Olet täällä

26.11.2020 - 17:45

Kainuu on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen

Kainuun sote
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Kainuun kuntien koronaepidemian johto- ja tiedotuskeskus on tänään 26.11.2020 todennut Kainuun siirtyneen koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen.

Kainuun sote 26.11.2020 (klo 17:45)

Kainuu on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Kainuun kuntien koronaepidemian johto- ja tiedotuskeskus on tänään 26.11.2020 todennut Kainuun siirtyneen koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen.

Positiivisten tartuntojen osuus testatuista henkilöistä on 1,3 % ja kokonaisilmaantuvuus 20 tapausta / 100 000 asukasta (14 vrk:n jaksolla). Tartunnoista pystytään edelleen jäljittämään yli 50 %. Tällä hetkellä yksittäisten tautiryvästymien lisääntyminen ja altistumisten kasvu eri kuntien alueella lisää leviämisriskiä.

Kiihtymisvaiheessa ohjeet ja suositukset tiukkenevat

Kainuun tilanne täyttää kiihtymisvaiheen määritelmät, jotka valtioneuvoston koronaepidemian hillitsemistä koskevan toimintasuunnitelman mukaan ovat noin 10–25 tapausta 100 000 asukasta kohti 14 vuorokauden aikana sekä positiivisten tapausten osuus 1 – 2 %. Kiihtymisvaiheessa ilmenee paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja, jotka ovat pääsääntöisesti jäljitettävissä.

Kiihtymisvaiheessa annetaan epidemian perustasoa tiukempia ohjeita. Tarvittaessa aluehallintoviranomaiset voivat antaa esimerkiksi kokoontumisrajoituksiin liittyviä määräyksiä. Kainuun sote ja kunnat valmistautuvat toimintasuunnitelmiensa mukaan tarvittaviin toimiin.

Kainuun koronaepidemian johto- ja tiedotuskeskus kokoontuu 27.11 aamulla, jonka jälkeen toimenpiteistä tiedotetaan yksityiskohtaisemmin.

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran 27.11.aamupäivän aikana.

//////////

Kainuun sote 25.11.2020 (klo 10:18)

Yksi uusi tartunta karanteenissa olevalla urheilijalla – viikonlopun tapauksiin liittyen kaksi jatkotartuntaa

Vuokatissa jo karanteenissa olleella urheilijalla on todettu koronavirus, joka liittyy joukkueen aiempiin tartuntoihin.

Kainuussa viikonloppuna ilmenneisiin Oulun Stora Enson työmaahan liittyvissä tartuntoihin on 24.11. todettu yksi uusi tartunta Suomussalmella ja yksi uusi tartunta Puolangalla.

Mainitut Oulun tartunnat ovat alun perin tunnistettu liittyvän työmaaruokailuihin ja kimppakyyteihin, jotka osaltaan kertovat tämän hetken tartuntariskeistä. Perhepiirin jälkeen työympäristö muodostaa toiseksi suurimman tartuntariskin.

Kainuu edelleen epidemian perustasolla

Koronaviruksen ilmaantuvuus on 15,3 / 100 000 asukasta ja positiivisten testien osuus 0,5 % (14 vrk:n jaksolla). Testejä otettiin viime viikolla 883 kpl, joista pikatestejä 276. Koronapotilaita ei ole sairaalahoidossa.

”Tartunnanjäljitys, tiedotus ja nopea toiminta yhteistyössä kuntien kanssa ovat osoittautuneet toimiviksi. Tästä lämmin kiitos kainuulaisille toimijoille”, toteaa pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari.

Kainuun sote korostaa ohjeiden noudattamista

Perustason maskisuositus on voimassa 8.12. saakka.  Kainuun sote kehottaa koronaan viittaavia oireita saaneita henkilöitä hakeutumaan matalalla kynnyksellä testeihin. Turvavälien, kasvomaskien, käsihygienian ja muiden ohjeiden noudattamista on edelleen jatkettava.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuun lähialueilla lisääntyvien tartuntojen vuoksi korostetaan seuraavia ohjeita:

 • Maakuntien välistä työmatkailua on syytä rajoittaa vain välttämättömiin sekä suosia etätyötä ja etäkokouksia mahdollisimman laajasti.
 • Vapaa-ajan matkailuun liittyen tulee noudattaa annettuja perusohjeita. Esimerkiksi omalle mökille oman perheen kesken siirtyminen ei muodosta merkittävää riskiä, mutta laajemmat kontaktit lisäävät riskiä.
 • Työpaikoilla maskin käyttöä, ruokailuihin ja muihin sosiaalisiin kontakteihin liittyviä varotoimia tulee vahvistaa.
 • Riskiryhmien suojaamiseen on edelleen kiinnitettävä huomiota. Esimerkiksi tartuntariskin sisältävien matkojen ja tapahtumien jälkeen on hyvä korostetusti noudattaa suojatoimia.

Joulun ajan lähestyessä muistutetaan myös perhe- ja lähiyhteisöihin liittyvästä tartuntariskistä. ”Suomen yleistilanteen pahentuessa on Kainuussakin syytä pohtia miten matkustetaan tai perhejuhlia tänä vuonna turvallisesti vietetään. Samalla pidetään mielessä, että ehkäisevät toimet ovat myös paras keino tukea elinkeinoelämää ja mahdollisimman normaalia arkea”, välittää Koukkari Kainuun COVID19 -johto ja tiedotuskeskuksen yhteiset terveiset.

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran 2.12. tai tilannekuvan muuttuessa.

/////////

Kainuun sote 23.11.2020 (klo 17:30)

Kuhmossa yksi uusi tartunta – viikonlopun tartuntojen tilanne selkeytynyt Puolangalla ja Kajaanissa

Kainuussa viikonlopun aikana ilmenneiden neljän koronatartunnan lisäksi on päivän aikana ilmennyt yksi uusi, aiempiin liittymätön tapaus Kuhmossa.

Kuhmon tilanne

Kuhmossa on ilmennyt yksi uusi koronatartunta, johon liittyy tällä hetkellä seitsemän karanteeniin määrättyä kuhmolaista henkilöä. Tartunnan lähde on paikallistettu pääkaupunkiseudulle liittyvään työmatkaan.

Puolangan tilanne

Puolangalla ilmenneisiin tapauksiin liittyvä tartunnanjäljitys on saatu päätökseen. Tämän hetken tietojen perusteella aiemmin määrätyt kunnan rajoitustoimet voidaan pääosin purkaa. Karanteeniin on aiemmin määrätty yli 30 henkilöä.

Kajaanin tilanne

Kajaanissa ilmenneisiin tapauksiin liittyvä tartunnanjäljitys on saatu päätökseen. Tämän hetkisten tietojen perusteella lisätoimiin ei ole tarvetta. Karanteeniin on aiemmin määrätty yli 30 henkilöä.

Kainuun sote muistuttaa varotoimista ja ohjeista

Kainuun sote kehottaa tapauksiin liittyviä henkilöitä sekä muita koronaan viittaavia oireita saaneita henkilöitä hakeutumaan matalalla kynnyksellä koronatesteihin.

Edelleen muistutetaan perustason maskisuosituksen voimassaolosta 8.12. saakka.  Vapaa-ajan viettoon, pikkujouluihin, juhliin tai muihin vastaaviin tilanteisiin liittyen on syytä ottaa vakavasti annetut ohjeet ja määräykset.

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran 25.11. tai tilannekuvan muuttuessa.

///////////

Kainuun sote 23.11.2020 (klo 12:10)

Kainuussa on viikonlopun aikana ilmennyt neljä varmistettua koronatartuntaa; kaksi Puolangalla ja kaksi Kajaanissa. Tapauksiin liittyy myös laaja altistuneiden joukko ja yhteisenä tekijänä on nuorten aikuisten vapaa-ajan vietto. Kajaanin ja Puolangan tapaukset eivät liity toisiinsa, eikä näillä ole yhteyttä viime viikkoisiin Vuokatin urheilijatartuntoihin.

Puolangalla määrätty laajat karanteenit sekä varotoimet

Puolangalla ensimmäinen sairastunut henkilö on todennäköisesti ollut tartuttava 16.11. alkaen, jonka aikana henkilö on liikkunut Puolangalla ja Oulussa. Tartunnan lähde ei ole tiedossa.

Toinen samaan seurueeseen liittyvä viikonloppuna sairastunut henkilö on viettänyt aikaa Puolangalla Pub Musta Kissassa perjantaina klo 22 - 01.

Puolangalla karanteeniin on määrätty tällä hetkellä yli 30 henkilöä ja jatkotartuntojen riskiä pidetään verrattain korkeana. Varotoimena yläkoulun ja lukion henkilöstölle ja oppilaille on määrätty maskin käyttö. Kunnan palveluista mm. kansalaisopiston ja liikuntapaikkojen toiminnot ovat tällä hetkellä suljettuna. Lisäksi vierailukielto on voimassa kaikissa Puolangan alueen pitkäaikais- ja hoivayksiköissä.

Puolangan kunta tiedottaa asiasta lisää tänään klo 18.

Kajaanissa yli 30 henkilöä karanteeniin

Kajaanissa on kaksi sairastunutta henkilöä, joiden tartunnat liittyvät Oulun Stora Enson tartuntoihin. Karanteeniin on määrätty yli 30 henkilöä, mutta jäljityksen perusteella muita kuin karanteeniin määrättyjä henkilöitä ei pidetä todennäköisenä jatkotartuntariskinä.

Kainuun sote muistuttaa varotoimista ja ohjeista

Kainuun sote muistuttaa varotoimista, maskin sekä teknisten apuvälineiden käytöstä tartuntojen ehkäisemiseksi. Nyt ilmi tulleissa tapauksissa vain yhdellä henkilöllä oli käytössä Koronavilkku-sovellus. Lisäksi vapaa-ajan viettoon liittyen, pikkujouluissa, juhlissa tai muissa vastaavissa tilanteissa on syytä ottaa vakavasti annetut ohjeet ja määräykset.

///////////

Kainuun sote 19.11.2020 (klo 8:36)

Vuokatissa harjoittelevasta urheilujoukkueesta löytynyt uusi koronatartunta

Vuokatissa harjoittelevasta turkkilaisesta urheilijajoukkueesta on eilen 18.11 löytynyt yksi koronavirustartunta. Tartunnan lähdettä selvitetään.

Koko n. 10 hengen joukkue on testattu ja määrätty karanteeniin. Maahantuloa edellyttävissä koronatesteissä kaikki on ilmoitettu negatiivisiksi.

Joukkue on noudattanut saapumisen jälkeen ns. urheilukuplan ohjeistuksia, joten riski tartunnoista joukkueen ulkopuolelle on vähäinen.

Kainuun sote tiedottaa asiasta lisää tilannekuvan muuttuessa tai viimeistään 25.11.2020.

/////////

Kainuun sote 18.11.2020 (klo 8:54)

Ei uusia koronatartuntoja Kainuussa – Valmisteilla matkailua tukevia toimia

Koronatilanne Kainuussa on edelleen perustasolla ja rauhallinen. Viimeisimmät tartunnat on havaittu 11.11.2020 ulkomaalaisilla urheilijoilla, jotka testattiin rutiinimenettelyn mukaisesti 72 tuntia maahantulon jälkeen.

Alueella ei ole sairaalahoidossa olevia koronapotilaita. Perustason maskisuositus on voimassa 25.11.2020 saakka.

Kainuun sote ottaa käyttöön uuden koronatestin ajanvarauslinjan. Soittamalla 040 165 0020 voi jatkossa suoraan varata ajan Kainuun keskussairaalan drive-in testauspisteeseen. Mikäli tarvitset myös arvion hoidon tarpeesta, soita päivystysapuun 116 117 (tai lankapuhelimesta 08 6156 6000).

Matkailun tarpeisiin valmisteilla toimenpiteitä

Kainuussa Vuokatin urheiluopiston kanssa toteutettava ns. urheilijakupla on osoittautunut toimivaksi. Ammattiurheilijat voidaan turvallisesti pitää erillään muista kontakteista ja koronatestein varmistautua terveystilanteesta. ”Toimivuus tarkoittaa juuri viime viikon tartuntojen tilannetta, jossa lähtömaan testeistä huolimatta urheilijat ovat vain omissa ryhmissään ja 3 vrk:n kuluessa Suomeen tulosta heidät testataan uudelleen”, selventää Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari.

Kainuussa valmistellaan yhteistyössä matkailutoimialan kanssa käytäntöjä koti- ja ulkomailta saapuville matkailijoille. Matkailijat ja yritykset ohjeistetaan testauksesta, kustannuksista, karanteenista ja muista tarvittavista käytännöistä.

Ulkomailta suuntautuvan vapaa-ajan matkailun käynnistyminen edellyttää kansallisen tason päätöksiä, mutta Kainuussa on hyvä toimintavalmius turvallisten käytäntöjen toteuttamiseksi. Menettelyillä halutaan tukea maakunnan aluetaloutta ja mahdollisimman normaalin elämän jatkumista.

Muistutus suosituksista

Korona-aikana suositellaan juhlien ja tapahtumien viettoa pienissä ryhmissä, etätapahtumina ja asiaankuuluvin varotoimin järjestettynä. Esimerkiksi työpaikoilla kannattaa huolellisesti punnita riskejä henkilöstön kokoontumisesta samoihin tiloihin. Perustasolla on noudatettava hygieniaohjeita, maskisuosituksia ja tarpeettomien lähikontaktien välttämistä.

Harrastuksissa ja tapahtumissa yli 50 hengen tilaisuuksissa on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeita hygieniasuosituksista ja turvaväleistä.

Kainuun sote tiedottaa koronatilanteesta seuraavan kerran 25.11.2020 tai tilanteen muuttuessa. Lisätietoja koronatilanteesta on koottu Kainuun soten verkkosivuille.

/////////

Kainuun sote 12.11.2020 (klo 8:23)

Vuokatissa harjoittelevasta urheilujoukkueesta löytynyt lisää koronatartuntoja

Vuokattiin 7.11.2020 saapuneella 52 hengen urheilijajoukkueella on 11.11.2020 todettu seitsemän positiivista koronatestitulosta. Aiemmin 1.11.2020 Vuokattiin saapuneesta samankokoisesta joukkueesta löytyi neljä koronapositiivista tulosta. Kaikki testatut ovat oireettomia. Urheilijajoukkueet ovat kotoisin Ukrainasta.

Maahantuloa edellytettävissä 72 tuntia edeltävissä koronatesteissä kaikki on ilmoitettu negatiivisiksi.

1.11.2020 saapuneesta joukkueesta 36 henkilöä on karanteenissa. Samoin koko 7.11.2020 saapunut 52 hengen joukkue on määrätty 14 vrk karanteeniin ja testipositiiviset henkilöt lisäksi 7 vrk eristykseen.

Joukkueet ovat koko saapumisen jälkeisen aikansa olleet ns. urheilukuplassaan, joten riski tartunnoista joukkueen ulkopuolelle on vähäinen.

Varotoimena ukrainalaisten urheilijoiden saapuminen Vuokattiin keskeytetään

Yhteistyössä Vuokatin urheiluopiston kanssa on päätetty välittömästi keskeyttää ukrainalaisten urheilijoiden saapuminen Vuokattiin. ”Vaikka Vuokatissa käytettävät varotoimet koronaturvallisuuden varmistamiseksi ovat tiukat, tässä tilanteessa tämä on ainoa vaihtoehto”, toteaa Vuokatin urheiluopiston toimitusjohtaja Veikko Halonen.

”On ilmeistä, että joko lähtöpään testaus on tekemättä asianmukaisesti tai uskomaton epäonni on kohdannut joukkueita, koska yli 10 % testipositiivisuus on poikkeuksellista. Onneksi olemme pystyneet luomaan Vuokattiin toimivan testi- ja varojärjestelmän”, toteaa pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari Kainuun sotesta.

”Emme tämän tiedon valossa voi pitää ukrainalaisten lähtötestausta luotettavana ja lisäksi tilastollisesti on ilmeistä, että joukkueessa voi olla lisää oireettomia viruksen kantajia. Tämän vuoksi olemme välittömästi tehneet karanteeni- ja eristyspäätökset tartuntojen leviämisen estämiseksi”, jatkaa Koukkari.

Kainuun sote tiedottaa asiasta lisää tilannekuvan muuttuessa tai viimeistään 18.11.2020.

//////////

Kainuun sote 11.11.2020 (klo 9:05)

Koronatilanne Kainuussa on rauhallinen – ei uusia tartuntoja

Koronatilanne Kainuussa on tällä hetkellä perustasolla ja tällä hetkellä esiintyy vain yksittäisiä tartuntoja. Viime viikolla havaitut viisi tartuntaa eivät ole aiheuttaneet jatkotartuntoja. Viimeisin karanteenin ulkopuolinen tartunta on saatu Kainuussa 1.lokakuuta, eikä alueella ei ole sairaalahoidossa olevia koronapotilaita. Perustason maskisuositus on voimassa 22.11. saakka.

Tilanne Kainuussa on rauhallinen, mutta voi muuttua nopeastikin. Tämän johdosta edelleen on huolehdittava lähikontaktien vähentämisestä ja maskien käytöstä julkisilla paikoilla tai muissa tilanteissa, joissa ryhmiä on koolla. Esimerkiksi harrastuksissa ja tapahtumissa yli 50 hengen tilaisuuksissa on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeita hygieniasuosituksista ja turvaväleistä.

Kainuussa valmistellaan talvimatkailukaudelle WHO:n ja THL:n suosittelemia käytäntöjä ulkomailta saapuvien matkailijoiden pikatestauksesta. Käytännössä tämä tarkoittaisi 3 vrk:n omaehtoisen karanteenin jälkeen koronatestausta, joka auttaisi merkittävästi ns. matkailukäytävän avaamista ulkomaalaisille. Matkailun testijärjestelyillä on erittäin suuri merkitys koko maakunnan taloudelle ja koronaturvallisuudelle.

Suositukset pikkujoulukauteen

Korona-aikana suositellaan juhlien viettoa etätapahtumina, maskisuojauksin ja asiaankuuluvin varotoimin järjestettynä. Esimerkiksi yritykset voivat järjestää tapahtumia ja tarjoiluja henkilökunnalleen ravintoloiden nouto- ja cateringpalveluiden avulla. Perustasolla on noudatettava hygieniaohjeita, maskisuosituksia ja tarpeettomien lähikontaktien välttämistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut suositukset pikkujoulukauteen. Kainuun sote toivottaa hyvää pikkujouluaikaa seuraavin ohjein:

 • Juhli vain terveenä – pysy kotona, jos on koronaan viittaavia oireita
 • Rajaa seurueen kokoa – alle 10 hengen tilaisuuksissa leviämisriski pienenee merkittävästi
 • Toimi ohjeiden mukaan – varmista turvavälit, hygieniakäytännöt ja muut varotoimet
 • Tunne porukkasi – osallistujalistat tai apusovellukset auttavat, jos jäljitystä tarvitaan
 • Pidä hauskaa – tarvitsemme kaikki iloa ja virkistystä!

Kainuun viranomaiset seuraavat epidemiatilannetta ja antavat tarvittaessa ohjeita ja määräyksiä toimivaltansa rajoissa. Kainuun sote tiedottaa koronatilanteesta seuraavan kerran 18.11. tai tilanteen muuttuessa. Lisätietoja koronatilanteesta on koottu Kainuun soten verkkosivuille.

///////////

Kainuun sote 9.11.2020 (klo 11:09)

Tiedote 9.11.2020

Yksi uusi tartunta todettu maahantulotestissä kainuulaisella henkilöllä - Vuokatin urheilijoilla todetuissa koronavirustartunnoissa ei jatkotartuntoja

Viikonlopun aikana Kainuussa on havaittu yksi uusi koronavirustartunta Venäjältä maahan palanneella suomalaisella henkilöllä. Maahantulotestauksessa havaitun tartunnan osalta altistumiset rajoittuvat perhepiiriin.

Viime viikolla Vuokatin alueella harjoittelevan ulkomaalaisen joukkueen neljällä urheilijalla todetun koronavirustartunnan osalta ei ole todettu jatkotartuntoja. Varotoimet ja ns. urheilijakuplan järjestelyt ovat toimineet hyvin.

”Nämä menettelyt koronaturvallisuuden ja yhteiskunnan mahdollisimman normaalin toiminnan yhteensovittamisen kannalta ovat tällä hetkellä osoittautuneet toimiviksi. Koska pandemia ei ole nopeasti katoamassa, on sopeutettava käytäntöjä vallitsevaan tilanteeseen”, toteaa Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari.

Kainuun sote tiedottaa koronatilanteesta lisää tarvittaessa tai viimeistään keskiviikkona 11.11.2020.

//////////

Kainuun sote 6.11.2020 (klo 13:30)

Vuokatissa ulkomaalaisilla urheilijoilla neljä tartuntaa - Kuhmossa havaittu koronatartunta osoittautui jatkotesteissä negatiiviseksi.

Kainuussa on eilen 5.11.2020 todettu viisi koronavirustartuntaa, joista Kuhmossa yksi on osoittautunut vääräksi testitulokseksi. Vuokatissa harjoittelevilla neljällä ulkomaalaisella urheilijalla on todettu tartunnat maahantulotestien yhteydessä.

Sotkamo 5.11.2020

Vuokatin alueella harjoittelevan ulkomaalaisen joukkueen neljällä urheilijalla on todettu koronavirustartunta maahantulotesteissä. Urheilijoiden kontaktit ovat rajoittuneet lähinnä joukkueen sisäisiin henkilöihin, eikä ulkopuolisten altistumista tällä hetkellä pidetä todennäköisenä. Urheilijat ovat asetettu karanteeniin, eivätkä joukkueen muut jäsenet eivät ole tekemisissä muiden tahojen kanssa.

Kainuun sote tiedottaa asiasta lisää tilannekuvan selkiytyessä, viimeistään maanantain 9.11. kuluessa.

Kuhmo 5.11.2020

Kuhmossa eilen 5.11.2020 havaittiin uusi koronavirustartunta, mutta tämä on jatkotesteissä osoittautunut negatiiviseksi. Tapauksen johdosta tehdyt varotoimet ja karanteenit on peruttu. Kaikille kartoitetuille henkilöille on ilmoitettu tilanteesta.

Kainuun soten ensihoidon työntekijä oli sairastunut 1.marraskuuta koronalle tyypillisiin oireisiin. Tartunnalle altistuneet kaksi potilasta sekä 30 – 40 työ- ja harrasteyhteisöihin ja perhepiiriin kuulunutta henkilöä kartoitettiin 5.11.2020 aikana. Karanteeniin asetettiin iltaan mennessä noin 25 henkilöä.

Kaikki altistuneiksi epäillyt Kuhmon ensihoidon työntekijät testattiin, eikä tilanteen arvioitu vaikuttavan ensihoidon toimintavalmiuteen Kuhmossa.

Mikäli tapaukseen liittyvillä henkilöillä ilmenee sairastumisen oireita, heitä pyydetään hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä ja tarvittaessa ottamaan yhteyttä päivystysapunumeroon 116 117 (tai lankapuhelimesta numeroon 08 6156 6000).

Kainuun sote tiedottaa asiasta lisää tarvittaessa.

///////////

Kainuun sote 4.11.2020 klo 12:38

Tiedote 4.11.2020

Koronatilanne Kainuussa on rauhallinen – lähialueilla tartunnat lisääntyvät

Koronatilanne Kainuussa on tällä hetkellä perustasolla ja yleisesti rauhallinen. Maanantaina todettiin aiempaan tartuntaan liittyvä jo karanteenissa olleen henkilön tartunta. Viimeisin alueelta muutoin saatu tartunta on todettu 1. lokakuuta. Alueella ei ole sairaalahoidossa olevia koronapotilaita.

Kainuun lähialueilla ja Pohjois-Suomessa on viitteitä lisääntyvistä tartunnoista. Oulussa, Rovaniemellä, Pohjois-Savossa ja Länsi-Pohjan alueella on esiintynyt tautiryppäitä, joita ei kaikilta osin pystytä jäljittämään.

Kainuun sote muistuttaa, että tilanne maakunnassa voi muuttua nopeastikin. Tämän johdosta edelleen on huolehdittava lähikontaktien vähentämisestä ja maskien käytöstä julkisilla paikoilla tai muissa tilanteissa, joissa ryhmiä on koolla. Esimerkiksi harrastuksissa ja tapahtumissa yli 50 hengen tilaisuuksissa on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeita hygieniasuosituksista ja turvaväleistä.

Suositukset juhlakauden lähestyessä

Kainuussa esiintyy tällä hetkellä vain yksittäisiä tartuntoja. Perustason maskisuositus on voimassa 15.11.2020 saakka. Perustasolla noudatetaan hygieniaohjeita, maskisuosituksia ja vältetään tarpeettomia lähikontakteja.

Loppuvuosi on perinteistä juhla-aikaa, jolloin vietetään mm. isänpäivää, itsenäisyyspäivää ja pikkujouluja. Korona-aikana suositellaan juhlien viettoa etätapahtumina, maskisuojauksin ja asiaankuuluvin varotoimin järjestettynä. Esimerkiksi ravintoloiden noutopalveluiden avulla voi tarjoiluja järjestää kotioloissakin.

Kainuulaisia muistutetaan myös marraskuussa käynnistyvistä kausi-influenssarokotuksista. Riskiryhmään kuuluvat saavat rokotuksen ilmaiseksi. Samalla voi rokottautua omakustanteisesti myös pneumokokkirokotteella, joka erityisesti riskiryhmillä on hyvä lisäsuoja keuh­ko­kuu­me­tta, ai­vo­kal­vo­tu­leh­dusta ja ve­ren­myr­ky­tystä vastaan. Lisätietoja saa verkko-osoitteesta sote.kainuu.fi/influenssarokotukset.

Kainuun viranomaiset seuraavat epidemiatilannetta ja antavat tarvittaessa ohjeita ja määräyksiä toimivaltansa rajoissa. Kainuun sote tiedottaa koronatilanteesta seuraavan kerran 11.11.2020 tai tilanteen muuttuessa. Lisätietoja koronatilanteesta on koottu Kainuun soten verkkosivuille.

///////////

Kainuun soten tiedote 28.10.200 klo 14.38

Koronatilanne Kainuussa on rauhallinen – ohjeiden ja suositusten noudattaminen edelleen tärkeää

 

Tilannekuva

Kainuun koronatilanne on perustasolla. 14 vuorokauden ilmaantuvuus on 9,7 / 100 000, positiivisten testien osuus 0,2%. Testejä on tehty viikon 43 aikana 936. Viimeisin tartunta on todettu 23.10.20 ulkomaalaisella henkilöllä. Kainuussa saatuja karanteenin ulkopuolisia tartuntoja ei ole todettu 1.10.2020 jälkeen. Ajantasainen tilannekuva: https://sote.kainuu.fi/koronainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Testiin hakeutuminen ja tulosten ilmoittaminen

Voit varata testiajan itse osoitteesta https://omasote.kainuu.fi/ tai soittamalla 116 117 valinnalla 2 tai soittamalla omalle terveysasemalle. Kaikki positiiviset testitulokset ilmoitetaan soittamalla viivytyksettä. Lisäksi kaikki valmistuneet koronatestitulokset ilmoitetaan tekstiviestitse klo 10, 16 ja 22 tapahtuvina lähetyksinä.

Maskisuositus

Maskisuositus on voimassa joukkoliikenteessä, matkalla omaehtoiseen karanteeniin riskialueelta palattaessa sekä koronatestaukseen ja koronatestauksesta sekä julkisilla paikoilla milloin turvavälejä ei voida toteuttaa.

Sesonki ja kokoontumisrajoitukset

Jouluateriatilaisuuksien järjestäminen perustasolla on mahdollista varotoimia noudattaen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää turvaväleihin, käsihygieniaan sekä ruuhkaantumisen estämiseen huolellisella aikataulutuksella. Loka-marraskuun aikana Aluehallintoviraston päätöksellä yli 50 henkilön tilaisuudet on kielletty ellei niissä noudateta Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjeistusta. Lue päätös Aluehallintoviraston verkkosivulta: https://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot

Pikkujouluissa ja muissa vapaa-ajan riennoissa muistutetaan turvavälein ja maltillisten ryhmäkokojen tärkeydestä. Esimerkiksi työpaikkojen pikkujouluissa tulee ottaa huomioon mahdollisen korona-altistumisen ja siitä seuraavien karanteenien vaikutus työyksikön toimintamahdollisuuksiin.

