Olet täällä

26.10.2020 - 15:11

Kajaanin kaupungin Elias Lönnrot -palkinto Lotte Tarkalle

Lotte Tarkka
Kajaanin kaupunki on myöntänyt viiden vuoden välein jaettavan Elias Lönnrot -palkinnon filosofian tohtori, professori Lotte Tarkalle. Palkinnon suuruus on 4500 euroa ja palkinto luovuttiin perjantaina 23. lokakuuta pidetyssä palkintotilaisuudessa.

Kalevalan 150-vuotisjuhlavuonna 1985 perustettu palkinto annetaan suomalaiselle tai ulkomaiselle tieteenharjoittajalle tai taiteilijalle erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä muusta työstä, joka liittyy Kalevalaan, Kantelettareen ja Elias Lönnrotin elämäntyöhön.

Lotte Tarkka on toiminut folkloristiikan professorina Helsingin yliopistossa syksystä 2009 alkaen. Tutkimuksissaan Tarkka on erikoistunut kalevalamittaiseen runouteen, jota hän lähestyy historiallisen antropologian näkökulmasta. Sen mukaan kansanruno puhuu nykymaailmalle vain, jos se suhteutetaan runonlaulajien elämään ja elinympäristöön

Tarkan tutkimukset ovat liittyneet myös perinnelajijärjestelmään, symboliantropologiaan, eepostutkimukseen sekä vanhojen arkistoaineistojen tutkimusongelmiin. Vuonna 2005 valmistunut väitöskirja käsitteli Vuokkiniemen kalevalamittaista runokulttuuria vuosina 1821-1921. Teos julkaistiin nimellä Rajarahvaan laulu.

Lotte Tarkan julkaisutoiminta on runsas. Hänen artikkeleitaan on mukana useissa kymmenissä perinnehistorian kirjoissa ja tieteellisissä julkaisuissa. Viimeisimpiä julkaisuja häneltä ovat Myyttirunouden mieli: Metafora, perinne ja utopia vernakulaarissa mielikuvituksessa (2020), Kalevalaisuus, kieli-ideologiat ja suomalaisuuden myytit (2019) ja #Aino. Väärinkäsitys kolmessa näytöksessä (2018).

Lotte Tarkka on aiemmin saanut muun muassa Suomalaisen Tiedeakatemian Kalevala-palkinnon 2007 ja hän on toiminut useissa luottamustehtävissä tieteellisissä seuroissa ja yliopistossa. Vuonna 2019 hänestä tuli Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran esimies.

Palkinnon aiemmat saajat ovat kanslianeuvos Väinö Kaukonen, ohjaaja Paavo Liski, muusikko, professori Heikki Laitinen, professori Lauri Honko, tanssija, koreografi Reijo Kela, filosofian tohtori, tutkija Heikki Rytkölä sekä kirjailija, sarjakuvataiteilija Mauri Kunnas.

Lisätiedot
Antti Mäkinen, museonjohtaja
p. 044 7100 450
antti.mäkinen@kajaani.fi

Uusimmat