Olet täällä

24.3.2017 - 14:37

Kajaanin kaupungin avustukset vuodelle 2017 ovat haettavina

tiedotepohja_keltainen.jpg
Hakuaika päättyy 28.4.2017 klo 15.00. Kaikkien toiminta-avustusten haku toteutetaan sähköisenä hakuna.

Sähköiset hakulomakkeet löytyvät kaupungin verkkosivulta os. www.kajaani.fi/avustukset.  Hakemuksia on mahdollista jättää myös paperisena, lomakkeita saa Kajaani Infosta ja kaupungin verkkosivulta. Paperihakemukset toimitetaan os. Kajaani Info, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani.  Aiemmin kaupungille jätetyt v. 2017 koskevat hakemukset otetaan huomioon.  Yhteisöjen hakemuksissa on ehdottomasti oltava mukana edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä muut hakemuslomakkeessa mainitut liitteet.

Avustuksia myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

Kulttuuritoimen kohde- ja yleisavustukset yhteisöille ja yksityisille

Yleisavustuksia myönnetään paikallisille kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille. Kohdeavustuksia voivat saada sekä yhteisöt että yksityiset henkilöt. Lisätietoja kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Tuula Tikkanen p. 044 7100 922 ja museonjohtaja Antti Mäkinen p. 044 7100 450.

Kylä- ja kaupunginosayhdistysten avustukset

Kylä- ja kaupunginosayhdistyksiä avustetaan kylien ja asuinalueiden elinolojen ja palvelujen kehittämisessä. Avustuksia ei myönnetä yhdistysten jäsenten palkkioihin eikä kokouskuluihin. Lisätietoja kansliapäällikkö Risto Hämäläinen, p. 044 7100 217.

Liikuntaseurojen toiminta-avustukset

Toiminta-avustusta myönnetään kajaanilaisille ja Kajaanissa toimiville liikunta- ja urheiluseuroille yleisen toiminnan tukemiseen.  Lisätietoja liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, p. 044 7100 373 ja liikunta- ja tapahtumakoordinaattori Satu Pyykkönen, p. 044 7100 058.

Nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset

Toiminta-avustusta myönnetään nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Lisätietoja nuorisosihteeri Eija Pyrrö, p. 044 7157 135.

Vesihuoltoavustukset

Kaupunki avustaa vesihuolto-osuuskuntien vesihuollon rakennushankkeita.  Avustukset ovat haettavana ympäri vuoden.  Avustusten maksaminen riippuu ympäristöteknisen toimialan taloustilanteesta.  Lisätietoja suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen, p. 044 7100 034.

Yksityistieavustukset

Kaupunki avustaa yksityisteiden kunnossapitoa pysyvän asutuksen sekä loma-asutuksen osalta sen tieosuuden osalta, mitä käytetään pysyvän asutuksen ulospääsytienä tai kahden yleisen tien välisenä yhdystienä, jonka vaikutusalueella on vähintään yksi ympärivuotisesti asuttu talous.  Avustusta haetaan kerran vuodessa siten, että edellisen talven aurausta koskeva hakemus tulee jättää 28.4. mennessä. Avustuksen maksaminen tapahtuu kulutositteista ilmenevien toteutuneiden kustannusten perusteella. Lisätietoja metsätalousinsinööri Alpo Härkönen, p. 044 4214 198.

Uusimmat