Valtakunnallinen etätyösuositus

Valtioneuvosto suosittelee, että sekä julkisen että yksityisen sektorin työtekijät työskentelisivät etätyössä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Työpaikoilla tulee myös edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. Esimerkiksi organisaatioiden etäkokoukset on syytä ottaa käyttöön.

Valtakunnallinen etätyösuositus on voimassa toistaiseksi.

Termistöä

Altistunut:

Henkilö on ollut samassa huoneessa vähintään 15 minuuttia TAI vähintään 15 minuuttia alle 2 metrin etäisyydellä ulkona tai suurissa sisätiloissa koronavirusta tartuttavan henkilön kanssa TAI saanut päällensä tai ollut limakalvokontaktissa koronavirusta tartuttavan henkilön kanssa.

Karanteeni:

Altistunut henkilö määrätään karanteeniin 10 vuorokauden ajaksi altistumisen päättymisestä lukien. Mikäli altistuminen tapahtuu perheessä todetulle tartunnalle tai hoitolaitoksessa, on karanteenin kesto 14 vuorokautta.

Sairastunut:

Henkilöllä todetaan tutkimuksissa koronavirustartunta oireista tai oireettomuudesta riippumatta.

Eristys:

Sairastunut määrätään eristyksen, jonka kesto on vähintään 7vrk oireiden alusta käsittäen vähintään kaksi oireetonta päivää. Mikäli henkilö tarvitsee sairaalahoitoa koronavirusinfektion vuoksi, on eristyksen vähimmäiskesto 14 vuorokautta.

Tartuttavuusaika:

Alkaa 48h oireiden alkua edeltävästi ja kestää eristyksen ajan. Oireettoman testipositiivisen henkilön tartuttavuusaika alkaa 48h testausajankohtaa edeltävästi ja kestää eristyksen ajan.

Kainuun sote tiedottaa koronatilanteesta seuraavan kerran 4.11 tai tilanteen muuttuessa.

Lisätietoja

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja 044 777 3033
Olli-Pekka Koukkari, hallintoylilääkäri 044 797 4668

//////////

Kainuun sote 21.10.2020 klo 10:57

Tiedote 21.10.2020

Koronatilanne Kainuussa on rauhallinen – ohjeiden ja suositusten noudattaminen edelleen tärkeää

Koronatilanne Kainuussa on tällä hetkellä perustasolla ja yleisesti rauhallinen. Viime viikonloppuna todettiin aiempaan tartuntaan liittyvät kolmen kajaanilaisen ja yhden ulkopaikkakuntalaisen tartunnat. Henkilöt olivat jo asetettu karanteeniin, joten merkittäviä altistumisia ei ole tullut.  Viimeisin tartunta on todettu riskialueelta palanneella oireisella matkailijalla 20.10.2020. Altistuneita henkilöitä tapauksessa on viisi, jotka on asetettu karanteeniin.

Kainuun sote ja kunnat kiittävät asukkaita suositusten ja ohjeiden noudattamisesta, jolla epidemia on saatu hyvin rajattua.  Edelleen muistutetaan lähikontaktien vähentämisestä ja maskien käytöstä julkisilla paikoilla tai muissa tilanteissa, joissa ryhmiä on koolla. Esimerkiksi organisaatioiden etäkokoukset on syytä ottaa käyttöön.

Samalla kannustetaan kaikkia huolehtimaan omasta hyvinvoinnista liikkumalla aktiivisesti:

 • Aikuisten ja erityisesti iäkkäiden osalta arkiliikunnan merkitys korostuu. Kävelylenkit, kotijumpat ja tasapainoa harjoittavat liikkeet ovat tärkeitä jokapäiväisiä toimia; näitä voi tehdä myös ulkona yhdessä muiden kanssa.
 • Lasten ja nuorten liikuntaa, terveellistä ravintoa ja riittävää yöunta tulee tukea kaikin tavoin.  Kouluissa, harrastuksissa ja vapaa-aikana tulee kuitenkin noudattaa annettuja ohjeita, jotta epidemia pysyisi hallittuna.

Valtioneuvoston suositukset

Valtioneuvosto on 15.lokakuuta antanut suosituksia epidemian laajentuessa:

Valtakunnallinen etätyösuositus

Valtioneuvosto suosittelee, että sekä julkisen että yksityisen sektorin työtekijät työskentelisivät etätyössä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Työpaikoilla tulee myös edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.

Valtakunnallinen etätyösuositus on voimassa toistaiseksi.

Epidemiatilanteen mukaan muuttuvat suositukset

Valtioneuvoston suositukset muuttuvat epidemian vaiheiden myötä. Kainuussa ollaan tällä hetkellä epidemian perustasolla eli alueella esiintyy vain yksittäisiä tartuntoja ja positiivisten tapausten osuus testatuista on alle 1 %.

 • Perustasolla noudatetaan hygieniaohjeita, maskisuosituksia ja vältetään tarpeettomia lähikontakteja. Yli 50 hengen tilaisuuksissa ja harrastuksissa huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet hygieniasuosituksista ja turvaväleistä.

Kainuun viranomaiset seuraavat epidemiatilannetta ja antavat tarvittaessa ohjeita ja määräyksiä toimivaltansa rajoissa. Kainuun sote tiedottaa koronatilanteesta seuraavan kerran 28.10 tai tilanteen muuttuessa.

//////////

Kainuun sote 14.10.2020 klo 9:58

Kainuussa on todettu 1 uusi koronatartunta ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä 13.10.2020

Koronaviruksen osalta yleistilanne Kainuussa on rauhallinen. Eilen 13.10. on todettu yksi tartunta ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä. Tartunnan jäljitys on tehty ja perhepiirissä on muutamia altistuneita

Kajaanissa 4. lokakuuta pelatussa Vaasan Palloseuran ja AC Kajaanin miesten jalkapallo-ottelussa yksi Vaasan pelaaja on sairastunut koronaan ottelupäivänä ja toinen pelaaja 6.lokakuuta. Tieto tartunnoista on saatu Kajaaniin 11.10, jonka jälkeen AC Kajaanin joukkue on testattu. Testeissä ei todettu tartuntoja.

Kainuussa ei ole sairaalahoidossa olevia COVID-potilaita. 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 8 tapausta /100 000 asukasta. Positiivisten testien osuus 0,4 % /14 vrk. Viikolla 41 testejä on tehty 1313, joista 267 antigeenipohjaisia.

Kainuussa on voimassa perustason maskisuositus 8.11.2020 saakka seuraavasti:

 • Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Mi­kä­li epäi­let saa­nee­si ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan

Mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, tee tes­ti omao­lo.fi pal­ve­lus­sa ja ole yh­tey­des­sä päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­roon 116 117 tai oma­so­te.kai­nuu.fi

Näy­te CO­VID-19-tut­ki­mus­ta var­ten ote­taan kai­kil­ta hen­ki­löil­tä, joil­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta tai joil­la lää­kä­rin ar­vion pe­rus­teel­la on ai­het­ta epäil­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koh­den­ta­ma­ton­ta oi­reet­to­man väes­tön tes­taus­ta ei kui­ten­kaan ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta teh­dä.

Kai­nuun so­ten näyt­tee­not­to Ka­jaa­nin alueel­la ta­pah­tuu KAKSn pan­de­mia­vas­taa­no­tol­la ja muis­sa kun­nis­sa ter­vey­sa­se­mil­la. Hen­gi­tys­tiein­fek­tio-oi­rei­sen tu­lee ol­la yh­tey­des­sä pu­he­li­mit­se omaan ter­vey­sa­se­maan tai 116 117 pääs­täk­seen näyt­tee­not­toon. Kai­nuun so­te kun­tayh­ty­män toi­mi­pis­teis­sä suo­ri­tet­ta­va CO­VID-19 ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on po­ti­laal­le tar­tun­ta­tau­ti­lain no­jal­la mak­su­ton.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa ole­va Dri­ve In -tes­taus­paik­ka mah­dol­lis­taa tes­tauk­sen ul­ko­ti­lois­sa, jo­ka on ris­kit­tö­mäm­pää se­kä tes­taa­jien et­tä tes­tat­ta­van kan­nal­ta. Tes­tau­sa­jan saat soit­ta­mal­la 116 117 tai va­raa­mal­la sen Oma­so­te -palve­lus­ta omasote.kainuu.fi. On erit­täin tär­keää, et­tä hen­gi­tys­tieoi­rei­set ha­keu­tu­vat vii­vy­tyk­set­tä tes­tat­ta­vak­si. Tes­ti­tu­los saa­daan tyy­pil­li­ses­ti al­le vuo­ro­kau­des­sa. Testitulos ilmoitetaan tekstiviestillä ja omasotessa.

Hä­tä­ti­lan­tees­sa soi­ta 112.

///////////

Kainuun sote 7.10.2020 klo 15:13

Kainuun koronatilanne perustasolla, syyslomalaisia kehotetaan lomailemaan turvallisuus huomioiden

Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­ne on pe­rus­ta­sos­sa, vii­mei­sin tar­tun­ta on to­det­tu 1.10.2020.

Kou­lu­jen syys­lo­mat al­ka­vat vii­kon­lop­pu­na. Syys­lo­ma­lai­sia kan­nus­te­taan la­taa­maan ko­ro­na­vilk­ku mat­ka­pu­he­li­meen­sa, nou­dat­ta­maan tur­va­vä­le­jä, kä­si­hy­gie­niaa ja ys­ki­mi­soh­jei­ta se­kä alueel­lis­ta mas­ki­suo­si­tus­ta syys­lo­ma­koh­tees­ta riip­pu­mat­ta. Mat­kus­ta­mis­ta suo­si­tel­laan vain eh­dot­to­mas­ti ter­vee­nä. Ko­ro­na­vilk­ku­so­vel­luk­sen käyt­töä suo­si­tel­laan. Mi­kä­li ko­ro­na­vil­kun kaut­ta tu­lee al­tis­tu­mi­sil­moi­tus, en­sim­mäi­se­nä tu­lee ol­la yh­tey­des­sä omal­le ter­vey­sa­se­mal­le, jos­sa mää­ri­tel­lään on­ko al­tis­tu­mi­nen ta­pah­tu­nut ja on­ko syy­tä ha­keu­tua tes­tiin.

Lisää tietoa Koronavilkusta ja latauslinkki: koronavilkku.fi

Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­teen ajan­ta­sai­nen ti­lan­ne­tie­to ja Kai­nuun so­ten tie­dot­teet on koot­tu so­ten verk­ko­si­vuil­le: so­te.kai­nuu.fi ”ko­ro­nain­fo” lin­kin al­le.

/////////

Kainuun sote 2.10.2020 klo 14:04

Kainuun uudessa koronaryppäässä yhteensä 6 tapausta, altistuneita noin 35

Kainuussa torstaina 1.10. todetussa koronaryppäässä on todettu perjantaihin mennessä yhteensä 6 tapausta, altistuneita on noin 35. Tartuntoja on todettu Ristijärvellä, Paltamossa, Kajaanissa ja Sotkamossa. Mahdollisia altistumisia on tapahtunut ainakin 30.9. Ka­jaa­nin Ci­ty­mar­ke­tis­sa ja aiem­min syys­kuun lo­pus­sa Sot­ka­mon Lid­lis­sä, se­kä mah­dol­li­ses­ti myös muual­la Ka­jaa­nin, Sot­ka­mon ja Ris­ti­jär­ven alueel­la. Jouk­koal­tis­tu­mi­nen on ta­pah­tu­nut myös No-Pan au­ton Ka­jaa­nin liik­kees­sä 25.9. al­kaen. No-Pan au­tos­sa 25.9. – 1.10.2020 asioi­nei­ta hen­ki­löi­tä pyy­de­tään ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. 

Koronavilkun käyttöä suositellaan

Koronavilkku sovellus on altistuneiden jäljityksen kannalta erittäin tärkeä työkalu ja sen käyttöä suositellaan.  Koronavilkku on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama sovellus, jonka avulla sovelluksen ladannut saa tiedon, jos on sovelluksen arvion mukaan altistunut koronavirukselle. Jos tartunta todetaan, voi sen ilmoittaa sovelluksella nimettömästi. Sovelluksessa yksityisyys on vahvasti suojattu.

Lisää tietoa sovelluksesta ja latauslinkki: koronavilkku.fi

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran maanantaina 5.10.2020.

//////////

Kainuun sote 1.10.2020

Kainuussa 5 uutta koronatartuntaa, altistumisia kajaanilaisessa No-Pan auton autolíikkeessä sekä eri puolella Kainuuta

Ristijärvellä on tiistaina 29.9. todettu kaksi koronatartuntaa karanteenissa olleilla henkilöillä. Tämän lisäksi Ristijärvellä on torstaina 1.10. todettu kaksi tartuntaa. Toisen henkilön myötä on mahdollisia altistumisia tapahtunut ainakin 30.9. Kajaanin Citymarketissa ja aiemmin syyskuun lopussa Sotkamon Lidlissä, sekä mahdollisesti myös muualla Kajaanin, Sotkamon ja Ristijärven alueella. Toisen tartunnan saaneen myötä joukkoaltistuminen on tapahtunut ainakin No-Pan auton Kajaanin liikkeessä 25.9. alkaen sekä eri paikoissa Kainuun ulkopuolella. No-Pan autossa 25.9. – 1.10.2020  asioineita henkilöitä pyydetään hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä. Todettuja tapauksia ryppäässä on torstai-iltapäivään mennessä 5 ja altistuneita noin 20-30.

Mi­kä­li epäi­let saa­nee­si ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan

Mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, tee tes­ti omao­lo.fi pal­ve­lus­sa ja ole yh­tey­des­sä päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­roon 116 117 tai oma­so­te.kai­nuu.fi

Näy­te CO­VID-19-tut­ki­mus­ta var­ten ote­taan kai­kil­ta hen­ki­löil­tä, joil­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta tai joil­la lää­kä­rin ar­vion pe­rus­teel­la on ai­het­ta epäil­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koh­den­ta­ma­ton­ta oi­reet­to­man väes­tön tes­taus­ta ei kui­ten­kaan ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta teh­dä.

Kai­nuun so­ten näyt­tee­not­to Ka­jaa­nin alueel­la ta­pah­tuu KAKSn pan­de­mia­vas­taa­no­tol­la ja muis­sa kun­nis­sa ter­vey­sa­se­mil­la. Hen­gi­tys­tiein­fek­tio-oi­rei­sen tu­lee ol­la yh­tey­des­sä pu­he­li­mit­se omaan ter­vey­sa­se­maan tai 116 117 pääs­täk­seen näyt­tee­not­toon. Kai­nuun so­te kun­tayh­ty­män toi­mi­pis­teis­sä suo­ri­tet­ta­va CO­VID-19 ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on po­ti­laal­le tar­tun­ta­tau­ti­lain no­jal­la mak­su­ton.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa ole­va Dri­ve In tes­taus­paik­ka mah­dol­lis­taa tes­tauk­sen ul­ko­ti­lois­sa, jo­ka on ris­kit­tö­mäm­pää se­kä tes­taa­jien et­tä tes­tat­ta­van kan­nal­ta. Tes­tau­sa­jan saat soit­ta­mal­la 116 117 tai va­raa­mal­la sen Oma­so­te -pav­le­lus­ta omasote.kainuu.fi  Link­ki etu­si­vul­la). On erit­täin tär­keää, et­tä hen­gi­tys­tieoi­rei­set ha­keu­tu­vat vii­vy­tyk­set­tä tes­tat­ta­vak­si. Tes­ti­tu­los saa­daan tyy­pil­li­ses­ti al­le vuo­ro­kau­des­sa. Testitulos ilmoitetaan tekstiviestillä ja omasotessa.

Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua THL:n CO­VID-19 tes­taa­misk­ri­tee­ris­tön täyt­tyes­sä. Tes­taa­misk­ri­tee­ris­tön täyt­tyes­sä Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus 1.10. al­kaen on 75e alv 0% tes­ti aiem­man 106e/tes­ti ase­mas­ta oma­kus­tan­ne­hin­nan las­kun vuok­si. Yli­me­ne­vän osuus jää­ it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Hä­tä­ti­lan­tees­sa soi­ta 112.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran perjantaina 2.10.

/////////

Kainuun sote 30.9.2020 klo 12:46

Maskisuositus voimassa Kainuussa 14.10. saakka

Kajaanista on löytynyt kaksi uutta koronatartuntaa. Molemmat liittyvät Tahkon kokoontumiseen, jossa altistumisia oli noin 70. Aiemmin viime viikonloppuna Tahkoon liittyen löytyi yksi tartunta Kajaanista. Tartunnan saaneet eivät olleet aiemmin karanteenissa, koska eivät tienneet altistuneensa. Laajempaa altistusta ei ole tapahtunut.

Koronatestejä tehdään Kainuussa noin 200 kpl päivässä.

Lisäys: Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua THL:n CO­VID-19 tes­taa­misk­ri­tee­ris­tön täyt­tyes­sä. Tes­taa­misk­ri­tee­ris­tön täyt­tyes­sä Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus 1.10.alkaen kompensaatio on 75e alv 0% testi aiemmain 106e/testi asemasta omakustannehinnan laskun vuoksi. Yli­me­ne­vän osuus jää­ it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL) suo­sit­taa kas­vo­mas­kin käyt­töä tois­ten ih­mis­ten suo­jaa­mi­sek­si nii­den sai­raan­hoi­to­pii­rien alueel­la, jois­sa on esiin­ty­nyt ko­ro­na­tar­tun­to­ja kah­den vii­me vii­kon ai­ka­na.  Mas­ki­suo­si­tus on voimassa Kai­nuus­sa 14.10.2020 saak­ka. 

Koronavilkku-sovellus auttaa arvioimaan altistumismahdollisuutta. Jos koronavilkkusi hälyttää, ota yhteys omaan terveysasemaasi. Mikäli altistuminen katsotaan tapahtuneeksi, määrätään karanteeni. Mikäli olet oireinen, varaa aika koronatestiin ja vältä kaikkia sosiaalisia kontakteja testituloksen valmistumiseen saakka. Koronavilkkuhälytys ei automaattisesti johda testaamiseen, karanteeniin eikä eristykseen.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran keskiviikkona 7.10. tai kun tiedotettavaa on.

///////////

Kainuun sote 28.9.2020 klo 16:12

Maskisuositus jatkuu Kainuussa 11.10.2020 saakka

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL) suo­sit­taa kas­vo­mas­kin käyt­töä tois­ten ih­mis­ten suo­jaa­mi­sek­si nii­den sai­raan­hoi­to­pii­rien alueel­la, jois­sa on esiin­ty­nyt ko­ro­na­tar­tun­to­ja kah­den vii­me vii­kon ai­ka­na. Viikonlopun aikaan Kajaanissa ja Sotkamossa todettujen koronatapausten vuoksi maskisuositus jatkuu Kainuussa 11.10.2020 saakka. 

Ko­ro­nae­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan jouk­ko­lii­ken­teen li­säk­si myös jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa ja ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa, jois­sa lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da ai­na vält­tää. Jos epi­de­mia­ti­lan­teen huo­no­ne­mi­nen jat­kuu eli jos siir­ry­tään le­viä­mis­vai­hee­seen, suo­jain­ten käyt­töä laa­jen­ne­taan edel­leen. Kas­vo­mas­kin asian­mu­kai­nen käyt­tö voi vä­hen­tää tar­tun­to­ja es­tä­mäl­lä pi­sa­roi­den le­viä­mis­tä ym­pä­ris­töön.

//////////

Kainuun sote 24.9.2020

Kasvomaskien käyttöön uusi suositus Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten ihmisten suojaamiseksi niiden sairaanhoitopiirien alueella, joissa on esiintynyt koronatartuntoja kahden viime viikon aikana. Kainuussa kasvomaskisuositus on voimassa ainakin tämän viikon. Koronaepidemian kiihtymisvaiheessa kasvomaskin käyttöä suositellaan joukkoliikenteen lisäksi myös julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää. Jos epidemiatilanteen huononeminen jatkuu eli jos siirrytään leviämisvaiheeseen, suojainten käyttöä laajennetaan edelleen. Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön.

Kainuun sote muistuttaa että jokainen vastaa sekä omasta, mutta myös viereistensä turvallisuudesta etenkin yleisötapahtumissa. Altistustilanne esimerkiksi urheilutapahtumassa voi johtaa kymmeniin karanteeneihin, kuten Suomessa edellisen viikon aikana on tapahtunut. Maskin käyttö tapahtumissa ei rajoitu pelkästään päivätapahtumiin, myös iltatapahtumissa tulee toimia vastuullisesti ja käyttää maskia.

Koronatapausten määrä on Suomessa kasvamassa. Vaikka Kainuussa tilanne on toistaiseksi rauhallinen, on ensisijaisen tärkeää edelleen noudattaa 1–2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua.  Mi­kä­li hen­gi­tys­tieoi­rei­ta il­me­nee, tu­lee ha­keu­tua ko­ro­na­tes­tiin matalalla kynnyksellä. Myös ter­veys­pal­ve­luis­sa voi asioi­da nor­maa­liin ta­paan.

Mittatekniikan yksikön ja soten tutkimusyhteistyö käynnistynyt hyvin

Kainuun soten saamalla rahoituksella  vuodelle 2020 Kainuulaisten COVID-19 potilaiden vasta-ainevasteen kehittyminen ja säilyminen -tutkimushanke on lähtenyt hyvin käyntiin. Mittaustekniikan yksikkö toteuttaa hanketta yhteistyössä Kainuun soten kanssa. Tutkimuksessa seurataan koronavirusta vastaan kehittyvien vasta-aineiden kehittymistä ja pysyvyyttä COVID-19 -diagnoosin saaneiden kainuulaisten verestä. Tutkittaviksi on kutsuttu COVID-19 diagnoosin saaneita Kainuulaisia potilaita ja lähes kaikki kutsutut ovat lähteneet mukaan tutkimukseen. Vasta-ainevasteen pysyvyyttä seurataan kahdella näytteenottokerralla: 2-3kk ja 12 kk diagnoosin saamisen jälkeen. Ensimmäisissä mittauksissa vasta-aineita on havaittu valtaosassa tutkimukseen osallistuneiden verinäytteissä. Hankkeen aikana kerätään myös sylkinäytteitä. Tarkoituksena on tutkia, muodostuuko sylkeen mitattavia koronavasta-aineita ja korreloivatko vasteet verinäytteisiin. Näytemateriaalina sylki on verta helpompi kerätä ja tutkimuksessa selvitetään sen soveltuvuutta pikamittauskehitykseen.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran keskiviikkona 30.9.2020 tai kun tiedotettavaa on.

//////////

Kainuun sote 16.9.2020 klo 10:32

Kainuussa ei uusia tartuntoja, koronatestin tulokset ilmoitetaan jatkossa tekstiviestillä

Kainuun koronatilanne ei ole muuttunut viime viikonlopun jälkeen.

Kuhmoon 1.9. koronatestin tuloksen odottamisesta annettu suositus, että kaikki samassa taloudessa asuvat odottavat tes­tin tu­losta vält­täen ko­din ul­ko­puo­lel­la liik­ku­mis­ta ja so­siaa­li­sia kon­tak­te­ja on päättynyt.

Koronatestin tulos ilmoitetaan tekstiviestillä 17.9.2020 alkaen. Vain positiivisesta tuloksesta soitetaan erikseen. Viesti lähetetään potilastietojärjestelmän tiedoissa olevaan matkapuhelinnumeroon ilman tunnistetietoja. Testitulokset siirtyvät jatkossakin omasoteen kolme kertaa vuorokaudessa minkä lisäksi tuloksia voi tiedustella omalta terveysasemalta virka-aikana.

Kainuun sote järjestää yhteisen tilaisuuden kainuulaisille yhdistys-, seura- ja tapahtumajärjestäjille

Tilaisuudessa Kainuun pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari antaa ohjeistuksia turvalliseen harrastamiseen ja kokoontumisiin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi, etenkin ryhmämuotoisissa toiminnoissa. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille kainuulaisille yhdistys-, seura- ja tapahtumajärjestäjille, joiden tulee vastata toiminnan turvallisuudesta omassa toimintaympäristössään. Tilaisuus pidetään 5.10.2020 klo 17.  Kutsun verkossa (Teams-palaveri) järjestettävään palaveriin saa Kuhmon kaupungin viestinnästä: riikka.kahkonen(at)kuhmo.fi

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran keskiviikkona 23.9. tai kun tiedotettavaa on.

//////////

Kainuun sote 14.9.2020 klo 13:24

Kainuussa viikonloppuna 3 uutta koronatartuntaa, Kajaanin jätevedessä todettu koronavirusta

THL tarkensi ohjeistustaan lasten testaamiseen

Alle kouluikäisen lapsen oireita voi edelleen seurata kotona muutaman päivän ajan ja yhden oireettoman päivän jälkeen lapsi voi palata hoitoon. Mikäli lapsi on ollut ulkomailla tai altistunut koronavirukselle hetkellisestikin edeltäneen 14 vrk aikana, tulee koronavirustesti aina tehdä.

Kaikkien oireisten kouluikäisten ja sitä vanhempien henkilöiden tulee hakeutua herkästi koronavirustestiin, mikäli oireet voivat viitata koronavirusinfektioon. Testitulosta pitää odottaa kotona karanteenin omaisissa olosuhteissa kontakteja välttäen. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi töihin tai kouluun palata vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos oireet alkavat myöhemmin uudelleen, tulee hakeutua uuteen testiin.

Mikäli perheessä on useita samanaikaisia sairastumisia eikä ulkomaan matkaa tai kontaktia todettuun koronavirusinfektioon, riittää yhden perheenjäsenen negatiivinen koronatestitulos. Kaikkia perheenjäseniä ei tarvitse testata.

Kajaanin jätevedessä todettu koronavirusta

THL seuraa koronaviruksen esiintyvyyttä jätevesissä useilla paikkakunnilla. Kajaanin jätevedestä 6.-7.9.2020 otetussa näytteessä on todettu koronavirusta merkkinä siitä, että alueella on koronavirustartuntoja.

”Se, että virusta esiintyy jätevedessä, mutta todettuja tartuntoja ei ole, on varoitusmerkki. Alueella voi olla tunnistamattomia tartunnan saaneita ja virusta voi kiertää alueen väestössä. Tällöin voi olla tarpeen, että viranomaiset tehostavat epidemian torjuntatoimia, kuten kannustavat asukkaita hakeutumaan koronatesteihin heti jos vähäisiäkin oireita ilmenee”, sanoo THL:n erikoistutkija Tarja Pitkänen.

https://thl.fi/fi/-/koronaviruksen-esiintyminen-jatevedessa-voi-olla-varoitus-tartuntojen-lisaantymisesta-jatevesiloydosten-maara-kasvoi-elokuussa?redirect=%2Ffi%2Fajankohtaista%2Ftiedotteet-ja-uutiset%2Ftiedote

Viikonloppuna Kainuussa todettu kolme uutta koronatartuntaa

Karanteenissa olleella henkilöllä Kuhmossa todettiin koronavirusinfektio 11.9. Tartuntaan ei liity uusia altistumisia. Kuhmossa asumis- ja kuntoutuspalveluita tarjoavan Hyvinvointi Sammon yhdellä työntekijällä on todettu lauantai-iltana 12.9 positiivinen COVID-19-tartunta. Tämän vuoksi 9 työntekijää on altistunut koronavirukselle ja täten määrätty 14 vuorokauden karanteeniin.  Hyvinvointi Sammon asiakkaat ja asukkaat eivät ole altistuneet virukselle. Asiakkaita ja omaisia on tiedotettu asiasta.

Ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä 12.9. todetun koronavirustartunnan vuoksi n, 25 henkilöä eri puolilla Suomea on määrätty karanteeniin.

