Olet täällä

5.11.2019 - 18:03

Kajaanilaiset vastasivat aktiivisesti talouden sopeuttamiskyselyyn

Tulehan juttusille_Kajaani kaulanauhat ja kortti
Saimme 1 927 vastausta talouden sopeuttamiskeinoja koskevaan kyselyymme. Aktiivisimpia olivat 25–44-vuotiaat ja lapsiperheet.

Verkkokysely toteutettiin 23.10.–3.11.2019. Julkaisemme yhteenvedon jäsennellyistä kysymyksistä pikaisesti yleisen mielenkiinnon vuoksi. Avovastausten analysointi jatkuu vielä.

Vastausten määrä yllätti myönteisesti. Kiitän kaikkia vastanneita mielenkiinnosta kotikaupungin palveluita ja tulevaisuutta kohtaan. On ymmärrettävää, että kaupunkilaiset haluaisivat säilyttää nykyiset palvelut. Vastaukset antavat kuitenkin suuntaa päätöksille, joilla turvaamme hyvät perus- ja vapaa-ajanpalvelut ja pidämme Kajaanin elinvoimaisena, toteaa kaupunginjohtaja Jari Tolonen.

Esitetyistä keinoista sopivimpina pidetään Lohtajan nuorisotilojen toiminnan siirtämistä Lohtajan koululle ja Kuurnan nuorisotilojen toiminnan siirtämistä Kätönlahden koululle. Kansalaisopiston toimintaa ollaan valmiita siirtämään kouluille. Myös esiopetuksen siirtäminen koulun lähellä tai yhteydessä oleviin päiväkoteihin sopii enemmistölle vastaajista.

Kaikista vähiten kannatusta sai katujen kunnossapidosta säästäminen. Ajatus kiinteistö- ja kunnallisveron nostosta ei innostanut vastaajia. Hyvin harva oli myöskään valmis säästämään liikuntapaikoista tai kirjastosta.

Kyselyn valmiissa vaihtoehdoissa nostettiin esiin suoranaisesti kaupunkilaisiin vaikuttavia säästökeinoja kuten palvelujen määrään, laatuun ja hinnoitteluun tai veroihin liittyviä ehdotuksia. Talouden sopeuttamissuunnitelman valmistelussa on esillä paljon muitakin, esimerkiksi hallintoon liittyviä asioita, jotka eivät olleet mukana kyselyssä. Mm. näitä näkökulmia nostettiin esiin avovastauksissa. Avovastausten analysointi jatkuu vielä.

Vastauksien analysoinnissa on hyödynnetty myös Kajaanin ammattikorkeakoulun data-analytiikkaa.

Jatko

Kyselyn tulokset ovat mukana talouden sopeuttamissuunnitelman valmistelussa. Sopeuttamissuunnitelman ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 11.11.2019. Kaikille avoin infotilaisuus pidetään valtuustosalissa torstaina 14.11.2019 kello 17.30–19.30. Talousjohtaja Asta Tolonen kertoo sopeuttamissuunnitelman esityksistä. Mukana on kaupungin johtavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Kaupunginvaltuusto päättää sopeuttamissuunnitelmasta 9.12.2019.

Lisätietoja kehityspäällikkö Tuula Romppanen, puh. 044 710 0231
KAMK:n data-analytiikka: Rehtori Matti Sarén, puh. 044 710 1600

 

Uusimmat