Olet täällä

2.3.2020 - 11:19

Kajaanin kaupungin kesätyöpaikat 2020

Kajaanin kaupunkitunnus sininen
Kajaanin kaupunki palkkaa ensi kesänä noin 38 opiskelijaa kaupungin kesätyöpaikkoihin. Kesätöiden haku on 2.3.–20.3.2020. Kesätyöpaikkoja haetaan KuntaRekryn kautta www.kuntarekry.fi.

Kesätyöpaikat ovat seuraavissa tehtävissä:
KESKUSHALLINTO
1. Paltaniemen kuvakirkon kohdeopas (1.6.–5.7. kaksi työpaikkaa, 6.7.–16.8. kaksi työpaikkaa)
- soveltuu esim. historian, yhteiskuntatieteen tai kasvatustieteen opiskelijalle
2. Matkailuneuvojan tehtävät Raatihuoneella (5.6.–15.8., 2 työpaikkaa)
- soveltuu esim. ammattikorkeakoulussa tradenomiksi tai restonomiksi tai muuten matkailualaa opiskelevalle. Em. tehtäviin valittavilta edellytetään hyvää Kajaanin ja Kainuun tuntemusta sekä monipuolista kielitaitoa ja hyvää asiakaspalvelutaitoa.

SIVISTYSTOIMIALA
3. Varhaiskasvatus/päiväkodit
- päiväkotiapulainen useassa päiväkodissa (9 työpaikkaa, kesto 1 kk)
- soveltuu esim. varhaiskasvatuksen opettajaksi, sosionomiksi, lähihoitajaksi tai luokanopettajaksi opiskelevalle
4. Kajaanin lyseo
- tavaroiden lajittelua, siirtämistä ja lähetyslistojen tarkistamista ym. ( 25.5.–21.6. 1 työpaikka)
- soveltuu esim. tekniikan ja liikenteen tai liiketalouden opiskelijalle
5. Nuorisopalvelut
- kesäleiriohjaaja 7-9 vuotiaiden lasten päiväleirillä (2 työpaikkaa, kesto 1 kk)
- soveltuu nuoriso-ohjaajaksi tai liikunnanohjaajaksi tai sosionomiksi opiskelevalle
6. Kainuun Museo
- kokoelmien inventointi- ja luettelointityöt (1 työpaikka, kesto 1 kk)
7. Kainuun Museo
- asiakaspalvelu, museovalvonta ja luettelointityöt (1 työpaikka, kesto 1 kk)
- museon työpaikat soveltuvat yliopisto-opiskelijoille, joiden aineyhdistelmissä on ns. museoaineita, esim. historia, kansantiede tai museologia
8. Kajaanin Taidemuseo (1 työpaikka, kesto 3 kk)
- museoharjoittelija, asiakaspalvelu, näyttelyvalvonta ja yleisöopastusten sekä lasten kuvataidepajojen suunnittelu ja toteutus
- soveltuu esim. taidekasvatusta, taidehistoriaa tai kulttuurialaa opiskelevalle
9. Kajaanin Runoviikko
- tapahtuma-avustaja (15.5.–15.7., 1 työpaikka)
- soveltuu kulttuuria, matkailua tai markkinointia opiskelevalle
10. Kajaanin Runoviikko
- lipunmyyntitehtävät (2.–5.7., 4 työpaikkaa)

YMPÄRISTÖTEKNISET PALVELUT
11. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
- rakennuslupa-asiakirjojen skannaus ja sähköiseen arkistoon vieminen (1 työpaikkaa, kesto 1 kk)
12. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
- toimistotehtävät (1 työpaikka, kesto 1 kk)
- soveltuu esim. merkonomiksi tai tradenomiksi opiskelevalle
13. Tilakeskus/toimitilapalvelut (2 työpaikkaa, kesto 1 kk)
- kiinteistöjen ulkoaluetyöt, avustavat kiinteistönhoitotyöt rakennuksissa
- soveltuu esim. talotekniikkaa opiskelevalle, oma auto käytettävissä
KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOS
14. perussiivoustehtävät (4 työpaikkaa, kesto 1 kk)
- soveltuu esim. puhtauspalvelualaa, kiinteistöpalvelualaa tai ravitsemusalaa opiskelevalle

Linkki kuntarekry.fi Kajaanin kesätyöpaikat 2020

 

Uusimmat