Olet täällä

10.10.2016 - 12:57

Kajaanin kaupunki seuraa huolella yleistä turvallisuustilannetta, kaupunkilaisten turvallisuushuolia kuultiin Otanmäessä

Ilmakuva Lentokuva Oy
Kajaanin kaupungin ja yhteistyökumppaneiden järjestämä turvallisuusilta keräsi Otanmäessä torstaina 6.10.2016 viitisenkymmentä osallistujaa.

Turvallisuushuolia ja niihin vastaamista pohdittiin pienryhmätyöskentelyssä. Erityisesti puhutti Otanmäessä kahden turvapaikanhakijan syyskuussa suorittama väkivallanteko ja siitä aiheutunut huoli turvallisuudesta. Viranomaisista ja SPR:n toimijoista koottu paneeli antoi kuulijoille vastauksia huoliin.

Turvattomuuden tunne

Ylikomisario Arto Lumikari Oulun poliisilaitoksen Kajaanin poliisiasemalta kertoi ymmärtävänsä turvallisuushuolia. Pienellä paikkakunnalla tapahtuva väkivallanteko järkyttää asukkaiden turvallisuuden tunnetta. Hän kuitenkin muistutti, että turvapaikanhakijoiden tekemät rikokset ovat harvinaisia ja yksittäistapauksia. Hän rauhoitteli, että riski joutua tuntemattoman henkilön väkivallanteon uhriksi on pieni. Poliisilta toivottuun näkyvyyteen Lumikari vastasi, että partiotoiminta keskittyy Kajaanin keskustaan, jossa on eniten hälytyksiä. Kun partioita on liikkeellä enemmän, poliisi on liikkeellä muillakin paikkakunnilla ja taajamissa.

Psykologi Tiina Sjöblom kertoi, että järkyttävien tapahtumien jälkeen ihmisten turvallisuuden tunne saa kolauksen. Oma elinympäristö alkaa tuntua turvattomalta ja ajatukset askartelevat erilaisten uhkatekijöiden parissa. Tämä on aivan normaalia väkivaltaisen tapahtuman jälkeen. Tapahtuma, joka sisältää väkivaltaa, aiheuttaa tavallisesti aina voimakkaampia reaktioita kuin onnettomuus, johon ei ole liittynyt ihmisen tekemää pahaa. Usein järkyttävien tapahtumien jälkeen ihmiset myös seuraavat tiiviisti mediaa ja somea ja altistavat itseään lisää lukemalla erilaisista järkyttävistä tapahtumista. On tärkeää tiedostaa tämä ja vähentää itsensä altistamista järkyttäville asioille, ettei ihmisten kokema uhan tunne pääse yleistymään. Yhteisön rauhoittamisessa tärkeä rooli on oikealla ja asianmukaisella tiedolla. Sen vuoksi on tärkeää, että väestölle tarjotaan tietoa siinä määrin kun se on mahdollista. Psykologi Tiina Sjöblom esitti pahoittelunsa, ettei Otanmäessä oltu saatu kriisiapua yhteisölle. Kainuun kriisityöllä on tässä kohtaa kehittämishaaste. Järkyttävän tapahtuman jälkeen toivo nousee siitä, että ihmiset lähtevät tekemään yhdessä asioita myönteisessä hengessä.

Huoli pimeydestä puhutti

Ryhmätöissä mietittiin liikkumista taajamissa pimeään aikaan ja sitä, ettei valaistus ole kaikilta osin kunnossa. Kajaanin kaupunginjohtajan Jari Tolosen mukaan kartoitus yleisten alueiden valaistuksesta Otanmäessä ja Vuolijoella olisi varmaankin tarpeellista tehdä. Kaupungin taloustilanteesta johtuen uusia valaisimia on hankalaa luvata, mutta olemassa olevien toimivuus voidaan tarkastaa. Esityksiä voivat asiassa tehdä Vuolijoen aluelautakunta ja Otanmäen kyläyhdistys.

Turvapaikanhakijat Otanmäessä

Otanmäen vastaanottokeskus on päätetty lakkauttaa maalikuun loppuun mennessä. Väkivallanteko oli yksi peruste lakkauttamiselle, muttei ainoa. Asukkaiden siirtoja ei suunnitella vielä tämän vuoden puolelle. Maahanmuuttoviraston edustajan kehitysjohtaja Mikko Välisalon mukaan, jos tarve kasvaa, lakkauttamispäätös voidaan vielä perua.

