Olet täällä

9.11.2015 - 12:55

Hauhola-Lehtikangas monitoimitalon peruskivi muurattiin 5.11.

HauLe monitoimitalon peruskiven muuraus 5.11.2015
Hauhola-Lehtikankaan monitoimitalon peruskivi muurattiin 5.11.2015. Tilaisuudessa pitivät puheet muun muassa johtaja Aki Tornberg opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta. Laulua esittivät koululaiset. Oppilaat osallistuivat peruskiven muuraukseen.

Hauhola-Lehtikankaan monitoimitalon peruskivi muurattiin 5.11.2015. Tilaisuudessa pitivät puheet muun muassa johtaja Aki Tornberg opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta. Laulua esittivät koululaiset. Oppilaat osallistuivat peruskiven muuraukseen. Tilaisuudessa luettiin perustamisasiakirja, laskettiin lieriö ja peruskivi muurattiin. Aikakapseliin laitettiin sivistysjohtajan käyntikortti, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kynä, kolikko, kännykkä, kaupungin talousarvio, tilaisuuden kutsu ja juhlapuheet, päivän lehti, perusopetuksen ja päivähoidon esittelylehtiset ja nykypäivän tietoa pienten lasten vanhemmille.

Tilaisuuden avasi sivistysjohtaja Mikko Saari. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Vesa Kaikkonen nimesi nyt rakennettavan uuden monitoimitalon Kajaanin kaupungin sivistyksen kehdoksi, sivistyksen maamerkiksi.

- Kun nykyinen koulu otettiin käyttöön 50 vuotta, niin silloinen puheenpitäjä oli varsin oikeassa todetessaan, että 50 vuoden päästä maailma on kokonaan toisenlainen. Tämän päivän sana on digitalisaatio ja siinä olemme etujoukkoa Suomessa ja olkaamme ylpeitä tästä. Kysyin 11-vuotiaalta oppilaalta, että mitkä olisivat ne kaksi asiaa, jotka hän haluaisi minun puheessani kuulijoille kertovan. Vastaukseksi sain, että koulussa voisi olla vähän parempaa ruokaa ja koulussa säilyisi koulurauha ja kaikilla olisi siellä hyvä olla, kertoi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Vesa Kaikkonen.

Lehtikankaan monitoimitalo

Hankkeen luonnossuunnittelu alkoi syksyllä 2013. Ideariihien jälkeen muutamasta luonnosvaihtoehdosta jatkokehitykseen valittiin ”sola”-nimellä kulkenut ehdotus, jonka kantava ajatus oli ryhmittää monitoimitalon erilaisia toimintoja solamaisen ruokasalitilan ympärille. Ruokasalista muodostuu rakennukselle toiminnallinen sydän ja arkkitehtoninen kohokohta: Läpinäkyvä ja pehmeästi kaartuvien seinien rajaama ulkoa sisään virtaava tila, joka toivottaa kävijät tervetulleeksi rakennukseen.

Rakennushankkeelle asetettujen toimintojen kirjo, rakennuspaikan olosuhteet, sekä pyrkimys taloudellisuuteen ja käytönaikaisen energian säästämiseen edellyttivät tehokkuutta. Kompakti suunnitelma syntyi luontevasti yhdistämällä toiminnot keskeistilan ympärille ja jakamalla syvärunkoinen rakennus kahtia vapaamuotoisten seinien rajaamalla solalla, jonka molemmin puolin toiminnalliset kokonaisuudet luontevasti ryhmittyvät. Tilasuunnittelussa on kehitelty myös synergiaetuja tilojen yhteiskäytön kautta mm. yhdistämällä kotitalousopetuksen ja käsityöluokkien vaatehuoltotilat ja sijoittamalla nämä opetustilat lähekkäin, jolloin rakennettaville tiloille on saatu mahdollisimman suuri käyttöaste.

Rakennus on suunniteltu nykyiselle Hauholan koulun tontille huomioiden erityisesti nykyisen Hauholan koulun toiminnan jatkuminen rakennusaikana, maastonmuodot, energiatehokkuus, sekä turvallisten ja sujuvien liikenne- ja huoltojärjestelyjen erottaminen koulu- ja päiväkotipihoista.

