Olet täällä

25.11.2019 - 17:07

Kajaanilaiset voivat entistä paremmin

Kajaanin kaupunki talvella
Kyselytutkimuksen mukaan kajaanilaiset kokevat voivansa hyvin asuessaan kotikaupungissaan. Kajaanin kaupungin Taloustutkimus Oy:llä teettämässä asukastutkimuksessa Kajaani saa parhaimman arvion väittämässä ”voin hyvin asuessani Kajaanissa”.

Moni vastaaja pitää Kajaania kaupunkina, jossa lasten ja nuorten on hyvä kasvaa. Kajaani koetaan kokonaisuudessaan asuinpaikkana melko hyvänä.

Kajaanilaisten kokonaistyytyväisyyden lisäämiseksi kaupungin on tutkimuksen mukaan kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että Kajaanissa on tarjolla monipuolisia työpaikkoja. Eniten kokonaistyytyväisyyteen vaikuttaa kuitenkin se, että kajaanilaiset kokevat voivansa hyvin asuessaan Kajaanissa. Tähän kajaanilaiset ovat tyytyväisiä, ja tätä on tärkeä vaalia myös tulevaisuudessa. Myös muita tyytyväisyyteen keskeisesti vaikuttavia asioita, joihin kajaanilaiset ovat melko tyytyväisiä, on hyvä pitää keskiössä: kajaanilaisten tulevaisuudenusko, Kajaani kaupunkina, missä lasten ja nuorten on hyvä kasvaa, kaupallisten palveluiden tarjonta ja tarjolla on riittävästi tekemistä vapaa-ajalle.

Kajaanilaisilta kysyttiin myös, miten he suhtautuvat ajatukseen muuttaa pois Kajaanista. Aiempaa useammat kajaanilaiset, erityisesti nuoret, pohtivat poismuuttoa. Muuttoaikeiden synkistymisestä huolimatta halukkuus suositella Kajaania asuinpaikkana on hieman lisääntynyt.

Asukastutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 500 kajaanilaista 24.9.–18.10.2019. Haastateltavat olivat 15–79-vuotiaita. Haastattelut tehtiin niin, että vastauksia saatiin tasaisesti miehiltä ja naisilta sekä eri-ikäisiltä. Tutkimus tehtiin toisen kerran, edellinen tutkimus toteutettiin samaan aikaan vuonna 2018.

Linkki tutkimukseen löytyy verkkosivuilta Tietoa Kajaanista, klikkaa.

Lisätietoja tutkimuksen toteutuksesta:
tutkimuspäällikkö Timo Myllymäki, Taloustutkimus Oy, puh. 040 764 1685
timo.myllymaki@taloustutkimus.fi

Uusimmat