Olet täällä

8.1.2018 - 12:40

Kainuun pelastuslaitoksen johtokeskus tiedottaa 8.1. klo 12.40: Vaaratiedote on purettu, tykkylumi voi vielä aiheuttaa vaaraa

Kuva Loiste Sähköverkko Oy
Viime yö oli rauhallinen ja tilanne jatkaa palautumistaan. Pelastustoimella ei ollut kuluneena yönä tilanteeseen liittyviä tehtäviä. Vaaratiedote on purettu ja tilanne alkaa palautumaan vähitellen normaaliksi. Pelastustoimi luopuu yleisjohtovastuusta klo:14.15. Kainuussa ja etenkin Ylä-Kainuun alueella tykkylumi kuorma on edelleen runsasta.

KAINUUN PELASTUSLAITOS 8.1.2018 klo 12:40

Kainuun pelastuslaitoksen johtokeskus tiedottaa

Viime yö oli rauhallinen ja tilanne jatkaa palautumistaan. Pelastustoimella ei ollut kuluneena yönä tilanteeseen liittyviä tehtäviä. Vaaratiedote on purettu ja tilanne alkaa palautumaan vähitellen normaaliksi. Pelastustoimi luopuu yleisjohtovastuusta klo:14.15.
Kainuussa ja etenkin Ylä-Kainuun alueella tykkylumi kuorma on edelleen runsasta. Joten on odotettavissa, että pienempiä sähkökatkoksia voi esiintyä pitkin Kainuuta.

Kainuussa on edelleen tykkylunta paljon, tämä voi aiheuttaa vaaraa niin metsässä kuin urbaanissa ympäristössäkin.  Taajamien  alueella  on  eri  kuntien  toimesta  jo  suoritettu  tykkylumien  poistoa  ennaltaehkäisevästi.  Kaikkia  kuntien  on  syytä  tarkastella  tilannetta  (esimerkiksi  päiväkodit  ja  koulut)  ja  ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin. Esimerkiksi lumiset puut voivat aiheuttaa vaaraa kansalaisille kaatuessaan tai katketessaan.

Pakastuvan sään myötä on mahdollista, että kiinteistöjen vesiputket jäätyvät. Tällaisissa tilanteissa  tilanteet tulee ohjata alan ammattilaisen hoidettavaksi.

Pelastuslaitos haluaa myös muistuttaa tulisijojen oikeasta käytöstä. Tulisijoja pitää muistaa käyttää oikein ja varoa ylilämmittämistä.

Lopuksi Kainuun pelastuslaitos haluaa kiittää kaikkia tilanteen hoitamiseen osallistuneita tahoja ja etenkin Kainuulaisia asukkaita, heidän sietokykynsä on jotakin ihan uskomatonta!

Kainuun pelastuslaitos haluaa kiittää lisäksi median edustajia  hyvästä kansalaisten tiedottamisesta joka edesauttoi vaativan tilanteen hoitamista.

**********

KAINUUN PELASTUSLAITOS 7.1.2018 klo 20:00

Kainuun pelastuslaitoksen johtokeskus tiedottaa

Kainuun alueella tykkylumesta johtuvien sähkönjakeluhäiriöiden määrä jatkaa edelleen laskua ja kaikin puolin tilanne näyttää vakiintuneen.Toistaiseksi vaaratiedote pidetään voimassa,  pelastustoimella ja sosiaali- ja terveystoimella on tehostettu valmius. Kello  20.00 sähköttömien liittymien määrä on n. 500 kappaletta. Uusia vikoja ei juuri ole syntynyt ja osassa kuntia tilanne on palautumassa normaaliksi. Ylä-Kainuussa tykkylumi- ja kuuratilanne ei ole helpottanut, vikoja on edelleen, mutta niistä ei arvioida aiheutuvan enää vaaraa kuntalaisille. Viat saadaan arviolta korjattua lähipäivien kuluessa ja resurssit ovat riittävät.

Kansalaisten yhteydenotot:

Kainuun pelastuslaitos 044 7100 112
Loiste Sähköverkko Oy 0800 9 2500

Kainuun sote:  yhteispäivystys  08  6156 2300, sairaanhoitajan puhelinneuvonta 08 6156 6000,  eläinlääkäripäivystys 0600 303 301 (maksullinen), arkipäivisin klo 8-16 puh. 044 7100 892. Kainuun soten sosiaalipäivystys ohjaa ja neuvoo kiireellisen sosiaalihuollon tarpeessa olevia kuntalaisia.

