Olet täällä

15.3.2020 - 21:15

Kajaanin kaupunki noudattaa viranomaisten antamia ohjeita - miten toimitaan koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi

tiedotepohja_keltainen.jpg
Kajaanin rehtorikokouksessa sunnuntaina 15.3.2020 on sovittu toimista, joilla pyritään turvaamaan riskiryhmien altistumattomuuden ja terveyden. Riskiryhmiin kuuluva oppilas voi olla kotona etäopetuksessa tai koulussa pyritään järjestämään turvallinen tila. Molemmat vaihtoehdot edellyttävät, että huoltaja on kouluun yhteydessä.

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. Suomen hallituksen suositusten, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (sote) ohjeiden mukaisesti Kajaanin kaupunki on päätynyt antamaan kaupungin toimintojen osalta ohjeet, miten kaupunki toimii koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Kainuun soten pandemiatyöryhmä kokoontuu päivittäin. Kajaanin kaupungin laajennettu johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 16.3.2020 klo 8.00. Tarvittaessa voidaan kokoontua aikaisemminkin.

Tartuntatautilain (1227/2016, 58§) nojalla suositellaan 13.3.2020 alkaen, että kaikki Kainuun maakunnan alueelle suunnitellut ei lakisääteiset yleisötilaisuudet ja kokoontumiset perutaan 19.4.2020 saakka. Mahdollisista jatkotoimintaohjeista tiedotetaan myöhemmin. Lakisääteisissä ja lakisääteiseen rinnastettavissa kokoontumisissa tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää etäyhteyksiä. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on antanut 13.3.2020 tiedotteen, jonka mukaisesti Kainuun pelastuslaitos tiedottaa Kainuun maakunnan alueelle suunniteltujen yleisötilaisuuksien järjestäjätahoja. Rajoitukset eivät koske jatkuvaluonteisia avoimia palveluita kuten esim. näyttelyitä tms. missä ihmisvirta on spontaania ja jatkuvaa.

Kainuun soten ohjeen linjauksia työhön soveltuvuuden osalta suositellaan noudattamaan sekä julkisen että yksityissektorin kaikessa toiminnassa. Mahdollisista karanteeneista päättää kunnan tai tartuntataudeista vastaava lääkäri. Kainuun SOTE-kuntayhtymä suosittaa turvaamaan koronavirusinfektioille altistuneiden oppilaiden ja opiskelijoiden opetuksen ja ylioppilaskirjoitusmahdollisuuden opetusministeriön linjauksen mukaisesti.

Kajaanin kaupunki seuraa ja noudattaa koronavirukseen liittyviä viranomaisten ohjeita ja suhteuttaa toimintaansa ohjeiden mukaisesti.

Kajaanin kaupungin ohjeet ja toimet koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi

Sivistystoimialan palvelujen muutokset

Riskiryhmään kuuluvien päiväkotilasten, koululaisten ja opiskelijoiden altistumattomuus ja terveys halutaan turvata. Riskiryhmään katsotaan kuuluvan ne henkilöt, jotka ovat kausi-influenssarokotteen saamiseen oikeutettuja. Tähän ryhmään kuuluville mahdollistetaan täysi-ikäisen opiskelijan tai lasten perheiden sitä halutessaan etäopetuksen mahdollisuus kouluissa ja esiopetuksessa. Perhe järjestelee tällöin itse lapsen mahdollisen valvonnan tai hoidon kotona. Muussa tapauksessa koulut ja oppilaitokset pyrkivät järjestämään riskiryhmille päiväkotiin / kouluun / oppilaitokseen turvallisen ympäristön, jossa kontaktit suuriin lapsi- tai oppilasryhmiin ovat mahdollisuuksien mukaan minimoitu.

Pyrimme turvaamaan riskiryhmien altistumattomuuden ja terveyden. Riskiryhmiin kuuluva oppilas voi olla kotona etäopetuksessa, tai koulussa pyritään järjestämään turvallinen tila. Molemmat vaihtoehdot edellyttävät, että huoltaja on kouluun yhteydessä.

Oppilaan vanhempi ilmoittaa luokanvalvojalle/-opettajalle, mikäli:
a) hän haluaa jättää riskiryhmään kuuluvan lapsensa kotiin etäopetukseen tai
b) mikäli hän haluaa, että lapselle järjestetään turvallinen tila.

