Olet täällä

23.6.2020 - 11:30

Kainuun sote: Kainuussa varaudutaan hellejakson tuomiin haittoihin

Joki Jonna Kallunki aurinko
Kainuun sote - hellevarautuminen 23.6.2020. Ennusteiden mukaan hellettä on kuluvalle viikolle luvattu päivisin 25–30 astetta, öisin on viileämpää. Ensiviikolle on luvattu jo vähän viileämpää.

Ikääntyneet, pitkäaikaissairaat, riskiryhmiin kuuluvat ihmiset ja pienet lapset ovat erityisen alttiita helteen haitoille. Voimakkaat helteet voivat kuitenkin olla terveysriski kenelle tahansa, jos kuumuuden vaikutuksilta ei suojauduta riittävästi. 

Helteen vaikutukset näkyvät ensihoidossa ja päivystyksessä. Kaikki potilaat saadaan tällä hetkellä asianmukaisesti hoidettua. Lisäpaikkoja ei ole tarvinnut ottaa käyttöön.

Hel­teel­lä myös tois­ten hy­vin­voin­tiin kan­nat­taa kiin­nit­tää ta­val­lis­ta enem­män huo­mio­ta. Esi­mer­kik­si mo­net ker­ros­ta­loa­sun­not kuu­me­ne­vat hel­teel­lä to­del­la tu­ka­lik­si, joten naapureiden ja läheisten olisi syytä huolehtia ikäihmisen ja riskiryhmiin kuuluvien hyvinvoinnista kuumalla kesäsäällä. Helteestä aiheutuvia haittoja voi vähentää huolehtimalla riittävästä nesteiden saannista ja välttämällä oleskelua auringonpaisteessa.

Päi­vys­ty­sa­pu 116117 - äkil­li­nen sai­ras­tu­mi­nen tai ta­pa­tur­ma

Soi­ta päi­vys­ty­sa­puun 116117 mi­kä­li tar­vit­set neu­vo­ja äkil­li­sen sai­rau­den tai ta­pa­tur­man hoi­dos­sa et­kä ole var­ma pi­tää­kö si­nun läh­teä päi­vys­tyk­seen.

Lan­ka­pu­he­li­mes­ta soi­ta puh. 08 6156 6000.

Sosiaalipäivystys, jos olosuhteet ovat vaikeat kotona pärjäämiseen, ota yhteyttä sosiaalipäivystykseen puh. 044 797 0676 

Päivystävä eläinlääkäri 0600 303 301

Hätänumero 112

Kainuun sote seuraa tilannetta aktiivisesti ja informoi tarvittaessa.

Helteen torjuntaohjeet väestölle (THL) https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ilmasto-ja-saa/helle/helteen-terveyshaittojen-torjunta-vaestolle

Koronavirustestaus

Koronavirustestausta suoritetaan ajanvarausperusteisesti keskussairaalan päivystyspoliklinikalla ja terveysasemilla. Mikäli epäilet saaneesi koronavirustartunnan, soita omalle terveysasemallesi tai 116 117.

Uusimmat