SPR:n Oulun piirin hallintojohtaja Ari Haaranen kertoi, että myös Otanmäen vastaanottokeskuksen asukkaat pelkäävät ja kokevat syyllisyyden tunteita ja pelkoa leimaamisesta Otanmäen tapahtumien jälkeen.

Jokaiselle turvapaikanhakijalle pidetään Suomessa laki-info tietyssä määräajassa. Osa liikehdinnästä selittyy Haarasen mukaan sillä, että nuoret miehet ovat tottumattomia alkoholin käyttöön. Jos turvapaikanhakija aiheuttaa häiriötä, hänet joudutaan siirtämään. Maahanmuuttoviraston edustaja Mikko Välisalo kertoi, että Otanmäen tapahtumien jälkeen on lähdetty selvittämää mahdollisuutta keskittää määrättyjä asiakkaita muutamiin keskuksiin, joihin kohdennettaisiin enemmän muun muassa henkilökuntaa.

Monista turvapaikanhakijoista on tullut paikallisten ystäviä. SPR:n Oulun piirin toiminnanjohtaja Pertti Saarelan mukaan otanmäkeläiset ovat ottaneet vastaanottokeskuksen hyvin vastaan. Torstain tilaisuudessa kävi ilmi, että osa otanmäkeläisistä ja vuolijokelaisista haluaa vastaanottokeskuksen jatkavan. Osa turvapaikanhakijoista on kertonut haluavansa jäädä Otanmäkeen, jos saisi työpaikan. Suurin osa on kertonut viihtyvänsä Otanmäessä hyvin.

Tilaisuuden vetäjät, Kainuun sotesta Marjo Pietikäinen ja Marja-Leena Leinonen, neuvoivat tilaisuuden lopuksi läsnäolijoita vaalimaan yhteisöllisyyttä ja pitämään toisistaan huolta.

Tilaisuuden yhteenvedon kirjasi projektipäällikkö Katimari Partanen, Vuolijoen aluelautakunta vauhtiin –hanke.

Tiedote 16.9.2016

Kajaanin kaupunki pahoittelee Otanmäessä tapahtunutta henkirikosta ja ottaa osaa omaisten suureen suruun. Viranomaiset, joille asian hoitaminen kuuluu, ovat ottaneet asian hoitoonsa hyvin ja epäillyt on saatu kiinni, poliisivalvontaa alueella on lisätty. SPR:n vastaanottokeskus on nostanut omaa valmiuttaan.

Kajaanin kaupunki seuraa aktiivisesti tilanteen kehittymistä ja varautuu tarvittaessa toimenpiteisiin, mikäli aihetta ilmenee. Kaupunki on omissa toiminnoissaan varautunut hyvin ja kaupungilla on olemassa selvät ohjeistukset kouluille, päiväkodeille ja muille yksiköille erilaisten kriisitilanteiden käsittelylle (tilanteen käsittely, tiedottaminen, jälkihoito). Kaupunki seuraa kaupunkilaisten yleistä turvallisuustilannetta jatkuvasti huolella, pitää yhteyttä eri viranomaisiin ja ryhtyy toimiin tarvittaessa.

Kaupunki on lisäksi nostanut valmiustilaa omassa vastaanottokeskuksessa, ollut yhteydessä viranomaisiin jne.

Otanmäen koulussa on keskusteltu tapahtumista oppilaiden kanssa

Otanmäen koulussa on käsitelty Otanmäessä viikonlopulla tapahtuneita rikoksia. Maanantaiaamuna 12.9.2016 koulun rehtori on keskustellut perusopetuksen tulosalueen johtaja Päivi Rissasen ja ylikomisario Arto Lumikarin kanssa, miten asia otettaisiin oppilaiden kanssa keskusteltavaksi.

Otanmäen koululla on sovittu yhdessä opettajakunnan kanssa, että viikonlopun tapahtumat otetaan esille ensimmäisen oppitunnin aluksi. Kukin opettaja kertoi poliisin tiedotteen sisällön lisäksi, että poliisi tutkii tapahtunutta ja poliisin mukaan tilanne on hallinnassa eikä uhkaa esimerkiksi koulutyölle ole olemassa. Tapahtuneesta keskusteltiin oppilaiden kanssa. Oppilaille kerrottiin, että sosiaalisessa mediassa olevaan keskusteluun pitää suhtautua varauksella.

Alaluokilla keskusteluun osallistui opettajien lisäksi koulupsykologi. Oppilaille kerrottiin, että tapahtuneesta voidaan keskustella myös myöhemmin, jos siihen ilmenee tarvetta. Koulupäivä sujui normaalisti.

Uusimmat