Olet täällä

28.10.2020 - 19:34

Ilmoitus maisematyölupahakemuksen vireilletulosta

Kartta maisematyölupa alueesta

Metsähallitus Metsätalous Oy hakee maisematyölupaa metsänkäsittelylle kiinteistölle 205-893-10-1 (Valtion metsämaa) Kiviniemen hakkuusuunnitelmaan Laakajärvi-Kivijärvi-Iso-Soppi osayleiskaavan alueelle.

Hakemus liitteineen on nähtävillä kaupungintalolla rakennusvalvonnassa, os. Pohjolankatu 13. Varaa aika. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Kari Huusko puh. 044 7100 246 ja lupasihteeri Karita Kuittinen puh. 044 4214 377.

Hakemuksen johdosta naapureille varataan mahdollisuus huomautusten tekemiseen. Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa kirjallisesti osoitteella Kajaanin kaupunki, rakennusvalvonta, PL 133, 87101 Kajaani tai sähköpostitse kajaani@kajaani.fi. Huomautusten viimeinen jättöpäivä on 4.11.2020.

RAKENNUSVALVONTA

Uusimmat