Olet täällä

22.8.2018 - 11:03

Kajaanilaiset haluavat pitää ympäristönsä siistinä ja kehittää kaupunkia

Kajaanin kaupunki järjesti kyselyn tämän kesän markkinakadulla.
Markkinakadulla tehdyn kyselyn mukaan asukkaat ovat valmiita kehittämään asuinpaikkaansa. Kajaanin kaupunki keräsi tänä kesänä markkinakadulla kyselyn avulla mielipiteitä ja näkemyksiä kaupungin kehittämiseksi.

Kyselyyn vastanneet korostivat Kajaanin kehittämiseksi entistä vetovoimaisemmaksi luontokaupungiksi yhteistyön ja myönteisyyden merkitystä. 58,4 prosenttia valitsi vaihtoehdon ”Kerromme Kajaanista myönteisiä asioita”. 55,7 prosenttia vastasi, että ”puhallamme yhteen hiileen”. 56 prosenttia halusi, että arvostamme toisiamme. Luontokaupungin suhteen vastaajat korostivat elinympäristön pitämistä siistinä (60,4 prosenttia) ja kierrättämistä (58,7 prosenttia).

Kyselyyn osallistuneilla oli myös mahdollisuus kirjoittaa avoimia vastauksia kaupungin vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Vastauksissa korostui yhteisöllisyyden, yhteistyön ja positiivisuuden merkitys. Vastaajat myös ehdottivat viheralueiden, linnanraunioiden ja torien kehittämistä. Vastauksissa toivottiin muun muassa yleisövessoja ja joukkoliikenteen vuoroja lisää.

Kyselyssä pyydettiin vastauksia myös siihen, miten asukkaat hyötyisivät Kajaanin vetovoimaisuuden kasvusta. Lähes 70 prosenttia vastasi, että ”Minun on hyvä asua Kajaanissa”. Vastaajat halusivat, että nuoriin panostettaisiin enemmän. Esimerkiksi työttömien nuorien tilanteeseen haluttiin parannusta, kuten yksilöllistä neuvontaa ja tukea.

Markkinakadulla oli paikalla Kajaanin kaupungin työntekijöitä ja ylempää johtoa. Palautteissa kuntalaiset toivoivat muun muassa parannuksia katujenhoitoon, julkiseen liikenteeseen, puistojen siistimiseen sekä opasteiden lisäämistä.

Kyselyssä oli valintavaihtoehtoja sekä avoimia kysymyksiä. Markkinakadun kyselyssä oli neljä kysymystä, joihin vastauksia tuli 600-667 kappaletta riippuen kysymyksestä. Suurin osa vastaajista oli Kajaanissa asuvia (78,5 prosenttia). 21,5 prosenttia vastaajista kertoi olevansa vierailulla Kajaanissa. Kysely liittyi Kajaanin kaupungin uuteen strategiaan ”Luontokaupunki Kajaani ­– kasvun kärjessä 2022”. Strategian neljä pääkohtaa ovat asukkaiden tyytyväisyys, luonnosta ja ympäristöstä huolehtiminen, nuorten hyvinvoinnin parantaminen sekä osaavan työvoiman saaminen Kajaaniin ja elinvoimaisuuden kohentaminen.

Arvoimme vastaajien kesken elokuvalippuja, Kaukaveden rannekkeita, kirjoja, konserttilippuja ja palovaroittimia. Palkinnoista on ilmoitettu voittajille. Lämpimät onnittelut palkinnon voittajille. Kiitos kaikille kyselyymme osallistuneille.

Lisätietoja Sanna Heinonen markkinointipäällikkö, puh. 044 714 7700, sanna.heinonen(at)kajaani.fi Kajaanin kaupunki.

Uusimmat