Olet täällä

18.5.2020 - 21:22

Kainuun Voima Oy:n omistusjärjestelyt

Kajaani sininen 2019
Kajaanin kaupunki ja UPM Energy Oy omistavat puoliksi Kainuun Voima Oy:n (KAVO Oy) osakekannan. Kajaanin kaupunki ja Kajaani Oy perustivat KAVO Oy:n vuonna 1986. KAVO Oy omistaa Tihisenniemelle, entisen paperitehtaan läheisyyteen rakennetun lämpövoimalaitoksen ja 3 Kajaanijoessa sijaitsevaa vesivoimalaitosta.

Kainuun Voima Oy:n omistusjärjestelyt

KAVO Oy tuottaa sähköä, lämpöä ja prosessihöyryä ns. mankala-periaatteella eli myy ja toimittaa tuottamansa energian omakustannushintaan omistajilleen omistusosuuksien suhteessa. Kajaanin kaupunki on vuokrannut omistuksensa tuottamat oikeudet lämpövoimalaitoksen kattilakapasiteettiin ja vesivoimaan Loiste Energia Oy:lle, joka myy energian markkinoille. UPM:n paperitehtaan lopetettua toimintansa alueella vuonna 2008 KAVO Oy:n omistuksen Strateginen merkitys yhtiölle on vähentynyt merkittävästi.

Kajaanin kaupunki ja UPM Energy Oy ovat neuvotelleet kauppasopimuksen, jonka mukaan UPM Energy Oy myy KAVO Oy:n omistuksensa. Kajaanin kaupunki on perustanut Kajaanin Energiatuotanto Oy:n, joka ostaa UPM Energy Oy:ltä sen omistaman KAVO Oy:n osakekannan, 50 % osakkeista. Kajaanin kaupunki omistaa Kajaanin Energiatuotanto Oy:n osakekannasta 100 %. Osakekannan lisäksi kaupan yhteydessä Kajaanin Energiatuotanto Oy:lle siirtyvät kauppakirjassa yksilöidyt UPM Energy Oy:n asiakassopimukset ja niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet (höyryntoimitus- ja myyntisopimukset).

Kajaanin kaupunki ostaa KAVO Oy:n osakekaupan yhteydessä suoraan omistukseensa UPM Energy Oy:n ja UPM-Kymmene Oyj:n omistamat 5 kiinteistöä, joiden vesivoimaa ja maa-aluetta käytetään vuokrasopimuksen perusteella KAVO Oy:n vesivoimatuotannossa (kiinteistöt Ämmä-Koivukoski, Koskipyörre, Lukkarinvesi, Karolineburg ja nimetön 205-10-61-1). Kiinteistöjen omistajien ja KAVO Oy:n välinen vuokrasopimus vesi- ja maa-alueiden vuokraamisesta siirtyy Kajaanin kaupungille.

Kajaanin Energiatuotanto Oy maksaa UPM Energy Oy:lle osakkeiden kauppahintana 17,9 milj. € ja Kajaanin kaupunki kiinteistöjen kauppahintana UPM Energy Oy:lle ja UPM-Kymmene Oyj:lle yhteensä 1,1 milj. €.

Kajaanin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupan 18.5.2020 klo 19.00 päättyneessä suljetussa kokouksessaan.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Miikka Kortelaisen mukaan yrityskauppa toteuttaa hienosti kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupunkistrategian henkeä lisäten kaupungin energiaomavaraisuutta. Erityisen hienoa on saada paljon tavoiteltua vesivoimaa kaupungin omistukseen.

Yrityskauppa varmistaa Kajaanin kaukolämmöntuotannon ja selkeyttää vesivoimalaitosten sekä lämpövoimalan tulevaisuuden kehittämistä. Kaupungin pitkä yhteinen historia yhdessä UPM:n kanssa ei lopu tähän kauppaan, vaan jatkuu Renforsin Rannan ja sen yritysasiakkaiden kanssa, toteaa kaupunginhallituksen pj. Teuvo Hatva

Kaupunginjohtaja Jari Tolonen sanoo, että tämä järjestely selkeyttää ja yksinkertaistaa olennaisesti Kajaanin kaupungin energia-alan omistuksia.

Lisätietojen antajat:

Teuvo Hatva, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, puh. 044 421 4070, teuvo.hatva@kajaani.fi
Jari Tolonen kaupunginjohtaja, puh. 044 710 0303, jari.tolonen@kajaani.fi
Ari Henriksson, Director, Generation Asset Management, UPM Energy, puh. 050 453 3525

Uusimmat