Koko Kainuun alueen maskisuositus jatkuu 27.9. saakka

Kainuun soten Kuhmon alueen yksiköiden vierailukiellot ovat päättyneet. Kuhmon Tuupalan koulussa ei ole todettu jatkotartuntoja. Kuhmon kaupunki tiedottaa palveluidensa avautumisesta.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran keskiviikkona 16.9. tai kun tiedotettavaa on.

Kainuun sote 13.9.2020 klo 15.01

Kuhmossa asumis- ja kuntoutuspalveluita tarjoavan Hyvinvointi Sammon yhdellä työntekijällä on todettu lauantai-iltana 12.9 positiivinen COVID-19-tartunta. Tämän vuoksi 9 työntekijää on altistunut koronavirukselle ja täten määrätty 14 vuorokauden karanteeniin.

Hyvinvointi Sammon asiakkaat ja asukkaat eivät ole altistuneet virukselle. Asiakkaita ja omaisia on tiedotettu asiasta.

Kainuun sote 9.9.2020 klo 11.00

Kainuun koronatilanne vakaa, epidemiaa ei ole mutta tauti ei ole kadonnut

Kuhmossa 28.8. alkanut koronarypäs ei ole tuonut uusia koronatapauksia, edellinen COVID-19 positiivinen on todettu viime sunnuntaina karanteenissa olleella henkilöllä. Kasvomaskisuositus on voimassa koko Kainuussa 20.9. saakka, ellei kuluvan ja seuraavan viikon aikana tule uusia karanteenien ulkopuolisia tartuntatapauksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen mukaan kasvomaskisuositus on voimassa, mikäli maakunnassa on edellisen 14 vuorokauden aikana ollut koronatartunta. 

Kodin ulkopuolella liikkumista ei tarvitse vältellä, terveyspalveluita on turvallista käyttää

Koronavirustilanne on Kainuussa rauhallinen, eikä epidemiaa ole. Kaupassa käynti ja muu asiointi on turvallista, edelleen tulee muistaa turvaetäisyys, hyvä käsihygienia sekä yskiminen ja aivastaminen oikein. Mikäli hengitystieoireita ilmenee, tulee hakeutua koronatestiin. Myös terveyspalveluissa voi asioida normaaliin tapaan.

Päivystysnumerossa 116 117  on koronanäytteille oma valinta

Valitse numero 2 soittaessasi päivystysapu 116 117, mikäli haluat varata ajan koronatestiin. Tällä menettelyllä pystytään nopeuttamaan takaisinsoittoa niin koronanäyteajanvarauksesta kuin terveyden ja sairauden arvioinnissa. Soitettaessa numeroon 116 117 ja varattaessa aikaa koronanäytteen ottoon, tulee kuunnella viesti loppuun saakka. Viestissä tulee ohje kuinka toimia kun varataan aikaa koronanäytteen ottoa varten. Näytteenottoon suositellaan varattavan ajan Omasote –palvelun kautta. https://omasote.kainuu.fi/

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran keskiviikkona 16.9. tai kun tiedotettavaa on.

/////////

Kainuun sote 6.9.2020 klo 11.00

Kainuun soten koko tiedote luettavissa tästä linkistä.

//////

Koronatoimet; altistuminen, karanteeni, eristys ja varotoimet käytännössä

Kainuun sote 5.9.2020 klo 10.10

Kainuun soten koko tiedote luettavissa tästä linkistä.

//////

Kainuun sote 4.9.2020 klo 15.00

Kainuun koronaryppäässä uusia tartuntoja, kahdella Kuhmon kotihoidon työntekijällä koronatartunta

Kuh­mos­sa per­jan­tai­na 28.8. ilmenneestä laa­jas­ta ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­ta on perjantaihin 4.9.2020 men­nes­sä löy­ty­nyt yh­teen­sä 25 ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta 23 Kuh­mos­sa, 1 Sot­ka­mos­sa ja 1 Ka­jaa­nis­sa.   Koronatestauksia on viikon aikana Kainuussa tehty ennätyksellisen paljon. Kuhmon osalta testien tulokset on saatu nopeammin, mutta muun Kainuun osalta tulosten viive on kasvanut.

Esiin tulleen koronaryppään osalta tilanne on osittain helpottanut. Kuhmon Kaupungin rajoitusten ja suositusten jatkamisesta tai purkamisesta tehdään päätökset sunnuntaina aikana. Kainuun sote suosittelee edelleen että ainakin vielä tulevan viikonlopun ajan Kuhmossa pidättäydytään yhteisistä tapaamisista ja hoidetaan vain välttämättömät asioinnit. Tulee myös erityisesti huolehtia turvaväleistä, käsihygieniasta, sekä käyttää lähikontakteissa kasvomaskia.

Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin lukion kuhmolaiset opiskelijat ja henkilöstön jäsenet jatkavat etäopetuksessa ja etätöissä vielä viikon 37.

Kuhmon kotihoidon työntekijöistä kahdella todettu koronatartunta

Tors­tai-il­ta­na on saa­tu po­si­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­tin tu­los Kuh­mon ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jäl­tä. Oi­ree­ton hen­ki­lö on ol­lut työ­teh­tä­vis­sään vie­lä kes­ki­viik­ko­na ja käyt­tä­nyt työ­teh­tä­vis­sään asian­mu­kai­ses­ti suo­jai­mia. Va­ro­toi­me­na kaik­ki mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­neet työn­te­ki­jät ja asiak­kaat on testattu ja altistuneista on löytynyt toinenkin tartunta kotihoidon parissa toimivalta työntekijältä. Kotihoidon tartuntatapaukset ovat yhteydessä aiempaan tartuntaryppääseen. Tartunnanjäljityksen perustella yksittäiset henkilöt ovat voineet altistua koronavirustartunnalle ja heidät on pääosin tavoitettu. Kuhmon kotihoidon asiaa on hoidettu aktiivisesti esimiesten, henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Tarvittaessa omaisiin ollaan yhteydessä.

Lasten ja koululaisten tartuntariski pienempi kuin aikuisilla

Vaikea koronavirustauti on erittäin harvinainen lapsilla, jotka ovat terveitä ja joiden mahdollisesti sairastama perussairaus on hoitotasapainossa. Turhaa altistumista koronavirukselle tulee myös lasten välttää. Mikäli vanhempi on saanut koronavirustartunnan, lapsen tulee myös jäädä kotikaranteeniin.

Nykytiedon mukaan lapset tartuttavat virusta eteenpäin heikommin kuin aikuiset.

Karanteeniin määrätty Kainuussa noin 220 henkilöä

Karanteeniin määrätään, mikäli perheessä on koronatartunta. Koronaryppään vuoksi Kainuussa on karanteenissa noin 220 henkilöä, määrä puolittuu viikon kuluessa, ellei uusia tartuntoja tule.

Karanteenissa on perheen ulkopuoliset kontaktit yksiselitteisesti kielletty.

Koronatestin tulosta odottaville jatkuu Kuhmossa edelleen Kainuun soten aikaisemmin tällä viikolla antama suositus;  Mi­kä­li sa­mas­sa ta­lou­des­sa asuu myös mui­ta, tu­li­si myös hei­dän odot­taa tes­tin tu­los vält­täen ko­din ul­ko­puo­lel­la liik­ku­mis­ta ja so­siaa­li­sia kon­tak­te­ja.

Mikäli henkilö on määrätty karanteeniin, karanteeniin määrätessä kysytään sairauslomatodistuksen tarve ja todistuksen saa samassa yhteydessä. Koronatestin tuloksen odottaminen ja siitä johtuva työpoissaolo on suositus, josta ei ole mahdollista saada sairauslomatodistusta.

Merkittävä maskilahjoitus Kainuun kunnille

Kai­nuun kun­nat ovat ja­ka­neet hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le kun­ta­lai­sil­leen il­mai­sia suu-ne­nä­suo­jai­mia ku­lu­neen vii­kon ai­ka­na. Mo­nes­sa kun­nas­sa suo­jai­met ovat vä­his­sä tai ko­ko­naan lop­pu­neet.  Elers Me­di­cal Fin­land Oy on lah­joit­ta­nut Kai­nuun kun­nil­le 42 000 ki­rur­gis­ta suu-ne­nä­suo­jain­ta, jot­ka jae­taan Kai­nuun kun­nil­le perjantaina.

Myös mas­kien no­peaan toi­mi­tuk­seen Van­taal­ta Kai­nuu­seen on saa­tu apua. Kai­nuun am­mat­tio­pis­ton lo­gis­tiik­ka-alan opis­ke­li­jat ovat noutaneet mas­kit Van­taal­ta torstaina ja hoitavat perjantaina jakelun Kainuun kuntiin. Rah­ti­toi­mi­tuk­se­na mas­kien mat­ka Ka­jaa­niin oli­si kes­tä­nyt vii­kon.

Kai­nuun so­te kiit­tää mas­kien lah­joit­ta­jaa mer­kit­tä­väs­tä ja erit­täin tar­peel­li­ses­ta lah­joi­tuk­ses­ta se­kä Kai­nuun am­mat­tio­pis­toa ri­peäs­tä toi­min­nas­ta ja yh­teis­työs­tä.

Kunnat tiedottavat maskijakelustaan Kuntien omilla tiedotuskanavilla.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran viikonlopun aikana.

///////////

Kainuun sote 4.9.2020 klo 8:52

Kainuun koronaryppäässä uusia tartuntoja, Kuhmon kotihoidon työntekijällä koronatartunta

Kuh­mos­sa per­jan­tai­na 28.8. ilmenneestä laa­jas­ta ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­ta on perjantaihin 4.9. men­nes­sä löy­ty­nyt yh­teen­sä 24 ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta 22 Kuh­mos­sa, 1 Sot­ka­mos­sa ja 1 Ka­jaa­nis­sa. 

Torstai-iltana on saatu positiivinen koronatestin tulos Kuhmon kotihoidon työntekijältä. Oireeton henkilö on ollut työtehtävissään vielä keskiviikkona ja käyttänyt työtehtävissään asianmukaisesti suojaimia. On epätodennäköistä, että merkittäviä altistumisia olisi tapahtunut. Varotoimena kaikki mahdollisesti altistuneet työntekijät ja asiakkaat testataan perjantaina ja vastaukset saadaan saman päivän aikana. Kainuun sote tiedottaa tilanteesta uudelleen perjantaina klo 15 mennessä.

/////////

Kainuun sote 2.9.2020 klo 12:59

Kainuun koronaryppäässä merkkejä rauhoittumisesta

Kuhmosta viime viikon perjantaina alkaneessa koronaryppäässä on merkkejä rauhoittumisesta. Kainuun prikaatin ilmoittama tartunta ja altistuminen liittyy samaan ryppääseen. Kaikki altistuneet on tavoitettu ja oireiset testattu, testitulokset puuttuvat vielä muutamalta altistuneelta.  Kuhmossa perjantaina todetusta laajasta korona-altistuksesta on tähän mennessä löytynyt 20 koronatartuntaa, joista 18 Kuhmossa, 1 Sotkamossa ja 1 Kajaanissa.  Altistuneita on kaikkiaan noin 200. On todennäköistä, että loppuviikon aikana todetaan yksittäisiä tartuntoja altistuneiden joukossa.

Terveyspalveluiden käyttäminen Kainuussa on edelleen turvallista. Hengitystieoireiset ohjataan päivystyksessä eri tilaan ja Kainuun soten henkilökunta käyttää toistaiseksi kasvomaskeja potilaskontakteissa. Terveyspalveluihin tullessa suositellaan käytettäväksi kasvomaskia, pitämään huolta käsihygieniasta ja huolehtimalla turvaväleistä.

Kuntalaismaskeja jaettu tuhansittain

Kainuun kunnat ovat jakaneet heikoimmassa asemassa oleville kuntalaisilleen kankaisia sekä kertakäyttöisiä suu-nenäsuojia. Suojainten menekki on ylittänyt odotukset minkä seurauksena suojaimet ovat loppuneet kesken osassa Kainuun kuntia. Kainuulaiset saivat merkittävän kirurgisten suu-nenäsuojainten lahjoituksen Elers Medicalilta Finland Oy:ltä. Suojaimet jaetaan kuntalaisille lähipäivinä.

Oh­je hen­ki­löl­le, jol­ta on otet­tu co­vid19- näy­te

Kai­nuus­sa ote­taan päi­vit­täin noin 300 ko­ro­na­tes­tiä. Tu­los­ta odot­taes­sa on eri­tyi­sen tär­keää nou­dat­taa seu­raa­via oh­jei­ta:

Co­vid19- näyt­teet vas­ta­taan Kai­nuun alueel­la 1-2 vrk:n ku­lues­sa. Py­syt­te­le ko­to­na ja väl­tä so­siaa­li­sia kon­tak­te­ja, kun­nes saat näy­te­vas­tauk­sen. Mi­kä­li vas­taus on ne­ga­tii­vi­nen, voit elää nor­maa­lis­ti, mut­ta muis­ta, et­tä kaik­ki hen­gi­tys­tiein­fek­tiot tart­tu­vat. Mi­kä­li olet voi­ma­ka­soi­rei­nen, py­syt­te­le ko­to­na sai­raus­lo­mal­la, vaik­ka näy­te­vas­taus oli­si ne­ga­tii­vi­nen.

Kuh­mon alue: Mi­kä­li sa­mas­sa ta­lou­des­sa asuu myös mui­ta, tu­li­si myös hei­dän odot­taa tes­tin tu­los vält­täen ko­din ul­ko­puo­lel­la liik­ku­mis­ta ja so­siaa­li­sia kon­tak­te­ja.

Po­si­tii­vi­nen näy­te­vas­taus il­moi­te­taan ai­na pu­he­li­mit­se.

Näy­te­vas­tauk­sen voi kat­soa Oma­so­tes­ta (https://oma­so­te.kai­nuu.fi/, oma­so­te käy­tös­sä vain kai­nuu­lai­sil­la) tai Oma­kan­nas­ta (www.kan­ta.fi/oma­kan­ta, huo­mioi­ta­va vii­ve vas­tauk­sen nä­ky­mi­ses­sä oma­kan­nas­sa). Tar­vit­taes­sa voit ky­syä näy­te­vas­taus­ta omal­ta ter­vey­sa­se­mal­ta vir­ka-ai­ka­na.

Muis­ta hy­vä kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nia!

Lähikontaktien välttäminen, käsihygienia ja kasvomaskin käyttö on tärkeää

Koronavirus COVID-19 tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Arkielämässä tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla käsihygieniasta, käyttämällä maskeja ja välttämällä lähikontakteja muihin ihmisiin.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran perjantaina 4.9. klo 15 mennessä.

///////

Kainuun sote 1.9.2020 klo 13:41

Kainuussa otetaan päivittäin noin 300 koronatestiä. Tulosta odottaessa on erityisen tärkeää noudattaa seuraavia ohjeita:

Ohje henkilölle, jolta on otettu covid19- näyte

Covid19- näytteet vastataan Kainuun alueella 1-2 vrk:n kuluessa. Pysyttele kotona ja vältä sosiaalisia kontakteja, kunnes saat näytevastauksen. Mikäli vastaus on negatiivinen, voit elää normaalisti, mutta muista, että kaikki hengitystieinfektiot tarttuvat. Mikäli olet voimakasoireinen, pysyttele kotona sairauslomalla, vaikka näytevastaus olisi negatiivinen.

Positiivinen näytevastaus ilmoitetaan aina puhelimitse.

Näytevastauksen voi katsoa Omasotesta (https://omasote.kainuu.fi/, omasote käytössä vain kainuulaisilla) tai Omakannasta (www.kanta.fi/omakanta, huomioitava viive vastauksen näkymisessä omakannassa). Tarvittaessa voit kysyä näytevastausta omalta terveysasemalta virka-aikana.

Muista hyvä käsi- ja yskimishygienia!

/////////

Kainuun sote 1.9.2020 klo 12:19

Kainuun koronaryppäässä yksi uusi tartuntapapaus

Kuhmossa perjantaina todetusta laajasta korona-altistuksesta on tähän mennessä löytynyt yhteensä 19 koronatartuntaa, joista 17 Kuhmossa, 1 Sotkamossa ja 1 Kajaanissa.  Kaikki altistuneet on tavoitettu ja oireiset testattu, testitulokset puuttuvat vielä muutamalta altistuneelta.

Koronavirus on kohtalokkain ikäihmisten, yli 70-vuotiaiden keskuudessa. Kainuun sote suosittelee että vältetään lähikontakteja ikäihmisten kanssa kuluvan viikon aikana koko Kainuun alueella. Vanhuspalveluiden alaisissa hoitokodeissa ei tiettävästi ole altistumisia.

Kuluva viikko paljastaa edellisen viikon aikaisen altistumisen tuomat tartunnat, sitä seuraava viikko jatkotartunnat.

Tukena Kultakuusen palveluyksikössä Kuhmossa COVID -19 altistuksia, mutta ei tartuntoja

Kuhmossa sijaitsevassa Tukena Kultakuusen palveluyksikössä todettiin perjantaina Covid -19 altistumisia. Altistuminen on tullut esille työntekijän sairastuttua ja saatua positiivisen koronatestituloksen sunnuntaina 30.8. Palveluyksikön asukkaat ja henkilökunta on asetettu karanteeniin.

Kaikki altistuneet työntekijät ja asukkaat on testattu ja tartuntoja ei ole.

THLn koronavilkkusovellus on nyt ladattavissa älypuhelimiin

Koronavilkku on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama sovellus, jonka avulla saa tiedon, jos on sovelluksen arvion mukaan altistunut koronavirukselle. Sovelluksessa käyttäjän yksityisyys on vahvasti suojattu. Sovellus toimii taustalla automaattisesti, häiritsemättä puhelimen käyttöä tai lyhentämättä akun kestoa.

Kohdatessaan sovellukset jakavat tunnuskoodinsa toisilleen Bluetooth-tekniikkaa hyödyntäen. Käyttäjien henkilöllisyyttä tai sijaintia ei tallenneta. Sovellus säilyttää tunnuskoodit 21 vuorokauden ajan. Kun joku käyttäjistä ilmoittaa tartunnastaan sovellukselle, sovellus lähettää sen keräämät tunnuskoodit palvelimelle. Mikäli sovelluksen tunnuskoodi on noiden palvelimelle ladattujen tunnuskoodien joukossa, sovelluksen ladannut saa sovellukselta tiedon mahdollisesta altistumisesta.

Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi kaikista sovelluskaupoista. Lisätiedot: koronavilkku.fi

Lähikontaktien välttäminen, käsihygienia ja kasvomaskin käyttö on tärkeää

Koronavirus COVID-19 tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Arkielämässä tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla käsihygieniasta, käyttämällä maskeja ja välttämällä lähikontakteja muihin ihmisiin.

Mikäli epäilet koronatartuntaa

Mi­kä­li on epäi­ly ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, on syy­tä teh­dä en­sin tes­ti omao­lo.fi –pal­ve­lus­sa, jos­sa ar­vioi­daan tes­tin tar­peel­li­suus. Näyt­tee­not­toon voi va­ra­ta ajan Oma­so­ten kaut­ta, jos­ta voi­daan va­ra­ta Ka­jaa­nin, Kuh­mon, Sot­ka­mon ja Suo­mus­sal­men näyt­tee­not­toa­jat tai soit­ta­mal­la 116 117. Mui­hin ter­vey­sa­se­miin saa tes­tia­jan soit­ta­mal­la suo­raan ter­vey­sa­se­mal­le. Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua, jon­ka hin­nas­ta Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus al­kaen on 106 € alv 0% / tes­ti yli­me­ne­vän osuu­den jää­des­sä it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Ko­ro­na­tes­tis­sä käy­nei­den tu­lee odot­taa tes­tin ne­ga­tii­vi­nen tu­los en­nen pa­laa­mis­ta päi­vä­hoi­toon, kou­luun tai työ­pai­kal­le.

Kai­nuun so­te on lin­jan­nut per­hei­den ko­ro­na­tes­tauk­sen si­ten et­tä yh­den oi­rei­sen tes­taus sa­mas­sa per­hees­sä riit­tää. Ne­ga­tii­vi­sen tu­lok­sen mu­kaan ko­ko per­he on ne­ga­tii­vi­nen ellei tiedossa ole altistumista COVID-19 infektiolle tai ulkomaan matkaa 14vrk sisällä oireiden alusta. Mi­kä­li tie­dos­sa on ul­ko­maan mat­ka tai al­tis­tu­mi­nen CO­VID-19 in­fek­tiol­le 14 vrk si­säl­lä oi­rei­den alus­ta, tu­lee kaik­ki oi­rei­set tes­ta­ta.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran keskiviikkona 2.9. klo 15 mennessä.

/////////

Kainuun sote 31.8.2020 klo 12.49

Kainuussa perjantain jälkeen löydetty yhteensä 18 koronatartuntaa, myös kuhmolaisessa palveluyksikössä tartunta ja altistumisia

Kuhmossa perjantaina todetusta laajasta korona-altistuksesta on tähän mennessä löytynyt 18 koronatartuntaa, joista 16 Kuhmossa, 1 Sotkamossa ja 1 Kajaanissa.  Kaikki sairastuneet ovat aikuisia, eri työtehtävissä Kainuussa työskenteleviä ihmisiä. Tartuntaryppääseen liittyy 160 koronavirukselle altistumista, jotka ovat pääasiassa Kuhmon alueella. Kaikki tiedetyt altistuneet on tavoitettu ja heidät on asetettu kotikaranteeniin.

Koronavirus on kohtalokkain ikäihmisten, yli 70-vuotiaiden keskuudessa. Kainuun sote suosittelee että vältetään lähikontakteja ikäihmisten kanssa kuluvan viikon aikana koko Kainuun alueella. Vanhuspalveluiden alaisissa hoitokodeissa ei tiettävästi ole altistumisia.

Kainuun soten vanhuspalvelujen hoitokodeissa ja hoivayksiköissä on toistaiseksi voimassa vierailukielto tästä päivästä lukien. Lisäksi vierailukielto koskee Kuhmon terveyskeskussairaalan vuodeosastoa, sekä kehitysvammayksiköitä

Alkava viikko paljastaa kuluneen viikon aikaisen altistumisen tuomat tartunnat, sitä seuraava viikko jatkotartunnat. Kuhmon kaupunki on aloittanut voimakkaat sulkutoimet, joilla pyritään estämään viruksen leviäminen.

Tukena Kultakuusen palveluyksikössä Kuhmossa COVID -19 altistuksia

Kuhmossa sijaitsevassa Tukena Kultakuusen palveluyksikössä on todettu Covid -19 altistumisia. Tukena Kultakuusi tuottaa asumispalveluista paljon apua ja tukea tarvitseville aikuisikäisille kehitysvammaisille henkilöille. Palveluyksikkö on ollut toiminnassa vuodesta 2007 alkaen ja sitä ylläpitää Kehitysvammaisten Palvelusäätiön omistama KVPS Tukena Oy. KVPS Tukena Oy tuottaa palveluita Tukena Kultakuusessa palveluista järjestämisvastuussa olevalle Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle ostopalvelu-sopimukseen perustuen. Omaisjärjestötaustaisella KVPS Tukena Oy:llä on yhteensä 40 palveluyksikköä eri puolilla Suomea.

Perjantaina 28.8. Tukena Kultakuusessa on altistunut palveluyksikön asiakkaita ja työvuorossa ollutta henkilökuntaa. Altistuminen on tullut esille työntekijän sairastuttua ja saatua positiivisen koronatestituloksen sunnuntaina 30.8. Kainuun soten, Kuhmon kaupungin ja KVPS Tukena Oy:n edustajat ovat neuvotelleet välittömästi sunnuntaina tarvittavista toimenpiteistä asiakas- ja palveluturvallisuuden ylläpitämiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden määrittämiseksi. Alueen tartuntataudeista vastaava, pandemiapäällikkö, ylilääkäri Olli-Pekka Koukkari on määrännyt Tukena Kultakuusen karanteeniyksiköksi, jossa ulkopuolisten vierailut on toistaiseksi yksiselitteisesti kielletty. Palveluyksikön asukkaat ja henkilökunta on asetettu karanteeniin. Mahdolliset positiivisen koronavirustestin tuloksen antaneet tullaan määrittämään eristykseen ja heidän lähikontaktiensa määritys käynnistetään.

Kuhmon terveyskeskuksen toimesta kaikki palveluyksikön asiakkaat testataan altistuksen johdosta 31.8. aamupäivän aikana, samoin työvuorossa olevat työntekijät. Vapaalla olevat työntekijät on ohjattu välittömästi koronatesteihin. Palveluyksikön henkilökunta työskentelee asianmukaisesti suojautuneena noudattaen terveydenhuollon viranomaisten antamia ohjeita.

Tiedotusvastuu Covid-19 altistuksiin ja mahdollisesti sairastuneisiin liittyen on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja Maire Ahopellolla, sekä em. organisaation pandemiapäällikkö, ylilääkäri Olli-Pekka Koukkarilla. Kainuun sote, Kuhmon kaupunki ja KVPS Tukena Oy tekevät asiassa tiivistä yhteistyötä, jotta tilanne säilyy hallittuna ja palveluyksikön asiakkaat, heidän läheisensä ja palveluyksikön henkilökunta saavat tarvitsemansa avun- ja tuen tässä haastavassa ja huolestuneisuutta herättävässä tilanteessa. Asiasta on tiedotettu myös aluehallintovirastoa ja sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontaviranomaista, Valviraa.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran tiistaina 1.9. klo 15 mennessä.

///////////

Kainuun sote 30.8.2020 klo 11.40

Kainuussa nyt yhteensä 14 koronatartuntaa, altistuneita 130

Kuhmossa perjantaina todetusta laajasta COVID-19-altistuksesta on sunnuntaihin mennessä löytynyt yhteensä 14 koronatartuntaa ja kaikkiaan 130 altistumista. Tartunnan saaneista 13 on kuhmolaisia ja yksi Kajaanista. Kaikki sairastuneet ovat aikuisia ihmisiä. Altistumisia on myös muissa Kainuun kunnissa. 

Kainuun sote tiedottaa yhteistyössä Osuuskauppa maakunnan kanssa: Kajaanissa ravintola Hospossa on perjantaina 28.8. klo 20:30-21:30 viettänyt iltaa seurue, jossa koronaa sairastanut henkilö. Seurueeseen kuuluvat henkilöt on tavoitettu. Ravintolassa tähän aikaan olleita muita asiakkaita kehotetaan tarkkailemaan vointiaan ja oireiden ilmetessä hakeutumaan koronatestiin.

Kainuun sote kehottaa, että mikäli henkilö tietää olleensa tekemisissä koronakaranteeniin määrätyn henkilön kanssa, noudattaa hän erityistä varovaisuutta liikkuessaan kodin ulkopuolella sekä tarkkailee vointiaan erityisen tarkkaan ja hakeutuu matalalla kynnyksellä koronatestiin, mikäli oireita ilmenee. Erityinen varovaisuus on tärkeää koko Kainuussa seuraavan viikon aikana.

Koronavirus on kohtalokkain ikäihmisten, yli 70-vuotiaiden keskuudessa. Kainuun sote suosittelee että vältetään lähikontakteja ikäihmisten kanssa seuraavan viikon aikana koko Kainuun alueella.

Lähikontaktien välttäminen, käsihygienia ja kasvomaskin käyttö on tärkeää

Koronavirus COVID-19 tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Arkielämässä tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla käsihygieniasta ja välttämällä lähikontakteja muihin ihmisiin.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia

Omaa ja läheisten tartuntariskiä voi alentaa ensisijaisesti huolehtimalla hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.  

 • Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Kädet kannattaa pestä erityisesti kun tulet ulkoa sisään, aina wc-käynnin jälkeen tai kun olet niistänyt, yskinyt tai aivastanut.
 • Jos et voi pestä käsiäsi, käytä alkoholipohjaista tai muuta kemikaaliviranomaisen hyväksymää käsihuuhdetta.
 • Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi. 
 • Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin.
 • Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta hihaan, älä käsiisi.
 • Vaihda kotona käsipyyhkeitä usein ja käytä kodin ulkopuolella kertakäyttöpyyhkeitä.

Lähikontaktien vähentäminen

Lähikontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä.

 • Kun liikut ulkona, pidä vähintään 1–2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.
 • Älä kättele.
 • Tee etätöitä, jos mahdollista.

