Olet täällä

12.9.2019 - 17:10

Joukkoliikenteen palvelutasosuunnittelu käynnistyy Kainuussa

koivumetsä
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käynnistää Kainuun joukkoliikenteen palvelutasosuunnittelun. Tavoitteena on määritellä ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen palvelutaso kesällä 2021 alkavaa, tulevaa sopimuskautta varten. Tulevan sopimuskauden alkaessa joukkoliikenteen lippujärjestelmät muuttuvat. Nykyisten lipputuotteiden käyttöä voi toistaiseksi jatkaa normaalisti.

ELY-keskuksen nykyiset liikennöintisopimukset Kainuussa päättyvät viimeistään 6.6.2021. Palvelutasosuunnittelussa määritellään tarpeelliset Kainuun kuntien väliset joukkoliikenneyhteydet, ja asiakkaat voivat vaikuttaa suunnitteluun syksyllä 2019 järjestettävässä asiakastutkimuksessa. Tulevan sopimuskauden joukkoliikenne kilpailutetaan palvelutasosuunnittelun yhteydessä laaditun linjastosuunnitelman perusteella.

Waltti-lippujärjestelmä on ollut kesästä 2016 alkaen käytössä ELY-keskuksen järjestämillä seutuliikenteen linjoilla 20–40. Tulevan sopimuskauden alkaessa ELY-keskus luopuu ylläpitämästään Waltti-lippujärjestelmästä, ja samalla sinisten seutuliikenteen Waltti-matkakorttien käyttö päättyy. Tavoitteena on, että muutoksesta huolimatta nykyisiä vastaavia lipputuotteita olisi käytössä myös tulevalla sopimuskaudella.

ELY-keskus luopuu Waltti-lippujärjestelmästä, koska valtio ei ole enää omistajana lippujärjestelmää hallinnoivassa yhtiössä. Hankintalain mukaan yhtiö voi myydä palvelujaan ulkopuolisille asiakkaille vain rajoitetusti. Muutoksen aikataulusta ja tarvittavista toimenpiteistä tiedotetaan, kun tulevan sopimuskauden joukkoliikenne on kilpailutettu.

Muutoksella ei ole vaikutusta Kajaanin kaupungin järjestämään joukkoliikenteeseen eikä keltaisten kaupunkiliikenteen matkakorttien kelpoisuuteen. Waltti-lippujärjestelmä säilyy edelleenkin käytössä kaupunkiliikenteen linjoilla 1–7 ja seutuliikenteen linjoilla 11–15. Muutoksessa pyritään varmistamaan, että kaupunkiliikenteen matkakortit kävisivät jatkossa myös ELY-keskuksen järjestämässä liikenteessä Kajaanin kaupungin sisäisillä matkoilla.

Uusimmat