Olet täällä

8.5.2020 - 16:26

Kajaanin kaupungin toimintaohjeet turvalliseen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 14.5. alkaen

Kajaani sininen 2019
Maan hallitus linjasi toukokuun alussa voimassa olevien palvelurajoitteiden asteittaisesta purkamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on velvoittanut kunnat laatimaan toimintaohjeet varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämiseksi ajalla 14.5.2020 alkaen.

Vaikka koronaepidemiaa koskevia palvelurajoituksia varhaiskasvatuksessa on ryhdytty purkamaan, ei koronaepidemia ole vielä ohi, ja siksi palveluja avataan tiukoin rajoituksin ja suosituksin.

Seuraavassa ovat ohjeet varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakkaille ja sidosryhmille.

Esiopetusta koskevien koulukuljetusten tarkennetut ohjeet jaetaan erikseen liikennöitsijöille sekä kuljetusoikeuden omaavien lasten perheille.

Ohjeet turvalliseen varhaiskasvatukseen

Hygienian tehostamisesta huolimatta huomioimme, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen hyvitys jatkuu 31.5.2020 saakka.

Lapsen eikä aikuisen ei pidä tulla sairaana päiväkotiin. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhemman saapumista. Lapsi on aikuisen valvonnassa. Päiväkotilapsen perheenjäsenen sairastuessa tulee perheenjäsenen koronainfektion mahdollisuus selvittää viivytyksettä. Arvio testaamistarpeesta saadaan soittamalla omalle terveysasemalle tai numeroon 116 117. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti tarvittaessa koronavirustestiin.

Altistuminen koronavirusinfektiolle päiväkodissa tai muualla. Kainuun keskussairaalan tartunnanjäljitystiimi ottaa viivytyksettä yhteyttä jokaiseen kainuulaiseen, jolla todetaan koronavirus-tartunta. Tartunnanjäljitystä tehdään sekä keskussairaalasta että terveyskeskuksista käsin.

Todetulle tartunnalle altistuneisiin otetaan yhteyttä ja heidät määrätään karanteeniin. Päivä-kodissa, kotona tai luokassa ei määritetä karanteenitoimia vaan odotetaan yhteydenottoa toiminnan jatkuessa ennallaan yhteydenottoon saakka.

Toimimme varhaiskasvatuksessa omissa yksiköissämme. Pyrimme siihen, että aikuiset eivät vaihda ryhmää päivän aikana. Kesän aikana yhdistelemme päiväkoteja harkitusti. Myös kesän aikana päivystys pyritään järjestämään oman päiväkodin lasten ja henkilöstön kesken.

Ryhmät pyrkivät toimimaan tilanteen mukaan omissa tiloissaan. Retkiä tehdään oman ryhmän kanssa lähialueille.

Noudatamme eritysitä käsi ja yskimishygieniaa. Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina päiväkotiin tullessa sekä ennen kotiin lähtöä. Lisäksi kädet pestään aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Aivastamisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään pois heti käytön jälkeen. Maskeja ei suositella käytettävän varhaiskasvatuksessa.

Ruokailutilanteet: Aikuinen jakaa lasten ruoka-annokset. Ruokailut pyritään järjestämään niin, että lapset ja henkilökunta eivät syö kasvotusten.

Siivouksen tehostaminen: Siivoukseen kiinnitetään erityistä huomiota ja esimerkiksi yhteis-käytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä. Ovenkahvat, käsinojat ja valo-katkaisijat pyyhitään usein. Leluja pestään usein.

Ulkopuolisten henkilöiden vierailuja päiväkodissa ei edelleenkään sallita. Otamme päiväkotiin tulevat lapset vastaan mahdollisuuksien mukaan ulkona tai ulkoeteisessä.

Lasten varhaiskasvatuskeskustelut: Kevään osalta lasten varhaiskasvatussuunnitelmien arvioinnit hoidetaan puhelimitse.

Juhlat yms.: Isoja yhteistapahtumia/juhlia ei myöskään järjestetä.

Omat lelut: Omia leluja ei saa tuoda päiväkotiin. Päiväkodissa voi säilyttää yhtä unikaveria.

Ohjeet turvalliseen esiopetukseen

Esiopetus jatkuu pelkästään lähiopetuksena 14.5.2020 alkaen eli etäopetusta ei enää järjestetä. Jos lapsen huoltajat ovat sitä mieltä, että he eivät halua lapsensa osallistuvan lähiesiopetukseen, he pyytävät luvan poissaololle esiopetuspaikasta. Huoltajat ovat tällöin vastuussa lapsen esiopetuksesta.

Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla esiopetukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhemman saapumista. Lapsi on aikuisen valvonnassa. Lapsen perheen-jäsenen sairastuessa tulee perheenjäsenen korona-infektion mahdollisuus selvittää viivytyksettä.

Arvio testaamistarpeesta saadaan soittamalla omalle terveysasemalle tai numeroon 116 117.

Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti tarvittaessa koronavirustestiin.

Noudatamme eritysitä käsi ja yskimishygieniaa. Sekä lapset, että aikuiset pesevät kätensä aina esiopetukseen tullessa sekä ennen kotiin lähtöä. Lisäksi kädet pestään aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aika aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Aivastamisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään pois heti käytön jälkeen. Maskeja ei suositella käytettävän esiopetuksessa.

Omia leluja ei tuoda esiopetukseen, mutta lapsella voi olla yksi päiväkodilla säilytettävä unikaveri tarvittaessa.

Aikuinen jakaa ruoan lapsille toki lapsen toiveita kuunnellen.

Muiden kuin lasten sekä esiopetuksen/varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua päiväkodin alueella vältetään.

Palaverit järjestetään puhelimen tai muiden etäyhteyksien välityksellä.

Esiopetuksessa ei valitettavasti ole mahdollisuutta järjestää kevätjuhlia tms. kokoontumisia.

Siivoukseen kiinnitetään erityistä huomiota ja esimerkiksi yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.

Hygienian tehostamisesta huolimatta huomioimme, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen tulosalueenjohtaja Sirpa Kemppainen, p. 044 7101 720.

Uusimmat