Olet täällä

30.9.2016 - 12:15

Kajaanin kaupunginhallitus: Vetovoimaa ja tehoa palveluihin

Kajaanin kaupunginhallitus käsitteli seminaarissaan Joensuussa kaupunkistrategian toteuttamista sekä pohjusti vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018–2019 valmistelua lähtökohtana kaupungin vetovoiman kasvu ja palvelujen tehostaminen kiristyvän talouden oloissa.

Tarkastelussa oli useita eri vaihtoehtoja palveluiden ja niiden tuottamisen uudistamiseen ja sopeuttamiseen lautakuntien ja kaupunkikonsernin muiden osien esitysten pohjalta.

Kajaanin markkinointia niin matkailun kuin yritystoiminnan mahdollisuuksien osalta parannetaan ja Vimpelinlaakson koulutuskonsernia kohden edetään oppilaitosten käytännön yhteistyön kautta.

Kaupunki on aloittanut tehostetut säästötoimet. Talous on hallinnassa ja kaupunginhallitus hakee hätäisten ratkaisujen sijaan pysyvämpiä toimia talouden vahvistamiseksi.  Siksi tavoitteena on palvelurakenteen tehostaminen esimerkiksi henkilöstön hetkellisten lomautusten sijaan.

Keskeisten toimintojen laatu pyritään säilyttämään vaikka lisäyksiä toimintaan ei juuri voida tehdä. Esimerkiksi peruskoulujen ryhmäkokoja ei aiota kasvattaa eikä koulukuljetuksia heikentää.

Varhaiskasvatuksessa siirrytään lain mukaiseen 1/8-mitoitukseen siltä osin, kun päiväkotien tilat on ensin yhdessä arvioitu siihen soveltuviksi. Yksityisen päivähoidon osuutta pyritään hieman lisäämään.

Seminaarissa todettiin, että Kajaanin kaupungin investoinnit ovat mm. Lehtikankaan monitoimitalon vuoksi olleet erittäin korkeat.  Tällä tasolla ei voida jatkaa liiallisen velkaantumisen estämiseksi. Korjausvelkaa kurotaan kuitenkin kiinni ja investoinnit kohdistetaan entistä tarkemmin tarpeen mukaisiksi.

Kaupunginhallitus tapasi Joensuun kaupungin johdon edustajia sekä tutustui Karelia ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston puualan osaamiseen, erityisesti puukerrostalorakentamiseen.

Lisätietoja antaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Marjatta Immonen, puh. 044 421 4070.

Uusimmat