Olet täällä

14.11.2019 - 14:00

Kajaanilaiset alakoululaiset ovat aktiivisia koulumatkaliikkujia

Liiku Kajaanissa
Pyöräillen Kajaanissa -hanke seurasi Kajaanin alakoululaisten koulumatkaliikkumista keväällä ja syksyllä 2019.

Kyydittä kouluun -kampanjan seuranta toteutettiin jalkautumalla koulujen pihapiireihin aamuisin aikavälillä 7.30 – 10.00. Tarkkailtuja mittareita olivat mm. kouluun autolla tuotujen oppilaiden määrä, pyörällä tulleiden oppilaiden määrä sekä pyöräilykypärää käyttävien oppilaiden määrä. Kuljetusoppilaiden määrä huomioitiin laskennoissa, eikä sillä ole vaikutusta saatuihin tuloksiin. Jokaisella alakoululla käytiin mittaamassa vähintään kerran keväällä ja kerran syksyllä. Laskennasta ei ilmoitettu kouluille etukäteen.

Kaikkien koulujen keskiarvoissa 86 % oppilaista liikkui koulumatkan aktiivisesti joko kävellen tai pyöräillen ja 58 % heistä kulki matkan pyörällä. Pyöräilevistä oppilaista 76 % käytti kypärää. Koulujen sijainti sekä koulumatkojen pituus vaikutti pyöräilevien oppilaiden määrään. Lyhyillä matkoilla on liikunnallisesti parempi kävellä kuin kulkea pyörällä. Tästä johtuen, tärkeimmäksi seikaksi mittareita tulkitessa todettiinkin se, että koulumatka kuljetaan muuten kuin autokyydillä.

Lähes kaikkien koulujen osalta oli havaittavissa pyöräilykypärän käytön lisääntymistä seurannan aikana. Parhain tulos kypärän käytön lisääntymisestä saatiin erään koulun kohdalla, jossa tapahtui 75 %:in nousu keväästä syksyyn. Myös pyöräilykypärän käyttö vaikutti lopullisia tuloksia tulkitessa.

Kyydittä kouluun -kampanjassa oli tarkoitus palkita aktiivisimmin koulumatkat liikkuva koulu. Seurannan tuloksissa erottui kuitenkin selkeästi kaksi koulua; Lohtajan ja Soidinsuon koulut. Näiden koulujen oppilaista n. 93 % liikkui koulumatkan joko kävellen tai kypärä päässä pyöräillen. Lähes tasatuloksen perusteella molemmat koulut palkitaan hienosta suorituksesta.

Lisäksi Jormuan koulu palkitaan hienosta aktiivisuudesta koulumatkaliikunnassa koulun sijainti huomioon ottaen. Jormuan koulu paransi myös ennestään hyvää tulosta kevään ja syksyn seurannan välillä. Kaikkien kolmen koulun oppilaat saavat liikenneturvallisuutta edistävän palkinnon.

Kyydittä kouluun -kampanja oli osa Pyöräillen Kajaanissa -hankkeen keväällä ja syksyllä 2019 järjestämää pyöräilytapahtumaa. Tapahtuma oli suunnattu alakoulujen luokille 1 – 4. Kaikilla kouluilla kiertäneessä tapahtumassa käsiteltiin teoriatunnilla pyörällä liikkumisen hyötyjä, liikenneturvallisuutta sekä pyöräilyä koskevia liikennesääntöjä. Ulkona pidetyssä käytännön osuudessa oppilaat pääsivät testaamaan pyöränkäsittelytaitojaan ajotaitoradalla. Ulkona pidetyn tunnin aikana tarkastettiin myös oppilaiden pyörien turvallisuus. Apuna tässä toimi jokaiselle omaksi jaettu pyöränkatsastuskortti. Oppilailta ja opettajilta suoraan saadun palautteen perusteella tapahtumaa voitiin pitää hyvin onnistuneena.

Lisätietoja
Pyöräillen Kajaanissa -projektipäällikkö Jari Rajala p. 044 421 4108
Pyöräillen Kajaanissa -projektityöntekijä Salla Hauska p. 044 7100 213

Uusimmat