Mikäli epäilet koronatartuntaa

Mi­kä­li on epäi­ly ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, on syy­tä teh­dä en­sin tes­ti omao­lo.fi –pal­ve­lus­sa, jos­sa ar­vioi­daan tes­tin tar­peel­li­suus. Näyt­tee­not­toon voi va­ra­ta ajan Oma­so­ten kaut­ta, jos­ta voi­daan va­ra­ta Ka­jaa­nin, Kuh­mon, Sot­ka­mon ja Suo­mus­sal­men näyt­tee­not­toa­jat tai soit­ta­mal­la 116 117. Mui­hin ter­vey­sa­se­miin saa tes­tia­jan soit­ta­mal­la suo­raan ter­vey­sa­se­mal­le. Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua, jon­ka hin­nas­ta Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus al­kaen on 106 € alv 0% / tes­ti yli­me­ne­vän osuu­den jää­des­sä it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Ko­ro­na­tes­tis­sä käy­nei­den tu­lee odot­taa tes­tin ne­ga­tii­vi­nen tu­los en­nen pa­laa­mis­ta päi­vä­hoi­toon, kou­luun tai työ­pai­kal­le.

Kai­nuun so­te on lin­jan­nut per­hei­den ko­ro­na­tes­tauk­sen si­ten et­tä yh­den oi­rei­sen tes­taus sa­mas­sa per­hees­sä riit­tää. Ne­ga­tii­vi­sen tu­lok­sen mu­kaan ko­ko per­he on ne­ga­tii­vi­nen ellei tiedossa ole altistumista COVID-19 infektiolle tai ulkomaan matkaa 14vrk sisällä oireiden alusta. Mi­kä­li tie­dos­sa on ul­ko­maan mat­ka tai al­tis­tu­mi­nen CO­VID-19 in­fek­tiol­le 14 vrk si­säl­lä oi­rei­den alus­ta, tu­lee kaik­ki oi­rei­set tes­ta­ta.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran maanantaina 31.8. klo 15 mennessä.

/////////

Kainuun sote 29.8.2020 klo 20.40

Kainuussa nyt yhteensä 13 koronatartuntaa, altistuneita yli 100

Kuhmossa perjantaina todetusta laajasta korona-altistuksesta on tähän mennessä löytynyt 13 koronatartuntaa ja yli 100 altistumista. Tartunnan saaneista 12 on kuhmolaista ja yksi Kajaanista. Kaikki sairastuneet ovat aikuisia ihmisiä. Altistumisia on myös muissa Kainuun kunnissa, Kuhmon lisäksi ainakin Kajaanissa ja Sotkamossa, mahdollisesti myös muissa kunnissa. Kainuun sote tiedotti aiemmin, että yksi altistumispaikka oli Tuupalan koulu. Koulun kaikki altistuneet on tavoitettu ja tähän mennessä koronatartuntoja ei ole ilmennyt altistuneiden joukossa koulun piirissä.

Kainuussa on tehty viime viikkoina koronatestejä noin 200-300 kpl vuorokaudessa ja ensimmäiset positiiviset löydökset ovat perjantailta, jonka myötä altistumisia ja koronatapauksia on paljon. Viikkojen nollatulokset ja nyt paljastunut rypäs kertoo että kaikki hengitystieoireiset eivät ole mahdollisesti tulkinneet oireitaan koronaksi ja hakeutuneet testiin. Kainuun sote kehottaa, että mikäli henkilö tietää olleensa tekemisissä koronakaranteeniin määrätyn henkilön kanssa, noudattaa hän erityistä varovaisuutta  liikkuessaan kodin ulkopuolella sekä tarkkailee vointiaan erityisen tarkkaan ja hakeutuu matalalla kynnyksellä koronatestiin, mikäli oireita ilmenee.

Koronavirus on kohtalokkain ikäihmisten, yli 70-vuotiaiden keskuudessa. Kainuun sote suosittelee että vältetään lähikontakteja ikäihmisten kanssa seuraavan viikon aikana koko Kainuun alueella.

Kaikki ryhmämuotoinen toiminta Kuhmossa perutaan ensi viikon ajaksi.

Kuhmolaislähtöisille, Kuhmossa viikolla 35 vierailleet henkilöt, jotka opiskelevat Kuhmon ulkopuolella, suositellaan etäopetusta seuraavan viikon aikana. Tästä asiasta, sekä Kuhmon koulujärjestelyistä tiedotetaan sunnuntaina tarkemmin.

Kuhmon kaupunki päättää myös muista uusista rajoituksista huomenna ja tiedottaa niistä viimeistään kello 12.00 mennessä.

Mikäli epäilet koronatartuntaa

Mi­kä­li on epäi­ly ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, on syy­tä teh­dä en­sin tes­ti omao­lo.fi –pal­ve­lus­sa, jos­sa ar­vioi­daan tes­tin tar­peel­li­suus. Näyt­tee­not­toon voi va­ra­ta ajan Oma­so­ten kaut­ta, jos­ta voi­daan va­ra­ta Ka­jaa­nin, Kuh­mon, Sot­ka­mon ja Suo­mus­sal­men näyt­tee­not­toa­jat tai soit­ta­mal­la 116 117. Mui­hin ter­vey­sa­se­miin saa tes­tia­jan soit­ta­mal­la suo­raan ter­vey­sa­se­mal­le. Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua, jon­ka hin­nas­ta Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus al­kaen on 106 € alv 0% / tes­ti yli­me­ne­vän osuu­den jää­des­sä it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Ko­ro­na­tes­tis­sä käy­nei­den tu­lee odot­taa tes­tin ne­ga­tii­vi­nen tu­los en­nen pa­laa­mis­ta päi­vä­hoi­toon, kou­luun tai työ­pai­kal­le.

Kai­nuun so­te on lin­jan­nut per­hei­den ko­ro­na­tes­tauk­sen si­ten et­tä yh­den oi­rei­sen tes­taus sa­mas­sa per­hees­sä riit­tää. Ne­ga­tii­vi­sen tu­lok­sen mu­kaan ko­ko per­he on ne­ga­tii­vi­nen ellei tiedossa ole altistumista COVID-19 infektiolle tai ulkomaan matkaa 14vrk sisällä oireiden alusta. Mi­kä­li tie­dos­sa on ul­ko­maan mat­ka tai al­tis­tu­mi­nen CO­VID-19 in­fek­tiol­le 14 vrk si­säl­lä oi­rei­den alus­ta, tu­lee kaik­ki oi­rei­set tes­ta­ta.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran sunnuntaina 30.8. klo 15 mennessä.

//////

Kainuun sote 29.8.2020 klo 11:07

Kainuussa 6 uutta koronatartuntaa, ja useita kymmeniä altistuneita

Kuhmossa on todettu 28.8.2020 useita toisiinsa yhteydessä olevia koronavirustartuntoja. Todettuja tartuntoja on yhteensä 6, joista viisi Kuhmossa ja yksi Kajaanissa. Tartuntoihin liittyy varmuudella yli 50 altistustapausta. Kaikki sairastuneet ovat aikuisia, eri työtehtävissä, eri työpaikoissa. Kainuun sote tiedotti perjantaina, että yksi altistumispaikka on Tuupalan koulu, mutta valtaosa altistuneista on muualla. Tuupalan koulussa on alle 10 altistunutta.  Lähes kaikki altistuneet on tavoitettu ja heihin on oltu yhteydessä, oireettomat altistuneet on määrätty tartuntatautilain mukaiseen kotikaranteeniin ja oireiset altistuneet ohjattu koronavirustestiin. Altistuneissa on sekä lapsia, että aikuisia. Hoitolaitosaltistumista ei ole tapahtunut. Niissä työpaikoissa, joissa altistumisia on syntynyt, toiminta voi jatkua normaalisti niiltä osin, kun karanteeniin määrättyjen puuttuminen vahvuudesta sallii. Oireettomia henkilöitä ei testata, eikä myöskään oireettomia altistuneita.  Mikäli henkilö on määrätty karanteeniin, negatiivinen testitulos ei vapauta siitä.

Kainuun sote ja Kuhmon kaupunki suosittelevat että kaikki Kuhmossa ensi viikon aikana suunnitellut harrastusryhmät perutaan, että kaikki koronalle altistuneet saadaan tavoitettua. Kuhmon kaupunki peruu kaikki ensi viikolle suunnitellut ryhmätoiminnot. Myös ”ei välttämätöntä” matkustamista kuntien välillä kannattaa välttää.

Koulun sulkemiseen, tai oppilaiden etäopiskeluun siirtymiseen ei tässä tapauksessa ole edellytyksiä tai perusteita.

Perjantaina annetun kasvomaskien käyttösuosituksen myötä, Kainuun kunnat ovat aloittaneet kansalaismaskien jakamisen viikonlopun aikana tai aloittavat sen viimeistään maanantaina. Kuntien jakamat, ilmaiset kasvomaskit on tarkoitettu kaikkein heikommassa asemassa oleville, vähävaraisille kansalaisille.

Koronaan altistuminen:

Altistumiseksi katsotaan koronavirusta sairastavan henkilön kanssa samassa huonetilassa oleilu vähintään 15 minuutin ajan, ulkona tai väljissä tiloissa kuten aulat, käytävät, kauppaliikkeet jne. alle kahden metrin etäisyydellä olo vähintään 15 minuutin ajan. Lisäksi altistumiseksi katsotaan koronavirusinfektiota sairastavan henkilön hengitystie-eritteille suojaamaton, suora altistuminen (hengitystie-eriteiden saaminen kasvoille esim.). Altistumisaika lasketaan altistusmistilanteen päättymishetkestä lukien.

Karanteeni:

Tartuntatautiviranomainen määrää karanteeniin yleisvaaralliselle tartuntataudille altistuneen oireettoman henkilön. COVID-19 -altistuksessa yksittäisen henkilön karanteenin kesto on 14 vuorokautta altistuksen päättymisestä lukien. Perhealtistuksessa, jossa yksi perheenjäsen sairastaa, ovat oireettomat perheenjäsenet 21 vuorokautta karanteenissa oireisen sairastumisesta lukien. Karanteenin aikana syntyy oikeus tartuntatautilain mukaiseen päivärahaan, ellei etätyömahdolisuutta ja siten palkan maksun jatkoperustetta ole.

Eristys:

Tartuntatautiviranomainen määrää ERISTYKSEEN yleisvaarallista tartuntatautia sairastavan tai kantavan henkilön. COVID-19 –sairaudessa eristys kestää 14vrk oireiden alusta minkä lisäksi oireisen henkilön on oltava vähintään 48h oireeton ennen eristyksen päättymistä. Eristyksen ajalta maksetaan sairaspäivärahaa (oireinen henkilö) tai tartuntatautilain mukaista päivärahaa (oireeton kantaja).

Varotoimet:

Altistuneiden ja oireisten kartoitus ei koskaan tavoita kaikkia altistuneita ja altistusmääritelmän alittavat tilanteet voivat johtaa tartuntaan. Tämän vuoksi käsihygienia, matala testauskynnys ovat välttämättömiä ja joukkoliikenteessä ja julkisilla paikoilla turvaetäisyyksien ollessa riittämättömät suositellaan maskin käyttöä.

Mikäli epäilet koronatartuntaa

Mi­kä­li on epäi­ly ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, on syy­tä teh­dä en­sin tes­ti omao­lo.fi –pal­ve­lus­sa, jos­sa ar­vioi­daan tes­tin tar­peel­li­suus. Näyt­tee­not­toon voi va­ra­ta ajan Oma­so­ten kaut­ta, jos­ta voi­daan va­ra­ta Ka­jaa­nin, Kuh­mon, Sot­ka­mon ja Suo­mus­sal­men näyt­tee­not­toa­jat tai soit­ta­mal­la 116 117. Mui­hin ter­vey­sa­se­miin saa tes­tia­jan soit­ta­mal­la suo­raan ter­vey­sa­se­mal­le. Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua, jon­ka hin­nas­ta Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus al­kaen on 106 € alv 0% / tes­ti yli­me­ne­vän osuu­den jää­des­sä it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Ko­ro­na­tes­tis­sä käy­nei­den tu­lee odot­taa tes­tin ne­ga­tii­vi­nen tu­los en­nen pa­laa­mis­ta päi­vä­hoi­toon, kou­luun tai työ­pai­kal­le.

Kai­nuun so­te on lin­jan­nut per­hei­den ko­ro­na­tes­tauk­sen si­ten et­tä yh­den oi­rei­sen tes­taus sa­mas­sa per­hees­sä riit­tää. Ne­ga­tii­vi­sen tu­lok­sen mu­kaan ko­ko per­he on ne­ga­tii­vi­nen ellei tiedossa ole altistumista COVID-19 infektiolle tai ulkomaan matkaa 14vrk sisällä oireiden alusta. Mi­kä­li tie­dos­sa on ul­ko­maan mat­ka tai al­tis­tu­mi­nen CO­VID-19 in­fek­tiol­le 14 vrk si­säl­lä oi­rei­den alus­ta, tu­lee kaik­ki oi­rei­set tes­ta­ta.

Kasvomaskin käyttö (THLn ohje)

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii, aivastaa, puhuu tai laulaa. Osa COVID-19-tartunnan saaneista henkilöistä ei saa lainkaan oireita tai oireet ovat hyvin vähäisiä, ja tästä syystä henkilö ei ole tietoinen tartunnastaan. Virus voi tarttua jo muutama päivä ennen oireiden alkua. Tutkimuksissa on kuvattu tilanteita, joissa oireeton henkilö on tartuttanut muita ahtaissa sisätiloissa.

Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kasvomaskeja on monenlaisia: erilaiset itse valmistetut tai kaupoista hankittavat kankaasta tai muista materiaaleista valmistetut maskit. Kasvomaski ei ole varsinainen hengityksensuojain, eikä se suojaa tehokkaasti käyttäjäänsä. Kasvomaskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti. 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille

THLn suojainohjeet: https://youtu.be/TEyRtvIJqII

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran sunnuntaina 30.8. klo 15 mennessä.

/////////

Kainuun sote 28,8.2020 klo 18;20

Kuhmossa nyt 4 koronatartuntaa, altistuneita yli 50. Koko Kainuun alueelle välitön kasvomaskisuositus

Kuhmossa on todettu yhteensä 4 uutta koronatapausta, altistuneita on yli viisikymmentä. Yksi altistumispaikoista on Tuupalan alakoulu, puukoulun puoli. Kaikki sairastuneet ovat aikuisia, eri tehtävissä ja eri työpaikoissa. Tartunnan jäljitys on kesken ja tartuntamäärät voivat muuttua jäljityksen edetessä.

Hengitystieoireisia kansalaisia pyydetään hakeutumaan koronatestiin ja välttämään kontakteja muihin ihmisiin testituloksen saamiseen saakka.

Suojainsuositus voimaan Kainuussa välittömästi

Kainuun sote suosittelee koko Kainuun alueelle kasvomaskien käyttöä alkaen välittömästi. Kasvomaskeja suositellaan käytettäväksi tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Kasvomaskisuositus koskee yli 15 –vuotiaita kansalaisia. Kuntien tulee huolehtia, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville on saatavissa maskeja ilmaiseksi. Kunnat ilmoittavat maskien jakelun aloittamisesta ja jakelupaikasta. Kuhmossa maskien jakelu on alkanut perjantaina ja Kajaanin kaupunki aloittaa jakelun maanantaina 31.8.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollossa otetaan väittömästi käyttöön hengistyssuojaimet kaikessa fyysisiä kontakteja käsittävässä potilas- ja asiakastyössä.

Kainuun soten vanhuspalvelujen hoitokodeissa ja hoivayksiköissä vierailukielto

 Kainuun soten vanhuspalvelujen hoitokodeissa ja hoivayksiköissä on toistaiseksi voimassa vierailukielto tästä päivästä lukien. Lisäksi vierailukielto koskee Kuhmon terveyskeskussairaalan vuodeosastoa.

Mikäli epäilet koronatartuntaa

Mi­kä­li on epäi­ly ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, on syy­tä teh­dä en­sin tes­ti omao­lo.fi –pal­ve­lus­sa, jos­sa ar­vioi­daan tes­tin tar­peel­li­suus. Näyt­tee­not­toon voi va­ra­ta ajan Oma­so­ten kaut­ta, jos­ta voi­daan va­ra­ta Ka­jaa­nin, Kuh­mon, Sot­ka­mon ja Suo­mus­sal­men näyt­tee­not­toa­jat tai soit­ta­mal­la 116 117. Mui­hin ter­vey­sa­se­miin saa tes­tia­jan soit­ta­mal­la suo­raan ter­vey­sa­se­mal­le. Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua, jon­ka hin­nas­ta Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus al­kaen on 106 € alv 0% / tes­ti yli­me­ne­vän osuu­den jää­des­sä it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Ko­ro­na­tes­tis­sä käy­nei­den tu­lee odot­taa tes­tin ne­ga­tii­vi­nen tu­los en­nen pa­laa­mis­ta päi­vä­hoi­toon, kou­luun tai työ­pai­kal­le.

Kai­nuun so­te on lin­jan­nut per­hei­den ko­ro­na­tes­tauk­sen si­ten et­tä yh­den oi­rei­sen tes­taus sa­mas­sa per­hees­sä riit­tää. Ne­ga­tii­vi­sen tu­lok­sen mu­kaan ko­ko per­he on ne­ga­tii­vi­nen ellei tiedossa ole altistumista COVID-19 infektiolle tai ulkomaan matkaa 14vrk sisällä oireiden alusta. Mi­kä­li tie­dos­sa on ul­ko­maan mat­ka tai al­tis­tu­mi­nen CO­VID-19 in­fek­tiol­le 14 vrk si­säl­lä oi­rei­den alus­ta, tu­lee kaik­ki oi­rei­set tes­ta­ta.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran lauantaina 29.8.2020 klo 15 mennessä.

THLn suojainohjeet: https://youtu.be/TEyRtvIJqII

 /////////

Kainuun sote – koronatiedote 28.8.2020

Koko Kainuun alueelle välitön kasvomaskisuositus, Kuhmossa 3 tartuntaa, ja useita altistuneita

Kuhmossa on todettu 3 uutta koronatapausta. Altistuneita on useita ja keskeisin altistumispaikka on Tuupalan alakoulu, puukoulun puoli. Tartunnan jäljitys on käynnistetty ja altistuneita on ryhdytty kontaktoimaan Kainuun soten toimesta.

Hengitystieoireisia kansalaisia pyydetään hakeutumaan koronatestiin ja välttämään kontakteja muihin ihmisiin testituloksen saamiseen saakka.

Suojainsuositus voimaan Kainuussa välittömästi

Kainuun sote suosittelee koko Kainuun alueelle kasvomaskien käyttöä alkaen välittömästi. Maskeja suositellaan käytettäväksi tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Kuntien tulee huolehtia, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville on saatavissa maskeja ilmaiseksi. Kuhmossa kansalaismaskien jako hoidetaan Kuhmon kaupungin toimesta. Maskijakelu on Kuhmon kaupungintalon Infossa (Kainuuntie 82) tänään perjantaina klo 15-18, lauantaina klo 9-11.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollossa otetaan välittömästi käyttöön hengityssuojaimet kaikessa fyysisiä kontakteja käsittävässä potilas- ja asiakastyössä.

Kuhmossa ei ylioppilasjuhlaa lauantaina

Kuhmon lukion tälle perjantaille suunnitellut ylioppilasjuhlien harjoitukset sekä lauantaille sovittu ylioppilasjuhla perutaan altistumisien vuoksi. Myös seuraavalle viikolle Kuhmoon sovittu Taiteiden Yö –tapahtuma on peruttu samasta syystä.

Kotona järjestettävissä ylioppilasjuhlissa tulee olla erityisen varovainen ja muistaa käsihygienia ja turvavälit. Jatkojuhlien järjestämistä ei suositella tässä tilanteessa.

Kainuun soten hoivayksiköissä vierailukielto

Kainuun soten hoivayksiköissä on toistaiseksi voimassa vierailukielto tästä päivästä lukien.

Perheessä yhden oireisen testaaminen riittää

Kai­nuun so­te on lin­jan­nut per­hei­den ko­ro­na­tes­tauk­sen si­ten et­tä yh­den oi­rei­sen tes­taus sa­mas­sa per­hees­sä riit­tää. Ne­ga­tii­vi­sen tu­lok­sen mu­kaan ko­ko per­he on ne­ga­tii­vi­nen ellei tiedossa ole altistumista COVID-19 infektiolle tai ulkomaan matkaa 14vrk sisällä oireiden alusta. Mi­kä­li tie­dos­sa on ul­ko­maan mat­ka tai al­tis­tu­mi­nen CO­VID-19 in­fek­tiol­le 14 vrk si­säl­lä oi­rei­den alus­ta, tu­lee kaik­ki oi­rei­set tes­ta­ta.

Mikäli epäilet koronatartuntaa
Mi­kä­li on epäi­ly ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, on syy­tä teh­dä en­sin tes­ti omao­lo.fi –pal­ve­lus­sa, jos­sa ar­vioi­daan tes­tin tar­peel­li­suus. Näyt­tee­not­toon voi va­ra­ta ajan Oma­so­ten kaut­ta, jos­ta voi­daan va­ra­ta Ka­jaa­nin, Kuh­mon, Sot­ka­mon ja Suo­mus­sal­men näyt­tee­not­toa­jat tai soit­ta­mal­la 116 117. Mui­hin ter­vey­sa­se­miin saa tes­tia­jan soit­ta­mal­la suo­raan ter­vey­sa­se­mal­le. Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua, jon­ka hin­nas­ta Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus al­kaen on 106 € alv 0% / tes­ti yli­me­ne­vän osuu­den jää­des­sä it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Ko­ro­na­tes­tis­sä käy­nei­den tu­lee odot­taa tes­tin ne­ga­tii­vi­nen tu­los en­nen pa­laa­mis­ta päi­vä­hoi­toon, kou­luun tai työ­pai­kal­le.

Tiedotus

Kuhmon kaupunki tiedottaa asiasta omalla Facebook sivullaan tänään klo 18. Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran lauantaina 29.8. klo 15 mennessä.

THLn suojainohjeet: https://youtu.be/TEyRtvIJqII 

/////////

Kainuun sote – koronatiedote 26.8.2020

Kainuussa ei ole uusia koronatartuntoja. Koronatestauksien määrä on noussut noin 250-300 testiin vuorokaudessa. Tutkimusmäärät ovat lisääntyneet huomattavasti minkä vuoksi vastausviive voi olla useita päiviä.

Mi­kä­li on epäi­ly ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, on syy­tä teh­dä en­sin tes­ti omao­lo.fi –pal­ve­lus­sa, jos­sa ar­vioi­daan tes­tin tar­peel­li­suus. Näyt­tee­not­toon voi va­ra­ta ajan Oma­so­ten kaut­ta, jos­ta voi­daan va­ra­ta Ka­jaa­nin, Kuh­mon, Sot­ka­mon ja Suo­mus­sal­men näyt­tee­not­toa­jat tai soit­ta­mal­la 116 117. Mui­hin ter­vey­sa­se­miin saa tes­tia­jan soit­ta­mal­la suo­raan ter­vey­sa­se­mal­le.

Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua, jon­ka hin­nas­ta Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus al­kaen on 106 € alv 0% / tes­ti yli­me­ne­vän osuu­den jää­des­sä it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Kainuun sote suosittelee että muualta Suomesta tai ulkomailta Kainuussa töissä kulkevat pitäisivät testauskynnyksen matalana ja kävisivät testeissä heti jos hengitystieoireita ilmaantuu.

Perheessä yhden oireisen testaaminen riittää

Kainuun sote on linjannut perheiden koronatestauksen siten että yhden oireisen testaus samassa perheessä riittää. Negatiivisen tuloksen mukaan koko perhe on negatiivinen, jonka myötä yhden oireettoman päivän jälkeen voi palata päivähoitoon, kouluun tai työhön ellei oireiden alkua edellä ulkomaan matka tai altistuminen COVID-19 infektiolle 14vrk sisällä. Mikäli tiedossa on ulkomaan matka tai altistuminen COVID-19 infektiolle 14 vrk sisällä oireiden alusta, tulee kaikki oireiset testata.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronatilanteesta keskiviikkoisin klo 15 mennessä, tai kun tiedotettavaa on.

//////////

Mikäli on epäily koronatartunnasta, on syytä tehdä ensin testi omaolo.fi -palvelussa, jossa arvioidaan testin tarpeellisuus. Näytteenottoon voi varata ajan Omasoten kautta, josta voidaan varata Kajaanin, Kuhmon, Sotkamon ja Suomussalmen näytteenottoajat tai soittamalla 116 117. Muihin terveysasemiin saa testiajan soittamalla suoraan terveysasemalle. Kainuulainen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua, jonka hinnasta  Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus al­kaen on 106 e alv 0%/tes­ti yli­me­ne­vän osuu­den jää­des­sä it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Koronatestissä käyneiden tulee odottaa testin negatiivinen tulos ennen palaamista päivähoitoon, kouluun tai työpaikalle.

Kainuun soten suosituksia ja ohjeita valmistujaisjuhlien järjestämiseen

Keväältä siirtyneitä toisen asteen valmistujaisjuhlia vietetään valtakunnallisen suosituksen mukaan lauantaina 29.8, mikäli koronaepidemiatilanne sallii.  Lakkiaiset ja valmistujaiset ovat hetkiä, joihin perinteisesti kokoonnutaan pidemmältäkin. Näissä tilanteissa tartuntariski on erityisen korkea, joten nyt on syytä juhlia vastuullisesti.

Kainuun sote suosittelee valmistumisjuhlien viettoon seuraavia ohjeita:

- Perhejuhlien järjestämisessä tulee noudattaa viranomaisten antamia hygieniaohjeita (käsien pesu, turvavälit, kasvomaskit, aivastusohjeet, tarjoilupöydät)
- Suurten ryhmien kokoontumista samaan tilaan tulee välttää, esimerkiksi porrastamalla vierailuaikoja ja kattamalla väljästi
- Matkustamista tulee välttää alueilta tai alueille, joilla todettuja tautitapauksia esiintyy runsaammin
- Useissa juhlatilaisuuksissa vierailuja tulee välttää tautiketjujen minimoimiseksi
- Erityisesti riskiryhmien osalta on harkittava juhlatilaisuuksien järjestelyitä

Tartuntariski koskettaa yhtä lailla nuoria, joten ohjeet koskevat myös kaveriporukoiden juhlia ja juhlien jatkoja.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronatilanteesta keskiviikkoisin klo 15 mennessä, tai kun tiedotettavaa on.

///////////

Kainuun sote 28.7.2020

Kainuussa yksi uusi koronavirustapaus

Kainuussa on todettu 28.7. yksi (1) uusi koronavirustapaus ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä. Tartuntaketjua selvitetään ja mahdollisesti koronavirukselle altistuneisiin ollaan yhteydessä.

Mi­kä­li epäi­let saa­nee­si ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan

Näy­te CO­VID-19-tut­ki­mus­ta var­ten ote­taan kai­kil­ta hen­ki­löil­tä, joil­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta tai joil­la lää­kä­rin ar­vion pe­rus­teel­la on ai­het­ta epäil­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koh­den­ta­ma­ton­ta oi­reet­to­man väes­tön tes­taus­ta ei kui­ten­kaan ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta teh­dä.

Kai­nuun so­ten näyt­tee­not­to Ka­jaa­nin alueel­la ta­pah­tuu KAKSn pan­de­mia­vas­taa­no­tol­la ja muis­sa kun­nis­sa ter­vey­sa­se­mil­la. Hen­gi­tys­tiein­fek­tio-oi­rei­sen tu­lee ol­la yh­tey­des­sä pu­he­li­mit­se omaan ter­vey­sa­se­maan tai 116 117 pääs­täk­seen näyt­tee­not­toon. Kai­nuun so­te kun­tayh­ty­män toi­mi­pis­teis­sä suo­ri­tet­ta­va CO­VID-19 ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on po­ti­laal­le tar­tun­ta­tau­ti­lain no­jal­la mak­su­ton.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa ole­va Dri­ve In tes­taus­paik­ka mah­dol­lis­taa tes­tauk­sen ul­ko­ti­lois­sa, jo­ka on ris­kit­tö­mäm­pää se­kä tes­taa­jien et­tä tes­tat­ta­van kan­nal­ta. Tes­tau­sa­jan saa soit­ta­mal­la 116 117. 

