Olet täällä

17.3.2020 - 18:15

Kajaanin kaupungin toiminnassa muutoksia poikkeusolojen aikana - koulut toimivat poikkeuksellisesti

Kajaanin kaupungin toiminnassa on muutoksia poikkeusolojen aikana. Muun muassa koulujen toiminta on poikkeuksellista ja liikuntapaikkoja sekä museoita on suljettu.

Kajaanin kaupungin toimintojen muutokset poikkeusolojen aikana

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Poikkeusolojen tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Kajaanin kaupunki on tehnyt muutoksia toimintoihinsa linjauksen mukaisesti. Muutokset astuvat voimaan keskiviikkona 18.3.2020. Osa palveluista suljettiin jo tiistaina 17.3.2020.

 

Sivistystoimi

Perusopetus

Kajaanin perusopetuksessa on valmistauduttu sulkemaan koulut. Poikkeuksena kouluissa järjestetään esiopetus sekä perusopetuksen 1-3.-luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville.

Huoltajille on lähetetty 1.-3. luokkien sekä erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden huoltajille kysely, onko tarvetta lähiopetukseen. Kriteerinä on huoltajien toimiminen yhteiskunnan kannalta kriittisissä työtehtävissä. Iltapäivään mennessä noin 140 oppilaalla on ilmoitettu olevan tarve lähiopetukseen. Perusopetuksessa on kaikkiaan noin 3725 oppilasta. Kotona etäopetuksessa on yli 3500 oppilasta. Kouluissa on 1-30 oppilasta/koulu. Kahdessa koulussa ei ole oppilaita lainkaan. Etäopetukseen siirtymisen valmius on hyvä.

Kehitysvammaisten opetus jatkuu siinä laajuudessa kuin on tarvetta sekä Lehtikankaalla, Kalevassa ja Väinölässä, samoin kuin niiden aamu- ja iltapäivätoiminta.

Poikkeustilanne alkaa 18.3.2020 ja jatkuu 13.4.2020 saakka.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti.

Varhaiskasvatusta ei ole rajattu vain kriittisten alojen henkilöstön käyttöön, vaan se halutaan pitää työssäkäyvien palveluna siten, että työssäkäynti mahdollistuisi. Valtioneuvosto suosittaa, että perheet hoitavat lapsensa kotona, jos siihen on mahdollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli toinen vanhemmista on kotona esim. vanhempainvapaan, työttömyyden, etätyön (mikäli mahdollista), etäopiskelun yms. vuoksi, lasten hoito järjestetään kotona.

Kajaanin kaupunki pyytää ilmoittamaan lapsen poissaolosta hoidon varausohjelman kautta tai suoraan päiväkotiin.

Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaa annetaan niille 1.-2.-vuosiluokkien yleisopetuksen oppilaille, joiden huoltajat tekevät kriittistä työtä. Ohjaajat tekevät yhteistyötä huoltajien sekä perusopetuksen rehtoreiden ja opettajien kanssa, jotta aamu- ja iltapäivätoiminta taataan tässä tilanteessa sitä tarvitseville. Aamutoiminta järjestetään kouluilla sekä erityisen tuen pienryhmien toiminta.

Koulukuljetukset

Kajaanin kaupungin sisäistä koulupäivisin ajettavaa joukkoliikennettä karsitaan 18.3.2020 alkaen. Otanmäen ja Vuolijoen sisäiset kouluvuoroja ei liikennöidä 18.3.2020 alkaen.

Karsittavat vuorot löytyy www.kajaaninseudunjoukkoliikenne.fi

Kulttuuri- ja sivistyslaitokset

*Kainuun musiikkiopisto aloittaa etäopetuksen 23.3. alkaen yksilöopetuksessa, musiikin perusteiden opetuksessa sekä soveltuvilta osin ryhmäopetuksessa. Musiikkiopisto tiedottaa oppilaita ja huoltajia etäopetukseen liittyvistä käytänteistä sähköpostitse tämän viikon aikana.

*Kajaanin kaupunginkirjasto on suljettu 18.3.2020 alkaen. Kirjastot palvelevat verkkokirjastossa ja sähköpostitse. Kirjasto palvelee puhelimitse maanantaista perjantaihin 8-16 p. 044 7100 825.

Kainet-verkkokirjastossa www.kainet.finna.fi voi muun muassa uusia lainoja ja lukita varauksia. Pääkirjaston palautusluukku on avoinna ympäri vuorokauden. Myöhästymismaksut eivät kerry kirjaston kiinnioloaikana.

*Kajaanin taidemuseo on suljettu 17.3.2020 alkaen

*Kainuun museo on suljettu 17.3.2020 alkaen

*Kaukametsän opisto on suljettu

*Kajaanin kaupunginteatteri on suljettu. Kaikki teatteriesitykset peruutettu 19.4.2020 saakka.

Huom! Kajaanin kaupunki ei palauta jo maksettuja lukukausi- ja kurssimaksuja.