Sosiaalipäivystyksen tehtäviä ovat äkilliset kriisit, onnettomuudet, päihde-  ja mielenterveysongelmat tai ilman hoivaa ja turvaa jäänyt lapsi tai vanhus. Sosiaalipäivystys 044  797 0676.
Attendo: Marjatta Heikkinen: 0400126094 ja Eija Heikkinen: 0444940661.

Kainuun pelastuslaitos tiedottaa tilanteen jatkosta seuraavan kerran maanantaina kello 12.00.

https://www.loiste.fi/sites/default/files/pahasti_poikki_-esite.pdf

*********

KAINUUN PELASTUSLAITOS 7.1.2018 klo 16:00

Kainuun pelastuslaitoksen johtokeskus tiedottaa

Kainuun  alueella  tykkylumesta  johtuvien  sähkönjakeluhäiriöiden  määrä  jatkaa  laskuaan.  Kello  16:00 sähköttömien asiakkaiden lukumäärä on noin 1400. Haastavin tilanne on Suomussalmen kunnassa runsaan tykkylumen johdosta. Pieniä määriä pakkaslunta satelee illan kuluessa. Lämpötila liikkunee kymmenen asteen tienoilla molemmilla puolin.

Tämän hetken arvion mukaan sähköttömien asiakkaiden lukumäärä on klo. 24:00 mennessä 500–1000. Sähköverkkoyhtiön laatimien tietojen pohjalta alueita on kierretty ja kierretään vielä tämän päivän kuluessa. Tähän saakka kunnista tulleiden tietojen pohjalta, yleistilanne näyttää rauhalliselta. Pelastuslaitos on  tukenut  muutamia  kuntia  alueiden  läpikäymisessä. Laajamittaisiin  evakuointeihin Kainuussa ei ole tarvetta. Sosiaali- ja terveystoimi sekä kunnat ovat varautuneet yksittäisten ihmisten vastaanottoon kunnan toimitiloissa. Terveysasemien valmiutta on nostettu.

Kansalaisten yhteydenotot:
Kainuun pelastuslaitos 044 7100 112
Loiste Sähköverkko Oy 0800 9 2500

Kainuun sote: yhteispäivystys 08 6156 2300, sairaanhoitajan puhelinneuvonta 08 6156 6000, eläinlääkäripäivystys 0600 303 301 (maksullinen), arkipäivisin klo 8-16 puh. 044 7100 892.
Kainuun soten sosiaalipäivystys ohjaa ja neuvoo kiireellisen sosiaalihuollon tarpeessa olevia kuntalaisia.

Sosiaalipäivystyksen tehtäviä ovat äkilliset kriisit, onnettomuudet, päihde- ja mielenterveysongelmat tai ilman hoivaa ja turvaa jäänyt lapsi tai vanhus. Sosiaalipäivystys 044 797 0676.
Attendo: Marjatta Heikkinen: 0400126094 ja Eija Heikkinen: 0444940661.

SEURAAVA TIEDOTE 7.1.2018 KLO:20.00
https://www.loiste.fi/sites/default/files/pahasti_poikki_-esite.pdf

*********

KAINUUN PELASTUSLAITOS 7.1.2018 klo 11:15

Kainuun pelastuslaitoksen johtokeskus tiedottaa

Kunnille on annettu oheinen toimintaohje kiertää kotitaloudet, joissa häiriöiden kesto voi jatkua ennustetusta kahdestatoista tunnista eteenpäin.

Toimintaohje:
1.  Opastaa  oman kunnan alueelta  sähköttömien talouksien  asukkaita, jotka luultavimmin tarvitsevat apua, soittamaan teidän kuntanne erikseen varattuun numeroon.
2.  Sähköverkkoyhtiöltä saadaan tiedot kierrettävistä alueista.
3.  Kaikki nämä alueet tulee käydä läpi ns. ovi ovelta periaatteella, jotta saadaan varmistus tilanteesta asunnoittain.
4.  Asukkaiden tavoittamisen yhteydessä tehdään yhdessä arvio siitä mikä on soveltuvin toimintatapa jatkoa ajatellen (kotona pärjääminen vs. kunnan tilapäismajoitukseen siirtyminen).
5.  Pelastuslaitos tarjoaa tukiresursseja kunnille alueiden kartoittamiseen.

