Olet täällä

20.8.2020 - 12:21

Hankerahaa suoraan Brysselistä - KAMK ja Kajaanin kaupunki toteuttamaan 4 miljoonan euron laajuista EU Horizon 2020 -hankekokonaisuutta

Tiedote 20082020 Hankerahaa suoraan Brysselistä
Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kajaanin kaupunki ovat saaneet Horizon 2020 -ohjelmarahoitusta hankkeeseen, joka parantaa viranomaisten valmiuksia toimia erilaisissa hätätilanteissa. DECIDO -hankkeessa luodaan kansainvälinen tietokanta, jossa on toimintaohjeet viranomaisten yleisiin hätätilanteisiin.

Hanke on esiselvityshanke, jossa valmistellaan suurempaa jopa 30 miljoonan suuruista hankekokonaisuutta. 

”Projekti toteutetaan useassa eri vaiheessa, joihin sisältyy mm. paikallisten tarpeiden analyysi, verkkoportaalin kehittäminen, pilottitestaus, paikalliset suositukset sekä kestävä kehitys”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Filip Sever.

Hankkeen avulla kehitetään verkkoportaali, joka yhdistää Kainuun viranomaiset koko Euroopan unionin laajuisiin hätätilaohjeistuksiin. Esimerkiksi tulipalojen, liikenneonnettomuuksien, terrorismin, tulvien ja korona-viruksen kaltaisten pandemioiden hallintaan liittyvät käytänteet ovat hankkeen myötä helpommin viranomaisten ja asiantuntijoiden saatavilla ja he voivat käyttää tietoja apuna omassa työssään.  

”Hankkeessa rakennettava portaali on tarkoitettu siihen, että saamme kokemusperäistä tietoa ja malleja Euroopan laajuisesti varautumissuunnitteluun ja hätätilanteisiin liittyen”, kertoo Kajaanin kaupungin tekninen johtaja Jussi Heikkinen.

Kainuun osalta hankkeessa keskitytään erityisesti maastopalotilanteisiin, joissa asiantuntijat voivat soveltaa ja testata kansainvälisiä ohjeistuksia omassa toiminnassaan.

”Esimerkiksi laajat metsäpalot ovat jokavuotinen vitsaus Etelä-Euroopassa ja heillä on kova osaaminen ja kokemus näiden torjuntaan liittyen. Pystymme laajentamaan kansallista näkemystämme hyödyntäen kansainvälisiä ohjeistuksia”, sanoo palomestari Jaakko Schroderus Kainuun pelastuslaitokselta. 

EU-hankekokonaisuuden projektitiimi koostuu 14 organisaatiosta, mukaan lukien viranomaiset, tutkimus- ja yliopistoyhteisöt, teknologiateollisuus ja kansalaisjärjestöt kaikkialta Euroopasta. 

DECIDO-hanke on jo lyhyellä aikaa toinen KAMKille ja Kajaanin kaupungille myönnetty, kokonaan EU rahoitettu Horizon 2020 -ohjelman hanke. Nämä hankerahoitukset ovat erittäin kilpailtuja ja niistä vain keskimäärin alle 10% saa rahoituksen. Hanke jatkaa toukokuussa 2019 alkanutta FASTER-hankkeen linjaa pelastustoimen kehittämiseen liittyvässä työssä ja osoittaa näin Kainuussa tehdyn työn arvostuksen myös eurooppalaisella taholla tutkimuksen- ja kehitystyön kentällä.

Horizon 2020 –ohjelmasta rahoitetaan kansainvälistä yhteistyöstä tekeviä tutkimus- ja investointihankkeita, tutkijaliikkuvuutta, yksittäisiä tutkimusideoita tai liiketoiminnan kehittämistä.  

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Filip Sever, KAMK, filip.sever(at)kamk.fi,  p. 044 715 7002
Palomestari Jaakko Schroderus, Kainuun pelastuslaitos, jaakko.schroderus@kaipe.fi, p. 044 7100 168

 

Uusimmat

Kajaanin Vesi logo
25.11.2020
Vesihuoltopalveluista perittävät maksut on päivitetty Kajaanin Vesi -liikelaitoksen hin-nastoon 1.1.2021 alkaen. Hintojen korotusvaikutus talous- ja jätevesiliittymäisille kiinteistöille on...