Olet täällä

27.5.2020 - 17:57

Kajaani mukaan kansallisiin innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksiin

Kajaani sininen 2019
Valtio ja yliopistovetoiset kaupungit sopivat ekosysteemisopimuksista, jotka mahdollistavat kaupunkien ja valtion tiiviimmän yhteistyön tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tueksi. Ekosysteemisopimukset solmitaan pääkaupunkiseudun sekä muiden yliopistokaupunkien ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa.

Mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Rovaniemi, Vaasa, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Lappeenranta, Lahti, Pori, Seinäjoki, Mikkeli, Kajaani ja Kokkola.
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/innovaatiotoimintaa-vahvistavat-sopimukset-solmitaan-kaupunkien-kanssa

Solmittavilla sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään vaikuttavuutta. Samalla kootaan tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja isommiksi osaamiskeskittymiksi, joissa eri toimijat täydentävät toisiaan. Erityisenä tavoitteena on hyödyntää kaupunkien isot tulevaisuusinvestoinnit innovaatioiden kehitysalustoina.

”Toimintamallilla voidaan kehittää uutta, tukea elinkeinoelämää ja yrityksiä sekä kehittää alueiden omia vahvuuksia. Sopimusten myötä kaupungeille avautuu myös uudenlaisia kansainvälisiä ja kansallisia verkostoja”, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä sopimuksista, ja jatkaa ”Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö”.

Ekosysteemisopimukset toteuttavat EU:n kestävän kaupunkikehittämisen tavoitteita Suomessa ja sen mahdollisuudet laajenevat nyt yhä useampaan kaupunkiin. Ekosysteemi on yhteistyömalli, joka tuo yhteen yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja rahoittajat vauhdittamaan innovaatioita, uutta liiketoimintaa ja uusia ratkaisuja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Sopimukset valmistellaan yhdessä kaupunkien kanssa syyskuun loppuun mennessä.

”Yliopistokaupunkien ja niiden maakuntien edunvalvonta onnistui tässä uudessa kansallisen innovaatiopolitiikan asiassa erinomaisesti” toteaa kaupunginjohtaja Jari Tolonen. ”Yhteistyössä saimme kaikki yliopistokeskuskaupungit mukaan ekosysteemisopimuksiin, sekä samalla uuteen kaupunkipolitiikkaan, mitä maakuntajohtaja Pentti Malinen on voimakkaasti painottanut. Kajaani on ollut aiemmin mukana vastaavissa kansallisissa kehittämiskokonaisuuksissa, osaamiskeskus- ja aluekeskusohjelmassa. Osaamiskeskusohjelman yhtenä kestävänä lopputuloksena Kajaani  tunnetaan edelleen mittaustekniikan osaamiskeskittymänä.”

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Jari Tolonen 044 7100 303.

Uusimmat