Olet täällä

25.5.2016 - 8:48

Kajaanin Markkinakatu haluaa uudistua

Markkinakatu kuva: R. Haukia
Kajaanin Markkinakadulle on laadittu kehityssuunnitelma tapahtuman uudistamiseksi.

Kehityssuunnitelma tehtiin Kajaanin ammattikorkeakoulun matkailun opinnäytetyönä, jossa toimeksiantajana oli Kajaanin kaupunki. Matkailualan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittava opiskelija Outi-Maria Haataja teki lopputyön kesän 2015- kevät 2016 välisenä aikana. Työ luovutettiin toimeksiantajalle toukokuussa 2016.

Suunnitelman työstäminen aloitettiin ennakkotutkimuksella kesän 2015 Markkinakadun yhteydessä, jolloin Kauppakadun kivijalkayrittäjille teetettiin sähköinen kyselytutkimus. Kyselyn avulla tarkasteltiin Markkinakadun taloudellisia vaikutuksia yritysten talouden näkökulmasta sekä kartoitettiin yritysten kokemuksia Markkinakadun aikaan tehdystä yhteistyöstä Kajaanin kaupungin ja Kakeryn kanssa. Sähköinen kyselytutkimus toteutettiin yrityksissä paikan päällä. Tämän esitutkimuksen tulokset osoittivat selkeästi, että Markkinakatua kannattaa kehittää, jotta sen kiinnostavuus säilyy ja että tapahtumaan tullaan lisäämään arvoa niin asiakkaiden, kaupungin kuin yrittäjien näkökulmasta.

Yrittäjiltä, kaupungin edustajilta sekä eri alojen osaajilta kumpusi runsaasti uusia ideoita

Ennakkotutkimuksen havainnointien jälkeen ja perusteella toteutettiin toinen työn tutkimuksellisista osioista. Tutkimukseen kerättiin aineistoa joulukuussa 2015 järjestettävän ryhmäkeskustelun avulla. Keskustelutilaisuuteen rekrytoitiin kaupungin edustajia, Kauppakadun kivijalkayrittäjiä sekä kulttuurin – ja urheiluseurojen osaajia. Ryhmäkeskustelu pohjautui ennakkotutkimuksen tuloksiin ja niiden avulla työstettyyn keskustelurunkoon, minkä avulla pyrittiin saamaan uusia ja käytäntöjä helpottavia ideoita Markkinakadun kehittämiseksi.

Keskustelu analysoitiin, jonka pohjalta työstettiin kehityssuunnitelma. Suunnitelma sisältää viisi keskustelussa suurimmiksi teemoiksi noussutta kehitysideaa: 1) Telttojen uudelleen sijoittaminen: teltat olisivat sijoitettuna keskelle katua kojujen selät vastakkain. Muutoksen myötä asiakasvirta kulkisi kivijalkakauppojen edestä, jolloin käynti kauppoihin ja ruuhka käytävillä helpottuisi. 2) Keskiviikon iltatori: ideassa kaksi järjestettäisiin ensimmäistä kertaa iltatori. Ideassa kaupat ja myyntikojut sulkeutuisivat normaalisti ja ne avattaisiin iltatorille uudestaan. Tori palvelisi myös festareille menijöitä. 3) Lauantain sisältö: tavoitteena on saada hyödynnettyä lauantain tyhjät myyntipaikat. Hyödyntämisideoita ovat esim. paikkojen antaminen paikallisille seuroille ja yhdistyksille toiminnan esittelyä varten tai että lauantai olisi kokonaan suurkirpputori (paikkojen laajempi hyödynnettävyys). 4) Kadulla esitettävän ohjelman suunnittelijan nimeäminen: ohjelmanumerot pidemmälle organisoitu ja suunniteltu. 5) Markkinakadun markkinointi sosiaalisessa mediassa: Markkinakadun näkyvyyden parantaminen ja markkinointi sosiaalisessa mediassa.

Lisätietoja Outi-Maria Haataja, +358443229304, outimariak(at)gmail.com

Uusimmat