Olet täällä

8.9.2020 - 13:05

Kajaanin kaupungin verkkosivusto uudistuu – vastausaikaa jatkettu 13.9.2020 saakka

Verkkosivuston vaatimusmäärittely työpaja 2019
Kajaanin kaupungin verkkosivusto uudistuu vuoden loppuun mennessä. Verkkosivujemme etusivulla www.kajaani.fi on avoinna verkkokysely, johon toivomme runsaasti vastauksia sivuston käyttäjiltä. Kysely auttaa rakentamaan sisältöjä käyttäjän tarpeita vastaavaksi ja lisäämään tiedon löydettävyyttä. Kysely on avoinna 13.9.2020.

Tavoitteena on kaupunkilaisia paremmin palveleva sivusto, joka vastaa tulevaisuuden tarpeisiin ja vaatimuksiin niin sivustoa käyttävän kuin ylläpitäjän näkökulmasta. Uudistuksessa kiinnitetään erityistä huomioita saavutettavuuteen, helppokäyttöisyyteen, responsiivisuuteen ja sivuston joustavaan jatkokehittämiseen. Teemme parhaillaan sisällönsuunnittelua, jonka pohjalta rakennamme sivuston käyttäjäpolkuja, rakenteita ja sisältöjä. Käyttäjien näkökulma on osa suunnittelua ja siihen käyttäjät voivat osallistua vastaamalla kyselyyn.

Verkkokysely

Verkkosivujemme etusivulla www.kajaani.fi on avoinna verkkokysely, johon toivomme runsaasti vastauksia sivuston käyttäjiltä. Kysely auttaa rakentamaan sisältöjä käyttäjän tarpeita vastaavaksi ja lisäämään tiedon löydettävyyttä. Kysely on avoinna 13.9.2020. Linkki kyselyyn: bit.ly/verkkosivustokajaani

Mikä uudistuu?

Uudistuksen myötä myös navigaatiorakenne muuttuu nykyisestä ja puramme organisaatiolähtöistä esitystapaa. Sivustolla tuodaan selkeämmin esille suosituimpia sisältöjä, aiheeseen liittyviä asioita ja kiinnitetään huomiota käyttäjien tiedon- ja palveluntarpeeseen ja, että tieto on helposti löydettävissä.

Uusi verkkosivusto rakennetaan toimittajariippumattomalla, kustannustehokkaalla, helppokäyttöisellä ja nykyaikaisella WordPress-julkaisualustalla. Kajaanin kaupungin verkkosivustokokonaisuus koostuu yhdestä pääsivustosta ja muutamista erillissivustoista (Kajaanin Vesi -liikelaitos, Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos ja Kajaanin seudun joukkoliikenne). Sivustot uudistuvat vuoden loppuun mennessä. Lisäksi Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitokseen kuuluvat Kainuun ammattiopisto ja Kajaanin lukio julkaisevat uudet verkkosivustonsa. Verkkosivusto uudistuksen toteuttaa kuntien digitaalisiin ratkaisuihin ja ohjelmistokehitykseen erikoistunut Geniem Oy.

Suunnittelun taustaa

Aloitimme verkkosivustoprojektin suunnittelun syksyllä 2019, jolloin lähdimme tekemään kilpailutuksen valmistelua vaativuusmäärittelyn ja konseptoinnin kautta yhdessä digipalvelujen asiantuntija North Patrolin kanssa. Heillä on kokemusta digiprojektin tavoitteiden kirkastamisesta ja palvelukonseptoinnista. Lisäksi heillä on myös vahva kokemus laajoista ja teknisesti haastavien verkkopalveluprojektien teknologia valinnoista ja kilpailutuksesta.

Verkkosivuston vaatimustenmäärittely käynnistyi eri toimialojen yhteisissä työpajoissa, joissa kartoitimme suunnitteluryhmän toiveet ja ideat liittyen verkkosivustojen käyttökokemukseen, sisältörakenteeseen, toiminnallisuuksiin ja esitystapoihin. Työpajoissa pohdimme nykyratkaisujen toimivuutta sekä kävimme läpi useiden kuntien verkkosivustojen ominaisuuksia.

Osallisuuden ja asiakaspalvelun Digimuutos 3.0 -hanke on mukana verkkosivustoprojektissa

Osallisuuden ja asiakaspalvelun Digimuutos 3.0 -hanke on Kuusamon, Kajaanin ja Taivalkosken yhteishanke, jossa tavoitteena on ottaa käyttöön uusia digitaalisia toimintatapoja, kehittää sähköisiä palveluita ja ideoida osallisuutta tukevia sähköisiä toiminnallisuuksia. Digimuutoshankkeen kolme asiantuntijaa ja hankepäällikkö aloittivat työnsä kesäkuussa. Hankkeen työntekijät toimivat hanketta toteuttavien kuntaorganisaatioiden johdon ja koko henkilöstön tukena digimuutosten suunnittelussa ja toteutuksessa. Hankepäällikkönä toimii Timo Vakkilainen, ensisijaisena työntekopaikkanaan Kuusamo. Kajaanin asiantuntijana työskentelee Raisa Maijala ja hän toimii tiiviisti Kajaanin verkkosivustoprojektissa palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisyyden näkökulmasta.

Lisätietoja markkinointipäällikkö Sanna Heinonen, p. 044 7147 700 (sanna.heinonen@kajaani.fi), markkinointisuunnittelija/verkkosivustovastaava Jonna Kallunki, p. 044 7100 090 (jonna.kallunki@kajaani.fi) ja osallisuuden ja asiakaspalvelun Digimuutos 3.0 -hanke asiantuntija Raisa Maijala, p. 040 860 8117 (raisa.maijala@kuusamo.fi).

Uusimmat