Olet täällä

19.3.2019 - 9:11

Kajaanin älykäs elinkaarikortteli -hankkeessa suunnitellaan uusia asumisen ratkaisuja ja palveluja

Älykäs kaupunki -hanke
Kajaanin älykäs elinkaarikortteli –hankkeen tavoitteena on luoda Kajaaniin entisen linja-autoaseman tontille nykyaikainen energia- ja ekotehokas keskustakortteli eri-ikäiseen ja –muotoiseen asumiseen. Hanke on elinkaarikorttelin suunnitteluhanke, jossa tehdään yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa korttelin toteutussuunnitelma.

Hankkeessa määritellään korttelin ekologiset rakennusratkaisut ja rakentamishankkeen toteuttamistavat, jotka ohjaavat kaupungin viranomaistyönä tehtävää korttelin asemakaavoitusta sekä rakentamistapaohjeiden ja tontinluovutusehtojen tekemistä. Elinkaarikorttelissa on tarkoitus toteuttaa uusia asumisen ratkaisuja ja palveluja. Se tarjoaa samalla alustan asumisen uusille energiatehokkuuden sekä kiertotalouden innovaatioille ja teknologioille. Keskusta-asumisen lisäämisellä tiivistetään kaupunkirakennetta ja osaltaan parannetaan kaupunkikeskustan elinvoimaa.

Tällä hetkellä hankkeelle on etsitty sopivia yhteistyötahoja ja muodostettu sidosryhmäverkostoa, jotta hankekohtaisia asioita voidaan alkaa työstämään laaja-alaisesti ja monen eri toimialan roolista katsottuna. Tammikuussa pidettyyn ideapajaan osallistui 47 henkilöä ja tilaisuudessa oli edustettuna lähes 30 eri toimialaa. Ideapajat jatkuvat keväällä, jolloin hankkeen asioita käsitellään teemoittain yhdessä yhteistyötahojen ja sidosryhmien kanssa. Tulossa on myös benchmark-vierailuja vastaavanlaisiin kohteisiin yhteistyöhankkeessa mukana olevien tahojen kanssa. Heidän kanssaan työstetään hankekohtaisia asioita, jotta korttelista saadaan suunniteltua oikealla mittakaavalla toteutettu kokonaisuus. Yhteistyötahoille on lähetetty jo alustava kysely, jossa kartoitetaan toimijoiden näkemyksiä muun muassa korttelialueesta.

Kajaanin älykäs elinkaarikortteli –hanke on herättänyt kiinnostusta myös muualla Suomessa. Lisääntynyt tietous asumisen tulevaisuudesta, ympäristöstä ja älytekniikan hyödyntämisestä asumisessa kiinnostaa ihmisiä.

Hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteesta www.kajaani.fi/fi/elinkaarikortteli ja niitä päivitetään hankkeen edistyessä. Sivuilla on lisätietoa muun muassa hankkeen taustoista, tavoitteista ja teemoista. Verkkosivulta löytyy myös linkki Collaplan-osallistamisalustalle, jossa kaikki kaupunkilaiset voivat osallistua keskusteluun esittämällä näkemyksiä ja mielipiteitä alueen kehityksen suhteen.

Tarkoituksena on myös osallistaa alueen asukkaat korttelialueen kehittämiseen, jotta he voivat kertoa oman mielipiteensä ja näkemyksensä hankkeeseen liittyen.

Kajaanin kaupungin Facebook-sivuilla on käynnissä Älykäs elinkaarikortteli-hankkeen nimikilpailu, johon voi käydä osallistumassa 24.3.2019 saakka.

Lisätietoja Toni Pöllänen projektipäällikkö Kajaanin kaupunki ympäristötekninen toimiala. p. 044 7100 051.

Uusimmat