Olet täällä

3.2.2016 - 8:25

Kainuun ammattiopiston OPPI 7 peruskorjaus ja laajennus on aloitettu

Ammattiopiston OPPI7 peruskorjaus ja laajennus
Kajaanin kaupunki/Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos on aloittanut Vimpelinlaakson kampusalueella sijaitsevan OPPI 7 rakennuksen peruskorjauksen ja laajentamisen.

Yleistä hankkeesta

Kajaanin kaupunki/Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos on aloittanut Vimpelinlaakson kampusalueella sijaitsevan OPPI 7 rakennuksen peruskorjauksen ja laajentamisen. Hankkeessa peruskorjataan ja laajennetaan Kainuun ammattiopiston käyttöön rakennuksen ensimmäisen kerroksen tilat metallialan koulutustiloiksi ja toisen kerroksen tilat peruskorjataan turvallisuusalan ja valmentavan koulutuksen käyttöön. Peruskorjauksen ja muutosten myötä saavutetaan nykyajan vaatimusten mukainen oppimisympäristö ja rakennuksen korkea käyttöaste sekä suoritetaan rakennuksen elinkaaren kannalta oikea-aikainen peruskorjaaminen. Aikaisemmin eri rakennuksissa toimineet metallialan nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen toiminta keskitetään samaan rakennukseen ja koneiden ja laitteiden sekä opetuksen synergiaedut voidaan hyödyntää tehokkaasti. Jatkossa rakennuksessa työskentelee noin 240 oppilasta ja 17 opettajaa.

Hankkeen urakoitsijat ja työllisyysvaikutus

Hankkeen pääurakoitsijana toimii Rakennus-Paumer Oy, ilmanvaihtourakoitsijana Pohjois-Pohjanmaan LVI1 Oy, putkiurakoitsijana LVI-Palvelu Korhonen Oy ja sähköurakoitsijana Sähkötoimisto Murtola Oy. Hanke toteutetaan pääosin kainuulaisella työvoimalla ja sen työllistävä vaikutus on noin 15 rakennusmiestä ja 10-15 talotekniikan asentajaa sekä 4-5 työnjohtajaa.

Hankkeen aikataulu ja laajuus

Rakennustyöt aloitetaan helmikuussa ja työt valmistuvat pääosin syksyllä, jonka jälkeen käyttäjä suorittaa laite- ja koneasennukset. Koulutus aloitetaan uusissa tiloissa kevätlukukaudella 2017.

Hankkeen laajuus: peruskorjaus 2 412 m2, laajennus 980 m2
Hankkeen kustannukset: noin 4.0 milj. euroa

Kainuun ammattiopiston koulutusalojen esittely

Metalliala

Kone ja metallialan uusissa tiloissa tulee toimimaan perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon nuoriso- ja aikuisopiskelijat (levyseppähitsaajat, hitsaajat, koneistajat ja koneenasentajat). Alan opiskelijamäärä on noin 130 ja opettajia on 9. Lisäksi tiloissa toteutetaan yrityksille suunnattuja hitsauksen pätevyyskoevalvontoja ja lyhytkoulutuksia.

Turvallisuusala

Turvallisuusalan uusissa tiloissa tulevat toimimaan perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon nuoriso- ja aikuisopiskelijat. Alan opiskelijamäärä on noin 60 ja opettajia on 3. Lisäksi tiloissa toteutetaan yrityksille suunnattuja lyhytkoulutuksia.

Valmentava koulutus

Valmentavan koulutuksen (VALMA) tiloissa tulee toimimaan noin 50 eri kulttuuritaustaista opiskelijaa ja 5 opettajaa.

Pääsuunnittelijan mietteitä hankkeen suunnittelusta

Suunnittelussa muokattiin 1982 valmistuneen OPPI 7 tilojen käyttötarkoitusta sekä päivitettiin talotekniikka nykyisiä määräyksiä vastaavaksi. Laajennusosan rakenteet valittiin mahdollisimman taloudellisiksi ja helposti myöhemmin käyttötarkoituksen muuttuessa muokattaviksi. Peruskorjattavan osaan tehdään toimintaa parantavia tilamuutoksia ja kaikki pinnat uusitaan. Massaltaan laajennusosa on sovitettu nykyisen rakennuksen korkeuteen, julkisivumateriaalit ovat kuitenkin tämän päivän mukaisia. Sisätilojen toiminnallisessa suunnittelussa eri käyttäjäryhmät olivat aktiivisesti mukana ja näin on varmistettu, että tilat ja valitut toiminnalliset suunnitteluratkaisut soveltuvat opetustiloihin. Erityisiä haasteita asetti ilmanvaihtolaitteistojen ja kanavistojen sovittaminen entiseen rakennukseen.

Pääurakoitsijan mietteitä hankkeen toteutuksesta

OPPI 7 rakennuksen peruskorjaus ja laajennus on Rakennus-Paumer Oy:lle vuoden sisään jo toinen merkittävä Kainuun ammattiopistolle toteutettava rakennushanke. Seppälän alueelle marraskuussa 2015 valmistuneen KAO logistiikkakeskus-rakennushankkeen hyvin toiminutta yhteistyötä rakennuttajan ja käyttäjän kanssa jatketaan nyt Vimpelinlaakson kampusalueella. OPPI 7:n laajennusosa on rakenteellisesti hyvin samantyylinen kuin Seppälään valmistunut logistiikkakeskus. Rakennus-Paumer Oy:ssä nähdään, että vuonna 2014 toteutetun omistajanvaihdoksen myötä tämän tyyppinen rakentaminen edustaa yrityksen ydinosaamista.

Hankkeen suunnittelijat:
Pääsuunnittelija, Arkkitehtitoimisto J. Salokannel Oy
Rakennesuunnittelu, Suunnittelutoimisto Määttä Oy
LVIA suunnittelu, LVI Insinööritoimisto Mäkelä Oy
Sähkösuunnittelu, Lieke Suunnittelu Oy
Laitesuunnittelu, Planmec Oy

Lisätietoja:
Markku Haverinen, toimitilapäällikkö, 044 710 0302, markku.haverinen@kajaani.fi
Jari Pietarila, rakennuttajapäällikkö, 044 714 7595, jari.pietarila@kajaani.fi
Liisa Härmä, koulutusjohtaja, KAO, 044 337 2617, liisa.harma@kao.fi
Ilkka Huttunen, Rakennus-Paumer Oy, 040 135 2040, ilkka.huttunen@rakennus-paumer.fi
Timo Rautiainen, Rakennus-Paumer Oy, 0400 745 339, timo.rautiainen@rakennus-paumer.fi

Uusimmat