Tie­do­tus

Kai­nuun so­te tie­dot­taa koronavirustilanteesta mi­kä­li ti­lan­tees­sa ta­pah­tuu muu­tok­sia.  Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­ne päi­vit­tyy edel­leen THLn ko­ro­na­kart­taan: https://thl.fi/ko­ro­na­kart­ta

///////////

Kainuun sote 1.7.2020

Kainuun sote - drive-in testauspaikan toiminnan keskeytyminen 1.7.2020

Yöllinen myrsky on tuhonnut pandemiateltan Kainuun keskussairaalassa, jonka vuoksi drive-in toiminta on keskeytynyt. Drive-in testauspaikasta luovutaan nyt toistaiseksi.

Laajaa matalan kynnyksen testaamista jatketaan kuitenkin päivystyksen tiloissa.

/////////

Kainuun sote - koronatiedote 5.6.2020

Kainuun koronatilanne on hyvin rauhallinen. Kainuussa on 5.6.2020 mennessä 72 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Viimeisin koronavirustartunta on todettu Kainuussa 14.5.2020. Kainuussa ei ole enää yhtään tartuttavaa todettua koronaviruspotilasta; kaikkien eristykset tai karanteenit on purettu.

Meneillään oleva rajoitusten purkaminen ja lieventäminen korostaa entisestään yksilön vastuuta infektioturvallisesta toiminnasta. Kainuun sote kehottaa huolehtimaan edelleenkin hyvästä käsihygieniasta, välttämään fyysisiä kontakteja ja pitämään noin kahden metrin turvaetäisyyden, sekä mahdollisten hengitystieoireiden ilmaantuessa hakeutumaan testiin. Pandemiavastaanotto siirtyy 8.6. alkaen muun päivystyksen yhteyteen. Drive In näytteenotto Kainuun keskussairaalan pihassa toimii edelleen. Aika testiin varataan soittamalla 116 117.

Hammaspäivystys aloittaa uudessa sairaalassa 12.6.

Kajaanin arkipäivien suun terveydenhuollon päivystys on väliaikaisesti toiminut Lohtajan hammashoitolassa. Samoin Kainuun viikonloppu -ja arkipyhäpäivystys. Päivystys palaa Kaks:lle 12.6.

Kiireelliseen hammashoitoon pääsee soittamalla arkipäivisin klo 7.30-10.00 oman asuinpaikan hammashoitolaan tai 08 6156 7850. Viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 9.00-10.00 numeroon 040 651 46 96. Klo 10 jälkeen yhteydenotto vain akuutissa tapauksessa päivystävään sairaanhoitajaan puh. 116 117.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronatilanteesta kun tilanteessa tapahtuu muutoksia. Kainuun koronatilanne päivittyy edelleen THLn koronakarttaan: https://thl.fi/koronakartta 

Kaikki tiedotteet: https://sote.kainuu.fi/koronainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

///////

Kainuun sote - koronatiedote 1.6.2020

Kainuun koronatilanne on hyvin rauhallinen. Kainuussa on 1.6.2020 mennessä 72 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on yli 60. Viimeisin positiivinen löydös on todettu 14.5.2020. Testejä on tehty yhteensä noin 2500. Meneillään oleva rajoitusten purkaminen ja lieventäminen korostaa entisestään yksilön vastuuta infektioturvallisesta toiminnasta. Kainuun sote kehottaa huolehtimaan edelleenkin hyvästä käsihygieniasta, välttämään fyysisiä kontakteja ja pitämään noin kahden metrin turvaetäisyyden, sekä mahdollisten hengitystieoireiden ilmaantuessa hakeutumaan testiin. Testiin pääsee soittamalla 116 117.

Hoivakotien ja vuodeosastojen vierailukielto päättyi, vierailurajoitukset ovat voimassa

Omaisvierailut pitkäaikaishoito- ja hoivalaitoksissa on rajoitettu. Vierailuissa omaisten on oltava täysin vailla kuumetta, hengitystie- tai vatsaoireita tai muita infektio-oireita. Vierailuissa noudatetaan kahden metrin turvavälejä ja vieraillessa samassa tilassa ilman väliseinää tai mekaanista rajoitetta, omaisilla on oltava kirurginen suu-nenäsuojus. Vierailuista on aina ensin sovittava hoivakodin/vuodeosaston henkilökunnan kanssa, heiltä saa tarkemmat ohjeet suojautumisesta.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronatilanteesta kun tilanteessa tapahtuu muutoksia. Kainuun koronatilanne päivittyy edelleen THLn koronakarttaan: https://thl.fi/koronakartta

Kaikki tiedotteet: https://sote.kainuu.fi/koronainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

///////

Kainuun sote - koronatiedote 26.5.2020

Kainuun koronatilanne on hyvin rauhallinen. Kainuussa on 26.5.2020 mennessä 72 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on yli 60.  Viimeisin positiivinen löydös on todettu 14.5.  Näin ollen COVID-19 pandemian osalta Kainuun alueella ei ole epidemiaa tällä hetkellä. Vaikka tilanne on rauhallinen, Kainuun sote kehottaa huolehtimaan edelleenkin hyvästä käsihygieniasta, välttämään fyysisiä lähikontakteja ja pitämään noin kahden metrin turvaetäisyyden, sekä mahdollisten hengitystieoireiden ilmaantuessa hakeutumaan testiin. Testiin pääsee soittamalla päivystysnumeroon 116 117. Kainuun keskussairaalan Drive In –testauspaikka on edelleen käytössä.

Kainuun sote on palauttamassa ja osittain jo palauttanut kiireettömän toiminnan normaalitilanteen mukaiseksi, noudattaen edelleen varotoimia suojainten käytöstä, turvaetäisyydestä ja sairaana asioinnista. Tartunnanjäljitys toimii edelleen ja vierailurajoitteet hoivakoteihin sekä vuodeosastoille ovat voimassa. Mahdolliseen toiseen korona-aaltoon on varauduttu ja valmiuteen päästään hyvin nopealla aikataululla. Nykytilaa vastaava valmius ylläpidetään toistaiseksi.

Tiedotus

Kainuun sote ei enää tiedota koronatilanteesta päivittäin, vaan tiedottaa asiasta mikäli tilanteessa tapahtuu muutoksia.  Kainuun koronatilanne päivittyy edelleen THLn koronakarttaan: https://thl.fi/koronakartta

Kaikki tiedotteet: https://sote.kainuu.fi/koronainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - koronatiedote 22.5.2020

Kainuussa on 22.5.2020 mennessä 72 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Tilanne on pysynyt samanlaisena toista viikkoa. Pa­ran­tu­nei­ta on yli 60. Kainuun koronatilanne on hyvin rauhallinen. Kainuussa on tehty viidenneksi eniten testejä Suomessa, suhteutettuna asukasmäärään. Koronaviruksen ilmaantuvuus on maan kolmanneksi suurin, mutta viimeisen kolmen viikon aikana on ollut vain yksittäistapauksia, jotka ovat kaikki jäljitettävissä. Näin ollen COVID-19 pandemian osalta Kainuun alueella ei ole epidemiaa tällä hetkellä.

Kainuun sote kehottaa tilanteen rauhoittumisesta huolimatta huolehtimaan edelleenkin hyvästä käsihygieniasta, välttämään fyysisiä kontakteja ja pitämään noin kahden metrin turvaetäisyyden, sekä mahdollisten hengitystieoireiden ilmaantuessa hakeutumaan testiin. Testiin pääsee soittamalla päivystysnumeroon 116 117.

Tiedotus

HUOM: Kainuun sote muuttaa tiedotuskäytäntöään koronatilanteesta. Tiedotamme kun tilanne muuttuu, päivittäistä tiedotetta asiasta ei enää tule. Kainuun koronatilanne päivittyy edelleen THLn koronakarttaan: https://thl.fi/koronakartta

//////////

Kainuun sote - koronatiedote 20.5.2020

Kainuun koronatilanne on hyvin rauhallinen. Kainuussa on tehty viidenneksi eniten testejä Suomessa, suhteutettuna asukasmäärään. Koronaviruksen ilmaantuvuus on maan kolmanneksi suurin, mutta viimeisen kolmen viikon aikana on ollut vain yksittäistapauksia, jotka ovat kaikki jäljitettävissä. Näin ollen COVID-19 pandemian osalta Kainuun alueella ei ole epidemiaa tällä hetkellä.

Kainuussa on 20.5.2020 mennessä 72 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on yli 60. Testit tehdään pääsääntöisesti Kajaanissa ja niitä tehdään noin 100 päivässä. Kajaanin oma testauskapasiteetti riittää hyvin tämän hetken tartuntamääriin Kainuussa. Tarkemmat testimäärät näkyvät THLn koronakartta –palvelussa.

Kainuun sote kehottaa tilanteen rauhoittumisesta huolimatta huolehtimaan edelleenkin hyvästä käsihygieniasta, välttämään fyysisiä kontakteja ja pitämään noin kahden metrin turvaetäisyyden, sekä mahdollisten hengitystieoireiden ilmaantuessa hakeutumaan testiin.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 19.5.2020

Kainuussa on 19.5.2020 mennessä 72 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on yli 60. Testejä on tehty noin 2050. Testit tehdään pääsääntöisesti Kajaanissa ja päivässä testataan tyypillisesti 20-100 potilasta.

Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan voimassa olevia rajoitustoimia. Koulumatkoilla tulee noudattaa samaa varovaisuutta kuin kouluissa ja muutoinkin. Turvavälit ja hyvä käsihygienia tulee muistaa edelleenkin.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 18.5.2020

Kainuussa on 18.5.2020 mennessä 72 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on yli 60. Testejä on tehty noin 2000. Testit tehdään pääsääntöisesti Kajaanissa ja päivässä testataan tyypillisesti 20-100 potilasta. Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan voimassa olevia rajoitustoimia. Koulumatkoilla tulee noudattaa samaa varovaisuutta kuin kouluissa ja muutoinkin. Turvavälit ja hyvä käsihygienia tulee muistaa edelleenkin.

Kainuun soten ”Koronainfo” tiedotuslehti jaetaan 22.5. perjantain ja seuraavan viikon aikana kainuulaisiin talouksiin Kainuun Sanomien peittojakelun mukana. Lehti on luettavissa perjantaista alkaen myös sähköisenä Kainuun soten verkkosivuilta. Liitelehdessä on ajankohtaista tietoa koronaviruksesta ja toimista voimassaolevien rajoitustoimien mukaisesti. 

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 17.5.2020

Kainuussa on 17.5.2020 mennessä 72 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on noin 60. Testejä on tehty noin 1950. Testejä tehdään päivittäin noin 50, valtaosa näytteistä analysoidaan Kajaanissa.

Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan voimassa olevia rajoitustoimia. Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa. Ennen testiin tuloa, yhteys päivystävään numeroon 116 117.​

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

///////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 16.5.2020

Kainuussa on 16.5.2020 mennessä 72 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on noin 60. Testejä on tehty noin 1900. Testejä tehdään päivittäin noin 50, valtaosa näytteistä analysoidaan Kajaanissa.

Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan voimassa olevia rajoitustoimia. Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa. Ennen testiin tuloa, yhteys päivystävään numeroon 116 117.​

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

////////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 15.5.2020

Kainuussa on 15.5.2020 mennessä 72 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on noin 60. Testejä on tehty noin 1800. Testejä tehdään päivittäin noin 50, valtaosa näytteistä analysoidaan Kajaanissa.

Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan voimassa olevia rajoitustoimia. Koulumatkoilla tulee noudattaa samaa varovaisuutta kuin kouluissa ja muutoinkin. Turvavälit ja hyvä käsihygienia tulee muistaa edelleenkin. Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa. Ennen testiin tuloa, yhteys päivystävään numeroon 116 117.

Kainuun sote käynnistää lähiviikkoina elektiivistä toimintaansa, jota on supistettu koronan vuoksi. Terveydenhuollossa ei ole kohonnutta tartuntavaaraa, sovittuja aikoja ja kontrollikäyntejä ei ole syytä perua koronan vuoksi.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 14.5.2020

Kainuussa on 14.5.2020 mennessä 71 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on noin 60. Testejä on tehty noin 1700. Testejä tehdään päivittäin noin 50, valtaosa näytteistä analysoidaan Kajaanissa. Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan voimassa olevia rajoitustoimia.

Kevään ja koulujen avautumisen riemussakin tulee noudattaa turvavälejä ja pitää kädet puhtaina. Myös koulumatkoilla tulee noudattaa samaa varovaisuutta kuin kouluissa ja muutoinkin.

Kainuun sote käynnistää lähiviikkoina elektiivistä toimintaansa, jota on supistettu koronan vuoksi. Terveydenhuollossa ei ole kohonnutta tartuntavaaraa, sovittuja aikoja ja kontrollikäyntejä ei ole syytä perua koronan vuoksi.

Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa. Ennen testiin tuloa, yhteys päivystävään numeroon 116 117.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

///////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 13.5.2020

Kainuussa on 13.5.2020 mennessä 71 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on noin 60. Testejä on tehty noin 1650. Testejä tehdään päivittäin noin 50.  Suomessa varmistettuja tautitapauksia on 6054, joista parantuneita noin 4300.

Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia.

Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa. Ennen testiin tuloa, yhteys päivystävään numeroon 116 117.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Kainuun sotelle saapuu paljon tietopyyntöjä medialta. Sairaanhoitopiirit keskittävät tietopyyntöihin vastaamisen Sairaanhoitopiirien johtajat ry:n kautta. Näin saadaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa median käyttöön. Kainuun sote ei vastaa yksittäisiin medialta tulleisiin tietopyyntöihin.

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 12.5.2020

Kainuussa on 12.5.2020 mennessä 71 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on noin 60. Testejä on tehty noin 1600. Testejä tehdään päivittäin noin 50.  Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia.

Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa. Ennen testiin tuloa, yhteys päivystävään numeroon 116 117.

Ohjeita yli 70-vuotiaille sekä karanteenissa oleville ja miten voimme tukea heitä Kainuussa

Yli 70-vuotiaita henkilöitä pyritään suojaamaan koronavirustartunnalta. Heillä on suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita. Vastustuskyky voi heikentyä myös perussairauksien, kuten diabeteksen tai sydän- ja verisuonisairauksien takia.

Toimintaohjeena on suositus, että yli 70-vuotiaat pysyvät erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto kehottaa yli 70-vuotiaita välttämään liikkumista kodin ulkopuolella, koska se lisää tartuntariskiä. Mikäli on välttämätöntä käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla tai muutoin asioida, se olisi hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään kahden metrin verran. Ulkoilu ja liikkuminen ovat mahdollisia, kun ne tehdään sosiaalisia kontakteja välttäen.

Tehostetusta käsihygieniasta on tärkeää huolehtia. Kaikkien velvollisuus on omalla toiminnalla estää tautia leviämästä.

Lapsia ei pidä viedä yli 70-vuotiaille hoitoon. Huolenpitoa voi puolin ja toisin osoittaa nyt muilla keinoilla. Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmässä olevien luona ei pidä tarpeettomasti vierailla. Yhteyttä heihin voi pitää esimerkiksi puhelimitse. Mikäli vierailu on välttämätöntä, kättelystä, halaamisesta ja muista lähikontakteista pitää luopua. Vierailulla pitää käyttää suun ja nenän edessä esimerkiksi huivia.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet
 

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 11.5.2020

Kainuussa on 11.5.2020 mennessä 71 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on noin 60. Testejä on tehty noin 1500. Testejä tehdään päivittäin noin 50.  Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia.

Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa. Kainuun keskussairaalan Drive In –testauspaikka Kainuun keskussairaalalla mahdollistaa testauksen ulkotiloissa, joka on riskittömämpää sekä testaajien että testattavan kannalta. Drive In testaukseen tullessa vuoroa odotellaan autossa. Testaukseen pääsee soittamalla päivystysnumeroon 116 117. 

Ohjeita yli 70-vuotiaille sekä karanteenissa oleville ja miten voimme tukea heitä Kainuussa

Yli 70-vuotiaita henkilöitä pyritään suojaamaan koronavirustartunnalta. Heillä on suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita. Vastustuskyky voi heikentyä myös perussairauksien, kuten diabeteksen tai sydän- ja verisuonisairauksien takia.

Toimintaohjeena on suositus, että yli 70-vuotiaat pysyvät erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto kehottaa yli 70-vuotiaita välttämään liikkumista kodin ulkopuolella, koska se lisää tartuntariskiä. Mikäli on välttämätöntä käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla tai muutoin asioida, se olisi hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään kahden metrin verran. Ulkoilu ja liikkuminen ovat mahdollisia, kun ne tehdään sosiaalisia kontakteja välttäen.

Tehostetusta käsihygieniasta on tärkeää huolehtia. Kaikkien velvollisuus on omalla toiminnalla estää tautia leviämästä.

Lapsia ei pidä viedä yli 70-vuotiaille hoitoon. Huolenpitoa voi puolin ja toisin osoittaa nyt muilla keinoilla. Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmässä olevien luona ei pidä tarpeettomasti vierailla. Yhteyttä heihin voi pitää esimerkiksi puhelimitse. Mikäli vierailu on välttämätöntä, kättelystä, halaamisesta ja muista lähikontakteista pitää luopua. Vierailulla pitää käyttää suun ja nenän edessä esimerkiksi huivia.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Kainuun sotelle saapuu paljon tietopyyntöjä medialta. Sairaanhoitopiirit keskittävät tietopyyntöihin vastaamisen Sairaanhoitopiirien johtajat ry:n kautta. Näin saadaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa median käyttöön. Kainuun sote ei vastaa yksittäisiin medialta tulleisiin tietopyyntöihin.

///////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 8.5.2020

Kainuussa on 8.5.2020 mennessä 70 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Pa­ran­tu­nei­ta on noin 60. Viime päivinä ei ole ollut uusia koronalöydöksiä.  Testejä on tehty noin 1420. Testejä tehdään päivittäin noin 50.  Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia.

Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa. Kainuun keskussairaalan Drive In –testauspaikka Kainuun keskussairaalalla mahdollistaa testauksen ulkotiloissa, joka on riskittömämpää sekä testaajien että testattavan kannalta. Drive In testaukseen tullessa vuoroa odotellaan autossa. Testaukseen pääsee soittamalla päivystysnumeroon 116 117.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Kainuun sotelle saapuu paljon tietopyyntöjä medialta. Sairaanhoitopiirit keskittävät tietopyyntöihin vastaamisen Sairaanhoitopiirien johtajat ry:n kautta. Näin saadaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa median käyttöön. Kainuun sote ei vastaa yksittäisiin medialta tulleisiin tietopyyntöihin.

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 7.5.2020

Kainuussa on 7.5.2020 mennessä 70 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 1350. Pa­ran­tu­nei­ta on n. 60. Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia. Valtakunnallisesti koronatartuntoja on 5573, toipuneita on noin 3500.

Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa. Kainuun keskussairaalan Drive In –testauspaikka Kainuun keskussairaalalla mahdollistaa testauksen ulkotiloissa, joka on riskittömämpää sekä testaajien että testattavan kannalta. Drive In testaukseen tullessa vuoroa odotellaan autossa. Testaukseen pääsee soittamalla päivystysnumeroon 116 117. 

Yh­tey­de­no­tot hoi­va­ko­tei­hin äi­tien­päi­vä­nä

Kai­nuun so­ten van­hus­pal­ve­lui­den yk­si­köis­sä on edel­leen voi­mas­sa maa­lis­kuus­sa al­ka­nut vie­rai­lu­kiel­to. Lä­hio­mai­sia on tie­do­tet­tu kuin­ka yh­tey­den­pi­to lä­hei­seen on­nis­tuu vie­rai­lu­kiel­lon ai­ka­na.  Kun omai­nen ha­luaa ol­la vi­deoyh­tey­des­sä hoi­to­ko­dis­sa asu­van lä­hei­sen kans­sa, kan­nat­taa hoi­to­ko­tiin ol­la yh­tey­des­sä jo ennen viikonloppua ja so­pia tar­kem­pi ajan­koh­ta.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

///////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 6.5.2020

Kainuussa on 6.5.2020 mennessä 70 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 1300. Pa­ran­tu­nei­ta on n. 50. Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia.  Valtakunnallisesti koronatartuntoja on 5412, toipuneita on noin 3500.

Kainuun keskussairaalan Drive In –testauspaikka Kainuun keskussairaalalla mahdollistaa testauksen ulkotiloissa, joka on riskittömämpää sekä testaajien että testattavan kannalta. Drivein testaukseen tullessa vuoroa odotellaan autossa. Testaukseen pääsee soittamalla päivystysnumeroon 116 117.  Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa.

Yhteydenotot hoivakoteihin äitienpäivänä

Kainuun soten vanhuspalveluiden yksiköissä on edelleen voimassa maaliskuussa alkanut vierailukielto. Lähiomaisia on tiedotettu kuinka yhteydenpito läheiseen onnistuu vierailukiellon aikana. Jos omainen haluaa olla videoyhteydessä hoitokodissa asuvan läheisen kanssa, kannattaa hoitokotiin olla yhteydessä jo lähipäivinä ja sopia tarkempi ajankohta.

Ter­vey­den­huol­to­pal­ve­luis­sa ja sai­raa­las­sa ei ole ko­hon­nut­ta ko­ro­na­tar­tun­ta­ris­kiä

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen et­tä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin ja sai­raa­laan on tur­val­lis­ta tul­la, ei­kä so­vit­tua hoi­toa tai la­bo­ra­to­rioai­kaa tu­le pe­rua. Mi­kä­li on tar­vet­ta ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luil­le, hoi­toon ha­keu­tu­mis­ta ei tu­le vii­vyt­tää tai jät­tää vä­liin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan pe­lon vuok­si. Esi­mer­kik­si pit­käai­kais­sai­rauk­sien kont­rol­li­käyn­nit tu­lee hoi­taa en­ti­seen mal­liin, jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa kont­rol­li­käyn­ti on mah­dol­lis­ta hoi­taa myös etä­käyn­nil­lä. Hoi­toon on ha­keu­dut­ta­va myös ko­ro­nae­pi­de­mian ai­ka­na. Hyö­dyt ovat suu­rem­mat kuin sai­ras­tu­mis­ris­ki.

Ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on jär­jes­tet­ty kai­kis­sa kun­nis­sa niin et­tä tes­tiin tu­le­vat käyt­tä­vät eril­li­siä ti­lo­ja, ei­vät­kä ole mis­sään kon­tak­tis­sa mui­ta ter­veys­pal­ve­lui­ta käyt­tä­vien kans­sa. Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vat ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­set on eris­tet­ty, ei­vät­kä vi­rus­ta kan­ta­vat tai hei­tä hoi­ta­va hen­ki­lö­kun­ta ole kon­tak­tis­sa mui­den po­ti­lai­den kans­sa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la on tark­ka oh­jeis­tus sii­tä, et­tei töi­hin tul­la jos on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta. Päi­vys­tys­nu­me­ro 116 117 pal­ve­lee kii­reet­tö­mis­sä ta­pauk­sis­sa ja hä­tä­ti­lan­teis­sa nu­me­ro 112.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 5.5.2020

Kainuussa on 5.5.2020 mennessä 70 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 1230. Pa­ran­tu­nei­ta on n. 50.

Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia. Hallitus on tiedottanut tiettyjen rajoitusten joko osittaisesta, tai kokonaan purkamisesta 4.5.2020.

Kainuun keskussairaalan Drive In –testauspaikka on toiminut hyvin. Drive In testauspaikka mahdollistaa testauksen ulkotiloissa, joka on riskittömämpää sekä testaajien että testattavan kannalta. Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 4.5.2020

Kainuussa on 4.5.2020 mennessä 69 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 1200. Pa­ran­tu­nei­ta on n. 50.

Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia. Hallitus käsittelee tänään rajoitusten asteittaista purkamista, mutta fyysistä etäisyyttä on edelleenkin syytä pitää.  Koulujen avaaminen 14.5. on jo päätetty, muista mahdollisista rajoitusten purkamisista hallitus tiedottaa tänään.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 30.4.2020

Kainuussa on 30.4.2020 mennessä 68 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 1100. Pa­ran­tu­nei­ta on n. 50.

Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia. Kainuun sote kehottaa viettämään vappua perhepiirissä. Julkiset kokoontumiset on valtioneuvoston linjauksella rajattu kymmeneen henkilöön ja suositeltu välttämään tarpeetonta oleskelua yleisellä paikalla. On tärkeää, että annettuja suosituksia noudatetaan ja vältetään sosiaalisia kontakteja. Vanhempien on syytä seurata myös lasten ja nuorten tekemisiä ja ohjeistaa heitä tarpeen mukaan.

Koulujen alkaminen

Hallitus neuvotteli keskiviikkona opetusjärjestelyjen rajoituksista ja niiden mahdollisista purkamisista. Hallitus päätyi siihen, että koulut aukaisevat ovensa 14. toukokuuta. Kansainväliset ja kotimaiset kokemukset ovat osoittaneet, että lasten rooli koronavirustartuntojen levittäjinä ei ole samankaltainen kuin aikuisilla. Lapset eivät juurikaan ole tartunnan lähteitä. Nykytiedon perusteella koulujen avaaminen on tällöin turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle, kertoo hallitus tiedotteessaan. Koulujen henkilökunnan riskiryhmässä olevien kannattaa olla yhteydessä työterveyshuoltoon, mikäli on kysymyksiä työhön paluusta ja siihen liittyvistä asioista.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 29.4.2020

Kainuussa on 29.4.2020 mennessä 68 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty n. 1000. Parantuneita on n. 50.

Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia. Kainuun sote kehottaa edelleenkin välttämään matkustamista Kainuuseen maakunnan ulkopuolelta.

Drive in -näytteenotto on avattu pandemiapäivystyksen eteen keskussairaalalla. Toimintamalli soveltuu pelkkään testaukseen milloin oirekuva ei edellytä muuta tutkimista. Aika varataan soittamalla 116 117 päivystysapuun.

Ter­vey­den­huol­to­pal­ve­luis­sa ja sai­raa­las­sa ei ole ko­hon­nut­ta ko­ro­na­tar­tun­ta­ris­kiä

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen et­tä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin ja sai­raa­laan on tur­val­lis­ta tul­la, ei­kä so­vit­tua hoi­toa tai la­bo­ra­to­rioai­kaa tu­le pe­rua. Mi­kä­li on tar­vet­ta ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luil­le, hoi­toon ha­keu­tu­mis­ta ei tu­le vii­vyt­tää tai jät­tää vä­liin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan pe­lon vuok­si. Esi­mer­kik­si pit­käai­kais­sai­rauk­sien kont­rol­li­käyn­nit tu­lee hoi­taa en­ti­seen mal­liin, jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa kont­rol­li­käyn­ti on mah­dol­lis­ta hoi­taa myös etä­käyn­nil­lä. Hoitoon on hakeuduttava myös koronaepidemian aikana. Hyödyt ovat suuremmat kuin sairastumisriski.

Koronavirustestaus on järjestetty kaikissa kunnissa niin että testiin tulevat käyttävät erillisiä tiloja, eivätkä ole missään kontaktissa muita terveyspalveluita käyttävien kanssa.

Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vat ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­set on eris­tet­ty, ei­vät­kä vi­rus­ta kan­ta­vat tai hei­tä hoi­ta­va hen­ki­lö­kun­ta ole kon­tak­tis­sa mui­den po­ti­lai­den kans­sa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la on tark­ka oh­jeis­tus sii­tä, et­tei töi­hin tul­la jos on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta. Päi­vys­tys­nu­me­ro 116 117 pal­ve­lee kii­reet­tö­mis­sä ta­pauk­sis­sa ja hä­tä­ti­lan­teis­sa nu­me­ro 112.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 28.4.2020

Kainuussa on 28.4.2020 mennessä 65 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 950. Parantuneita on n. 50.

Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia. Kainuun sote kehottaa edelleenkin välttämään matkustamista Kainuuseen maakunnan ulkopuolelta.