Kansalaisten yhteydenotot:
Kainuun pelastuslaitos 044 7100 112
Loiste Sähköverkko Oy 0800 9 2500
Kainuun sote: yhteispäivystys  08  6156 2300, sairaanhoitajan puhelinneuvonta 08 6156 6000,  eläinlääkäripäivystys 0600 303 301 (maksullinen).
Kainuun soten sosiaalipäivystys ohjaa ja neuvoo kiireellisen sosiaalihuollon tarpeessa olevia kuntalaisia.
Sosiaalipäivystyksen tehtäviä ovat äkilliset kriisit, onnettomuudet, päihde-  ja mielenterveysongelmat tai
ilman hoivaa ja turvaa jäänyt lapsi tai vanhus. Sosiaalipäivystys 044  797 0676.
Attendo: Marjatta Heikkinen: 0400126094 ja Eija Heikkinen: 0444940661.

SEURAAVA TIEDOTE 7.1.2018 KLO:16.00

https://www.loiste.fi/sites/default/files/pahasti_poikki_-esite.pdf

*********

KAINUUN PELASTUSLAITOS 7.1.2018 klo 8:55

Kainuun pelastuslaitoksen johtokeskus tiedottaa

Yleistilanne Kainuussa

Tykkylumitilanne on edelleen haasteellinen. Tällä hetkellä  Kainuun alueella  sähköttömiä kotitalouksia on noin 2500. Eniten  sähköverkon  keskeytyksiä on  Suomussalmella ja Puolangalla. Tilanne on kuitenkin parantunut ja vikojen määrä on tasaisesti laskenut. Uusien vikojen määrä on huomattavasti  vähentynyt.  Runkoverkon  viat  alkavat  olla  pääsääntöisesti  korjattu.  Sähköverkon  vikoja  on tällä hetkellä korjaamassa noin 100 asentajaa, 28 motoa, seitsemän kaivinkonetta sekä kymmenen puolustusvoimien telakuorma-autoa.  Sähköverkon tiedustelua suorittaa kaksi helikopteria.  Korjaustöitä jatketaan täydellä teholla. Puhelinverkko toimii lähes kaikkialla ja hätäpuhelut toimivat.

Tilanteen arvioitu kehittyminen

Sähköverkkoa ei tulla saamaan  varmuudella  toimimaan  koko Kainuun alueella seuraavaan kahteentoista tuntiin.  Pelastuslaitos tulee sunnuntain aikaan  yhteistyössä kuntien kanssa  käymään läpi kaikki kiinteistöt pahimmilla katkosalueilla ja kartoittamaan tilanteen. Näitä alueita ovat Suomussalmi, Puolanka ja Hyrynsalmi.  Kuntalaisten  massaevakuointeihin ei ole tarvetta.  Väliaikaiseen majoitukseen haetaan  vain  ne ihmiset, joilla ei ole mahdollista jatkaa asumista sähköttömässä  tai puutteellisesti varustetussa kiinteistössä. Majoituskapasiteettia on varattu kaikista Kainuun kunnista. Sääennusteen  mukaan  pakkanen  kiristyy  illalla.  Arvio  sähköttömien  liittymien  lukumäärästä  seuraavan 12 tunnin aikana on 500–1000. Tilanteen hoitamiseen tarvitaan edelleen kaikkien viranomaisten, kuntien sekä yhteistyökumppaneiden apua. Tilanteen kestäessä myös naapuriapua tarvitaan tulevina vuorokausina.

Viranomaisten resurssit

Resursseja  on varattu riittävästi, mukana ovat Kainuun pelastuslaitoksen lisäksi  Etelä-Savon pelastuslaitos, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos,  Kainuun prikaati,  Suomen  metsäkeskus, teleoperaattorit sekä tienhoidosta vastaavia yrityksiä. Lisäksi on oltu yhteydessä ja sovittu mahdollisesta avusta Terrafamen,  Pohjois-Karjalan  pelastuslaitoksen,  Jokilaaksojen  pelastuslaitoksen  sekä  Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa.  Heillä on kyky avustaa pelastuslaitosta vaativan pelastustehtävän hoitamisessa.

Eri toimijoiden toimenpiteet

Pelastuslaitos  on edelleen tehostetussa valmiudessa ja  jatkaa  kuntien johtokeskusten toiminnan tukemista.  Pelastuslaitos  on hoitanut tänään tykkytilanteeseen liittyen noin kymmenen vahingontorjuntatehtävää sekä muutamia varavoimakoneita on toimitettu maatiloille.

