Olet täällä

27.10.2016 - 12:32

Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen työryhmävalmistelu käyntiin

Uudistuksen tavoitteena on luoda edellytykset sujuvasti palvelevalle ja elinvoimaa edistävälle Kainuun maakunnalle. Kainuuseen uutta maakuntaa rakentavan sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelu on organisoitumisen jälkeen käynnistynyt.

Uudistuksen tavoitteena on luoda edellytykset sujuvasti palvelevalle ja elinvoimaa edistävälle Kainuun maakunnalle.

Esivalmistelua yhteensovittava valmisteluryhmä päätti kokouksessaan 24.10.16 nimetä käytännön valmistelutyöstä vastaavat viisi työryhmää. Kussakin työryhmässä on 12 jäsentä ja sama määrä varajäseniä.Puheenjohtajina toimivat luottamushenkilöt, ja sihteerit ovat muutosorganisaatioista nimettyjä asiantuntijoita.

Toiminnassa on lisäksi eri organisaatioiden viestintähenkilöstöstä koostuva viestintäryhmä, joka ohjaa ja tukee uudistuksen muutosviestintää. Toimialarajat ylittäviä henkilöstöasioita käsitellään työnantajien ja henkilöstöjärjestöjen yhteisessä yhteistoimintaelimessä. Kansalais- ja sidosryhmävaikuttamista varten tullaan perustamaan muutosfoorumi.

Lausunnolla olevassa lakiluonnospaketissa maakunta vastaa

  • sosiaali- ja terveyspalveluista
  • alueellisista kehittämistehtävistä sekä elinkeinojen edistämiseen liittyvistä yritys-, työvoima-, maaseutu- ja lomituspalveluista
  • alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta
  • maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä sekä
  • maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista.  

Käynnistyneessä työryhmävalmistelussa kärkinäkökulmina ovat asiakaspalvelu ja elinvoima.Työryhmät arvioivat aluksi eri toimialojen nykytilaa ja kartoittavat organisaatioissaan olevia tehtäviä, palveluja, toimintamääriä, rahoitusta, toimitiloja, palveluverkkoja ja muita voimavaroja. Myöhemmin edetään uuden maakunnan palvelujen ja toiminnan rakentamiseen.

Lisätietoja muutosjohtaja Harri Mattila 040 508 4598 harri.mattila(at)kainuu.fi

Kainuun liiton verkkosivuston yhteydessä on Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen sivusto, jonne kootaan kaikki asiaan liittyvä tieto:  http://www.kainuunliitto.fi/alueuudistus

Uusimmat