Suunnittelun aikana on tehty tiivistä ja hedelmällistä yhteistyötä käyttäjien kanssa. Rakennuksen tiloissa ja varustelussa on toteutettu mm. uuden pedagogian mukaista soluajattelua, jossa erityisesti alaluokkien muunneltavia opetustiloja on ryhmitelty pienten – välillä opetus- ja ryhmätyötiloina tiloina toimivien – soluaulojen ympärille. Myös oppilaiden ja päiväkotilasten liikunnallisuuteen ja viihtyvyyteen on kiinnitetty runsaasti huomiota. Mittakaava on opetustiloissa intiimi ja inhimillinen, toisaalta yleisissä tiloissa, kuten kirjastossa ja ruokasalissa avara ja juhlava. Monitoimitalon juhlatilaisuuksia varten musiikkiluokka/näyttämö on avattavissa joko ruokalatilaan tai liikuntasaliin. Päiväkodissa isommat ja pienemmät lapset on jaettu eri ryhmiin ja soluista on omat pihayhteydet. Kajaanin Mamsellin valmistuskeittiössä annoksia valmistetaan sekä monitoimitalon tarpeisiin että uloslähetettäviksi. Kirjasto puolestaan on helposti saavutettavissa osana rakennuksen julkisempaa puolta pääsisäänkäynnin yhteydessä – kuitenkin omassa rauhassaan koulun ja päiväkodin päivittäistoiminnoista.

Monitoimitalo on suunniteltu kaikkien käyttöön, joten rakennuksen esteettömyys on huomioitu suunnitteluvaiheessa.

Toiminnallisten kokonaisuuksien sijoittuminen toistensa ja ympäristön suhteen on optimoitu. Päiväkoti pihoineen suuntaa aamuaurinkoon, Lehtikankaan aluekirjasto julkisemmalle sisäänkäyntiaukiolle ollen täten kaikkien helposti saavutettavissa. Koulun opetustilat ja pihat puolestaan suuntautuvat kauniiseen luonnonympäristöön siten, että piha-alueella ei ole moottoriajoneuvoliikennettä ja opetustilat saavat pääasiassa tasaista pohjoista valoa. Keittiö, teknisen työn tilat  ja muut huoltoajoa tarvitsevat tilat sijaitsevat huoltopihan yhteydessä. Liikuntasalista on suora yhteys ulkourheilualueiden, säilyvän liikuntasalin ja iltakäytön paikoitusalueen suuntaan. Koulun piha-alueelle on suunniteltu runsaasti omatoimisia liikunta- ja harrastepaikkoja, sekä säilyvää luonnonmukaisempaa ympäristöä varsinaisten leikkipaikkojen lisäksi.

Ulkoarkkitehtuurissa on tavoiteltu esteettisesti kiinnostavaa ja virikkeellistä ilmettä. Materiaalina on pääasiassa poltettu savitiili, joka on ajaton, kauniisti vanheneva ja kestävä materiaali. Ikkuna- ja oviaukotus sekä rakennuksen muotokieli vaihtelevat leikillisestä asialliseen –  Uusi monitoimitalo on toivoaksemme kaunis ja viihtyisä lisä Kajaanin rakennettuun ympäristöön.

Ekologiasta

Rakennus on hyvin kompakti ja järkevästi mitoitettu vaikka erityisesti ruokasalista löytyykin avaruuden tuntua. Täten on saavutettu paitsi toiminnallisesti ja kustannuksiltaan, myös ekologisesti järkevä ratkaisu optimoimalla mm. ulkoseinien määrää. Pintamateriaalit niin sisällä kuin ulkona ovat kestäviä ja kauniisti vanhenevia. Kestävän runkoratkaisun ja muuntojoustavuuden kautta rakennus on monikäyttöinen ja siitäkin näkökulmasta pitkäikäinen.

Ympäristöstä valuvia hulevesiä viivytetään tontilla, millä helpotetaan sadevesiviemärien toimintaa rankkasateiden aikana. Pihojen osin luonnonmukainen käsittely ja hyötykasvi-istutusvaraukset ovat myös pedagogisesti antoisia. Olevaa puustoa säilytetään pihoilla mahdollisimman paljon.

Maalämmön ja maakylmän hyödyntäminen, LED-valonlähteiden käyttäminen, uusin talotekniikka, tilojen suuntaaminen siten että jäähdytystarpeelta vältytään, sekä muut energiatehokkaat ratkaisut tukevat kestävän kehityksen tavoitteita.

Monitoimitalon piha-alueelle sijoitetaan runsaasti polkupyöräpaikoitusta ja rakennus on helposti saavutettavissa sekä kevyen liikenteen reitistöstä että julkisilla liikennevälineillä. Tämä tukee pedagogisessa mielessä ja käytännössä terveellisiä, kestävän kehityksen mukaisia liikkumistapoja.

Muunneltavuudesta

Hauhola-Lehtikankaan monitoimitalo on suurelta osaltaan muunneltavissa. Päiväkodin ryhmä-ja lepotilojen, sekä koululuokkien välisillä siirtoseinillä saadaan tiloja muunneltua vastaamaan kulloistakin tarvetta.

