Olet täällä

26.3.2020 - 11:07

Kajaanin kaupungin tilinpäätös 2019: Tulevaisuutta turvaavan tuloksen vuosi

Kajaani sininen 2019
Kajaanin kaupungin talouden yleisnäkymät ovat kertyneiden ylijäämien ja vahvan taseen vuoksi positiiviset. Kaupungin viime vuoden tulos oli 123 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulos syntyi Kajaanin kaupungin energiayhtiön vähemmistöosuuden myynnistä.

Vaikka kaupungin lainamäärä on hieman valtakunnallista keskiarvoa suurempi eli 134 miljoonaa euroa ja 3 651 euroa asukasta kohden, on vastaavasti sijoitus- ja rahoitusvarallisuus yhteensä 224,5 miljoonaa euroa. Varat ovat vastapainona lainakannalle eli kaupungin todellinen nettorahoitusvarallisuus on 90,5 miljoonaa euroa. Koko kaupunkikonsernin lainakanta mukaan lukien kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden lainakanta on 16 585 €/asukas. Kajaanin kaupunki ei kuitenkaan ole vastuussa markkinoilla toimivien tytäryhtiöiden lainoista vaikka ne lasketaankin kaupunkikonsernin veloiksi.

Syntyneestä ylijäämästä huolimatta Kajaanin peruskaupungin talous on peruspalvelujen osalta tällä hetkellä hieman alijäämäinen. Tavoitteena on saada talous tasapainoon vuoden 2022 loppuun mennessä kaupunginvaltuuston hyväksymän tasapainottamissuunnitelman mukaisesti. Tätä tulee oleellisesti vaikeuttaman koronaepidemian mukanaan tuomat vaikutukset koko kuntatalouteen. Ei ole kuitenkaan kaupungin edun mukaista ylläpitää tehotonta ja epätaloudellista toimintaa.

Ilman poikkeuksellisia kertaluonteisia myyntivoittoja tulos olisi ollut noin 15,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä syntyi Kainuun soten arvioitua noin 9 miljoonaa euroa suuremmasta maksuosuudesta ja verotulojen ennakoitua pienemmästä kertymästä. Vajetta syntyi noin 4,8 milj. euroa johtuen verotilityksiin liittyvistä valtakunnallista ongelmista. Oman toiminnan osalta menot ylittyivät noin kahdella miljoonalla eurolla.

Kajaanin kaupungille Loiste-kaupan myötä syntynyt sijoitusvarallisuus yhteensä 180 miljoonaa euroa annetaan täyden valtakirjan periaatteella neljän varainhoitajan hoidettavaksi. Lisäksi tavoitteena on, että osa sijoitustoiminnan tuotoista käytetään peruspalvelujen rahoittamiseen ja kaupunkistrategian mukaiseen elinkeinojen kehittämiseen sekä kaupungin elinvoiman kasvattamiseen.

Kaupungin nettoinvestoinnit olivat viime vuonna 29,8 miljoonaa euroa. Suurimmat kohteet olivat Kajaanin lyseo, lukio, jäähallit ja matkakeskus. Investoinnit tulevat jatkossa kohdistumaan pääasiassa oppilaitoskiinteistöihin ja teatterin tilojen saneeraukseen mutta kaupunki varautuu myös mahdollisiin elinkeinopoliittisiin investointeihin.

Kaupungilla on vuoden 2019 tilinpäätöksestä johtuen hyvät resurssit ja mahdollisuudet edetä 2018 hyväksytyn kaupunkistrategian linjausten mukaisesti.

Lisätietoja antavat kaupunginjohtaja Jari Tolonen, 044 7100 303 ja talousjohtaja Asta Tolonen, 044 7100 237.

Tilinpäätös 2019 tunnuslukuja taulukko löytyy alla olevasta tiedotteesta:

Tilinpäätös löytyy: http://www.kajaani.fi/fi/tietoa-kajaanista/yleistietoa-kajaanista/talous/tilinpaatos

 

Uusimmat