Lisäksi vanhemman pitää ilmoittaa luokanvalvojalle/ -opettajalle, jos lapsi kuuluu riskiryhmään, koska välttämättä luokanvaloja/-opettaja ei tätä tiedä.

Kouluissa ja päiväkodeissa ei järjestetä päivän aikana isoja luokkia / ryhmiä yhteen kokoavia tapahtumia. Koulut ja päiväkodit eivät osallistu isoihin tapahtumiin.

Kansalaisopiston ja musiikkiopiston opetustoiminta keskeytetään toistaiseksi. Nuorisotalot suljetaan toistaiseksi. Nuorisopalvelujen kerhot ja muut tapahtumat, kirjaston, museoiden ja Kaukametsän järjestämät yleisötapahtumat, jotka kokoaisivat ihmisiä yhteen, lopetetaan toistaiseksi. Kyseiset yksiköt tai ulkopuoliset tapahtuman järjestäjät informoivat ihmisiä erikseen tapahtumien peruuntumisesta.

Koulujen kouluajan jälkeinen kerhotoiminta keskeytetään toistaiseksi. Varhaiskasvatuksen kerhot ja Silmun avoin kerhotoiminta keskeytetään toistaiseksi.

Koulukirjat ja koulutarvikkeet säilytetään kevään ajan kotona ja kouluun huolehditaan aina päivittäin tarvittavat materiaalit. Ulkomaan leirikouluja ei toteuteta keväällä 2020. Mahdolliset tapahtumat ulkomaalaisten vierailijaryhmien kanssa perutaan. Vanhempia pyydetään ilmoittamaan rehtorille tai päiväkodin johtajalle, jos perhe saapuu ulkomaan matkalta.

Kajaanin kaupunginteatteri

Kaikki esitykset on peruutettu 15.4.2020 saakka. Teatteri on yhteydessä lippunsa varanneisiin katsojiin. Teatterilta ja Kajaani Infosta ostetut liput voi vaihtaa seuraaviin esityksiin tai lahjakorttiin. Toivomme, että mahdollisimman moni vaihtaisi lipun teatterin lahjakorttiin tai syksyn esityksiin.

Lippurahojen palautusta voi hakea linkistä https://web.lippu.fi/palautus

Kajaanin kaupungin liikuntapaikkojen aukiolo 13.3.2020 alkaen

Urheiluseurat ja järjestöt ovat ilmoittaneet peruvansa toiminnan maaliskuun ajaksi, mikä vähentää liikuntapaikkojen käyttäjämääriä rajusti.

Otteluiden ja harjoitusten perumisen myötä supistamme Jäähallien ja Kajaani-hallin aukioloaikoja.

Kajaanihallin aukioloaikoja oli tarkoitus muuttaa 15.3.2020 alkaen niin, että viikonloppuisin halli on auki 10–17.30 ja arkisin 8-22.00.  Otamme kevät aikataulun käyttöön 13.3.2020 alkaen.

Jäähallien aukiolo siirtyy kaksi viikkoa etuajassa kevään aukioloaikojen mukaiseen vuorolistaan. Päähallin toiminta loppui kilpailukauden päättymisen yhteydessä ja toiminta keskitetään harjoitusjäähalliin. Yleisöluisteluajat ilmoitetaan myöhemmin kun saamme vuorolistan tehtyä yhdessä käyttäjien kanssa.  Harjoitusjäähalli on aukioloaika klo 7.00–22.30.

Kaukavesi, koulujen liikuntasalit ja ulkoliikuntapaikat ovat avoinna normaalien aukioloaikojen mukaisesti.

Kajaanin kaupungin liikuntatulosyksikön järjestämät ohjatut ryhmät sen sijaan lopetetaan toistaiseksi.

Lisätietoja liikuntapalvelupäällikkö Aleksi Nyström, 044 4214 378

Viranomaisohjeet

Tartuntojen ehkäisemiseksi on tärkeää huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja välttää kättelyä. Jos epäilet saaneesi koronatartunnan, ota yhteyttä Kainuun soten puhelinpäivystykseen 116 117 (Lankanumerosta soitettaessa 6156 6000) tai toissijaisesti oman terveysaseman päivystykseen tai työterveyshuoltoon. Tärkeää on, ettei sairaana mennä töihin.

Kainuun sote
Viranomaisohjeet koronavirus COVID-19 leviämisen rajaamiseksi
https://sote.kainuu.fi/uutiset/viranomaisohjeet-koronavirus-covid-19-leviamisen-rajaamiseksi

Lisätietoja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Uusimmat