Olet täällä

6.10.2016 - 13:09

Kainuu sai poikkeusluvan sairaalalle

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle poikkeusluvan sairaalan rakentamiseen Kainuun esittämässä laajuudessa.

Ministeriö perustelee poikkeuslupaa sillä, että Kainuun keskussairaala vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ympärivuotisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksestä sekä maakunnan ensihoitopalveluista.

Ministeriön mukaan hankkeessa on myös onnistuttu kuvaamaan perus- ja erikoissairaanhoidon toiminnallinen integraatio eli yhteensovittaminen. Hankkeessa on huomioitu alueen pitkät etäisyydet sekä potilasturvallisuuden että palvelujen saatavuuden näkökulmasta. Uusi sairaala luo terveellisen ja turvallisen toimintaympäristön sekä henkilökunnalle että potilaille. Lisäksi uusi sairaala mahdollistaa toiminnan tehostamisen ja uusien toimintamallien toteuttamisen.

Kainuun uusi sairaala

Kainuun uusi sairaala -hanke on sosiaali- ja terveydenhuoltoa uudistava ja palveluiden integraatiota vahvistava kokonaisuus. Hankkeessa uudistetaan koko maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden prosessit, palveluiden organisointi ja johtaminen sekä Kainuun erikoissairaanhoidon ja Kajaanin kaupunkialueen perusterveydenhuollon toimitilat ja niihin liittyvä terveydenhuollon teknologia.

Näihin liittyvinä rakennusinvestointeina toteutetaan Kainuun keskussairaalan ja Kajaanin perusterveydenhuollon yhdistävä uudisrakennus- ja peruskorjaushanke. Kokonaisuus koostuu kolmesta rakennusosasta, joiden bruttoala on yhteensä 46 000 brm2. Tässä yhteydessä vanhan sairaalan matalat poliklinikka- ja toimenpidesiivet puretaan ja vanha potilastorni poistuu sairaalakäytöstä.

Vuonna 2010 valmistunut Kainuun keskussairaalan nykyinen päivystyspoliklinikka peruskorjataan osittain. Peruskorjauksen jälkeen siihen sijoittuvat lasten ja nuorten psykiatrian, erityishuollon poliklinikan, kehitysvammaisten akuuttiosaston ja ensihoidon toiminnot.

Sairaalan uusi päärakennus sisältää päivystävän, kiireettömän hoidon ja vuodeosastojen sekä näiden tukipalveluiden toiminnot. Rakennus muodostuu kahdesta erillisestä rakennusosasta, jotka yhdistyvät väliin jäävällä sisäkadulla. Lisäksi rakennetaan uusi logistiikkaterminaali, johon keskitetään sairaalan saapuva ja lähtevä materiaaliliikenne sekä jäte- ja pyykkihuollon käsittelytilat. Rakennukseen liittyy myös ns. tekniikkapuisto, johon on keskitetty sairaalatekniikkaan liittyviä järjestelmiä.

Rakennuksen suunnittelu on edennyt yleissuunnitteluun, jonka päätteeksi Kainuun soten valtuustolle esitetään toteutussuunnitelma ja tavoitekustannus rakentamispäätöstä varten joulukuussa 2016. Kuntayhtymän hallitus on 30.3.2016 hyväksynyt hankkeen ehdotussuunnitelman, jonka mukaisesti rakentamishankkeen tavoitekustannuksen tavoite on 135 miljoonaa euroa, mikä sisältää kiinteät sairaalalaitteet.

Uusimmat