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä koronaepidemia vuoksi 28.4.2020 alkaen

Koronaviruksen aiheuttaman infektion (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi osa Kainuun soten palvelupisteistä ja toiminnoista suljetaan. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja muutetaan. Toimintoja on suljettu 20.3.2020 alkaen (yhtymähallitus 20.3.2020 § 79, kuntayhtymän johtaja 8.4.2020 § 12).

Aikaisemmin on suljettu seuraavat palvelut:

 • vanhusten päivätoiminta
 • muistineuvola
 • kuntouttava työtoiminta
 • sosiaalinen kuntoutus
 • työ-ja toimintakeskukset
 • vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta
 • vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden tilapäisiä/lyhytaikaisia (ml. omaishoidonvapaa) sekä perhehoidon lyhyt aikaisia hoitojaksoja ei järjestetä asumis-/hoivapalveluyksiköissä.
 • perhevalmennuksia ei järjestetä ryhmämuotoisesti
 • kiireettömiä terveystarkastuksia voidaan perua tarvittaessa koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä muissa avoterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluissa
 • palvelu-ja hoitosuunnitelman mukaisiin käynteihin saattaa tulla muutoksia
 • kunnallisten eläinlääkäripalveluiden ja eläinlääkintähuollon tarkastusten järjestäminen keskusviraston ohjeen mukaisesti
  • eläinlääkäripalvelujen ensisijaisena tavoitteena poikkeusoloissa on varmistaa elintarvikehuoltoa ja eläinten hyvinvointia
  • ensisijaisesti hoidetaan kiireelliset tuotantoeläinsairaudet
  • kiireelliset seuraeläintapaukset pyritään mahdollisuuksien mukaan ohjaamaan yksityisille eläinlääkäreille. Jos tämä ei ole mahdollista, ne hoidetaan kiireellisten tuotantoeläinkäyntien jälkeen.
  • kiireettömät tuotanto-ja seuraeläintapaukset suositellaan siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan.
  • lähtökohtaisesti tehdään vain välttämättömät ja kiireelliset tarkastuskäynnit. Erityisesti maatiloille kohdistuvia tarkastuskäyntejä rajoitetaan
 • Terveysvalvonnan toimintaa rajataan keskusvirastojen ohjeiden mukaisesti
  • Tarkastustoiminta keskeytetty; keskeytyspäätös koskee sekä suunnitelmallisia että muita pääosin muitakin tarkastuksia (poikkeuksena esim. ruokamyrkytysepäily).
  • Yhteydenpito asiakkaisiin pyritään hoitamaan muuten kuin fyysisen tapaamisen kautta

Edellä mainittujen lisäksi seuraavat muutokset ja täsmennykset astuvat voimaan tällä päätöksellä:

 • kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta voidaan järjestää poikkeusjärjestelyin noudattamalla STM:n 8.4.2020 antaman ohjeen VN/8313/2020 mukaisia toteutustapoja
 • myöhemmin, tilanteen niin vaatiessa, toimeenpannaan seuraava käytäntö: ikääntyneiden palvelutarpeen arviointeja sekä aikuissosiaalityössä sosiaalihuoltolain 36 §:n 2. mom. mukaisia palvelutarpeen tehdään supistetusti luopumalla arvioinnin aloittamisen määräajasta, turvaten kuitenkin kiireellinen avun tarpeen arviointi ja kansalaisten välttämätön huolenpito ja toimeentulo
 • aikuissosiaalityössä ei järjestetä eläkeselvittelyjä, koska lääkäriaikoja ei ole mahdollista saada. Lisäksi tilanteen niin vaatiessa keskeytetään sosiaalisen luoton hakemusten käsittely ja päätösten teko.

Muut palvelut toimivat pääsääntöisesti normaalisti.

Kainuun soten hallinnon toimitilat Kajaanissa osoitteessa Pohjolankatu 13 on suljettu ja asiointi siellä tapahtuu puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse.

Lisäksi vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on kielletty.

Päätös on voimassa ajalla 27.4.2020–25.5.2020 kello 24 saakka.

Ter­vey­den­huol­to­pal­ve­luis­sa ja sai­raa­las­sa ei ole ko­hon­nut­ta ko­ro­na­tar­tun­ta­ris­kiä

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen et­tä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin ja sai­raa­laan on tur­val­lis­ta tul­la, ei­kä so­vit­tua hoi­toa tai la­bo­ra­to­rioai­kaa tu­le pe­rua. Mi­kä­li on tar­vet­ta ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luil­le, hoi­toon ha­keu­tu­mis­ta ei tu­le vii­vyt­tää tai jät­tää vä­liin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan pe­lon vuok­si. Esi­mer­kik­si pit­käai­kais­sai­rauk­sien kont­rol­li­käyn­nit tu­lee hoi­taa en­ti­seen mal­liin, jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa kont­rol­li­käyn­ti on mah­dol­lis­ta hoi­taa myös etä­käyn­nil­lä. Hoitoon on hakeuduttava myös koronaepidemian aikana. Hyödyt ovat suuremmat kuin sairastumisriski.

Koronavirustestaus on järjestetty kaikissa kunnissa niin että testiin tulevat käyttävät erillisiä tiloja, eivätkä ole missään kontaktissa muita terveyspalveluita käyttävien kanssa.

Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vat ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­set on eris­tet­ty, ei­vät­kä vi­rus­ta kan­ta­vat tai hei­tä hoi­ta­va hen­ki­lö­kun­ta ole kon­tak­tis­sa mui­den po­ti­lai­den kans­sa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la on tark­ka oh­jeis­tus sii­tä, et­tei töi­hin tul­la jos on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta. Päi­vys­tys­nu­me­ro 116 117 pal­ve­lee kii­reet­tö­mis­sä ta­pauk­sis­sa ja hä­tä­ti­lan­teis­sa nu­me­ro 112.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuussa on 27.4.2020 mennessä 62 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 900. Koronaviruksesta aiheutuneita kuolemantapauksia Kainuussa ei ole.

Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia. Kainuun sote kehottaa edelleenkin välttämään matkustamista Kainuuseen maakunnan ulkopuolelta.

Ter­vey­den­huol­to­pal­ve­luis­sa ja sai­raa­las­sa ei ole ko­hon­nut­ta ko­ro­na­tar­tun­ta­ris­kiä

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen et­tä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin ja sai­raa­laan on tur­val­lis­ta tul­la, ei­kä so­vit­tua hoi­toa tai la­bo­ra­to­rioai­kaa tu­le pe­rua. Mi­kä­li on tar­vet­ta ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luil­le, hoi­toon ha­keu­tu­mis­ta ei tu­le vii­vyt­tää tai jät­tää vä­liin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan pe­lon vuok­si. Esi­mer­kik­si pit­käai­kais­sai­rauk­sien kont­rol­li­käyn­nit tu­lee hoi­taa en­ti­seen mal­liin, jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa kont­rol­li­käyn­ti on mah­dol­lis­ta hoi­taa myös etä­käyn­nil­lä. Hoitoon on hakeuduttava myös koronaepidemian aikana. Hyödyt ovat suuremmat kuin sairastumisriski.

Koronavirustestaus on järjestetty kaikissa kunnissa niin että testiin tulevat käyttävät erillisiä tiloja, eivätkä ole missään kontaktissa muita terveyspalveluita käyttävien kanssa.

Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vat ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­set on eris­tet­ty, ei­vät­kä vi­rus­ta kan­ta­vat tai hei­tä hoi­ta­va hen­ki­lö­kun­ta ole kon­tak­tis­sa mui­den po­ti­lai­den kans­sa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la on tark­ka oh­jeis­tus sii­tä, et­tei töi­hin tul­la jos on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta. Päi­vys­tys­nu­me­ro 116 117 pal­ve­lee kii­reet­tö­mis­sä ta­pauk­sis­sa ja hä­tä­ti­lan­teis­sa nu­me­ro 112.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

/////////

Kainuussa on 26.4.2020 mennessä 61 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 900. Koronaviruksesta aiheutuneita kuolemantapauksia Kainuussa ei ole.

Valtakunnallisessa päivystysnumerossa 116 117 olleet toimintahäiriöt on korjattu lauantai-illan aikana. Numerot toimivat nyt normaalisti. Vika johtui Telian valtakunnallisesta tietoliikennehäiriöstä.

Ter­vey­den­huol­to­pal­ve­luis­sa ja sai­raa­las­sa ei ole ko­hon­nut­ta ko­ro­na­tar­tun­ta­ris­kiä

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen et­tä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin ja sai­raa­laan on tur­val­lis­ta tul­la, ei­kä so­vit­tua hoi­toa tai la­bo­ra­to­rioai­kaa tu­le pe­rua. Mi­kä­li on tar­vet­ta ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luil­le, hoi­toon ha­keu­tu­mis­ta ei tu­le vii­vyt­tää tai jät­tää vä­liin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan pe­lon vuok­si. Esi­mer­kik­si pit­käai­kais­sai­rauk­sien kont­rol­li­käyn­nit tu­lee hoi­taa en­ti­seen mal­liin, jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa kont­rol­li­käyn­ti on mah­dol­lis­ta hoi­taa myös etä­käyn­nil­lä. Hoitoon on hakeuduttava myös koronaepidemian aikana. Hyödyt ovat suuremmat kuin sairastumisriski.

Koronavirustestaus on järjestetty kaikissa kunnissa niin että testiin tulevat käyttävät erillisiä tiloja, eivätkä ole missään kontaktissa muita terveyspalveluita käyttävien kanssa.

Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vat ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­set on eris­tet­ty, ei­vät­kä vi­rus­ta kan­ta­vat tai hei­tä hoi­ta­va hen­ki­lö­kun­ta ole kon­tak­tis­sa mui­den po­ti­lai­den kans­sa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la on tark­ka oh­jeis­tus sii­tä, et­tei töi­hin tul­la jos on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta. Päi­vys­tys­nu­me­ro 116 117 pal­ve­lee kii­reet­tö­mis­sä ta­pauk­sis­sa ja hä­tä­ti­lan­teis­sa nu­me­ro 112.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Viikonloppuisin medialle lähetetään tilannekatsaus klo 12 mennessä.  Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Kainuun sotelle saapuu paljon tietopyyntöjä medialta. Sairaanhoitopiirit keskittävät tietopyyntöihin vastaamisen sairaanhoitopiirien johtajat ry:n kautta. Näin saadaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa median käyttöön. Kainuun sote ei vastaa yksittäisiin medialta tulleisiin tietopyyntöihin.

Lisätiedot:
Maire Ahopelto, Kainuun sote-kuntayhtymän johtaja 044 777 3033, maire.ahopelto@kainuu.fi
Olli-Pekka Koukkari, vs. hallintoylilääkäri, pandemiapäällikkö 044 797 4668, olli-pekka.koukkari@kainuu.fi ​

//////

Kainuussa on 25.4.2020 mennessä 61 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 850. Koronaviruksesta aiheutuneita kuolemantapauksia Kainuussa ei ole.

Ter­vey­den­huol­to­pal­ve­luis­sa ja sai­raa­las­sa ei ole ko­hon­nut­ta ko­ro­na­tar­tun­ta­ris­kiä

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen et­tä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin ja sai­raa­laan on tur­val­lis­ta tul­la, ei­kä so­vit­tua hoi­toa tai la­bo­ra­to­rioai­kaa tu­le pe­rua. Mi­kä­li on tar­vet­ta ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luil­le, hoi­toon ha­keu­tu­mis­ta ei tu­le vii­vyt­tää tai jät­tää vä­liin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan pe­lon vuok­si. Esi­mer­kik­si pit­käai­kais­sai­rauk­sien kont­rol­li­käyn­nit tu­lee hoi­taa en­ti­seen mal­liin, jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa kont­rol­li­käyn­ti on mah­dol­lis­ta hoi­taa myös etä­käyn­nil­lä. Hoitoon on hakeuduttava myös koronaepidemian aikana. Hyödyt ovat suuremmat kuin sairastumisriski.

Koronavirustestaus on järjestetty kaikissa kunnissa niin että testiin tulevat käyttävät erillisiä tiloja, eivätkä ole missään kontaktissa muita terveyspalveluita käyttävien kanssa.

Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vat ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­set on eris­tet­ty, ei­vät­kä vi­rus­ta kan­ta­vat tai hei­tä hoi­ta­va hen­ki­lö­kun­ta ole kon­tak­tis­sa mui­den po­ti­lai­den kans­sa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la on tark­ka oh­jeis­tus sii­tä, et­tei töi­hin tul­la jos on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta. Päi­vys­tys­nu­me­ro 116 117 pal­ve­lee kii­reet­tö­mis­sä ta­pauk­sis­sa ja hä­tä­ti­lan­teis­sa nu­me­ro 112.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Viikonloppuisin medialle lähetetään tilannekatsaus klo 12 mennessä.  Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Kainuun sotelle saapuu paljon tietopyyntöjä medialta. Sairaanhoitopiirit keskittävät tietopyyntöihin vastaamisen sairaanhoitopiirien johtajat ry:n kautta. Näin saadaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa median käyttöön. Kainuun sote ei vastaa yksittäisiin medialta tulleisiin tietopyyntöihin.

Lisätiedot:
Maire Ahopelto, Kainuun sote-kuntayhtymän johtaja 044 777 3033, maire.ahopelto@kainuu.fi
Olli-Pekka Koukkari, vs. hallintoylilääkäri, pandemiapäällikkö 044 797 4668, olli-pekka.koukkari@kainuu.fi​

/////

Kainuussa on 24.4.2020 mennessä 54 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 800. Koronaviruksesta aiheutuneita kuolemantapauksia Kainuussa ei ole.

Kainuun soten hoitokodin tilapäispaikalla olleella kainuulaisella on todettu koronavirustartunta 23.4.2020. Tämän seurauksena hoitokodissa on altistunut enintään noin 40 asukasta ja henkilökuntaan kuuluvaa koronavirusinfektiolle. Tartuntareitti on jäljitetty, altistuneet määrätty karanteeniin sekä hoitokodin asukkaiden omaisia informoitu. Kaikki altistuneet on testattu ja kaikki tulokset olivat negatiivisia. Karanteenitoimia kuitenkin jatketaan alkuperäisen suunnitelman mukaan.

Ter­vey­den­huol­to­pal­ve­luis­sa ja sai­raa­las­sa ei ole ko­hon­nut­ta ko­ro­na­tar­tun­ta­ris­kiä

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen et­tä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin ja sai­raa­laan on tur­val­lis­ta tul­la, ei­kä so­vit­tua hoi­toa tai la­bo­ra­to­rioai­kaa tu­le pe­rua. Mi­kä­li on tar­vet­ta ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luil­le, hoi­toon ha­keu­tu­mis­ta ei tu­le vii­vyt­tää tai jät­tää vä­liin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan pe­lon vuok­si. Esi­mer­kik­si pit­käai­kais­sai­rauk­sien kont­rol­li­käyn­nit tu­lee hoi­taa en­ti­seen mal­liin, jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa kont­rol­li­käyn­ti on mah­dol­lis­ta hoi­taa myös etä­käyn­nil­lä. Hoitoon on hakeuduttava myös koronaepidemian aikana. Hyödyt ovat suuremmat kuin sairastumisriski.

Koronavirustestaus on järjestetty kaikissa kunnissa niin että testiin tulevat käyttävät erillisiä tiloja, eivätkä ole missään kontaktissa muita terveyspalveluita käyttävien kanssa.

Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vat ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­set on eris­tet­ty, ei­vät­kä vi­rus­ta kan­ta­vat tai hei­tä hoi­ta­va hen­ki­lö­kun­ta ole kon­tak­tis­sa mui­den po­ti­lai­den kans­sa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la on tark­ka oh­jeis­tus sii­tä, et­tei töi­hin tul­la jos on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta. Päi­vys­tys­nu­me­ro 116 117 pal­ve­lee kii­reet­tö­mis­sä ta­pauk­sis­sa ja hä­tä­ti­lan­teis­sa nu­me­ro 112.

Kainuun sote kiittää yrityksiä suojainlahjoituksista

Kainuulaiset yritykset ovat osoittaneet yhteiskuntavastuutaan. Tokmanni on lahjoittanut 15 000 monikäyttöistä kankaista kasvomaskia, Koneistamo Alm on lahjoittanut valmistamiaan muovisia suojavisiirejä, sekä Kainuun Osuuspankki ilmoitti lahjoittavansa 10 000 kirurgista suu-nenäsuojainta. Kainuun sote kiittää kaikkia lahjoittajia.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Viikonloppuisin medialle lähetetään tilannekatsaus klo 12 mennessä.  Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Kainuun sotelle saapuu paljon tietopyyntöjä medialta. Sairaanhoitopiirit keskittävät tietopyyntöihin vastaamisen sairaanhoitopiirien johtajat ry:n kautta. Näin saadaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa median käyttöön. Kainuun sote ei vastaa yksittäisiin medialta tulleisiin tietopyyntöihin.

Lisätiedot:
Maire Ahopelto, Kainuun sote-kuntayhtymän johtaja 044 777 3033, maire.ahopelto@kainuu.fi
Olli-Pekka Koukkari, vs. hallintoylilääkäri, pandemiapäällikkö 044 797 4668, olli-pekka.koukkari@kainuu.fi

 

/////

Sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti epidemiatilanne on rajoitustoimien myötä vakiintunut eikä epidemian laajenemisesta ole viitteitä.  Tilanteen rauhoittumisesta huolimatta sosiaalisia kontakteja on edelleen syytä välttää ja olla yhteydessä terveydenhuoltoon mikäli hengitystieinfektion oireita ilmenee.

Kainuun soten hoitokotien asukkaiden hoitosuunnitelmat ovat ajan tasalla

Kun henkilö päätyy pysyvästi hoitokotiin tai hän tarvitsee jatkuvasti kotona asumista tukevia palveluja, tehdään hoitosuunnitelma. Kaikki hoitosuunnitelmaan liittyvät päätökset tehdään ensisijaisesti potilaan itsensä kanssa ja niissä kuullaan myös omaisia. Päätökset tehdään rauhallisessa tilanteessa, eikä vasta tilan huonotessa. Päätöksen tekee viimekädessä aina lääkäri. Ensisijaista on aina potilaan hyvinvointi ja oireiden hoitaminen. Kainuun soten hoitokodeissa asukkaiden hoitosuunnitelmat on tehty ja ajan tasalla.

Hoitosuunnitelmaan kuuluu lääkitysten tarkastaminen, arvio pitkäaikaissairauksien seurannasta, mahdollisesta kuntoutuksen tarpeesta, sekä myös arvio siitä miten hoidetaan, jos tilanne heikkenee. Monista sairauksista kärsivän mahdollisuus selviytyä elvytystilanteesta on huono ja siksi on usein perusteltua päättää pidättäytyä elvytyksestä. Samoin tehohoito on erittäin raskasta ja ennestään monisairas ei yleensä toivu tehohoitojakson jälkeen edes sitä edeltäneeseen kuntoon. Vaikeasti muistisairaan hoitolaitoksessa asuva kohdalla voi olla perusteltua pitäytyä sairaalahoidosta, koska hoitopaikan vaihtaminen pahentaa sekavuutta ja ahdistuneisuutta eikä sairaalahoidolla todennäköisesti saavuteta merkittävää elämänlaadun parantamista. Kaikissa tilanteissa potilaalle taataan hyvä oireiden hoito.

Kainuun Osuuspankki lahjoittaa suojaimia soten käyttöön

Kainuun Osuuspankki lahjoittaa koronapandemian torjuntaan 10 000 kpl kirurgista suu-nenäsuojusta ja haluaa näin ilmaista tukeaan tärkeää työtä tekevälle henkilöstölle ja kantaa osaltaan yhteiskuntavastuuta. Lahjoitus on erittäin merkittävä ja mahdollistaa suojainten käytön vastaamaan kattavammin STM:n määräyksiä.

Hoitokoteihin saa toimittaa lähetyksiä omaisille

Läheiset ja omaiset voivat toimittaa lähetyksiä omaisille hoitokoteihin, ehtona on että lähetyksen toimittaja on täysin oireeton. Lähetykset tulee toimittaa itse, ei lähettipalvelun kautta. Asiasta tulee sopia ennen toimitusta hoivakodin kanssa. Vierailukielto on edelleen voimassa kaikissa hoitokodeissa ja hoivayksiköissä.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Viikonloppuisin medialle lähetetään tilannekatsaus klo 12 mennessä.  Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Kainuun soten hoitokodin tilapäispaikalla olleella kainuulaisella on todettu koronavirustartunta. Tämän seurauksena hoitokodissa on altistunut enintään noin 40 asukasta ja henkilökuntaan kuuluvaa koronavirusinfektiolle. Tartuntareitti on jäljitetty, altistuneet määrätty karanteeniin sekä hoitokodin asukkaiden omaisia informoitu. Yksityisyyden turvaamiseksi sairastuneen tai hoitokodin tietoja ei kerrota julkisuuteen.

Lisätiedot: Olli-Pekka Koukkari, vs. hallintoylilääkäri, pandemiapäällikkö 044 797 4668, olli-pekka.koukkari@kainuu.fi

 

////

Kainuussa on 22.4.2020 mennessä 51 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty yli 650.

Sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti epidemiatilanne on rajoitustoimien myötä vakiintunut eikä epidemian laajenemisesta ole viitteitä. Valtioneuvoston linjauksia rajoitusten osalta odotetaan vielä tämän päivän aikana.

Ko­ro­na­vi­rus­tes­taus mah­dol­lis­ta useassa eri pisteessä Kainuussa

Näy­te CO­VID-19-tut­ki­mus­ta var­ten ote­taan kai­kil­ta hen­ki­löil­tä, joil­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta tai joil­la lää­kä­rin ar­vion pe­rus­teel­la on ai­het­ta epäil­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koh­den­ta­ma­ton­ta oi­reet­to­man väes­tön tes­taus­ta ei kui­ten­kaan ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta teh­dä.

Hen­gi­tys­tiein­fek­tio-oi­rei­sen tu­lee ol­la yh­tey­des­sä pu­he­li­mit­se omaan ter­vey­sa­se­maan tai 116 117 pääs­täk­seen näyt­tee­not­toon. Kai­nuun so­ten näyt­tee­not­to Ka­jaa­nin alueel­la ta­pah­tuu KAKSn pan­de­mia­vas­taa­no­tol­la ja muis­sa kun­nis­sa ter­vey­sa­se­mil­la. Kai­nuun so­te kun­tayh­ty­män toi­mi­pis­teis­sä suo­ri­tet­ta­va CO­VID-19 ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on po­ti­laal­le tar­tun­ta­tau­ti­lain no­jal­la mak­su­ton. Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua. Tes­taa­misk­ri­tee­ris­tön täyt­tyes­sä Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus al­kaen on 113,50€ alv 0% / tes­ti yli­me­ne­vän osuu­den jää­des­sä it­se mak­set­ta­vak­si.

Kysyttävää koronaviruksesta ja kriisiapua

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa. Etusivun pandemiainfo -painikkeesta löytyy kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet, sekä kriisiavun yhteystiedot.

Muistutus yleisistä ohjeista

Hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt erittäin tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis kyläilyä, ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet
 

////////
 

Kai­nuus­sa on 21.4.2020 men­nes­sä 51 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tes­te­jä on teh­ty yli 600.

Ky­syt­tä­vää ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta ja krii­sia­pua

Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi löy­tyy li­sää tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta se­kä yh­teys­tie­dot mis­tä voi ha­kea apua sai­ras­tues­sa tai krii­si­ti­lan­tees­sa. Etu­si­vun pan­de­miain­fo -pai­nik­kees­ta löy­tyy kaik­ki pan­de­miaan liit­ty­vät oh­jeet ja tie­dot­teet, se­kä krii­sia­vun yh­teys­tie­dot.

Muis­tu­tus ylei­sis­tä oh­jeis­ta

Hy­vä suo­jau­tu­mi­nen ja suh­tau­tu­mi­nen jo­kai­seen hen­gi­tys­tiein­fek­tioon kuin ko­ro­naan ovat te­hok­kaim­pia toi­men­pi­tei­tä tar­tun­nan eh­käi­se­mi­seen.

Jo­kai­nen voi omal­la toi­min­nal­laan hi­das­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mis­tä. So­siaa­lis­ten kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­nen on nyt erit­täin tär­keää myös ter­veil­le ih­mi­sil­le, kos­ka si­ten hi­das­te­taan epi­de­mian le­viä­mis­tä. Väl­tä siis ky­läi­lyä, ih­mis­jouk­ko­ja ja tun­gok­sia ja pi­dä vä­hin­tään met­rin etäi­syys kans­saih­mi­siin. Omaa ja lä­heis­ten­sä tar­tun­ta­ris­kiä voi myös alen­taa huo­leh­ti­mal­la kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nias­ta. Huo­lel­li­sen kä­si­hy­gie­nian li­säk­si kaik­kia kos­ke­tus­pin­to­ja ku­ten oven kah­vo­ja ja vas­taa­via kä­si­tel­täes­sä on tar­tun­ta­ris­ki. Tä­män vuok­si te­hos­tet­tu sii­vous eri­tyi­ses­ti kos­ke­tus­pin­to­jen osal­ta on tär­keää.

Tie­do­tus

Kai­nuun so­te tie­dot­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen ti­lan­tees­ta Kai­nuus­sa päi­vit­täin klo 14 men­nes­sä. So­ten kaik­ki pan­de­miaan liit­ty­vät oh­jeet ja tie­dot­teet löy­ty­vät osoit­tees­ta:
https://so­te.kai­nuu.fi/pan­de­miain­fo-kaik­ki-kai­nuun-so­ten-ko­ro­na­vi­rus­ta-ka­sit­te­le­vat-tie­dot­teet

///////

Kainuussa on 20.4.2020 mennessä 50 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 550.

Koronavirustestaus Kainuussa mahdollista Kainuun soten lisäksi myös Mehiläisessä ja Terveystalossa

Näyte COVID-19-tutkimusta varten otetaan kaikilta henkilöiltä, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai joilla lääkärin arvion perusteella on aihetta epäillä koronavirustartuntaa. Kohdentamatonta oireettoman väestön testausta ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista tehdä.

Kainuun soten näytteenotto Kajaanin alueella tapahtuu KAKSn pandemiavastaanotolla ja muissa kunnissa terveysasemilla. Hengitystieinfektio-oireisen tulee olla yhteydessä puhelimitse omaan terveysasemaan tai 116 117 päästäkseen näytteenottoon. Kainuun sote kuntayhtymän toimipisteissä suoritettava COVID-19 koronavirustestaus on potilaalle tartuntatautilain nojalla maksuton.

Kainuulainen voi halutessaan käyttää myös Terveystalon tai Mehiläisen testipalvelua THL:n COVID-19 testaamiskriteeristön täyttyessä.  Testaamiskriteeristön täyttyessä Kainuun SOTE-kuntayhtymä kompensoi oman testikustannuksensa suuruuden suoraan testin suorittajalle. Kompensaation suuruus alkaen on 113,50€ alv 0% / testi ylimenevän osuuden jäädessä itse maksettavaksi. Menettely on voimassa toistaiseksi.

Terveydenhuoltopalveluissa ja sairaalassa ei ole kohonnutta koronatartuntariskiä

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edelleen et­tä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin ja sai­raa­laan on tur­val­lis­ta tul­la, ei­kä so­vit­tua hoi­toa tai laboratorioaikaa tu­le pe­rua. Mi­kä­li on tar­vet­ta ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luil­le, hoi­toon ha­keu­tu­mis­ta ei tu­le vii­vyt­tää tai jättää väliin ko­ro­navirus­tar­tun­nan pe­lon vuok­si. Esimerkiksi pitkäaikaissairauksien kontrollikäynnit tulee hoitaa entiseen malliin, joissakin tapauksissa kontrollikäynti on mahdollista hoitaa myös etäkäynnillä.

Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vat ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­set on eris­tet­ty, ei­vät­kä virusta kantavat tai hei­tä hoi­ta­va henkilökunta ole kon­tak­tis­sa mui­den po­ti­lai­den kans­sa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la on tark­ka oh­jeis­tus sii­tä, et­tei töi­hin tul­la jos on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta. Ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­ta käyt­tää asia­kas­kon­tak­teis­sa suojaimia. Päi­vys­tys­nu­me­ro 116 117 pal­ve­lee kii­reet­tö­mis­sä ta­pauk­sis­sa ja hätätilanteissa nu­me­ro 112.