KAINUUN PELASTUSLAITOS  p. 08 6155 3100  etunimi.sukunimi@kaipe.fi Opintie 1, 87100 Kajaani  fax. 08 6155 3101  www.kaipe.fi 2

Kainuun  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  kuntayhtymä  jatkaa  varautumista  tilanteeseen.  Tilanne  on ollut  rauhallinen, muutamia henkilöitä on hakeutunut terveyskeskuksiin liittyen sähkökatkoihin. Ei tiedossa  olevia häiriöitä Virve-  tai gsm-verkossa.  Ympäristöterveydenhuollon/eläinlääkintähuollon tilanne on myös rauhallinen, yhdelle tilalle on toimitettu vettä pelastuslaitoksen toimesta.

Kainuun kunnat ovat osallistuneet aktiivisesti häiriötilanteen hoitamiseen. Kainuun alueen kunnissa on järjestetty vedenjakelupisteitä, varauduttu tilapäisen majoituksen järjestämiseen sekä mahdollistettu kuntalaisten peseytyminen, lämmittely ja matkapuhelimien lataaminen.

Seuraavan tiedotteen arvioitu ajankohta: 7.1.2018 klo 10:30

Kansalaisten yhteydenotot:
Kainuun pelastuslaitos 044 7100 112
Loiste Sähköverkko Oy 0800 9 2500
Kainuun sote:  yhteispäivystys  08  6156 2300, sairaanhoitajan puhelinneuvonta 08 6156 6000,  eläinlääkäripäivystys 0600 303 301 (maksullinen).
Kainuun soten sosiaalipäivystys ohjaa ja neuvoo kiireellisen sosiaalihuollon tarpeessa olevia kuntalaisia. Sosiaalipäivystyksen tehtäviä ovat äkilliset kriisit, onnettomuudet, päihde-  ja mielenterveysongelmat tai ilman hoivaa ja turvaa jäänyt lapsi tai vanhus. Sosiaalipäivystys 044 797 0676.
Attendo: Marjatta Heikkinen: 0400126094 ja Eija Heikkinen: 0444940661.

Tiedote tehty yhteistyössä Kainuun Soten ja Kainuun kuntien kanssa.

https://www.loiste.fi/sites/default/files/pahasti_poikki_-esite.pdf

KAINUUN PELASTUSLAITOS 7.1.2018 klo 8:55

**********

KAINUUN PELASTUSLAITOS 6.1.2018 klo 18:30

Kainuun pelastuslaitoksen johtokeskus tiedottaa

Yleistilanne Kainuussa

Tykkylumitilanne Kainuussa on edelleen haasteellinen. Tällä hetkellä sähköttömiä kotitalouksia on noin 4500. Eniten keskeytyksiä on Suomussalmella, Puolangalla, Ristijärvellä sekä Kuhmossa. Sähköverkon vikoja korjataan tällä hetkellä nopeammin kuin uusia ehtii syntyä, joten vikojen määrän odotetaan laskevan hieman seuraavan 12 tunnin aikana.  Sähköverkon vikoja on tällä hetkellä korjaamassa noin 100 asentajaa, 28 motoa, seitsemän kaivinkonetta sekä kymmenen puolustusvoimien telakuorma-autoa. Tiedustelua suorittaa kaksi helikopteria. Sähköverkon toimivuudessa ensisijainen tavoite on varmistaa, että hätäkeskukseen saa tarvittaessa yhteyden ja viranomaisverkko (Virve) toimii.

Tilanteen arvioitu kehittyminen

Sääennusteen mukaan lumi, sekä räntäsade tulee jatkumaan huomiseen saakka. Aamulla lännestä alkaen on luvassa poutaa ja selkeämpää. Sähköverkon vikojen viat ovat edelleen todennäköisiä, kaikissa Kainuun kunnissa.

Arvio sähköttömien kotitalouksien lukumäärästä seuraavan 12 tunnin aikana on 1500-3500. Tavoitteena on saada nykyiset viat korjatuksi seuraavan vuorokauden aikana. Tilanteen hoitamiseen tarvitaan edelleen kaikkien viranomaisten, kuntien sekä yhteistyökumppaneiden apua. Tilanteen kestäessä myös naapuriapua tarvitaan tulevina vuorokausina.

