Olet täällä

8.10.2019 - 12:34

Kajaanin Lyseon väistötilat: tilannekatsaus tehdyistä toimenpiteistä ja jatkotutkimuksesta

tiedotepohja20keltainen.jpg
Kajaanin Lyseon tiloissa oli käynnissä A-insinöörien antaman tutkimusraportin mukaiset korjaustyöt, jotka oli käynnistetty jo aikaisemmin. Syynä tutkimusten aloitukseen oli viemärinhaju. Tiloissa on tehty useita merkittäviä toimenpiteitä kevään 2019 aikana, joiden avulla ilmanlaadussa on saavutettu hyvä nykytilanne.

Tiedote 7.10.2019

Kiinteistö Oy Seminaarin Kampus – Kajaanin Lyseon tilat

Kajaanin kampus siirtyi 1.4.2019 Rakennusteho Group Oy:ltä perustetun Kiinteistö Oy Seminaarin kampuksen omistukseen. Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy omistaa kaikki kiinteistöyhtiön osakkeet. Omistuksen muutoksen yhteydessä keskeneräiset asiat hoidettiin yhdessä entisen ja nykyisen omistajan kanssa kuntoon.

Kajaanin Lyseon tiloissa oli käynnissä A-insinöörien antaman tutkimusraportin mukaiset korjaustyöt, jotka oli käynnistetty jo aikaisemmin. Syynä tutkimusten aloitukseen oli viemärinhaju. Tiloissa on tehty useita merkittäviä toimenpiteitä kevään 2019 aikana, joiden avulla ilmanlaadussa on saavutettu hyvä nykytilanne.

Tehdyt toimenpiteet

  • Tiloissa suoritettiin perussiivous joulun 2018 välipäivinä yhteistyössä Mamsellin ja ISS Palveluiden kanssa. Perussiivouksessa toteutettiin myös yläpölyjen puhdistus.
  • Kevään 2019 aikana tiloissa vaihdettiin lattiamateriaalia kaikkiaan n. 450 m2, Linoleum mattoa vaihdettiin Tarkett Optima 245 mattoon.
  • Tiloihin on tehty olosuhdemittauksia ja mitattu paine-eroja. Mittausten perusteella on tehty korjaavia säätötoimenpiteitä ilmanvaihtojärjestelmään.
  • A-insinöörien Rakennusterveysasiantuntija Rauno Pakasen toimesta on tehty jatkotutkimus 2.4.2019. Tutkimuksessa selvitettiin näytteiden avulla mm. VOC yhdisteiden arvot ja kerättiin pölynäytteitä. Tutkimuksen mukaan VOC arvot olivat normalisoituneet. Toisaalta selvisi, että osassa tiloja oli runsaasti tavanomaista huonepölyä. Tutkimus on käyty läpi käyttäjien kanssa.
  • Tämän jatkotutkimuksen perusteella osa tiloista puhdistettiin.  Samalla poistettiin tai vaihdettiin erilaisia rakenteellisia pölyn kerääjiä, kuten ilmoitustauluja, seinälevyjä ja akustiikkalevyjä. Lisäksi käyttäjille on painotettu yläpölyjen puhdistamisen merkitystä.
  • Päärakennuksessa on tehty ennakoivana toimenpiteenä salaojituksen parannustöitä. Tämän yhteydessä rakennuksen perustuksen vesieristystä on parannettu mm. patolevyjen avulla ja lisätty pintavesien ohjausta pois rakenteista.

Tiloissa tehdään jatkuvaa seurantaa olosuhteiden muutoksien ennakoimiseksi ISS Palveluiden toimesta. Seurannalla varmistetaan tilojen toimivuus eri vuodenaikoina.

Koy Seminaarin Kampus
c/o Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy

Uusimmat