Olet täällä

21.8.2019 - 12:47

Kajaanin kaupunki valmistelee työterveyshuoltopalveluiden kilpailutusta

Kajaanin kaupunkitunnus sininen
Tällä hetkellä kaupunki ostaa työterveyspalvelut Kainuunmeren Työterveys Oy:ltä.

Kilpailutuksella kiinnitetään huomiota työterveyshuoltopalveluiden vaikuttavuuteen ja laatutekijöihin sekä haetaan kustannussäästöjä lisääntyneisiin työterveyshuollon kustannuksiin. Kilpailutuksen hankinta-arvo ylittää EU-kynnysarvon.

Uuden sopimuksen mukainen työterveysyhteistyö kaupungin ja palveluntuottajan kanssa on tarkoitus aloittaa kesällä 2020. Nykyisten työterveyshuoltopalveluiden käyttö Kainuunmeren Työterveys Oy:n kanssa jatkuu voimassa olevan sopimuksen mukaisesti, kunnes uusi sopimus astuu voimaan.

Lisätietoja antavat
Kajaanin kaupungin henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen jyrki.komulainen@kajaani.fi puh. 044 7147 551 ja työhyvinvointipäällikkö Minna Maksniemi minna.maksniemi@kajaani.fi puh. 044 710 0202.

 

Uusimmat