Olet täällä

2.10.2020 - 17:35

Kajaanin kaupungin verkkosivustokyselyllä haettiin käyttäjien ideoita ja ajatuksia sisällöntuotannon tueksi

Kajaani sininen 2019
Kajaanin kaupunki toteutti syyskuussa verkkosivustokyselyn, jossa kysyttiin käyttäjien kokemuksia kaupungin verkkosivuihin liittyen. Kyselyyn vastanneiden ideat ja ajatukset auttavat rakentamaan sisältöjä käyttäjän tarpeita vastaavaksi ja lisäämään tiedon löydettävyyttä. Käyttäjien näkökulma on osa uuden verkkosivuston suunnittelua ja siihen käyttäjät osallistuivat vastaamalla kyselyyn.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 146. Kajaanin kaupunki uudistaa verkkosivustonsa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kyselyn tulokset numeroina

Vastaajista 88 % oli Kajaanista ja 12 % muualta. Suurin ikäryhmä vastaajissa (69 %) oli iältään 26-55-vuotiaita.

Verkkosivuston selaamiseen puhelinta käytti 55 %, tietokonetta 34 % ja tablettia 10 %.

Kohderyhmä, jonka näkökulmasta yleensä käytetään kaupungin verkkosivuja, ovat työikäiset (59 %), lapsiperheet (32 %), matkailijat (15 %), ikäihmiset (15 %) ja nuoret (14 %).

Kaupungin verkkosivustoa viikoittain käytti 35 %, kuukausittain 29 %, satunnaisesti 27 % ja päivittäin 9 %.

Kaupungin verkkosivuille vastaajat olivat päätyneet, kun olivat käyneet niillä ennenkin (51 %), haun kautta (17 %) ja sosiaalisen median kautta (11 %).

Suurin osa (77 %) oli löytänyt kaupungin verkkosivustolta oli sen tiedon, jota oli tullut etsimään ja 23 % ei ollut löytänyt etsimäänsä tietoa.

Sivuston hakutoimintoa ei ollut kokeillut 59 % ja 41 % oli hakua kokeillut. Haun kautta oli tiedon löytänyt 53 % ja 47 % ei ollut löytänyt haun kautta tietoa.

Miten voi antaa palautetta kaupungin verkkosivustolla tiesi 54 % ja 46 % ei tiennyt.

Kyselyn tulokset avoimet vastaukset

Erilliseen esitykseen (liitteenä) on poimittu kyselystä saatuja ideoita, ajatuksia ja näistä on nostettu esille teemoja, ajatuksia, kommentteja, ideoita, joista voisi olla apua sisällöntuotannossa.

Lisätietoja markkinointisuunnittelija/verkkosivustovastaava Jonna Kallunki, p. 044 7100 090 (jonna.kallunki@kajaani.fi) ja osallisuuden ja asiakaspalvelun Digimuutos 3.0 -hanke asiantuntija Raisa Maijala, p. 040 860 8117 (raisa.maijala@kuusamo.fi).

Uusimmat