Olet täällä

31.7.2020 - 14:53

Infektioturvallisesti alkavaan lukuvuoteen kajaanilaisissa oppilaitoksissa, kouluissa ja päiväkodeissa

Kajaanin kaupungin kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa syyslukukauden opetus alkaa normaalisti lähiopetuksena.

Koronatilanne on ollut maassamme maltillinen. Kesän aikana Kainuussa on ollut liikkeellä jonkin verran tavanomaista kesäflunssaa tai allergioita. Koronatestauksia on tehty Kainuun SOTEssa viikoittain ja kesän aikana koko maakunnassa on todettu kaksi koronatapausta. Huomioimalla turvavälit, hyvän käsi- ja yskimishygienia, valtioneuvoston ohjeiden mukainen toiminta mahdollisten ulkomaanmatkojen jälkeen ja se, että sairaana tai oireilevana kouluun, päiväkotiin tai harrastuksiin ei tulla, arvioimme pystyttävän pitämään tilanteen jatkossakin alueellamme hyvänä.  

Opetusjärjestelyillä pyritään oppilaitoksissa, kouluissa ja päiväkodeissa siihen, että minkä tahansa tarttuvan taudin leviäminen olisi mahdollisimman vähäistä. Kevään lähiopetusjaksolla havaittiin, että infektioiden leviäminen oli kouluissa vähäistä. Syksyn opetusjärjestelyjen suunnittelussa on huomioitu kevään hyvät käytänteet ja kehitetty niitä syksyä varten. Keskeistä on muistaa, että kouluun, päiväkotiin tai harrastuksiin ei saa tulla, jos oppilaalla tai henkilöstöön kuuluvalla on vähäisiäkin hengitystieoireita, kuumetta tai sairauden tunnetta. Oireisen henkilön on käytävä koronatestissä. Jos perheenjäsenellä on hengitystieoireita, on oireisen perheenjäsenen hyvä käydä tällöin testissä. Jos koulu- tai päiväkotipäivän aikana alaikäinen henkilö todetaan sairaaksi, hänet eristetään valvotusti ja kasvomaskia käyttäen toisista, ja vanhempia pyydetään hakemaan oppilas kotiin.

Koulupäivän aikana oppilaat toimivat omissa luokissaan ja kouluissa ryhmien välinen vaihtuvuus pidetään mahdollisimman vähäisenä. Yksikön sisäisiä isoja tapahtumia ei järjestetä ja mm. ruokailutilanteet ovat suunniteltu sellaisiksi, että kasvokontaktit ja ryhmien välinen sekoittuminen ovat minimoitu. Tarpeen vaatiessa henkilöstö käyttää koulupäivän aikana kasvovisiireitä, joilla suojataan opetustilanteessa niin oppilasta kuin henkilöstöä lähikontaktissa. Myös kasvomaskeja voidaan käyttää.

Kainuun ammattiopistossa, Kajaanin lukiossa, Kajaanin ammattikorkeakoulussa sekä kansalaisopistossa koulutyö aloitetaan pääosin kontaktiopetuksena, mutta opetustyötä toteutetaan joustavin järjestelyin niin, että tartuntariskien määrä voidaan minimoida. Opetusjärjestelyissä on muutoin huomioitu samat periaatteet kaikissa Kajaanin kaupungin oppilaitoksissa, kouluissa ja päiväkodeissa. Kukin koulu tai päiväkoti tiedottaa vielä yksikkökohtaisesti perheitä koulun aloituksesta ja koulukohtaisista opetusjärjestelyistä, jotka perheen ja oppilaan on tarpeellista huomioida.

Jos henkilöllä todettaisiin koronatartunta, mahdolliset altistuneet selvitetään terveysviranomaisten toimesta ja tarpeen mukaisesti henkilöt määrätään karanteeniin terveysviranomaisen päätöksellä. Kouluilla ja oppilaitoksilla on hyvä valmius siirtyä tarpeen mukaan etäopetukseen. Perusopetuksessa etäopetukseen siirtyminen on mahdollista yksittäisten oppilaiden tai luokkien kohdalla, mikäli korona-altistumista havaittaisiin. Koko perusopetuksen kouluyksikön tai kaupungin perusopetukseen siirtyminen etäopetukseen arvioidaan olevan epätodennäköistä. Etäopetuksen järjestelyt niin perusopetuksessa kuin muilla kouluasteilla riippuvat koronatilanteesta. Mahdolliset perusopetuksen etäopetusratkaisut tehdään paikallisen terveysviranomaisen ja opetuksen järjestäjän päätöksellä. Muilla kouluasteilla voidaan siirtyä etäopetukseen tilanteen mukaan koulutusliikelaitoksen johtajan tai ammattikorkeakoulun rehtorin päätöksellä.

Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuvalta matkalta palattaessa noudatetaan valtioneuvoston kulloinkin voimassa olevaa maittaista matkustusrajoitussuositusta. Omaehtoista karanteenia suositellaan noudattamaan 14vrk ajan palattaessa matkustusrajoituksen alaisesta maasta. Omaehtoisen karanteenin aikana tulee käyttää jatkuvasti hengityssuojainta koulutiloissa, mikäli henkilö osallistuu lähiopetukseen. 

Työntekijän riskiryhmään kuulumisen vaikutuksen työkykyyn arvioi aina työterveyshuolto. Riskiryhmään kuuluvan oppilaan osalta arvion tekee hoitovastuullinen erikoissairaanhoidon yksikkö. Riskiryhmään kuuluvan omainen voi omaehtoisesti käyttää hengityssuojainta tai kokokasvovisiiriä lähiopetuksen aikana.

Kajaanin kaupungin sivistys- ja koulutuspalvelut pysyvät kaikille turvallisina palveluina, jos tautitilanne pysyy nykyisen kaltaisena. Huomioimalla tässä tiedotteessa esitetyt toimintaohjeet, on Koronan ja myös muiden hengitystieinfektioiden leviäminen mahdollista pitää alhaisena.

 

Sirpa Kemppainen, varhaiskasvatuksen johtaja

Päivi Rissanen, perusopetuksen johtaja

Jaana Leinonen, Kajaanin lukion rehtori

Raimo Sivonen, Kainuun ammattiopiston rehtori

Anssi Tuominen, Kajaanin koulutusliikelaitoksen johtaja

Matti Sarén, Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori

Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja / kulttuuri- ja nuorisopalvelut tulosalueen johtaja

Olli-Pekka Koukkari, vs. hallintoylilääkäri, Kainuun SOTE

Uusimmat