Olet täällä

23.6.2020 - 15:20

Kajaanin kaupunki vetoaa nuorten uimareiden vanhempiin Kesäniemen uimarannan turvaamiseksi

Kesäniemi
Kesäniemen uimaranta on ollut lämpimien säiden myötä erittäin suosittu. Suosion varjopuolena on väärinkäytösten lisääntyminen. Rannalla on suuria nuorten ryhmiä, jotka rikkovat sääntöjä ja aiheuttavat häiriötä. Rannalla on lämpimien säiden aikaan kaksi rantavalvojaa, joiden tehtävä on vesiturvallisuudesta vastaaminen.

Ongelmaksi muodostunut häiriökäyttäytyminen vie kuitenkin valvojien huomiota siinä määrin, että rannan yleinen turvallisuus ja viihtyvyys vaarantuvat valvojien toimiessa lapsenvahtina. Kajaanin kaupunki vetoaa, että vanhemmat keskustelisivat rannalla itsenäisesti vierailevien lasten kanssa uimarannan säännöistä.

Kajaanin kaupungin uimarantojen järjestyssääntö

1. Rannalla on noudatettava järjestystä, siisteyttä ja hyviä tapoja.
2. Koirien ja muiden kotieläinten tuominen yleisten uimarantojen alueille on järjestyslain mukaan kielletty.
3. Uimaranta-alueella ei saa käyttäytyä muita häiritsevästi tai epäasiallisesti eikä esiintyä päihdyttävän tai muun huumaavan aineen alaisena.
4. Laita roskat roskiin, älä heitä luontoon.  Älä myöskään riko pulloja tai muita lasiesineitä.
5. Moottoriajoneuvoilla ajaminen ranta-alueella on kielletty. Pyörät tulee jättää niille varatulle alueelle. Valvoja opastaa tarvittaessa.
6. Lapset ovat rannalla vanhempien vastuulla. Valvoja ei toimi lapsenvahtina.
7. Poijujen sisäpuolella ei saa liikkua moottoriveneellä.
8. Kalastaminen yleisillä uimarannoilla sekä niillä olevilla laitureilla on kielletty.
9. Pelastusvälineiden käyttäminen muuhun kuin pelastustoimintaan on kiellettyä.
10. Jokainen käyttää uimarantaa omalla vastuullaan ja on itse vastuussa vaatteidensa ja muun omaisuutensa säilymisestä. Löytötavarat on luovutettava henkilökunnalle tai poliisin löytötavaratoimistoon.
11. Noudata uimarannan turvallisuusohjeita. Varmista turvallinen syvyys ja ettei vedessä ole ylimääräistä rojua ennen sukeltamista. Ilmoita turvallisuutta vaarantavista seikoista valvojalle.
12. Henkilökunnan antamia järjestystä ja turvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä on noudatettava. Henkilö tai yhteisö, joka rikkoo tätä järjestyssääntöä tai ei noudata henkilökunnan antamia ohjeita tai määräyksiä, voidaan määrätä poistumaan uimarannalta ja häneltä/siltä voidaan kieltää uimarannan käyttö määräajaksi.

Rantapelastajat, p. 044 421 4085 ja Jari Rajala liikuntapalveluvastaava, p. 044 421 4108 (jari.rajala(at)kajaani.fi).

Uusimmat