Olet täällä

22.3.2016 - 10:01

Kajaanin kaupungin tilinpäätös 2015

Rauniolinna
Tilinpäätös vuodelta 2015 koko kaupungin osalta on noin miljoona euroa alijäämäinen. Ilahduttavaa vuodessa 2015 oli se, että kaikilla sektoreilla tarkasteltuna sekä toiminnallisissa että taloudellisissa tavoitteissa onnistuttiin epävarmuustekijöistä huolimatta kohtuullisesti.

Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna lopputulos on varsin tarkalleen talousarvion mukainen. Menopuolelta kannattaa nostaa esille se, että kaupungin henkilöstömenot toteutuivat melko tarkalleen talousarvion puitteissa. Henkilötyövuosien määrä kasvoi jonkin verran. Tulopuolella verotulot toteutuivat erittäin tarkasti budjetoidun suuruisina ja valtionosuudet hieman odotettua suurempina. Liikelaitokset ylsivät kokonaisuutena tarkastellen ylijäämäisiksi paljolti Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen hyvän tuloksen ansiosta. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksella oli isot purkukustannukset (erityisesti OPPI 1) kustannettavanaan, teatterille syntyi alijäämää, koska pääsylipputulot jäivät tavoitteestaan ja valtionosuuksia leikattiin. Kajaanin Veden osalta iso pääpaineviemärin vuoto (550 000 euroa) käänsi tuloksen negatiiviseksi.

Lainamäärä on Kajaanissa noin 2.200 euroa/asukas, mikä on vielä alle valtakunnan keskiarvon. Investointitaso nousi jälleen huomattavan korkealle tasolle vuonna 2015, erityisesti uuden Hauhola-Lehtikangas- monitoimitalon rakentamisen aloittamisen takia. Kaupungin nettoinvestoinnit olivat viime vuonna 25,7 miljoonaa euroa. Investoinnit tulevat jatkossakin kohdistumaan pääasiassa koulu- ja oppilaitoskiinteistöihin. Korjausvelkaa saadaan vähennettyä investointien lisäksi myös luopumalla tarpeettomista kiinteistöistä. Vuoden 2015 vuosikate oli 11,7 miljoonaa euroa eli 312 euroa/asukas. Vuosikate riittää kattamaan noin 88 prosenttia poistoista ja investointien tulorahoitusosuus on noin 45 prosenttia. Kaupungin velkaantumisaste on suorassa suhteessa investointien määrään, syömävelkaa ei ole tarvittu.

Tilinpäätös löytyy kokonaisuudessaan http://www.kajaani.fi/tilinpaatos

 

Uusimmat

Kajaanin Vesi logo
25.11.2020
Vesihuoltopalveluista perittävät maksut on päivitetty Kajaanin Vesi -liikelaitoksen hin-nastoon 1.1.2021 alkaen. Hintojen korotusvaikutus talous- ja jätevesiliittymäisille kiinteistöille on...