Olet täällä

11.6.2019 - 17:15

Kainuun ohjausryhmä: Uudessa sote-uudistuksessa otetaan oppia nyt päättyneestä

Kainuun maakunta- ja sote-uudistuksen ohjausryhmä piti tällä erää viimeisen kokouksensa maanantaina 10. kesäkuuta.

 Ohjausryhmälle, väliaikaiselle valmistelutoimielimelle (VATE), valmistelutyöryhmien jäsenille ja VATE-toimiston työntekijöille suunnatun kyselyn perusteella Kainuun valmistelun kokonaisarvio oli tyydyttävä. Kyselyn vastausprosentti tosin jäi joidenkin vastaajaryhmien osalta vaatimattomaksi.

Valmistelun viime vaiheessa valmistelujohtajana toiminut Tiina Veijola totesi, että nyt päättyvän uudistusprojektin aikana muodostui maakunnan toimijoiden yhteinen tilannekuva muun muassa talouden reunaehtojen suhteen. – Tämä antaa hyvän pohjan myös jatkolle, hän sanoi.

Valmistelun yhdeksi keskeiseksi ongelmaksi todettiin uudistuksen etenemisen ennakoimattomuus, mikä söi motivaatiota ja vaikeutti uusien innovatiivisten ratkaisujen löytämistä. Yhteistyö maakunnan eri toimijoiden kesken tiivistyi merkittävästi valmistelun aikana, mutta ohjausryhmä kannusti edelleen kiinnittämään huomiota yhteistyön sujuvuuteen. 

Jatkossa lainsäädäntö valmistellaan pidemmälle ennen alueellista valmistelua

Ohjausryhmän puheenjohtaja Timo Korhonen sanoi, että uuden hallitusohjelman mukaista uudistusta ryhdytään toteuttamaan pitkälti aiemman pohjalta. Hänen mukaansa alueellinen valmistelu aloitettaneen kuitenkin vasta sen jälkeen, kun lainsäädäntö on valmisteltu riittävän pitkälle. Sote-maakuntien aloitusaikaa tai maakuntavaalien ajankohtaa ei ole vielä lyöty lukkoon. Varhaisin mahdollinen ajankohta maakuntavaaleille olisi vuoden 2021 kuntavaalien yhteydessä.

Uuden hallitusohjelman linjausten mukaan uudistusta viedään tällä kertaa eteenpäin sosiaali- ja terveysasiat kärjessä niin, että sote-uudistuksen lisäksi valmistellaan sosiaaliturvan uudistusta. Hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti maakuntien monialaisuus selvitetään parlamentaarisessa valmistelussa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Vaikuttamistoimielimet kuntayhtymien ja kuntien selvittelyyn

Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi uudistuksen valmistelun aikana toimineen osallisuustyöryhmän esityksen, että Kainuuseen perustettaisiin maakunnallinen vanhus- ja vammaisneuvosto, liikuntaneuvosto ja järjestöasiain neuvottelukunta. Mahdollisten uusien vaikuttamistoimielinten valmistelu jäi Kainuun liiton, Kainuun soten ja kuntien harteille.

Uusimmat