Eri toimijoiden toimenpiteet

Pelastuslaitos on edelleen tehostetussa valmiudessa ja jatkaa kuntien johtokeskusten toiminnan tukemista. Pelastuslaitos on hoitanut tänään tykkytilanteeseen liittyen noin kymmenen vahingontorjuntatehtävää sekä muutamia varavoimakoneita on toimitettu maatiloille. Pelastuslaitoksen toiminnan painopiste on pelastustoiminnan johtamisessa ja puhelinverkon toimivuuden varmistamisessa.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä jatkaa varautumista tilanteeseen. Ensihoidon ja kotihoidon henkilöstöä on lisätty ja kodinhoidon potilaiden hoidontarve on lisääntynyt. Suomussalmella ja Hyrynsalmella on SPR:n partioita kartoittamassa ihmisten avuntarvetta. Tilapäisiä hoitojärjestelyjä on tehty yhteensä alle kymmenelle potilaalle tai kotoaan tukea hakeneelle kansalaiselle.

Hätämajoituksen ja muonituksen järjestämiseen on varauduttu yhteistyössä kuntien ja eri viranomaisten kanssa.

Kainuun kunnat ovat osallistuneet aktiivisesti häiriötilanteen hoitamiseen. Kainuun alueen kunnissa on järjestetty vedenjakelupisteitä, varauduttu tilapäisen majoituksen järjestämiseen sekä mahdollistettu kuntalaisten peseytyminen, lämmittely ja matkapuhelimien lataaminen.

Seuraavan tiedotteen arvioitu ajankohta: 7.1.2018 klo 10:00

Kansalaisten yhteydenotot:

Kainuun pelastuslaitos 044 7100 112

Loiste Sähköverkko Oy 0800 9 2500

Kainuun sote: yhteispäivystys 08 6156 2300, sairaanhoitajan puhelinneuvonta 08 6156 6000, eläinlääkäripäivystys 0600 303 301 (maksullinen).

Kainuun soten sosiaalipäivystys ohjaa ja neuvoo kiireellisen sosiaalihuollon tarpeessa olevia kuntalaisia. Sosiaalipäivystyksen tehtäviä ovat äkilliset kriisit, onnettomuudet, päihde- ja mielenterveysongelmat tai ilman hoivaa ja turvaa jäänyt lapsi tai vanhus. Sosiaalipäivystys 044 797 0676.

Attendo: Marjatta Heikkinen: 0400126094 ja Eija Heikkinen: 0444940661.

Tiedote tehty yhteistyössä Kainuun Soten ja Kainuun kuntien kanssa.

https://www.loiste.fi/sites/default/files/pahasti_poikki_-esite.pdf

**********

KAINUUN PELASTUSLAITOS 6.1.2018 klo 12.26

Tykkylumen aiheuttama laaja häiriötilanne. Kainuun pelastuslaitoksen johtokeskus tiedottaa 6.1.18 klo 12.26

Yleis­ti­lan­ne Kai­nuus­sa

Tyk­ky­lu­mi­ti­lan­ne Kai­nuus­sa jat­kuu vai­kea­na. Sään lauh­tu­mi­nen on kui­ten­kin vä­hen­tä­nyt tyk­ky­taak­kaa Ris­ti­jär­ven ete­lä­puo­li­sel­la alueel­la Kai­nuus­sa vaa­ra-aluei­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta. Täl­lä het­kel­lä säh­köt­tö­miä ko­ti­ta­louk­sia on noin 4600. Säh­kö­ver­kon viat ovat to­den­nä­köi­siä edel­leen kai­kis­sa Kai­nuun kun­nis­sa. Säh­kö­kat­ko­jen tark­kaa si­jain­tia ei voi luo­tet­ta­vas­ti en­nal­ta ar­vioi­da. Säh­kö­ver­kon vi­ko­ja on täl­lä het­kel­lä kor­jaa­mas­sa noin 140 asen­ta­jaa, 28 mo­toa, kuu­si kai­vin­ko­net­ta se­kä puo­lus­tus­voi­mien kuu­si te­la­kuor­ma-au­toa. Säh­kö­ver­kon toi­mi­vuu­des­sa en­si­si­jai­nen ta­voi­te on var­mis­taa, et­tä hä­tä­kes­kuk­seen saa tar­vit­taes­sa yh­tey­den ja vi­ra­no­mais­verk­ko (Vir­ve) toi­mii.