Peruttujen konserttien yms. tilaisuuksien etukäteen maksetut pääsyliput palautetaan tilaisuuden peruuntuessa takaisin.

 

Toisen asteen opetus

Kainuun ammattiopisto Kao

Opetus toteutetaan tiistaiaamusta 17.3. alkaen etäopetusjärjestelyillä ja pakottavissa tapauksissa tarkkaan rajatuissa pienryhmissä oppilaitosten tiloissa. Oppilaitoksessa tapahtuvasta opetuksesta ohjeistetaan opiskelijoita erikseen. Muutosten tavoitteena on turvata opiskelijoiden sekä henkilöstön terveys. Jokaisen vastuullisella toiminnalla voidaan ennaltaehkäistä tartuntoja ja hidastaa taudin leviämistä.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen työntekijöiden ja opiskelijoiden pääasiallinen tiedotuskanava on intra ja Wilma, joihin päivitämme tietoa tilanteen kehittymisestä.

Kajaanin lukio

Kajaanin lukiossa on siirrytty etäopiskeluun ainakin 13.4. saakka. Opinto-ohjaajien ja kuraattorin palvelut toimivat myös etänä. Heihin voi olla yhteydessä Wilman kautta tai puhelimella. Kanslia on tällä viikolla auki normaalisti ylioppilaskirjoitusten ollessa kesken, mutta jatkosta tiedotetaan myöhemmin. Ylioppilaskirjoitusten järjestäminen on turvattu ja huolehdittu. Ylioppilaskirjoitukset ovat menneet tähän asti hyvin ja jatkuvat normaalisti.

 

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulu on siirtynyt valtaosin etätyöhön ja -opetukseen 16.3.2020 lähtien. KAMKin ajankohtaiset tiedotteet ja ohjeet koronaviruksen vaikutuksista julkaistaan verkkosivuilla osoitteessa kamk.fi/koronavirus. KAMK tiedottaa henkilökuntaa ja opiskelijoita mahdollisista muutoksista aktiivisesti.

 

Tekninen toimi

Kajaanin kaupungin sisäliikuntalaitokset ovat suljettu asiakkailta 17.3.2020 alkaen.

*Kaukavesi suljettu asiakkailta 17.3.2020 alkaen.

*Jäähallit suljettu asiakkailta 17.3.2020 alkaen.

*Kajaanihalli suljettu asiakkailta 17.3.2020 alkaen.

*Koulujen liikuntasalit suljettu asiakkailta 17.3.2020 alkaen.

Liikuntapaikkojen ja asiakasmaksujen muutoksista päättää ympäristötekninen lautakunta kokouksessaan myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana. Palvelujen uudelleen käynnistämisestä tiedotetaan asiakkaita, kun yleiset viranomaisohjeistukset muuttuvat.

 

Kaupungintalon Info ja joukkoliikenne

Kaupungintalon Info palvelee toistaiseksi.

Kaupunkiliikenteen linjat 1-7 sekä palveluliikenne liikennöivät toistaiseksi.

 

Kajaanin Vesi

Kajaanin Veden asiakaspalvelupiste suljetaan koronavirusriskin vuoksi. Asiakaspalvelupiste pidetään suljettuna toistaiseksi, kunnes toisin ilmoitetaan. Yhteydenotot Kajaanin Veteen tulee hoitaa puhelimitse tai sähköpostitse. Asiakaspalvelu puhelimitse tai sähköpostilla arkisin

kello 9-15.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö ovat antaneet vesihuoltolaitoksille suositukset vesihuoltopalveluiden turvaamiseksi. Yhtenä toimenpiteenä riittävän henkilöstön varmistamiseksi laitosten ei tule ottaa vastaan vieraita ja asiakkaita.

Uuden koronaviruksen (COVID-19) leviämistä talousveden välityksellä ei pidetä todennäköisenä.

Asiakaspalvelun yhteystiedot

P. (08) 6155 2949, arkisin klo 9-15

Sähköposti: kajaaninvesi@kajaani.fi

Omistajanvaihdoksen voi ilmoittaa myös sähköisesti osoitteessa www.kajaaninvesi.fi.

Vikailmoitukset:

P. 044 7100 100
Ilmoita tähän numeroon häiriöistä vedenjakelussa tai veden laadussa, putkirikoista ja viemäritukoksista.

 

Lisätietoja

Jari Tolonen
kaupunginjohtaja
p. 044 710 0303
jari.tolonen@kajaani.fi

Tuija Aarnio
hallintojohtaja
p. 044 710 0216
tuija.aarnio@kajaani.fi

Jussi Heikkinen
tekninen johtaja
p. 044 710 0263
jussi.i.heikkinen@kajaani.fi

Mikko Saari
sivistysjohtaja
p. 044 710 0235
mikko.saari@kajaani.fi

Juha Nurminen
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtaja
p. 044 710 0258
juha.nurminen@kajaani.fi

 

 

Uusimmat