Olet täällä

10.8.2020 - 13:45

Kajaanin perusopetus jatkaa opetuksen digitalisointia

Kajaani sininen 2019
Kajaanin perusopetus jatkaa viime lukuvuonna aloittamaansa opetuksen digitalisointia jakamalla elo-syyskuun aikana kannettavat tietokoneet kaikille 6.-8.- ja 9.-luokkalaisille. 7.-luokkalaiset jatkavat edellisenä lukuvuonna saamiensa tietokoneiden käyttöä. Syksyllä 2019 ensimmäisinä koneet saivat silloiset 6. ja 9.-luokkalaiset.

Lukuvuonna 2020-2021 kaikilla yläkoululaisilla ja 6.-luokkalaisilla on henkilökohtainen tietokone käytössään opiskelua varten.

Tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen on nykypäivänä tärkeä kansalaistaito ja osa jokaisen elämänhallintaa. Peruskoulussa luodaan pohja tulevaisuuden työelämä- ja opiskelutaidoille, joiden tärkeinä osa-alueina ovat digitaalisten välineiden ja ympäristöjen sujuva käyttö.  Kajaanin peruskouluissa halutaan turvata kaikille oppilaille tasapuoliset mahdollisuudet TVT-taitojen kehittämiseen. Tämän takia Kajaanin kaupunki teki päätöksen ottaa henkilökohtaiset laitteet opetuskäyttöön perusopetuksessa syksystä 2019 alkaen vaiheittain.

Kone on oppilaan henkilökohtainen opiskeluväline, jota kuljetetaan koulun ja kodin välillä. Tietokone tarjoaa monipuolisen työkalupaketin oppimisen tueksi. Tekstin tuottaminen yksin ja yhdessä, tallentaminen, muille jakaminen, tiedon hakeminen, digitaalisten oppikirjojen käyttäminen ja sähköiset oppimisympäristöt kuuluvat nykyaikaiseen opiskeluun. Oma oppimispolku ja sen tuotokset jäävät talteen myöhempää käyttöä varten. Oppimisen arvioinnissa sähköinen ympäristö ja oppimisanalytiikka tuovat merkittävää lisäarvoa opettajille. Kevään 2020 koronakokemukset osoittivat henkilökohtaisten koneiden merkityksen ja ne mahdollistivat oppimisen jatkumisen sekä vuorovaikutuksen opettajien sekä oppilaiden välillä keskeytyksettä, vaikkeivat oppilaat olleet fyysisesti koulussa.

Teknologian käyttö koulussa ei saa olla itseisarvo, vaan sillä pitää olla tarkoituksenmukainen pedagoginen perusta ja koneen käyttämisestä oppitunnilla päättää opettaja. Tarkoituksena on, että lapset oppivat laitteiden kautta maailmasta ja harjoittavat ajattelun taitoja. Vaikka oppilaat saavat jatkossa henkilökohtaiset laitteet käyttöönsä, kirjoja, kyniä ja vihkoja käytetään kouluissa jatkossakin. Koneet ovat opetuksessa apuvälineitä, eivät toiminnan keskipisteitä.

6.-, 8.- ja 9.-luokkalaisten huoltajia tiedotetaan vielä erikseen koneiden käyttöönotosta.

Päivi Rissanen perusopetuksen tulosalueen johtaja, p. 044 710 0611, paivi.rissanen@kajaani.fi

Lisätietoja käyttöönottoasioista Pasi Auvinen vs. rehtori, Keskuskoulu, p. 044 714 7678, pasi.auvinen@edukajaani.fi

Uusimmat

Kajaanin Vesi logo
25.11.2020
Vesihuoltopalveluista perittävät maksut on päivitetty Kajaanin Vesi -liikelaitoksen hin-nastoon 1.1.2021 alkaen. Hintojen korotusvaikutus talous- ja jätevesiliittymäisille kiinteistöille on...