö
Ympäristötekninen toimiala
toni.pollanen@kajaani.fi

p. +358 4471 000 51

Sammonkaari -korttelin verkkosivu
http://www.kajaani.fi/fi/elinkaarikortteli

Uusimmat