Ti­lan­teen ar­vioi­tu ke­hit­ty­mi­nen

Ar­vio säh­köt­tö­mien ko­ti­ta­louk­sien lu­ku­mää­räs­tä seu­raa­van 12 tun­nin ai­ka­na on 4000- 5000. Sääen­nus­teen mu­kaan lun­ta sa­taa tä­nään päi­väl­lä, mut­ta lu­mi­sa­de lop­pu­nee il­taan men­nes­sä. Al­ku­vii­kos­ta sää pou­taan­tuu ja muut­tuu au­rin­koi­sem­mak­si. Ti­lan­teen hoi­ta­mi­seen tar­vi­taan edel­leen kaik­kien vi­ra­no­mais­ten, kun­tien se­kä yh­teis­työ­kump­pa­nei­den apua. Ti­lan­teen kes­täes­sä myös naa­pu­ria­pua tar­vi­taan tu­le­vi­na vuo­ro­kau­si­na.

Eri toi­mi­joi­den toi­men­pi­teet

Pe­las­tus­lai­tos on tu­ke­nut kun­tien joh­to­kes­kus­ten toi­min­taa eri­tyi­ses­ti Ylä-Kai­nuun alueel­la. Pe­las­tus­lai­tos on hank­ki­nut vies­ti­ka­lus­toa, va­ra­voi­ma­ka­lus­toa se­kä puh­taan ve­den as­tioi­ta kun­tien toi­min­nan tuek­si. Yh­teis­työ­kump­pa­neil­ta on sel­vi­tet­ty tek­ni­sen avun käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia ja si­tä on tar­vit­taes­sa saa­ta­vil­la. Pe­las­tus­lai­tok­sen toi­min­nan pai­no­pis­te on pe­las­tus­toi­min­nan joh­ta­mi­ses­sa, pu­he­lin­ver­kon toi­mi­vuu­den var­mis­ta­mi­ses­sa eri­tyi­ses­ti hä­tä­pu­he­lui­den ja vi­ra­no­mais­ver­kon osal­ta se­kä kun­tien tu­ke­mi­ses­sa.

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mä on va­rau­tu­nut säh­kö­kat­kok­siin. En­si­hoi­don ja ko­ti­hoi­don hen­ki­lös­töä on li­sät­ty ja vii­kon­lop­pu­na on va­rau­dut­tu hä­lyt­tä­mään tar­vit­taes­sa li­sää hen­ki­lö­kun­taa. So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ti­lan­ne on ol­lut rau­hal­li­nen. Säh­kö­kat­ko­jen vuok­si so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin on ha­keu­tu­nut yk­sit­täi­siä asiak­kai­ta tai po­ti­lai­ta vii­me vuo­ro­kau­sien ai­ka­na Ris­ti­jär­vel­lä ja Suo­mus­sal­mel­la. Hä­tä­ma­joi­tuk­sen ja muo­ni­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen on va­rau­dut­tu yh­teis­työs­sä kun­tien ja eri vi­ra­no­mais­ten kans­sa.

Lois­te kor­jaa tu­le­via vi­ko­ja jat­ku­vas­ti. Kriit­tis­ten koh­tei­den va­ra­voi­man saa­ta­vuus py­ri­tään var­mis­ta­maan.

Kai­nuun kun­nat ovat osal­lis­tu­neet ak­tii­vi­ses­ti häi­riö­ti­lan­teen hoi­ta­mi­seen. Kai­nuun alueen kun­nis­sa on jär­jes­tet­ty ve­den­ja­ke­lu­pis­tei­tä, va­rau­dut­tu ti­la­päi­sen ma­joi­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen se­kä mah­dol­lis­tet­tu kun­ta­lais­ten pe­sey­ty­mi­nen, läm­mit­te­ly ja mat­ka­pu­he­li­mien la­taa­mi­nen.

Seu­raa­van tie­dot­teen ar­vioi­tu ajan­koh­ta: 6.1.2018 noin klo 19:00

Kan­sa­lais­ten yh­tey­de­no­tot:

Kai­nuun pe­las­tus­lai­tos 044 7100 112

Lois­te Säh­kö­verk­ko Oy 0800 9 2500

Kai­nuun so­te: yh­teis­päi­vys­tys 08 6156 2300, sai­raan­hoi­ta­jan pu­he­lin­neu­von­ta 08 6156 6000, eläin­lää­kä­ri­päi­vys­tys 0600 303 301 (mak­sul­li­nen).

