Olet täällä

14.7.2016 - 15:23

Kajaanin Melontakeskushanke käynnistyy

Paltaniemen venesatama. Kuva: Reijo Haukia
Kajaanin Latu ry ja Oulujärven Melojat ry tekivät Kajaanin kaupungille aloitteen melontaharrastuspaikkojen ja –tukikohtien kehittämisestä syksyllä 2015. Aloitteessa todettiin, että kiinnostusta melontaharrastuksen pariin on Kajaanissa sekä paikallisten asukkaiden harrastusmuotona että matkailijoiden aktiviteettina.

Kaupungin molemmilla puolilla olevat jär­vet sekä Kajaaninjoki tarjoavat upeat mahdollisuudet me­lon­ta­har­ras­tuk­sen kehittämiseen. Melonta avaa aivan uudenlaisen mah­dol­li­suu­den tutustua kaupungin ympäristöön. Kehittämällä melontaan liit­ty­viä rakenteita ja palveluja saataisiin uusi liikuntamahdollisuus ka­jaa­ni­lai­sil­le sekä uutta tarjontaa Kajaanissa vieraileville matkailijoille. Sa­mal­la kehitettäisiin myös koko Oulujärven alueen mat­kai­lu­tar­jon­taa sekä rakennettaisiin yhteistyötä melonnan harrastajien, seurojen ja yritysten kesken.

Oulujärvi Leaderin hallitus käsitteli kokouksessaan 22.2.2016 Ka­jaa­nin Melontakeskus -hankkeen tukihakemukset. Myönteinen päätös tehtiin siten, että Oulujärvi Leaderin tuki olisi 80 % ja Kajaanin kaupungin omarahoitus 20 %.

Hankkeen yhteydessä järjestetään melonnan peruskursseja, koulutetaan melonnanohjaajia sekä järjestetään turvallisuuskoulutuksia. Tavoitteena on myös suunnitella eritasoisia melontareittejä Oulujärvelle sekä Nuasjärvelle. Reittien varrelle rakennetaan rantautumispaikkoja, joissa rantautuminen on helppoa ja turvallista kelluvien melontalaitureiden avulla. Paltaniemen venesatamaan ja Kuurnan vanhan telakan yhteyteen tehdään varastorakennukset kajakkien säilyttämistä varten.

Kajaanin Melontakeskushanke käynnistyy 19-21.7.2016 järjestettävällä Melonnan peruskurssilla Kuurnan vanhalla telakalla.

Lisätietoja:

Kirsi Kilpeläinen, p. 045 101 6220
Puheenjohtaja
Kajaanin Latu ry

Matti Nousiainen, p. 044 7100 176
kaupungininsinööri
Kajaanin kaupunki

Uusimmat