Rakennuksen rakennejärjestelmä perustuu kantaviin ulkoseiniin sekä 1-2 käytävän suuntaiseen kantavaan seinälinjaan  rakennusrungon keskellä. Näin saavutetaan edullisesti ja tavanomaisilla rakenneratkaisuilla suuria tiloja, joita jaetaan keveillä väliseinillä tarpeen mukaan. Myös rakennuksen julkisivuissa muunneltavuus on huomioitu. Tilojen muuntuminen ei vaikuta rakennuksen ulkoasuun, sillä runsas määrä ikkuna-aukkoja mahdollistaa tilojen koon vaihtelun kohtuullisen joustavasti siten, että niihin on mahdollista järjestää luonnonvaloa.

Päiväkotiosa on suunniteltu päiväkotiryhmien ehdoilla, mutta se pystytään muuttamaan koululuokiksi mikäli tarve vaatii. Alakoulun siipeä on myös mahdollista tulevaisuudessa laajentaa, mikäli oppilasmäärä kasvaa merkittävästi.

Monitoimitalon käyttäjät

Koulutilat mitoitetaan yhteensä noin 800 oppilaalle, joista n. 200 on luokilla 1-2, n. 300 on luokilla 3-6 ja n. 300 on luokilla 7-9. Päiväkodissa tulee olemaan seitsemän kokopäiväryhmää, 84 hoitopaikkaa yli 3-vuotiaille ja 36 hoitopaikkaa alle 3-vuotiaille lapsille. Päiväkoti tulee toimimaan seitsemänä päivänä viikossa 05.30 – 23.00 välisenä aikana. Monitoimitalon lisäksi nuorisotoimi hyödyntää vanhan liikuntasalin yhteydessä olevia tiloja toimintaansa. Lehtikankaan kirjasto on suosittu ja sen vuotuiset kävijämäärät olivat vuonna 2011 n. 50 300 henkilöä. Tuotantokeittiöön keskitetään kaikki Lehtikankaan, keskustan ja Lohtajan alueen koulujen ja päiväkotien sekä Kuluntalahden ja Jormuan koulujen ruoanvalmistus. Tuotantokeittiö tuottaa n. 4100 annosta päivässä ja monitoimitalossa päivittäisiä ruokailijoita on noin 1000. Monitoimitalossa työskentelee päivittäin noin 115 henkilöä.

Monitoimitalon aikataulu

Rakentaminen aloitettiin kesällä 2015 ja rakennus otetaan käyttöön vaiheittain siten, että yläkoulun oppilaat aloittavat koulunkäynnin uudessa monitoimitalossa keväällä 2017. Vanhat Hauholan koulunrakennukset puretaan keväällä 2017 ja koulun piha-alueet valmistuvat kesän aikana. Rakentaminen on täysin valmis ja monitoimitalo aloittaa toiminnan syyslukukaudella 2017.

Hankkeen vaikutus Kainuun työllisyyteen

Lehtikankaan monitoimitalo tulee olemaan suurin Kajaanin kaupungin rakennuttama yksittäinen rakennushanke. Hankkeen työllisyysvaikutus on merkittävä Kainuun rakentajille, materiaalitoimittajille ja alihankkijoille.  Urakoitsijoiksi valitut yritykset tulevat suorittamaan urakat pääosin kainuulaisella työvoimalla. Rakennusurakan osalta hanke työllistää rakennusaikana keskimäärin 40 työmiestä, kiivaimpana aikana noin 60 työmiestä. Talotekniikkaurakat työllistävät keskimäärin noin 20 työmiestä. Lisäksi työnjohtoa eri urakoiden osalla on keskimäärin 8-10. Hanke on käynnistynyt 1.6.2015 ja valmista kaikkien työsuoritusten osalta on 1.8.2017.

Urakoitsijat

Rakennusurakka (pääurakoitsija), JL-Rakentajat Oy
Sähköurakka, Paikallis-Sähkö Oy
Putkiurakka, LVI-Aitta Oy
Ilmanvaihtourakka, Caverion Suomi Oy
Automaatiourakka, Schneider Electric

Suunnittelijat

Pääsuunnittelija, Martti Karsikas
Arkkitehtisuunnittelijoiden työryhmä: alt Arkkitehdit Oy,  Ville-Pekka Ikola, Kalle Vahtera, Antti Karsikas
Rakennesuunnittelu, Suunnittelutoimisto Määttä Oy
Talotekniikkasuunnittelu, Arkins Suunnittelu Oy
Tietomallikoordinaattori, Tietoa Finland Oy
Liikennesuunnittelu ja pohjarakennesuunnittelu, Ramboll Oy

Asiaan liittyen lisätietoa

Rakennuttaja, Kajaanin kaupunki, ympäristötekninen toimiala, tilakeskus
Markku Haverinen, 0447100 302, markku.haverinen@kajaani.fi
Jari Pietarila, 044 714 7595, jari.pietarila@kajaani.fi

Käyttäjän edustaja, Kajaanin kaupunki, sivistystoimiala
Mikko Saari, 044-7100235, mikko.saari@kajaani.fi

Uusimmat