Kai­nuun so­ten so­siaa­li­päi­vys­tys oh­jaa ja neu­voo kii­reel­li­sen so­siaa­li­huol­lon tar­pees­sa ole­via kun­ta­lai­sia. So­siaa­li­päi­vys­tyk­sen teh­tä­viä ovat äkil­li­set krii­sit, on­net­to­muu­det, päih­de- ja mie­len­ter­vey­son­gel­mat tai il­man hoi­vaa ja tur­vaa jää­nyt lap­si tai van­hus. So­siaa­li­päi­vys­tys 044 797 0676.

Tie­do­te teh­ty yh­teis­työs­sä Kai­nuun So­ten ja Kai­nuun kun­tien kans­sa.

*************

KAINUUN PELASTUSLAITOS 5.1.2018 klo 19:50

Kainuun pelastuslaitoksen johtokeskus tiedottaa

Yleistilanne Kainuussa

Tykkylumitilanne Kainuussa on pahentunut. Tällä hetkellä sähköttömiä kotitalouksia on noin 3800. Sääennusteen mukaan lumisade tulee jatkumaan huomiseen päivään saakka. Sähköverkon viat ovat todennäköisiä  kaikissa Kainuun kunnissa. Sähkökatkojen tarkkaa sijaintia ei voi luotettavasti ennalta arvioida. Sähköverkon vikoja on tällä hetkellä korjaamassa noin 110 asentajaa, 28 motoa, kuusi kaivinkonetta sekä puolustusvoimien kuusi telakuorma-autoa. Sähköverkon toimivuudessa ensisijainen tavoite on varmistaa, että hätäkeskukseen saa tarvittaessa yhteyden  ja  viranomaisverkko (Virve) toimii.

Tilanteen arvioitu kehittyminen

Arvio sähköttömien kotitalouksien lukumäärästä seuraavan 12 tunnin aikana  on  3000–7000. Lumisade tulee jatkumaan sunnuntaihin saakka. Tilanteen hoitamiseen tarvitaan edelleen  kaikkien viranomaisten, kuntien sekä yhteistyökumppaneiden apua. Tilanteen kestäessä myös naapuriapua tarvitaan tulevina vuorokausina.

Eri toimijoiden toimenpiteet

Pelastuslaitos on tukenut kuntien johtokeskusten toimintaa erityisesti Ylä-Kainuun alueella. Pelastuslaitos on hankkinut viestikalustoa, varavoimakalustoa sekä puhtaan veden astioita  kuntien toiminnan tueksi. Yhteistyökumppaneilta on selvitetty teknisen avun käyttömahdollisuuksia ja tilanne tarkentuu huomisen aikana. Pelastuslaitoksen toiminnan painopiste on pelastustoiminnan johtamisessa, puhelinverkon toimivuuden varmistamisessa erityisesti hätäpuheluiden ja viranomaisverkon osalta sekä kuntien tukemisessa.

Kainuun sosiaali-  ja terveydenhuollon kuntayhtymä on varautunut sähkökatkoksiin. Ensihoidon ja kotihoidon henkilöstöä on lisätty ja viikonloppuna on varauduttu hälyttämään tarvittaessa lisää henkilökuntaa. Sosiaali-  ja terveydenhuollon tilanne on ollut rauhallinen. Sähkökatkojen vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin on hakeutunut yksittäisiä asiakkaita tai potilaita viime vuorokausien aikana Ristijärvellä ja Suomussalmella. Hätämajoituksen ja muonituksen järjestämiseen on varauduttu yhteistyössä kuntien ja eri viranomaisten kanssa. Kainuun alueen kunnissa on yksittäisiä lypsykarjatiloja, joissa ei ole varavoimaa käytettävissä. Kuluvan vuorokauden kuluessa on tullut tietoon useita tiloja, joissa maidon jäähdytys ei ole onnistunut sähköverkon ongelmien vuoksi.

Loiste korjaa tulevia vikoja koko ajan, tämän hetkiset viat tullaan arvion mukaan korjaamaan huomiseen iltaan mennessä. Kriittisten kohteiden varavoiman saatavuus pyritään varmistamaan.
Kainuun kunnat ovat osallistuneet aktiivisesti häiriötilanteen hoitamiseen. Kainuun alueen kunnissa on järjestetty vedenjakelupisteitä, varauduttu tilapäisen majoituksen järjestämiseen sekä mahdollistettu kuntalaisten peseytyminen, lämmittely ja matkapuhelimien lataaminen.

