Olet täällä

4.9.2019 - 16:40

Henkilökohtaiset tietokoneet oppilaskäyttöön vaiheittain syksystä 2019 alkaen

Tietokone
Tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen on nykypäivänä tärkeä kansalaistaito ja osa elämänhallintaa.

Peruskoulussa luodaan pohja tulevaisuuden työelämä- ja opiskelutaidoille, joiden tärkeinä osa-alueina ovat digitaalisten välineiden ja ympäristöjen sujuva käyttö. Kajaanin peruskouluissa halutaan turvata kaikille oppilaille tasapuoliset mahdollisuudet TVT-taitojen kehittämiseen. Tämän takia Kajaani on tehnyt päätöksen ottaa henkilökohtaiset laitteet opetuskäyttöön perusopetuksessa syksystä 2019 alkaen vaiheittain.

Henkilökohtaisten laitteen saavat syksystä 2019 alkaen ensimmäisinä 6. ja 9.-luokkalaiset. Tämän jälkeen laiteiden lisäämistä jatketaan lukuvuosittain antamalla koneet uusille ryhmille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että syksyllä 6. ja 9. luokalle menevät oppilaat saavat koulusta käyttöönsä oman henkilökohtaisen HP ProBook 430 G6-tietokoneen elo- tai syyskuun aikana opiskelua varten.

Kone on oppilaan henkilökohtainen opiskeluväline, jota kuljetetaan koulun ja kodin välillä. Tietokone tarjoaa monipuolisen työkalupaketin oppimisen tueksi. Tekstin tuottaminen yksin ja yhdessä, tallentaminen, muille jakaminen, tiedon hakeminen, digitaalisten oppikirjojen käyttäminen ja sähköiset oppimisympäristöt kuuluvat nykyaikaiseen opiskeluun. Oma oppiminen ja tuotokset jäävät talteen myöhempää käyttöä varten. Oppimisen arvioinnissa sähköinen ympäristö ja oppimisanalytiikka tuovat merkittävää lisäarvoa opettajille. Lisäksi kone mahdollistaa esteettömän opiskelun paikasta ja ajasta riippumatta.

Teknologian käyttö koulussa ei saa olla itseisarvo, vaan sillä pitää olla tarkoituksenmukainen pedagoginen perusta ja koneen käyttämisestä oppitunnilla päättää opettaja. Tarkoituksena on, että lapset oppivat laitteiden kautta maailmasta ja harjoittavat ajattelun taitoja. Vaikka oppilaat saavat jatkossa henkilökohtaiset laitteet käyttöönsä, kirjoja, kyniä ja vihkoja käytetään kouluissa jatkossakin. Koneet ovat opetuksessa apuvälineitä, eivät toiminnan keskipisteitä.

6.- ja 9.-luokkalaisten huoltajia tiedotetaan vielä erikseen koneiden käyttöönotosta.

Perusopetuksen tulosalueen johtaja Päivi Rissanen

Lisätietoja asiasta
Apulaisrehtori Pasi Auvinen
Puhelin: 044 7147678 Sähköposti: pasi.auvinen@edukajaani.fi

 

(Tiedotteen lasten kuva ei liity juttuun, kuvituskuva).

Uusimmat