Kysyttävää koronaviruksesta ja kriisiapua

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa. Etusivun pandemiainfo -painikkeesta löytyy kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet, sekä kriisiavun yhteystiedot.

Muistutus yleisistä ohjeista

Hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt erittäin tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis kyläilyä, ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin klo 14 mennessä. Soten kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 17.4.2020

Kainuussa on 17.4.2020 mennessä 49 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 450.

Koronavirustestaus Kainuussa

Kainuun SOTE-kuntayhtymän toimipisteissä suoritettava COVID-19 koronavirustestaus on potilaalle tartuntatautilain nojalla maksuton. COVID-19 testausta suoritetaan omakustanteisesti Kajaanissa myös Mehiläisen ja Terveystalon toimipisteissä. Kainuun soten näytteenotto Kajaanin alueella tapahtuu KAKSn pandemiavastaanotolla ja muissa kunnissa terveysasemilla. Hengitystieinfektio-oireisen tulee olla yhteydessä puhelimitse omaan terveysasemaan tai 116 117 päästäkseen näytteenottoon.

20.4.2020 alkaen kainuulainen voi halutessaan käyttää myös Terveystalon tai Mehiläisen testipalvelua THL:n COVID-19 testaamiskriteeristön täyttyessä. Tällöin Kainuun SOTE-kuntayhtymä kompensoi oman testikustannuksensa suuruuden suoraan testin suorittajalle.

Kompensaation suuruus 20.4.20 alkaen on 113,50€ alv 0% / testi ylimenevän osuuden jäädessä itse maksettavaksi. Menettely on voimassa toistaiseksi.

Terveydenhuoltopalveluissa ja sairaalassa ei ole kohonnutta koronatartuntariskiä

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edelleen et­tä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin ja sai­raa­laan on tur­val­lis­ta tul­la, ei­kä so­vit­tua hoi­toa tai laboratorioaikaa tu­le pe­rua. Mi­kä­li on tar­vet­ta ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luil­le, hoi­toon ha­keu­tu­mis­ta ei tu­le vii­vyt­tää tai jättää väliin ko­ro­navirus­tar­tun­nan pe­lon vuok­si. Esimerkiksi pitkäaikaissairauksien kontrollikäynnit tulee hoitaa entiseen malliin, joissakin tapauksissa kontrollikäynti on mahdollista hoitaa myös etäkäynnillä.

Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vat ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­set on eris­tet­ty, ei­vät­kä virusta kantavat tai hei­tä hoi­ta­va henkilökunta ole kon­tak­tis­sa mui­den po­ti­lai­den kans­sa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la on tark­ka oh­jeis­tus sii­tä, et­tei töi­hin tul­la jos on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta. Ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­ta käyt­tää tarvittavissa asia­kas­kon­tak­teis­sa suojaimia. Päi­vys­tys­nu­me­ro 116 117 pal­ve­lee kii­reet­tö­mis­sä ta­pauk­sis­sa ja hätätilanteissa nu­me­ro 112.

Kysyttävää koronaviruksesta ja kriisiapua

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.  Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STM:n ”Tietoa koronaviruksesta” puhelinneuvonta 0295 535 535.

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa. Etusivun pandemiainfo -painikkeesta löytyy kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet, sekä kriisiavun yhteystiedot.

Muistutus yleisistä ohjeista

Hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt erittäin tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis kyläilyä, ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin klo 14 mennessä. Soten kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

/////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 16.4.2020

Kainuussa on 16.4.2020 mennessä 49 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 400.

Terveydenhuoltopalveluissa ja sairaalassa ei ole kohonnutta koronatartuntariskiä

Kainuun sote muistuttaa että terveydenhuollon palveluihin ja sairaalaan on turvallista tulla, eikä sovittua hoitoa tule perua. Mikäli on tarvetta terveydenhuollon palveluille, hoitoon hakeutumista ei tule viivyttää koronatartunnan pelon vuoksi. Sairaalahoitoa tarvitsevat koronavirustapaukset on eristetty omaan osastoonsa, eivätkä tartunnan saaneet tai heitä hoitavat ole kontaktissa muiden potilaiden kanssa. Hoitohenkilökunnalla on tarkka ohjeistus siitä, ettei töihin tulla jos on hengitystieinfektion oireita. Terveydenhuollon henkilökunta käyttää suojaimia kaikissa asiakaskontakteissa. Päivystysnumero 116 117 palvelee kiireettömissä tapauksissa ja kiireellisissä soitto numeroon 112.

Testaaminen terveysasemilla ja pandemiavastaanotolla

THL 15.4.20 päivittämän linjauksen mukaisesti hengitystieinfektio-oireisilta testataan koronavirusinfektion mahdollisuus. Näytteitä otetaan Kajaanin alueella KAKSn pandemiavastaanotolla ja muissa kunnissa terveysasemilla. Hengitystieinfektio-oireisen tulee olla yhteydessä puhelimitse omaan terveysasemaan tai 116 117 päästäkseen näytteenottoon.

Kysyttävää koronaviruksesta ja kriisiapua

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STM:n ”Tietoa koronaviruksesta” puhelinneuvonta 0295 535 535.

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa. Etusivun pandemiainfo -painikkeesta löytyy kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet, sekä kriisiavun yhteystiedot.

Muistutus yleisistä ohjeista

Hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt erittäin tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis kyläilyä, ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 15.4.2020

Kainuussa on 15.4.2020 mennessä 46 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Uusia tapauksia ei ole todettu kahteen päivään. Testejä on tehty noin 400.

Vaikka Uudenmaan matkustusrajoitteet poistuvat tänään, on edelleenkin syytä välttää matkailua Kainuuseen.

Kainuun sote muistuttaa myös että pitkäaikaissairauksien hoitotasapainosta tulee huolehtia myös poikkeusolojen aikana. Kontrollikäyntejä on mahdollista toteuttaa myös etävastaanottona puhelimitse.

Hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen. Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt erittäin tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis kyläilyä, ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Kysyttävää koronaviruksesta ja kriisiapua

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.  Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STM:n ”Tietoa koronaviruksesta” puhelinneuvonta 0295 535 535.

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa. Etusivun pandemiainfo -painikkeesta löytyy kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet, sekä kriisiavun yhteystiedot.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 14.4.2020

Kainuussa on 14.4.2020 mennessä 46 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 400.

www.thl.fi/koronakartta

Kainuun sote muistuttaa, että hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt erittäin tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis kyläilyä, ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Kainuun sote ennakoi THLn ennusteen mukaisesti ja lisää vainajien säilytyskapasiteettia

Koronaviruspandemiaan liittyen Suomessa on 13.4.2020 mennessä menehtynyt 59 henkilöä. Menehtyneiden mediaani-ikä on ollut 81 vuotta. THL 27.3.2020 laskelman olettamana Kainuussa koronavirusinfektioon menehtyy yhteensä 76 henkilöä. Kainuun keskussairaalan vainajien säilytyskapasiteettia on lisätty vastaamaan THL:n ennustetta.

Tokmannin ja Seppo Saastamoisen lahjoittamat hengityssuojaimet koekäytössä kotihoidossa

Tokmannin ja Seppo Saastamoisen lahjoittamat, R-Collectionin valmistamat hengityssuojaimet ovat olleet Kainuun soten kotihoidon koekäytössä pääsiäisen aikana. Tavoitteena on saada koko 15 000 kpl määrä suojainta käyttöön noin kahden viikon aikana.

Kysyttävää koronaviruksesta ja kriisiapua

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STM:n ”Tietoa koronaviruksesta” puhelinneuvonta 0295 535 535.

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa. Etusivun pandemiainfo -painikkeesta löytyy kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet, sekä kriisiavun yhteystiedot.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kai­nuus­sa on 11.4.2020 men­nes­sä 43 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tes­te­jä on teh­ty yli 300.

www.thl.fi/koronakartta

Muis­tu­tus val­ta­kun­nal­lis­ten oh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta myös pää­siäis­py­hien ai­ka­na

Pää­siäi­nen ja py­hien viet­to ei tuo muu­tok­sia val­ta­kun­nal­li­siin oh­jei­siin so­siaa­lis­ten kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä. Pää­siäi­sen ai­kaa ke­ho­te­taan viet­tä­mään per­heen kes­ken omas­sa ko­dis­sa. Yli 10 hen­gen ko­koon­tu­mi­set on edel­leen kiel­let­ty.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä hy­vä suo­jau­tu­mi­nen ja suh­tau­tu­mi­nen jo­kai­seen hen­gi­tys­tiein­fek­tioon kuin ko­ro­naan ovat te­hok­kaim­pia toi­men­pi­tei­tä tar­tun­nan eh­käi­se­mi­seen.

Ky­syt­tä­vää ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta ja krii­sia­pua

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen et­tä 116 117 päi­vys­tys­nu­me­roon tu­lee soit­taa vain ti­lan­tees­sa, jos voin­ti heik­ke­nee ja on saa­nut hen­gi­tys­tiein­fek­tion, jo­ka mer­kit­tä­väs­ti huo­non­taa voin­tia ja tar­vit­see ar­vio­ta sai­raan­hoi­don tar­pees­ta. Lie­vis­tä oi­reis­ta kär­si­vien on tär­keää sai­ras­taa ko­to­na. Hä­tä­ti­lan­tees­sa soi­ta 112.

Päi­vys­tys­nu­me­ro ei ole tar­koi­tet­tu tie­dus­te­lui­hin ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta, vaan si­tä var­ten on STM:n ”Tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta” pu­he­lin­neu­von­ta 0295 535 535. 

Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi löy­tyy li­sää tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta se­kä yh­teys­tie­dot mis­tä voi ha­kea apua sai­ras­tues­sa tai krii­si­ti­lan­tees­sa. Etu­si­vun pan­de­miain­fo -pai­nik­kees­ta löy­tyy kaik­ki pan­de­miaan liit­ty­vät oh­jeet ja tie­dot­teet, se­kä krii­sia­vun yh­teys­tie­dot.

Tie­do­tus

Kai­nuun so­te tie­dot­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen ti­lan­tees­ta Kai­nuus­sa päi­vit­täin. So­ten kaik­ki pan­de­miaan liit­ty­vät oh­jeet ja tie­dot­teet löy­ty­vät osoit­tees­ta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 9.4.2020

Kainuussa on 9.4.2020 mennessä 39 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 300. thl.fi/koronakartta

Hengityssuojaimista on edelleen pulaa

Hengityssuojaimista on edelleenkin pulaa ja niiden saatavuus on heikkoa. Kainuun sote vetoaa kainuulaisiin yrityksiin, joiden varastoissa on hengityssuojaimia. Kainuun sote tarvitsee lisää suojaimia ja pyydämme olemaan yhteydessä Kainuun soten logistiikkakeskukseen, mikäli suojaimia yritysten varastoista vielä löytyy.

Hoitokodeissa asuvien omaisiin ollaan yhteydessä

Hoito- ja hoivakotien ja kotihoidon asukkaiden omaisilta on tullut huolestuneita yhteydenottoja koskien henkilökunnan liikkumista paikkakunnalta toiselle, suojaimien käytöstä ja omaisten yleisestä turvallisuudesta. Kainuun sote tekee kaiken mahdollisen turvatakseen iäkkäiden asiakkaiden hoidon parhaalla mahdollisella tavalla varsinkin näissä olosuhteissa. Omaisten huoli on suuri, ja vierailukielto tuo lisää epävarmuutta läheisten puolesta.

Kainuun soten hoitokodeissa ja hoivayksiköissä on Suomen hallituksen linjauksen mukainen 16.3.20 voimaan tullut vierailukielto. Vierailukielto koskee myös kaikkea asukkaille tulevia lähetyksiä ja toimituksia. Asukkaiden omahoitajat ovat viime aikoina olleet yksiköistä yhteydessä teihin omaisiin. Asukkaiden omahoitajat ovat viime aikoina olleet yksiköistä yhteydessä omaisiin. Yhteydenoton tarkoituksena on, että omaiset saavat sekä tietoa, kuinka omainen voi, sekä miten yhteyttä pidetään vierailukiellon ollessa voimassa. Omaisille postitetaan tämän viikon aikana kirje, missä on kerrottu mahdolliset yhteydenpitotavat, sekä yksiköiden lähiesimiesten ja palvelupäälliköiden yhteystiedot.

Sote on on päivittänyt henkilökohtaisen avun ja omaishoidon tuen toimintaohjeita

Soten sivulta; sote.kainuu.fi -> pandemiainfo löytyy henkilökohtaisen avun ja omaishoidon tuen päivitetyt toimintaohjeet koskien työtä poikkeusolojen aikana ja suojainten käyttöä.

Muistutus valtakunnallisten ohjeiden noudattamisesta myös pääsiäispyhien aikana

Pääsiäinen ja pyhien vietto ei tuo muutoksia valtakunnallisiin ohjeisiin sosiaalisten kontaktien välttämisestä. Pääsiäisen aikaa kehotetaan viettämään perheen kesken omassa kodissa.

Yli 10 hengen kokoontumiset on edelleen kielletty, pyydämme ehdottomasti noudattamaan tätä kieltoa. Mökkien ja majoitusten vuokraajia pyydetään muistuttamaan asiakkaitaan kiellosta.

Kainuun sote muistuttaa, että hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt erittäin tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis kyläilyä, ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Kysyttävää koronaviruksesta ja kriisiapua

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STM:n ”Tietoa koronaviruksesta” puhelinneuvonta 0295 535 535. 

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa. Etusivun pandemiainfo -painikkeesta löytyy kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet, sekä kriisiavun yhteystiedot.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

/////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 8.4.2020

Uusia tartuntoja ei ole todettu. Kainuussa on 8.4.2020 mennessä 30 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty yli 250.

Ero Kainuun soten ja THL:n lukemissa johtuu siitä, että THL:n tilastossa huomioidaan tartunnan saaneen kotipaikka, kun taas soten luvussa ovat kaikki Kainuussa todetut sairastuneet. ( thl.fi/koronakartta )

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä jatkuvat koronaepidemian vuoksi

Muutoksia ja toiminnan rajauksia jatketaan16.5.2020 saakka.

Seuraavat palvelut on suljettu:

 • vanhusten päivätoiminta
 •  
 • kuntouttava työtoiminta
 • sosiaalinen kuntoutus
 • työ -ja toimintakeskukset
 • vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta
 • vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden tilapäisiä/lyhytaikaisia (ml. omaishoitovapaa) sekä perhehoidon lyhytaikaisia hoitojaksoja ei järjestetä asumis-/hoivapalveluyksiköissä.

Edellisten lisäksi seuraavat muutokset astuvat voimaan 18.4.20 alkaen:

 • perhevalmennuksia ei järjestetä ryhmämuotoisesti
 • kiireettömiä terveystarkastuksia voidaan perua tarvittaessa koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä muissa avoterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluissa
 • palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisiin käynteihin saattaa tulla muutoksia
 • myöhemmin, tilanteen niin vaatiessa, toimeenpannaan seuraava käytäntö: ikääntyneiden palveluntarpeen arvioinnista voidaan luopua, lukuun ottamatta kiireellistä palveluntarpeen arviointia siten, että henkilön välttämätön toimeentulo ja huolenpito kuitenkin varmistetaan
 • Kunnallisten eläinlääkäripalvelujen ja eläinlääkintähuollon tarkastusten järjestäminen keskusviraston ohjeen mukaisesti.  Eläinlääkäripalvelujen ensisijaisena tavoitteena poikkeusoloissa on varmistaa elintarvikehuoltoa ja eläinten hyvinvointia. Ensisijaisesti hoidetaan kiireelliset tuotantoeläinsairaudet. Kiireelliset seuraeläintapaukset pyritään mahdollisuuksien mukaan ohjaamaan yksityisille eläinlääkäreille. Kiireettömät tuotanto-ja seuraeläintapaukset suositellaan siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan. Lähtökohtaisesti tehdään vain välttämättömät ja kiireelliset tarkastuskäynnit.
 • Terveysvalvonnan toimintaa rajataan keskusvirastojen ohjeiden mukaisesti. Tarkastustoiminta keskeytetty, poikkeuksena esim. ruokamyrkytysepäily. Yhteydenpito asiakkaisiin pyritään hoitamaan muutoin kuin fyysisen tapaamisen kautta.

Muut Kainuun soten palvelut toimivat pääsääntöisesti normaalisti.

Muistutus valtakunnallisten ohjeiden noudattamisesta

Kainuun sote muistuttaa, että hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.

Pääsiäinen ja pyhien vietto ei tuo muutoksia valtakunnallisiin ohjeisiin sosiaalisten kontaktien välttämisestä. Pääsiäisen aikaa kehotetaan viettämään perheen kesken omassa kodissa.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt erittäin tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis kyläilyä, ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Kysyttävää koronaviruksesta ja kriisiapua

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STM:n ”Tietoa koronaviruksesta” puhelinneuvonta 0295 535 535. 

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa. Etusivun pandemiainfo -painikkeesta löytyy kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet, sekä kriisiavun yhteystiedot.

Tiedotus Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

///////

Kainuun sote - pandemiatiedote 7.4.2020

Kainuussa on 7.4.2020 mennessä 30 laboratoriotesteissä todettua koronavirustartuntaa. THLn palvelussa on edelleen viive, siksi todellinen tartuntojen ja testausten määrä Kainuussa on suurempi kuin THLn ilmoittama määrä.

Laboratorio ilmoittaa tulokset suoraan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). THL ilmoittaa positiiviset laboratoriotulokset omilla kanavillaan, jotka kuntalaiset voivat katsoa seuraavasta osoitteesta http://www.thl.fi/koronakartta

Hengityssuojainten käyttö

Hengityssuojaimia on käytössä rajallinen määrä, minkä vuoksi niitä on käytettävä säästeliäästi. Kainuun sote on päivittänyt sivuilleen sote.kainuu.fi ohjeet hengityssuojainten käytöstä COVIS-19 pandemian aikana. Kainuun sote suosittaa myös yksityissektoria noudattamaan vähintään samaa tasoa suojainten käytössä.

Muistutus valtakunnallisten ohjeiden noudattamisesta

Kainuun sote muistuttaa edelleen, että hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.

Muistutamme että pääsiäinen ja pyhien vietto ei tuo muutoksia valtakunnallisiin ohjeisiin sosiaalisten kontaktien välttämisestä. Pääsiäisen aikaa kehotetaan viettämään perheen kesken omassa kodissa.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt erittäin tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis kyläilyä, ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Kysyttävää koronaviruksesta ja kriisiapua

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STMn tietoa koronaviruksesta puhelinneuvonta 0295 535 535.

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa. Etusivun pandemiainfo -painikkeesta löytyy kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet, sekä kriisiavun yhteystiedot.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

////////

Kainuun sote – pandemiatiedote 6.4.2020

Kainuussa on 6.4.2020 mennessä 12 laboratoriotesteissä todettua koronavirustartuntaa. Laboratorio ilmoittaa tulokset suoraan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). THL ilmoittaa positiiviset laboratoriotulokset, sekä kuntakohtaiset tiedot omilla kanavillaan päivittäin, jotka kuntalaiset voivat katsoa seuraavasta osoitteesta http://www.thl.fi/koronakartta Tartuntojen osalta varmistetaan, että yksittäisen henkilön sairastumistiedot pysyvät lakien ja salassapitosäännösten mukaan suojassa.

Muistutus valtakunnallisten ohjeiden noudattamisesta

Kainuun sote muistuttaa edelleen, että hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt erittäin tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis kyläilyä, ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Kainuun soten ohjeistukset koronaviruksen varalle

Kainuun sote on julkaissut Koronainfo –liitelehden, joka on jaettu perjantaina 3.4. Kainuun Sanomien mukana ja jaetaan viikolla 15 Koti-Kajaanin, Ylä-Kainuun, Sotkamo –lehden ja Kuhmolaisen mukana. Liite sisältää ohjeita kuinka asioida Kainuun soten terveysasemilla ja päivystyksessä, tartuntaepäilyohjeet, ohjeita yli 70-vuotiaille, mistä hakea apua erilaisissa kriisitilanteissa, mistä kysyä neuvoa koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä, sekä palveluiden sulut pandemian aikana. Lehti jaetaan 38 000 talouteen Kainuussa.

Lehti löytyy myös Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi

Kysyttävää koronaviruksesta

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STMn tietoa koronaviruksesta puhelinneuvonta 0295 535 535.  Kai­nuun so­te on avan­nut maa­nan­tai­na 30.3. säh­kö­pos­tio­soit­teen korona@kainuu.fi jo­ka on tar­koi­tet­tu kan­sa­lais­neu­von­taan ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Ky­sy­myk­siin vas­taa­vat Kai­nuun so­ten asian­tun­ti­jat. Mi­kä­li ky­se on sai­raus­ta­pauk­ses­ta, ol­laan yh­tey­des­sä nu­me­roon 116 117, tai hä­tä­ta­pauk­ses­sa 112. Säh­kö­pos­tiin vain kii­reet­tö­miä ky­sy­myk­siä ko­ro­nas­ta.  Ky­sy­myk­siin py­ri­tään vas­taa­maan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan mah­dol­li­sim­man pian Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

//////

Kainuun sote - pandemiatiedote 3.4.2020

Kainuussa on 3.4.2020 mennessä 8 laboratoriotesteissä todettua koronavirustartuntaa. Laboratorio ilmoittaa tulokset suoraan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). THL ilmoittaa positiiviset laboratoriotulokset omilla kanavillaan päivittäin, jotka kuntalaiset voivat katsoa seuraavasta osoitteesta http://www.thl.fi/koronakartta Yksittäisten henkilöiden sairaustiedot ovat salassa pidettäviä.

Kainuun sote muistuttaa, että hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Kainuun sote saa paljon palautetta toimistaan sekä tiedottamislinjastaan, palaute on pääosin asiallista, mutta sekaan mahtuu myös asiattomia viestejä. Pyydämme viestien lähettäjiä pysymään asialinjassa. Asiallisuus kannattaa muistaa myös eri sosiaalisen median kanavissa kirjoittelussa. Kainuun sote muistuttaa, ettei levitetä huhuja ja perättömiä puheita, jotka voivat pahimmassa tapauksessa jopa lisätä terveydenhuollon työtaakkaa.

Kainuun soten ohjeistukset koronaviruksen varalle

Kainuun sote on julkaissut Koronainfo –liitelehden, joka on jaettu perjantaina 3.4. Kainuun Sanomien mukana ja jaetaan viikolla 15 Koti-Kajaanin, Ylä-Kainuun, Sotkamo –lehden ja Kuhmolaisen mukana. Liite sisältää ohjeita kuinka asioida Kainuun soten terveysasemilla ja päivystyksessä, tartuntaepäilyohjeet, ohjeita yli 70-vuotiaille, mistä hakea apua erilaisissa kriisitilanteissa, mistä kysyä neuvoa koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä, sekä palveluiden sulut pandemian aikana.

Lehti löytyy myös Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi

Kysyttävää koronaviruksesta

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STMn tietoa koronaviruksesta puhelinneuvonta 0295 535 535.  Kai­nuun so­te on avan­nut maa­nan­tai­na 30.3. säh­kö­pos­tio­soit­teen korona@kainuu.fi jo­ka on tar­koi­tet­tu kan­sa­lais­neu­von­taan ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Ky­sy­myk­siin vas­taa­vat Kai­nuun so­ten asian­tun­ti­jat. Mi­kä­li ky­se on sai­raus­ta­pauk­ses­ta, ol­laan yh­tey­des­sä nu­me­roon 116 117, tai hä­tä­ta­pauk­ses­sa 112. Säh­kö­pos­tiin vain kii­reet­tö­miä ky­sy­myk­siä ko­ro­nas­ta.  Ky­sy­myk­siin py­ri­tään vas­taa­maan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan mah­dol­li­sim­man pian.

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

///////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 2.4.2020

Kainuussa on laboratoriotesteissä todettuja koronavirustartuntoja. Linjauksen mukaan Kainuun sote ei tiedota tartuntojen lukumääriä tai sairaalassa hoidossa olevien määrää julkisuuteen. Tällä pyritään turvaamaan ihmisten yksityisyys. Laboratoriot ilmoittavat luvut testituloksista THL:lle, joka tiedottaa asiasta.

Kainuun sote muistuttaa, että pelkkä laajamittainen testaus ei ehkäise tartuntaa, vaan hyvä suojautuminen, sekä suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia tapoja suojautua tartunnalta.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Korona ja elintarvikekuljetukset

Ra­vin­to­loit­si­ja tai muu elin­tar­vi­kea­lan yrit­tä­jä voi har­joit­taa elin­tar­vik­kei­den ko­tiin kul­jet­ta­mis­ta asiak­kaal­le il­man, et­tä kul­je­tuk­ses­ta tar­vit­see teh­dä eril­lis­tä elin­tar­vi­ke­huo­neis­toil­moi­tus­ta. Al­ku­tuo­tan­non tuot­tei­den kul­je­tus ti­lal­ta myyn­tiin tai jat­ko­ja­los­tuk­seen al­ku­tuot­ta­jan toi­mes­ta kuu­luu al­ku­tuo­tan­non toi­min­taan.

Toi­min­nan hel­pot­ta­mi­sek­si myös muut kuin elin­tar­vi­kea­lan yrit­tä­jät tai al­ku­tuot­ta­jat voi­vat nyt poik­keuk­sel­li­ses­ti kul­jet­taa elin­tar­vik­kei­ta il­man elin­tar­vi­ke­huo­neis­toil­moi­tuk­sen tai al­ku­tuo­tan­toil­moi­tuk­sen te­ke­mis­tä. Tä­mä hel­po­tus, et­tei kul­je­tus­toi­min­nas­ta tar­vit­se teh­dä il­moi­tus­ta, kos­kee poik­keus­ti­lan­net­ta, jo­ka on täl­lä het­kel­lä voi­mas­sa 13.4.2020 as­ti.

Lisätietoja soten tiedotteesta: https://sote.kainuu.fi/uutiset/korona-ja-elintarvikekuljetukset

Ristijärven terveysaseman vastaanottotoiminta suljetaan resurssivajeen vuoksi 3.4.2020 alkaen toistaiseksi

Ristijärvellä asuvat potilaat hoidetaan Paltamon terveysasemalla. Vastaanotto tapahtuu ajanvarauksella. Terveysasemalle saa yhteyden soittamalla joko Paltamon tai Ristijärven takaisinsoittopalveluun. Hengitystieoireiset potilaat tulevat ajanvarauksen perusteella Paltamon terveysasemalle yläkerran pääovesta. Muiden potilaiden kulku tapahtuu alakerran (laboratorion ja hammashuollon) ovesta.

Ristijärven palvelukeskuksen muut toiminnot (esimerkiksi laboratoriopalvelut ja hammashoito) jatkuvat toistaiseksi aiempaan tapaan.

Ristijärven ja Paltamon terveysasemien yhteystiedot löytyvät sote.kainuu.fi sivulta.

Kysyttävää koronaviruksesta

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STMn tietoa koronaviruksesta puhelinneuvonta 0295 535 535.  Kai­nuun so­te on avan­nut maa­nan­tai­na 30.3. säh­kö­pos­tio­soit­teen korona@kainuu.fi jo­ka on tar­koi­tet­tu kan­sa­lais­neu­von­taan ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Ky­sy­myk­siin vas­taa­vat Kai­nuun so­ten asian­tun­ti­jat. Mi­kä­li ky­se on sai­raus­ta­pauk­ses­ta, ol­laan yh­tey­des­sä nu­me­roon 116 117, tai hä­tä­ta­pauk­ses­sa 112. Säh­kö­pos­tiin vain kii­reet­tö­miä ky­sy­myk­siä ko­ro­nas­ta.  Ky­sy­myk­siin py­ri­tään vas­taa­maan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan mah­dol­li­sim­man pian

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 1.4.2020

 
Valtakunnallisen linjauksen mukaan Kainuun sote ei tiedota tartuntojen lukumääriä tai sairaalassa hoidossa olevien määrää julkisuuteen. Tällä pyritään turvaamaan ihmisten yksityisyys. Laboratoriot ilmoittavat luvut testituloksista THL:lle, joka tiedottaa asiasta. Kainuun sote muistuttaa, että pelkkä laajamittainen testaus ei ehkäise tartuntaa, vaan hyvä suojautuminen, sekä suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia tapoja suojautua tartunnalta.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta.

