Olet täällä

19.10.2020 - 14:55

Kajaanin pääterveysaseman vastaanotot muuttaneet uuteen sairaalaan

Kainuun sote ylepolin sisäänkäynnistä
Kainuun uuden sairaalan toinen muuttovaihe on parhaillaan käynnissä. Kajaanin pääterveysaseman lääkäri- ja hoitajavastaanotot ovat tänään 19.lokakuuta alkaneet uuden sairaalan yleislääketieteen poliklinikalla.

Kainuun sote 19.10.2020

Kajaanin pääterveysaseman vastaanotot muuttaneet uuteen sairaalaan

Kainuun uuden sairaalan toinen muuttovaihe on parhaillaan käynnissä. Kajaanin pääterveysaseman lääkäri- ja hoitajavastaanotot ovat tänään 19.lokakuuta alkaneet uuden sairaalan yleislääketieteen poliklinikalla.

”Muutto on sujunut suunnitellusti ja otamme jo vastaan ajanvarauspotilaita uusissa tiloissa”, toteaa osastonhoitaja Pia Kemppainen. ”Suuntaamme toimintaamme yhä enemmän nopean palvelun suuntaan ja jatkossa yleisimmät asiat hoidetaan monesti puhelimitse tai etävastaanoton kautta. Pitkäaikaissairaiden hoidossa oma tuttu lääkäri ja kansanterveyshoitaja ovat jatkossakin tavoitettavissa”.

Saapuminen uusille vastaanotoille on helppoa: uuden sairaalan pääovesta heti oikealle odotustilaan 1. Tällä hetkellä yleislääketieteen poliklinikalle saavuttaessa ei ole käytössä ilmoittautumista, vaan ajanvarauspotilaat kutsutaan huoneisiin odotusalueelta.

Uuden sairaalan toisen vaiheen käynnistymisestä lisätietoja saa kotitalouksiin ja terveysasemille jaetusta liitelehdestä sekä Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi. Kainuun sote pyytää, että yleisö välttäisi tarpeetonta kulkua ja omatoimista tutustumista uusissa tiloissa koronaepidemian aikana.

Uuden sairaalan muutot jatkuvat vuoteen 2021 asti

Toisen vaiheen muutot jatkuvat tällä erää vielä tämän viikon ajan. Vaativan kuntoutuksen osasto eli muuttaa keskiviikkona 21.10 uuden sairaalan kuudenteen kerrokseen (osasto C6). Torstaina 22.10 lasten ja nuorten poliklinikka aloittaa kolmannen kerroksen uusissa tiloissa.

Ensi kevättalvella täysin uudistettuun aiempaan päivystysrakennukseen muuttaa lasten ja nuorten psykiatrian toiminnot, kehitysvammapoliklinikka sekä ensihoidon toiminnot. Viimeisetkin poliklinikkatoiminnot muuttavat uusiin tiloihin syksyllä 2021, jonka jälkeen alkaa vanhojen sairaalarakennusten purku.

Satamakadun vanhassa pääterveysaseman kiinteistössä jatkaa vielä Kajaanin terveyskeskussairaalan akuuttiyksikkö, neuvola, hammashoitola sekä hoiva-osasto.

Uuden sairaalan valokuva-aineistoa medialle on saatavissa www.kainua-allianssi.fi/media

//////////

Toiminta uusissa tiloissa Uuden sairaalan ylepolilla alkaa maanantaina 19.10.2020 klo 8.00. Sisäänkäynti pääovesta F1. Ylepolin tilat ovat pääaulan oikealla puolella, siellä sijaitsee myös odotusaula. Vastaanotolle ei tarvitse ilmoittautua.

Vastaanottotoiminta perustuu ajanvaraukseen. Lääkärin, sairaanhoitajan tai kansanterveyshoitajan vastaanottoaikaa tarvitsevia asiakkaita pyydetään ottamaan etukäteen puhelimitse yhteyttä.

Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä puh. 08 6156 7207. Kuun­te­le pu­he­li­mes­ta kuu­lu­va nau­hoi­te ja toi­mi an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kaan. Hoi­ta­ja soit­taa si­nul­le pääsääntöisesti sa­ma­na päi­vä­nä ta­kai­sin tun­te­mat­to­mas­ta nu­me­ros­ta. Si­nun ei tar­vit­se soit­taa useam­paa ker­taa hoi­ta­jal­le, kos­ka soit­to­tie­to­si tal­len­tu­vat jär­jes­tel­mään. Kan­san­ter­veys­hoi­ta­jien ta­kai­sin­soi­tot soitetaan kol­men työ­päi­vän ai­ka­na.

Takaisinsoittojärjestelmässä tulee 4 vaihtoehtoa asioinnin syylle, pyydämme asiakkaitamme kuuntelemaan kaikki vaihtoehdot ennen asioinnin syyn valintaa.

Soi­tet­taes­sa nu­me­roon, tu­lee va­lin­ta jos­sa ker­ro­taan asioin­nin syy:

1 Ajan­va­raus ja hoi­don­tar­peen ar­vioin­ti
2 Pit­käai­kais­sai­rauk­sien hoi­to (kansanterveyshoitajat)
3 Re­sep­tien uu­si­mi­nen
4 Ajan pe­ru­mi­nen

Pääterveysaseman vastaanotto (19.10.2020 alkaen Uusi sairaala Yleislääketieteenpoliklinikka) on avoinna ma-to klo 8-16, pe ja juhlapyhien aattopäivinä klo 8-15.

Kiireellinen päivystys toteutetaan Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Sosiaali- ja terveysministeriön päivystysasetuksen mukaan potilas hoidetaan päivystysyksikössä, jos potilaan terveydentila sekä sairauden tai vamman ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen, hoitoa ei voi siirtää seuraavaan päivään tai viikonlopun yli.

Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinpäivystys/päivystyapu puh. 116 117. Soita ennen päivystykseen lähtemistä ja silloin, kun tarvitset sairaanhoitajan neuvoja.

omasote.kainuu.fi

Palvelun kautta voi lähettää mm. viestejä ja kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä uusia sähköisen lääkemääräyksen.

Lisätietoja vs. tulosyksikköpäällikkö Pia Kemppainen puh. 044 7101604 tai aoh Hanna-Kaisa Mertanen puh. 044 7974176.

Uusimmat