KAINUUN PELASTUSLAITOS  p. 08 6155 3100  etunimi.sukunimi@kaipe.fi Opintie 1, 87100 Kajaani  fax. 08 6155 3101  www.kaipe.fi 2

Seuraavan tiedotteen arvioitu ajankohta: 6.1.2018 klo 10:00

Kansalaisten yhteydenotot:

Kainuun pelastuslaitos 044 7100 112
Loiste Sähköverkko Oy 0800 9 2500
Kainuun sote: yhteispäivystys 08 6156 2300, sairaanhoitajan puhelinneuvonta 08 6156 6000, eläinlääkäripäivystys 0600 303 301 (maksullinen).

Kainuun soten sosiaalipäivystys ohjaa ja neuvoo kiireellisen sosiaalihuollon tarpeessa olevia kuntalaisia. Sosiaalipäivystyksen tehtäviä ovat äkilliset kriisit, onnettomuudet, päihde-  ja mielenterveysongelmat tai ilman hoivaa ja turvaa jäänyt lapsi tai vanhus. Sosiaalipäivystys 044 797 0676.

Tiedote tehty yhteistyössä Kainuun Soten ja Kainuun kuntien kanssa.
https://www.loiste.fi/sites/default/files/pahasti_poikki_-esite.pdf

************

KAINUUN PELASTUSLAITOS 5.1.2018 klo 11:30

Kainuun pelastuslaitoksen johtokeskus tiedottaa: Tykkylumen aiheuttama laaja häiriötilanne

Yleistilanne Kainuussa

Tykkylumitilanne  Kainuussa  tulee  pahenemaan  tämän päivän  aikana,  tällä  hetkellä  sähköttömiä talouksia  on  noin  1000. Yöllä  alkanut  lumisade  tulee  jatkumaan  iltaan  saakka.  Sähköverkon  vikoja tulee ilmenemään kaikissa Kainuun kunnissa, sähkökatkojen sijaintia ei voida ennalta arvioida. Vikoja  on  korjaamassa  noin  150  asentajaa,  30  motoa,  10  kaivinkonetta  sekä Puolustusvoimien 6 telakuorma-autoa. Ensisijainen tavoite on varmistaa hätäpuhelujen ja Virve-verkon toiminta.

Tilanteen arvioitu kehittyminen

Arvio sähköttömien talouksien lukumäärästä iltaan mennessä on 3000-7000. Lumisade tulee jatkumaan useita vuorokausia.  Tilanteen hoitamiseen tarvitaan kaikkien viranomaisten, kuntien sekä yhteisty ökumppaneiden apua.

Eri toimijoiden toimenpiteet

Pelastuslaitos on perustanut liikkuvan johtoyksikön, jonka toimialue on ylä-Kainuun alueella. Pelastuslaitos  on  hankkinut  viestikalustoa,  varavoimakalustoa  sekä  puhtaan  veden  astioita  kuntien  to iminnan  tueksi.  Lisäksi  on  selvitetty  yhteistyökumppaneilta  saatavan  muun  teknisen  avun  käyttömahdollisuuksia.

Kainuun sosiaali-  ja terveydenhuollon kuntayhtymä on varautunut sähkökatkoksiin. Ensihoidon ja kotihoidon henkilöstöä on lisätty ja viikonloppuna on varauduttu hälyttämään tarvittaessa lisää henkilökuntaa. Sosiaali-  ja terveydenhuollon tilanne on rauhallinen. Sähkökatkojen vuoksi sosiaali-  ja terveydenhuollon palveluihin on hakeutunut yksittäisiä asiakkaita tai potilaita viime vuorokausien aikana. Hätämajoituksen järjestämiseen on varauduttu.

Loiste korjaa tulevia vikoja koko ajan, yön aikana saatiin viat korjattua, tuolloin sähköttömiä asiakkaita oli n. 200. Vikoja on tullut ja tulee päivän aikana koko ajan  lisää, korjaustoimenpiteet ovat käynnissä. Kriittisten kohteiden varavoiman saatavuutta kartoitetaan parhaillaan.

Seuraavan tiedotteen arvioitu ajankohta: 5.1.2018 klo 19:00.

Kansalaisten yhteydenotot:
Kainuun pelastuslaitos 044 7100 112
Loiste Sähköverkko Oy 0800 9 2500
Kainuun Sote: yhteispäivystys 08 6156 2300, sairaanhoitajan puhelinneuvonta  08 6156 6000, eläinlääkäripäivystys 0600 303 301 (maksullinen)

Tiedote tehty yhteistyössä Kainuun Soten kanssa.
https://www.loiste.fi/sites/default/files/pahasti_poikki_-esite.pdf

Uusimmat