Olet täällä

10.8.2020 - 18:09

Hapanta kemikaalia Peuraniemen jätevedenpuhdistamolle

Hajunpoistoon käytettävää hapanta kemikaalia päätyi 8.8.2020 Peuraniemen jätevedenpuhdistamolle.

Noin 15 m3 Otanmäki-Kajaani –siirtoviemärissä hajunpoistoon käyttämää hapanta kemikaalia päätyi lauantai-iltana 8.8.2020 Peuraniemen jätevedenpuhdistamolle laiterikon vuoksi laskien jäteveden pH:n puhdistamolla normaalista noin 7:stä 2,5:een. Näin voimakas happamuus voi mm. vahingoittaa biologisen jätevedenpuhdistamon mikrobikantaa, jolloin jätevedenpuhdistamon puhdistusteho on vajavainen kunnes mikrobikanta palautuu ennalleen.

Lisätietoja:
johtaja Juha Nurminen, Kajaanin Vesi –liikelaitos, 044-7100258, juha.nurminen(at)kajaani.fi.

Uusimmat