Olet täällä

23.6.2020 - 15:47

Kajaanin esiopetuksen arviointikyselyn 2020 tulokset

Esiopetuksen arviointikysely toteutettiin 12.-27.5.2020. Kyselyyn vastasi 178 huoltajaa. Kyselyn tarkoituksena on saada tietoa esiopetussuunnitelman ja esiopetuksen kehittämiskohteiden toteutumisesta. Tulosten perusteella huoltajat ovat erittäin tyytyväisiä esiopetukseen.

Kyselystä nousseita  esiopetuksen vahvuuksia ovat:

  1. Lapseni viihtyy esiopetuspaikassa
  2. Lapsellani on kavereita esiopetuspaikassa
  3. Sain lapseni esiopetuksen oppimissuunnitelma-keskustelussa henkilöstöltä riittävästi tietoa lapseni toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista esiopetuksen arjessa
  4. Esiopetuspaikan ilmapiiri on lämmin ja hyväksyvä
  5. Näkyykö leikki esiopetuksen toiminnassa

Kehittämiskohteita ovat:

  1. Esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyön lisääminen
  2. Huoltajien osallisuuden lisääminen
  3. Huoltajille lisää tietoa siitä, miten kiusaamistilanteisiin puututaan esiopetuksessa

 

Uusimmat