Kukkalähetykset ja muut lähettipalvelut

Ra­joit­ta­mis­toi­men­pi­tee­nä myös kuk­ka­lä­he­tyk­set tai muut lä­het­ti­pal­ve­lut yk­si­köi­den po­ti­lail­le on tois­tai­sek­si kiel­let­ty. Ra­joi­tus on voi­mas­sa val­mius­lain voi­mas­sao­loa­jan.

Matkustelu sukulaisten tai tuttavien luokse

Koronaviruspandemian vuoksi matkustelua mökille tai sukulaisten ja tuttavien luokse tulisi välttää. Rajoitukset ovat voimassa myös pääsiäisenä.

Kainuun soten koronaposti on avattu

Kai­nuun so­te on avan­nut maa­nan­tai­na 30.3. säh­kö­pos­tio­soit­teen korona@kainuu.fi jo­ka on tar­koi­tet­tu kan­sa­lais­neu­von­taan ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Ky­sy­myk­siin vas­taa­vat Kai­nuun so­ten asian­tun­ti­jat. Mi­kä­li ky­se on sai­raus­ta­pauk­ses­ta, ol­laan yh­tey­des­sä nu­me­roon 116 117, tai hä­tä­ta­pauk­ses­sa 112. Säh­kö­pos­tiin vain kii­reet­tö­miä ky­sy­myk­siä ko­ro­nas­ta.  Ky­sy­myk­siin py­ri­tään vas­taa­maan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan mah­dol­li­sim­man pian.

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STMn tietoa koronaviruksesta puhelinneuvonta 0295 535 535.

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta löytyvät osoitteesta: https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

////////

Kainuun sote - pandemiatiedote 31.3.2020

Valtakunnallisen linjauksen mukaan Kainuun sote ei tiedota tartuntojen lukumääriä tai sairaalassa hoidossa olevien määrää julkisuuteen. Tällä pyritään turvaamaan ihmisten yksityisyys. Laboratoriot ilmoittavat luvut testituloksista THL:lle, joka tiedottaa asiasta. Kainuun sote muistuttaa että pelkkä laajamittainen testaus ei ehkäise tartuntaa, vaan hyvä suojautuminen, sekä suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia tapoja suojautua tartunnalta.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta.

Kainuun sote siirtyy tehostettuun valmiuteen 3.4.2020 Tehostetussa valmiudessa toimintavalmiutta tehostetaan ottamalla käyttöön tilanteessa tarvittavat lisätoimenpiteet sairaalassa. Sairaanhoidon tukipalveluyksiköiden toimintaa tehostetaan siten, että ympärivuorokautinen toiminta on mahdollinen ja täystehoinen toiminta voidaan aloittaa koska tahansa, jos tilanteen kehittyminen sitä vaatii.

Suojavarusteita luvassa myös henkilökohtaisille avustajille

Kainuun sote on tilannut henkilökohtaisten avustajien työnantajille suojavarusteita. Suojavarusteita toimitetaan henkilökohtaisen avun työnantajille kotiin tai postilaatikkoon myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Suojavarusteita on rajallisesti ja niitä toimitetaan saatavuuden mukaan.

Etäyhteyksien järjestäminen hoivakodeissa

Kainuun soten ympärivuorokautisten hoivapalvelujen yksiköissä on hankittu lisää älypuhelimia ja niitä on joka yksikössä. Omaisten yhteydenpito asukkaisiin onnistuu tällöin hoitajan avustuksella esim. whatsup – videopuhelun kautta. Yhteydenpidossa käytetään mahdollisuuksien mukaan myös Skype- yhteyksiä. Osalla asukkaista on omia älylaitteita, jolloin voidaan sopia erikseen yhteydenpidosta niin, että hoitaja on asukkaan apuna sovittuna ajankohtana. Omahoitajat ottavat yksiköistä omaisiin yhteyttä ja tällöin sovitaan, miten yhteyttä pidetään vierailukiellon aikana.

Kainuun soten koronaposti on avattu

Kai­nuun so­te on avan­nut maa­nan­tai­na 30.3. säh­kö­pos­tio­soit­teen korona@kainuu.fi jo­ka on tar­koi­tet­tu kan­sa­lais­neu­von­taan ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Ky­sy­myk­siin vas­taa­vat Kai­nuun so­ten asian­tun­ti­jat. Mi­kä­li ky­se on sai­raus­ta­pauk­ses­ta, ol­laan yh­tey­des­sä nu­me­roon 116 117, tai hä­tä­ta­pauk­ses­sa 112. Säh­kö­pos­tiin vain kii­reet­tö­miä ky­sy­myk­siä ko­ro­nas­ta.  Ky­sy­myk­siin py­ri­tään vas­taa­maan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan mah­dol­li­sim­man pian.

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STMn tietoa koronaviruksesta puhelinneuvonta 0295 535 535.

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

///////

Kainuun sote - pandemiatiedote 30.3.2020

Valtakunnallisen linjauksen mukaan Kainuun sote ei tiedota tartuntojen lukumääriä tai sairaalassa hoidossa olevien määrää julkisuuteen. Tällä pyritään turvaamaan ihmisten yksityisyys. Laboratoriot ilmoittavat luvut testituloksista THL:lle, joka tiedottaa asiasta. (https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26 )

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta.

Kainuun soten koronaposti on avattu

Kai­nuun so­te on avan­nut maa­nan­tai­na 30.3. säh­kö­pos­tio­soit­teen korona@kainuu.fi jo­ka on tar­koi­tet­tu kan­sa­lais­neu­von­taan ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Ky­sy­myk­siin vas­taa­vat Kai­nuun so­ten asian­tun­ti­jat. Mi­kä­li ky­se on sai­raus­ta­pauk­ses­ta, ol­laan yh­tey­des­sä nu­me­roon 116 117, tai hä­tä­ta­pauk­ses­sa 112. Säh­kö­pos­tiin vain kii­reet­tö­miä ky­sy­myk­siä ko­ro­nas­ta.  Ky­sy­myk­siin py­ri­tään vas­taa­maan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan mah­dol­li­sim­man pian.

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STMn tietoa koronaviruksesta puhelinneuvonta 0295 535 535.

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta, tilanteesta Kainuussa, sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa.

Riskiryhmien ja yli 70-vuotiaiden laboratoriokäynteihin oma odotustila
 

NordLab on varannut riskiryhmille sekä yli 70-vuotiaille oman tilan laboratorioajan odotusta varten. Ohjeistus on että flunssaisena ei pidä tulla laboratorioon. Hoitajat käyttävät suojamaskia ja käsineitä näytteidenotossa. Näillä toimilla pyritään vähentämään erityisesti riskiryhmään kuuluvien tartuntariskiä.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

/////////

Kainuun sote 28.3.2020

Kainuussa on 2 testeissä todettua koronatartuntaa. Kumpikaan tartunnan saaneista ei tarvitse tässä vaiheessa sairaalahoitoa.

Jo­kai­nen voi omal­la toi­min­nal­laan hi­das­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mis­tä. So­siaa­lis­ten kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­nen on nyt tär­keää myös ter­veil­le ih­mi­sil­le, kos­ka si­ten hi­das­te­taan epi­de­mian le­viä­mis­tä. Väl­tä siis ih­mis­jouk­ko­ja ja tun­gok­sia ja pi­dä vä­hin­tään met­rin etäi­syys kans­saih­mi­siin. Omaa ja lä­heis­ten­sä tar­tun­ta­ris­kiä voi myös alen­taa huo­leh­ti­mal­la kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nias­ta.

Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi löy­tyy li­sää tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta, ti­lan­tees­ta Kai­nuus­sa, se­kä yh­teys­tie­dot mis­tä voi ha­kea apua sai­ras­tues­sa tai krii­si­ti­lan­tees­sa.

//////

Kainuun koronavirustilanne 27.3.2020 klo 12

Testeissä todettuja koronavirustartuntoja Kainuussa ei ole. Koronatartuntoja, jotka eivät ole vaatineet yhteydenottoa terveydenhuoltoon on erittäin todennäköisesti myös Kainuussa, joten valtakunnallisia ohjeita lähikontaktien välttämisestä on syytä noudattaa. Hallitus on antanut ihmisille erittäin vahvat suositukset lähikontaktien välttämisestä, jotta tauti ei leviäisi ja riskiryhmiin kuuluvat eivät vaarantuisi.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta.

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta, tilanteesta Kainuussa, sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa.

Kainuun keskussairaalan päivystyksen järjestelyt pandemian aikana

Kaikki potilaat, joilla on hengitystieoireita (nuha, yskä, kuume, hengenahdistus) otetaan vastaan vain pandemiavastaanotolla.

Pandemiavastaanotto sijaitsee tällä hetkellä uuden sairaalan pohjoispäädyssä, sisäänkäynti F4. Punaiset opasteet ohjaavat sisäänkäynnille.

Tartuntavaaran vuoksi on ehdottoman tärkeää, että oireiset potilaat eivät liiku muissa sairaalan tiloissa!

Muut päivystyspotilaat tutkitaan normaalisti päivystyspoliklinikalla, sisäänkäynti F2.

Kansalaisia kehotetaan rajoittamaan päivystyskäyntejä vain ehdottoman välttämättömiin. Ennen päivystykseen saapumista tulee ottaa yhteys numeroon 116 117.

Karttakuva päivystykseen: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-keskussairaalan-paivystyksen-jarjestelyt-pandemian-aikana

Ohjeita yli 70-vuotiaille ja miten voimme tukea heitä Kainuussa

Kainuun sote on julkaissut ohjeet yli 70-vuotiaiden tukemiseksi ja turvaamiseksi koronaepidemian aikana. Kokonaisuudessaan ohjeet yhteystietoineen löytyvät Kainuun soten verkkosivuilta:
https://sote.kainuu.fi/uutiset/ohjeita-yli-70-vuotiaille-ja-miten-voimme-tukea-heita-kainuussa

Yli 70-vuotiaita henkilöitä pyritään suojaamaan koronavirustartunnalta. Heillä on suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita. Vastustuskyky voi heikentyä myös perussairauksien, kuten diabeteksen tai sydän- ja verisuonisairauksien takia.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallinnossa asioidaan puhelimitse ja sähköpostilla

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallinto on suljettuna asiakkailta koronavirusepidemian vuoksi perjantaista 27.3.2020 lähtien toistaiseksi valmiuslain voimassaoloajan.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallinnon työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse. Postia voi jättää Kajaanin kaupungintalon sisäänkäynnin läheisyydessä olevaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän postilaatikkoon.

Kokoukset, joita ei ole peruttu, hoidetaan pääasiassa etäyhteyksillä. Muuttuneista kokousjärjestelyistä ilmoitetaan sähköpostilla. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tiloissa ei järjestetä yli 10 hengen kokouksia tai palavereita.

Terveydenhuollon asiakasmaksua ei tartuntatautiepäilyn vuoksi peritä

Tartuntatautilain mukaan yleisvaarallisen tartuntatautilain hoito sekä sen epäilyn suhteen tehdyt tutkimukset ovat asiakkaalle maksuttomia. Jos asiakas käy vastaanotolla tartuntatautiepäilyn vuoksi ja hän kotiutuu, käynti on maksuton.

Muussa hoidossa peritään pääsääntöisesti tavanomaiset maksut. Ensikäynti voidaan toteuttaa myös muuten kuin fyysisenä käyntinä ja siitä voidaan periä poliklinikka- tai vastaanottomaksu. Jos hoitosuunnitelman mukainen käynti muutetaan soitoksi, maksua ei voi periä. Jos vastaanotto toteutetaan suunnitellusti esimerkiksi videovälitteisesti, maksu peritään.

Mikäli epäilet saaneesi koronavirustartunnan

Kainuun soten puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet runsaiden koronavirusta koskevien kyselyjen vuoksi. Päivystyksen 116 117 numeroon tulee soittaa vain, jos vointi heikkenee ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Jos saat hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, soita päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen 116 117. Hätätilanteessa soita 112.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

///////

Kainuun koronavirustilanne 26.3.2020 klo 12

Testeissä todettuja koronavirustartuntoja Kainuussa ei ole. Koronatartuntoja, jotka eivät ole vaatineet yhteydenottoa terveydenhuoltoon on erittäin todennäköisesti myös Kainuussa, joten valtakunnallisia ohjeita lähikontaktien välttämisestä on syytä noudattaa. Hallitus on antanut ihmisille erittäin vahvat suositukset lähikontaktien välttämisestä, jotta tauti ei leviäisi ja riskiryhmiin kuuluvat eivät vaarantuisi. Kainuun sote muistuttaa edelleen 70 vuotta täyttäneiden velvollisuudesta pitäytyä karanteenin omaisissa olosuhteissa.

Mikäli epäilet saaneesi koronavirustartunnan

Kainuun soten puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet runsaiden koronavirusta koskevien kyselyjen vuoksi. Päivystyksen 116 117 numeroon tulee soittaa vain, jos vointi heikkenee ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Jos saat hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, soita päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen. Hätätilanteessa soita 112.

Ohjeet päivystyskäyntiin Kainuun keskussairaalassa

Kainuun keskussairaalan päivystykseen koronaviruspandemian aikana saapuvien tulee ehdottomasti noudattaa annettuja ohjeita.

Jos saat hen­gi­tys­tiein­fek­tion, jo­ka mer­kit­tä­väs­ti huo­non­taa voin­tia, soi­ta päi­vys­tyk­sen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen neu­von­ta­pu­he­li­meen 116 117. Numeroon tulee ottaa yhteyttä ennen pandemiavastaanotolle saapumista.

Mikäli päivystyskäynti on välttämätöntä, toimi näin:

 • Kaikki hengitystieoireiset (nuha, yskä, hengenahdistus) tai kuumeiset potilaat ohjataan pandemiavastaanoton sisäänkäynnille F4. Vastaanotto sijaitsee uuden sairaalan pohjoispäädyssä (punaiset opasteet ohjaavat ovelle). Sisäänkäynnin kartta löytyy pandemiainfo sivulta:

https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

 • Muut päivystyspotilaat päivystyksen sisäänkäynnistä F2

Saapumisohjeet koskevat myös potilaita, jotka tulevat sairaalaan lähetteellä hengitystieinfektion vuoksi.

Pandemian aikana on voimassa vierailukielto, joka koskee kaikkea tarpeetonta liikkumista sairaalassa. Hengitystieoireisten ei tule saapua kiireettömille ajanvarauksille kuten näytteenottoon, kuvantamiseen tai vastaanotoille (aika peruttava).

Kysyttävää koronaviruksesta

Koronavirus aiheisiin kysymyksiin vastaa Sosiaali ja Terveysministeriön Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta: 0295 535 535. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Neuvontanumeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Valtakunnallinen Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta täydentyy chatillä. Chattineuvonta on avattu valtioneuvoston verkkosivuille, ja siitä saa yleistä tietoa uudesta koronaviruksesta. Chatti on avoinna arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15. Chatissä saa palvelua tällä hetkellä suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/puhelinpalvelu-ja-chat

Kainuun soten www-sivun oikeasta alakulmasta löytyy myös ”koronabotti”, jonka kautta voi mm. tehdä oirearvion, saada kotihoito-ohjeita ja löytää tietoa sairaslomatodistukseen liittyen.

https://sote.kainuu.fi

Tarjolla keskusteluapua kriisitilanteessa

Epävarma tilanne aiheuttaa ihmisissä paljon huolta ja epävarmuutta. Apua ja keskustelukumppani löytyy verkon kautta useasta eri paikasta.

Kainuun kriisikeskus palvelee numerossa 044 782 6030

Valtakunnallinen 24/7 kriisipuhelin 09 252 50111

Chat alle 29 vuotiaille:
https://sekasin247.fi/

Palveluita, joiden tarkoituksena on ihmisen auttaminen, tuen tarjoaminen sitä tarvitseville ja kokemusten jakaminen
https://tukinet.net/

Kaikille avoinna olevasta Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, op​paita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja: 
https://www.mielenterveystalo.fi/

SPR: Koronavirus – henkisen tuen ohjeita:
https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/akilliseen-onnettomuuteen/koronavirus-henkisen-tuen-ohjeita

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta koostetusti:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

/////////

Kainuun koronavirustilanne 25.3.2020 klo 12

Hallitus on antanut ihmisille erittäin vahvat suositukset lähikontaktien välttämisestä, jotta tauti ei leviäisi ja riskiryhmiin kuuluvat eivät vaarantuisi.

Testauskapasiteettia on lisännyt NordLabin oman testauksen käynnistäminen Oulussa, jonka ansiosta testitulokset saadaan nyt viimeistään seuraavana päivänä näytteenotosta.

Ohjeistusta kuntalaisille terveysasemilla asiointiin pandemian aikana
Kainuun sote on 25.3. julkaissut ohjeistuksen kuntalaisille terveysasemalla asiointiin pandemian aikana. Ohjeet koskevat laboratoriossa käyntiä, kulkua terveysasemille, sekä toimintaohjeita terveyspalveluissa asioiville. https://sote.kainuu.fi/uutiset/ohjeistus-kuntalaisille-terveysasemalla-asiointiin-pandemian-aikana

Mikäli epäilet koronavirustartuntaa
Kainuun soten puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet runsaiden koronavirusta koskevien kyselyjen vuoksi. Päivystyksen 116 117 numeroon tulee soittaa vain, jos vointi heikkenee ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Jos saat hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, soita päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen. Hätätilanteessa soita 112

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksesta, soita Sosiaali ja Terveysministeriön Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvontaan: 0295 535 535. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Neuvontanumeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Valtakunnallinen Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta täydentyy chatillä. Chattineuvonta on avattu valtioneuvoston verkkosivuille, ja siitä saa yleistä tietoa uudesta koronaviruksesta. Chatti on avoinna arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15. Chatissä saa palvelua tällä hetkellä suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Kainuun soten www-sivun (sote.kainuu.fi) oikeasta alakulmasta löytyy myös ”koronabotti”, jonka kautta voi mm. tehdä oirearvion, saada kotihoito-ohjeita ja löytää tietoa sairaslomatodistukseen liittyen.

Tiedotus
Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta koostetusti: https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Lisätiedot:
Pyydämme median edustajia käyttämään tiedottamisessa tämän tiedotteen sisältöä ja antamaan Kainuun soten henkilökunnalle työrauhan.

//////

Kainuun sote 24.3.2020

Kainuun koronavirustilanne 24.3.2020 klo 12

Testeissä todettuja koronavirustartuntoja Kainuussa ei ole. Koronatartuntoja, jotka eivät ole vaatineet yhteydenottoa terveydenhuoltoon on erittäin todennäköisesti myös Kainuussa, joten valtakunnallisia ohjeita lähikontaktien välttämisestä on syytä noudattaa. Hallitus on antanut ihmisille erittäin vahvat suositukset lähikontaktien välttämiselle, jotta tauti ei leviäisi ja riskiryhmiin kuuluvat eivät vaarantuisi.

Muistutus matkailijoille ja ulkopaikkakuntalaisille Kainuussa

Kainuun sote muistuttaa edelleen vapaa-ajan matkailijoita sekä mökkiläisiä, että on erityisen tärkeää varautua mahdolliseen sairastumiseen omalla kotipaikkakunnalla. Sairaanhoitopiirit ovat mitoittaneet pandemiaan varautumisensa kuntien asukasmäärän mukaan.  Kainuun sote pyytää keskeyttämään vapaa-ajan matkailun Kainuuseen pandemian ajaksi.

Mikäli epäilet koronavirustartuntaa

Kainuun soten puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet runsaiden koronavirusta koskevien kyselyjen vuoksi. Päivystyksen 116 117 numeroon tulee soittaa vain, jos vointi heikkenee ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Jos saat hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, soita päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen.

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksesta, soita Sosiaali ja Terveysministeriön Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvontaan: 0295 535 535. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Neuvontanumeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Valtakunnallinen Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta täydentyy chatillä. Chattineuvonta on avattu valtioneuvoston verkkosivuille, ja siitä saa yleistä tietoa uudesta koronaviruksesta. Chatti on avoinna arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15. Chatissä saa palvelua tällä hetkellä suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi. Chat-ja puhelinpalvelu: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/puhelinpalvelu-ja-chat

Kainuun soten www-sivun https://sote.kainuu.fi   oikeasta alakulmasta löytyy myös ”koronabotti”, jonka kautta voi mm. tehdä oirearvion, saada kotihoito-ohjeita ja löytää tietoa sairaslomatodistukseen liittyen.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta koostetusti: https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

/////////

Kainuun sote 23.3.2020

Kainuun koronavirustilanne 23.3.2020 klo 12

Testejä tehdään päivittäin ja niitä on tähän mennessä tehty noin 100 kpl. Todettuja tartuntoja ei Kainuussa ole yhtään kappaletta. Kaikkien testien tuloksia ei ole vielä saatu. Koronatartuntoja, jotka eivät ole vaatineet yhteydenottoa terveydenhuoltoon on erittäin todennäköisesti myös Kainuussa, joten valtakunnallisia ohjeita lähikontaktien välttämisestä on syytä noudattaa. Hallitus on antanut ihmisille erittäin vahvat suositukset lähikontaktien välttämisestä, jotta tauti ei leviäisi ja riskiryhmiin kuuluvat eivät vaarantuisi.

Kainuun sote on varautunut kainuulaisten koronaepidemian hoitoon, mutta lähipäivinä Kainuuseen suurissa määrin saapuneiden matkailijoiden ja mökkiläisten hoitoon ei ole valmiutta, eikä siihen voida varautua. On myös vaarana että muualta tulevien henkilöiden ja matkailijoiden saapuessa myös koronavirustartunnat lisääntyvät. Kainuun sote pyytää keskeyttämään vapaa-ajan matkailun Kainuuseen pandemian ajaksi.

Mikäli epäilet koronavirustartuntaa

Kainuun soten puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet runsaiden koronavirusta koskevien kyselyjen vuoksi. Päivystyksen 116 117 numeroon tulee soittaa vain, jos vointi heikkenee ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Jos saat hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, soita päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen.

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksesta, soita Sosiaali ja Terveysministeriön Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvontaan: 0295 535 535. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Neuvontanumeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Kainuun soten www-sivun (sote.kainuu.fi) oikeasta alakulmasta löytyy myös ”koronabotti”, jonka kautta voi mm. tehdä oirearvion, saada kotihoito-ohjeita ja löytää tietoa sairaslomatodistukseen liittyen.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta koostetusti: https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

////////

Kainuun sote 20.3.2020

Kainuun koronavirustilanne 20.3.2020 klo 12

Jatkossa otetaan näytteet kaikista sairaalahoitoon jäävistä potilaista, joilla on akuutti hengitystieinfektio-oireista. Tämän lisäksi näytteet tullaan ottamaan kaikilta hengitystieinfektio potilaiden parissa työskentelevistä hoitohenkilöistä, joilla on itsellään kuumetta yli 38 astetta ja akuutti hengitystieoire.

Valtioneuvoston julkaiseman arvion mukaan tehtyjen rajoitustoimien myötä R0 on 1,8, eli jokainen tartunnan saanut tartuttaa 1,8 henkilöä. Tämän myötä epidemian kesto on tämän arvion mukaan 129 päivää, ja johtaa 51% sairastuvuuteen. Arvion mukaan siis noin puolet suomalaisista sairastaisi viruksen seuraavan neljän kuukauden aikana. Epidemian huipun lasketaan olevan toukokuussa.

Muutoksia Kainuun soten toimintoihin
Koronaviruksen aiheuttaman infektion (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi Kainuun soten palvelupisteet suljetaan valtioneuvoston linjausten mukaisesti vanhusten päivätoiminnan, kuntouttavan työtoiminnan sekä työkeskusten osalta.

Toimintoja on jo osittain supistettu kuluvalla viikolla. Asiakkaiden kiireellinen ja välttämätön hoito ja huolenpito varmistetaan paremmin palvelujen sulkemisella.

Seuraavat palvelut suljetaan 20.3.2020 alkaen:
- vanhusten päivätoiminta
- muistineuvola
- kuntouttava työtoiminta
- sosiaalinen kuntoutus
- työ- ja toimintakeskukset
- vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta
- vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden tilapäisiä/lyhyt-aikaisia (ml. omaishoidonvapaa) sekä perhehoidon lyhyt aikaisia hoitojaksoja ei järjestetä asumis-/hoivapalveluyksiköissä.

Lisäksi valtioneuvoston linjausten mukaisesti vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksi-köissä on kielletty. Päätös on voimassa 17.4.2020 kello 24:00 saakka. Palvelujen uudelleen käynnistämisestä tiedotetaan asiakkaita. Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesti muutoksenhausta huolimatta tartuntatautilain 91 § 1 momentin nojalla.

Kollektiivinen vastuu
Kainuun sote kehottaa 70 vuotta täyttäneitä ottamaan vakavasti valtioneuvoston ohjeet ja toimimaan niiden mukaan.

Mikäli epäilet koronavirustartuntaa
Kainuun soten puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet runsaiden koronavirusta koskevien kyselyjen vuoksi. Päivystyksen 116 117 numeroon tulee soittaa vain, jos vointi heikkenee ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Jos saat hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, soita päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen.

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksesta, soita Sosiaali ja Terveysministeriön Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvontaan: 0295 535 535. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Neuvontanumeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Kainuun soten www-sivun (sote.kainuu.fi) oikeasta alakulmasta löytyy myös ”koronabotti”, jonka kautta voi mm. tehdä oirearvion, saada kotihoito-ohjeita ja löytää tietoa sairaslomatodistukseen liittyen.

Tiedotus
Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta koostetusti: https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Lisätiedot
Pyydämme median edustajia käyttämään tiedottamisessa tämän tiedotteen sisältöä ja antamaan Kainuun soten henkilökunnalle työrauhan.

////

Kai­nuun ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne 19.3.2020 klo 12

Testejä tehdään päivittäin. Torstaihin 19.3.2020 mennessä on otettu 70 testiä, todettuja tartuntoja ei Kainuussa ole yhtään kappaletta. Testien tuloksissa on tällä hetkellä 2-3 vuorokauden viive. Otettujen koronanäytteiden tulokset voi tarkastaa omasote-palvelusta (omasote.kainuu.fi). Kainuun sotesta ollaan yhteydessä, mikäli tulos on positiivinen.

Näytteet otetaan kaikista sairaalahoitoon jäävistä potilaista, joilla on akuutti hengitystieinfektio-oireista. Tämän lisäksi näytteet tullaan ottamaan kaikilta hengitystieinfektio potilaiden parissa työskentelevistä hoitohenkilöistä, joilla on itsellään kuumetta yli 38 astetta ja akuutti hengitystieinfektio.

Kollektiivinen vastuu
Kuten hallituksen tämän päiväisessä tiedotustilaisuudessa todettiin, kansalaisten tulee ottaa huomioon kollektiivinen vastuu tilanteesta. Kainuun sote muistuttaa että nyt on erityisen tärkeää pidättäytyä muiden ihmisten tapaamisesta, sikäli kun se on mahdollista. Yli 70-vuotiaiden tulee edelleen välttää kontakteja ja olla erillään muista ihmisistä karanteenin kaltaisissa olosuhteissa. Hallitukselta on tulossa tähän tarkemmat ohjeet. Myös lasten ja nuorten tulisi välttää kavereiden tapaamista.

Mikäli epäilet koronavirustartuntaa
Kainuun soten puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet runsaiden koronavirusta koskevien kyselyjen vuoksi. Päivystyksen 116 117 numeroon tulee soittaa vain, jos vointi heikkenee ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona.

Jos olet ollut tai epäilet olleesi tekemisissä koronavirukselle altistuneen henkilön kanssa, ei tarvitse reagoida, vaan voit elää normaalia elämää. Jos saa selkeän hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, tulee soittaa päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen.

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksesta, soita Sosiaali ja Terveysministeriön Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvontaan: 0295 535 535. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163.  Neuvontanumeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkipäivisin klo 8­–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta koostetusti: https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Uusimmat