Olet täällä

12.12.2016 - 10:33

Kajaanin Mamsellin asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Salaatti
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen vuosittainen asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin tänä vuonna ensimmäisen kerran kokonaan sähköisesti uudella kyselyohjelmalla

Kyselyn vastausaikaa oli kaksi viikkoa ajalla 7. – 20.11.2016. Tavoitteena oli saada Mamsellin kokonaistuloksen lisäksi myös vastuualuekohtaisia asiakastyytyväisyystuloksia.

Kysymyspatteristo oli sama kuin aikaisempinakin vuosina. Avoimet vastaukset keskitettiin viimeiseen kysymykseen, jossa vastaajan oli mahdollisuus antaa toimipaikkakohtaista palautetta ja kehitysideoita. Asiakaspalvelun onnistumista kysyttiin molemmista ydinprosesseista, sekä ateriapalveluista että puhtaanapitopalveluista. Tutkimukseen osallistui 757 vastaajaa. Otoksen suuruus on hyvä, vaikka vastaajamäärä pienenikin edelliseen vuoteen verrattuna noin 30 %.

Kokonaisuutena asiakastyytyväisyyskyselyn tulos oli 2,99, asteikolla 1 – 4. Asiakastyytyväisyys aleni hieman viime vuoden tulokseen verrattuna eikä yltänyt myöskään Mamsellin asettamaan tavoitteeseen, mutta neljän vuoden kehitystrendiin verrattuna tulos asettuu kuitenkin tasaisesti samalle tulostasolle. Vastuualueista puhtaanapitopalvelu saavutti parhaimman tyytyväisyystuloksen 3,05.

Henkilökunnan ystävällisyys ja onnistunut asiakaspalvelu nousivat edelleen Mamsellin vahvuuksiksi. Vastaajat olivat tyytyväisiä ruoan maittavuuteen ja ulkonäköön sekä salaattien maittavuuteen. Vastaavasti kolmannes vastaajista ei ollut tyytyväinen vastaaviin kysyttyihin ominaisuuksiin. Eniten tyytymättömyyttä ilmeni kysyttäessä näyttääkö ruoka herkulliselta.

Aktiivisimmat vastaajat olivat tällä kertaa perusopetuksen yksiköiden asiakkaat. Kaikki vastaajat eivät antaneet vastauksia puhtaanapidon kysymyksiin, vaikka Mamselli huolehtii perusopetuksen yksiköiden siivouksista. Eniten tyytymättömyyttä ilmeni wc -tilojen siisteydestä, joka muutamien koulujen avoimissa kysymyksissä yhdistettiin useasti koululaisten omaan huonoon wc -käyttäytymiseen. Koululaisilta tuli runsaasti palautekokemuksia perunan laadusta ja kuivasta porkkanaraasteesta. Tortilloja ja uusia kasvisruokia toivotaan edelleen useammin ruokalistalle.

Ravintola-alueen vastaajamäärä laski eniten verrattuna viime vuoden kyselyyn. Huomioitavaa oli opettajien ja muun henkilökunnan vastausaktiivisuuden kohoaminen 37 prosenttiin. Alueen perinteinen vahvuus on hyvin onnistuneessa ystävällisessä asiakaspalvelussa. Tänä vuonna alueen kokonaistulosta himmensi tyytymättömyys ruoan herkullisuuteen ja salaattivalikoimaan. Vastaajat toivovat panostusta monipuolisiin ruokalistoihin ja tekoja ruoan maun sekä ulkonäön kohentamiseen. Kaupungintalon henkilöstöravintolassa vastaajat ihmettelivät, miksi ei voi syödä kaikkia tarjolla olevia ruokavaihtoehtoja samaan hintaan.

Sote -vastuualueen vastauksia ei saatu kotiateria-asiakkailta eikä ikäihmisiltä. Asiakastyytyväisyyskyselyn siirtyminen sähköiseksi saattaa hankaloittaa kyseisen asiakasryhmän vastaamista. Suunniteltu haastattelu kuntoutusosaston asiakkaille siirtyi myöhäisempään ajankohtaan. Sote -alueen vastaajat antoivat koko asiakastyytyväisyyskyselyn parhaat pisteet 3,47 alueen asiakaspalvelun onnistumisesta. Tyytymättömyyttä ilmeni salaattien raaka-ainesisältöihin ja samalla toivottiin salaattipöytään proteiinipitoisia lisäkkeitä.

Puhtaanapitoalueen vastaajien määrä oli vajaa 2 % koko tutkimuksen otoksesta, joten tulos ei ole tilastollisesti luotettava. Alueen tulos on mukana Mamsellin kokonaistuloksessa. Vastaajat olivat tyytyväisiä puhtaanapidon ystävälliseen palveluun ja tilojen siisteyteen.  

Päiväkotien ateria- ja puhtaanapitopalvelujen asiakastyytyväisyys on selvitetty keväällä 2016 varhaiskasvatuksen arviointikyselyssä. Kyselyssä oli 550 vastaajaa, jotka arvioivat päivähoitopaikan sisätilojen siisteyden keskiarvoksi 3,63 ja tarjottavien aterioiden monipuolisuuden arvoksi 3,53. Saadut keskiarvot eivät vaikuta tämän kyselyn tulokseen.

Kajaanin Mamselli kiittää lämpimästi kaikkia asiakastyytyväisyystutkimukseen osallistuneita.

Uusimmat